Aktualnie znajdujesz się na:

Wnioski o wydanie i decyzje wydawane dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

2012

 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.402.2012.WW1 z dnia 27 listopada 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzjącej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami (...) w miejscowości  Białołęka - zadanie II", (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.45.2012.EDT
z dnia 21 grudnia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzjącej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa stacji redukcyjnej Wierzchowice wraz ze zjazdem z drogi gminnej (...)
Obwieszczenie Wojewody dolnośląskiego IF-AB.7840.428.2012.JK11 z dnia 19 grudnia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa kabli transmisyjnych na odcinku Chojnów - Bolesławiec 9(...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.479.2012.JK11
z dnia 20 grudnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę pn.: "Budowa sieci technicznej urządzeń srk, (...) na odcinku Żmigród - Rawicz (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.427.2012.JK11
z dnia 19 grudnia 2012 r. zawiadamiające o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na: "Budowie kabli transmisyjnych na odcinku Chojnów - Bolesławiec (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.40.2012.PL1
z dnia 10 grudnia 2012 r. zawiadamiające o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa skrzyżowania dróg krajowych nr 5 i nr 34 koło miejscowości Dobromierz (...)" (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.74.2012 - GM2
z dnia 12 grudnia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa krytej ujeżdzalni dla koni na terenie Ośrodka Jazdy Konnej (..,) w miejscowości Raków.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.401.2012.WW1 z dnia 27 listopada 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającejpozwolenia na budowę inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (..). w miejscowości Białołęka - zadanie 1"..
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.47.2012.EDT
z dnia 19 grudnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę dla inwestycji pb.: "Przebudowa rurociągów na terenie PMG Wierzchowice - działka nr 284/5, 284/8, 285/5 (...)". (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.84.2012-GM2
z dnia 6 grudnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego pn.: Budowa kanalizacji deszczowej (...) z terenu Zakładu Przemysłowego "3M Wrocław przy ul. Kowalskiej we Wroclawiu (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.83.2012-GM2 z dnia 5 grudnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: Przebudowa stacji transformatorowej nr 1, doziemnego zasilania energetycznego, (...) na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.69.2012-GM2 z dnia 4 grudnia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn: Budowa linii kablowych SN 20kV nr L-266 na odcinku Wierzbno-Lizawice wraz z odgałęzieniem L-2667 - Etap 4. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.10.2012-GM2 z dnia 26 listopada 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmian decyzji Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RD_27 w relacji: WD_Pieńsk - WD_ Węgliniec ,w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.67.2012-GM2 z dnia 29 listopada 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa linii kablowej SN L-279 od istniejącej linii kablowej do R-346 w miejscowości Kowary.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7840.1000.34.2012.MW9 z dnia 9 listopada 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Opatowice - przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 4)...
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.82.2012-GM2 z dnia 23 listopada 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicnego w granicach terenu zamkniętego, pn. Budowa linii kablowej podziemnej 400 kV od planowanej elektrociepłowni, lokalizowanej w obrębie ROZanka przy ul. Obornickiej we Wrocławiu do stacji elektroenergetycznej PSE 400/110 KV w Pasikurowicach.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.72.2012-8.KK z dnia 29 listopada 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego we Wrocławiu na terenach kolejowych zamkniętych dla zadania pn.: Budowa gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia DN400mm, MOP 8,4 Mpa relacji Cholewkarska - Obornicka 195 we Wrocławiu..
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1000.33.2012.MW9 z dnia 9 listopada 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zamierzenia budowlanego pn.: Nowy Dom - podwyższenie wału p/pow.(obiekt WWW nr 5), (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.449.2012.JK11 z dnia 29 listopada 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę pn.: "Rozbiórka i budowa mostu (...), obręb Wszemiłowice-Jurczyce, gmina Kąty Wrocławskie (...) w ramach zadania: Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław-Zgorzelec (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.448.2012.JK11 z dnia 29 listopada 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę pn.: "Rozbiórka i budowa mostu (...), obręb Wszemiłowice-Jurczyce, gmina Kąty Wrocławskie (...) w ramach zadania: Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław-Zgorzelec (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.447.2012.JK11 z dnia 29 listopada 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę pn.: "Rozbiórka i budowa mostu (...), obręb Wszemiłowice-Jurczyce, gmina Kąty Wrocławskie (...) w ramach zadania: Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław-Zgorzelec (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.436.2012.AK12 z dnia 28 listopada 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiegozezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul.Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu (...)nad linią kolejową nr 273 relacji Wrocław-Szczecin...
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.45.2012.EDT z dnia 27 listopada 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa stacji redukcyjnej Wierzchowice wraz ze zjazdem z drogi gminnej - działka nr (...), obręb Wierzchowice, (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.73.2012 - GM2 z dnia 22 listopada 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa ujęcia wody (studni głębinowej) ze stacją uzdatniania i zbiornikiem retencyjnym na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.427.2012.JK11 z dnia 12 listopada 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę np.: "Budowa kabli transmisyjnych na odcinku Chojnów - Bolesławiec (...) obręb Jadwisin (...), obręb Radziechów" (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.428.2012.JK11 z dnia 12 listopada 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę (...) pn.: "Budowa kabli transmisyjnych na odcinku Chojnów - Bolesławiec (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1000.28.2012.WS z dnia 31 października 2012r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zamierzenia budowlanego pn.: Kamieniec Wrocławski - Wojnów przebudowa wału p/pow." (obiekt WWW nr 8). (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO-7570.91.2012.BK3 z dnia 15 listopada 2012 r. zawiadamiające o ustaleniu odszkodowania na rzecz (...) z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa części nieruchomości położonych w gminie Prusice, obręb Skokowa...

