Aktualnie znajdujesz się na:

Sprawy z zakresu scalania i wymiany gruntów

Postanowienie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 kwietnia 2023r. nr GK-ONG.7213.1.2023.KB, podjęte na skutek rozpatrzenia zażalenia na postanowienie Starosty Legnickiego z dnia 2 lutego 2023r. nr GP.6622.1.2023, orzekające „wszcząć postępowanie scaleniowe obejmujące grunty położone w obrębie ewidencyjnym Niedźwiedzice w jednostce ewidencyjnej Chojnów - obszar wiejski o powierzchni 1273,8982 ha (…)"

liczba wejść: 213

Metryka strony

Data publikacji : 19.04.2023
Data modyfikacji : 24.01.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Norbert Piadyk
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
Autor :