Aktualnie znajdujesz się na:

Sprawy z zakresu scalania i wymiany gruntów

Postanowienie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 stycznia 2024r. nr GK-ONG.7213.6.2023.KB, podjęte na skutek rozpatrzenia zażalenia na postanowienie Starosty Świdnickiego z dnia 15 listopada 2023r. nr GKIV.412.2.2019 orzekające „odmówić wznowienia postępowania w sprawie scalenia gruntów wsi Mokrzeszów zakończonego ostateczną decyzją nr GKIV.412.2.2019 Starosty Świdnickiego o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów wsi Mokrzeszów z dnia 24 listopada 2022 roku” wraz z klauzulą informacyjną

liczba wejść: 69

Metryka strony

Data publikacji : 24.01.2024
Data modyfikacji : 24.01.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Ewa Barczyk
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
Autor :