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  IF-AB.7820.35.2012.AK12 z dnia 16 listopada 2012 r. zawiadamiające o udzieleniu zezwolenia  na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą :Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w m. Stara Góra:
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.74.2012-GM2 z dnia 8 listopada 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa krytej ujeżdzalni dla koni na tereenie Ośrodka Jazdy Konnej w kompleksie nr 3856 w miejscowości Raków.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7840.1000.27.2012.JT2 z dnia 31 pażdziernika 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Rędzin - przełożenie wału p/pow. (obiekt WWW nr 11)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7840.1000.29.2012.JT2 z dnia 30 pażdziernika 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Jeszkowice - budowa wału  p/pow. (obiekt WWW nr 7)
Obwieszczenie Wojewody Dollnośląskiego IF.AB.7840.1000.26.2012.JT2 z dnia 31 pażdziernika 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Lesica - przełożenie wału p/pow. (obiekt WWW nr 12)
Obwieszczenie Wojewody Dolnlośląskiego IF.AB.7840.1000.31.2012.WS z dnia 31 pażdziernika 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą "Janowice - przebudowa wału p/pow." (obiekt WWW nr 6)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.75.2012.WJ z dnia 31 pażdziernika 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy budynku nr 191. ze zmianą sposobu użytkowania wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (...) Obręb Stracvhowice położonej przy ul. Granicznej 13 we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.32.2012.WW1 z dnia 9 listopada 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu narealizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 104 w zakresie budowy chodnika zjazdów indywidualnych, budowy odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i przełożenia odcinka sieci teletechnicznej w miejscowości Trzęsów"
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  IF-PP.746.80.2012.WJ z dnia 8 listopada 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia z rur PE o średnicy 180 mm przez linię kolejową, na dz. nr 206, obręb Dobrzykowice w gm. Czernica, w granicach terenów zamkniętych.
Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-PP.746.79.2012.JW z dnia 31 pażdziernika 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie parkingu samochodowego i ogrodzenia wzdłuż ul.Granicznej oraz budowie parkingu samochodowego między budynkami 6 i 7 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1/134 A 15 obręb Strachowice, położonej przy ul. Granicznej 13 we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.41.2012.ES2 z dnia 14 listopada 2012r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji i zezwoleniu na realizację inwastycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pn.: "Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382"
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.6.2012-2.KK z dnia 24 października 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej  (...) - Linia optotelekomunikacyjna RD_50 w relacji: WD_Cieszków - punkt styku z wielkopolską siecią szerokopasmową na granicy województwa. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.72.2012-2.KK z dnia 29 października 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pn.: Budowa gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia (...) relacji Cholewkarska - Obornicka 195 we Wrocławiu. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.39.2012.AK12 z dnia 26 października 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pn.: "Włączenie ulicy Koreańskiej do obejścia Tyńca Małego w ciągu drogi krajowej nr 35" (...
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.347.2012.WW1 z dnia 24 października 2012 r. zawiadamiające o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, (...) w miejscowości Gaszowice", (...) obręb Stradomia Wierzchnia (...
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.358.2012.EDT z dnia 23 października 2012 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji Nr I-D-378/2012, zatwierdzającej projekt budowlany (...) "Kanalizacja sanitarna w pasie drogi krajowej nr 36 w miejscowości Wąsosz - Etap II (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.359.2012.ES2 z dnia 22 października 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji I-D-376/12 o zmianie decyzji Nr I-D-247/09 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 na odcinku Bogatynia/Zatonie - Radomierzyce - Etap II (odcinek od km 12+546 do km 19+717) (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1000.24.JT2 z dnia 24 października 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 34/12 udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zamierzenia budowlanego pn.: Różanka - przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 10). (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.341.2012.JK11 z dnia 18 października 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa sieci technicznej urządzeń srk, teletechniki i elektroenergetyki kolejowej wraz z budynkiem strażnicy przejazdowej na odcinku Pęgów - Oborniki
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.340.2012.JK11 z dnia 18 października 2012 r. zawiadamiające o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji  pn.:"Budowa sieci technicznej  urządzeń srk, teletechniki i elektroenergetyki kolejowej wraz z budową strażnicy przejazdowej i remontem Nastawni Dysponującej Skokowa, na odcinku Oborniki Śląskie (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego IF-AB.7840.386.2012.JT2 z dnia 19 października 2012 r. zawiadamiające o wydanej decyzji Nr I-H-373/12 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę (...) zbiorników retencyjnych górskich w leśnictwie Kamieniecka Góra (...)

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego IF-AB.7840.385.2012.JT2 z dnia 19 października 2012 r. Nr I-H0372/12 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę (...) zbiornika retencyjnego górskiego w leśnictwie Górzyniec (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskeiego IF-AB.7840.384.2012.JT2 z dnia 19 października 2012 r. zawiadamiające o wydanej decyzji Nr I-H-371/12 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę (...) zbiornika retencyjnego górskiego w leśnictwie Górzyniec (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.383.2012.JT2 z dnia 19 października 2012 r. zawiadamiające o wydanej decyzji Nr I-H-370/12 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę (...) zbiornika retencyjnego górskiego w leśnictwie Rozdroże (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.382..2012.JT2 z dnia 19 października 2012 r. zawiadamiające o wydanej decyzji Nr I-H-369/12 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę (...) zbiornika wodnego retencyjnego górskiego w leśnictwie Kamieńczyk (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.381.2012.JT2 z dnia 19 październia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-H-368/2 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie zbiorników retencyjnych górskich w leśnictwie Zieleniec (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.III.7045-99/10 z dnia 10 października 2012 r. zawiadamiające o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji nr I-Pd-1/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. "Budowa napowietrznej linii 400+110 kV od stacji Świebodzice". (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-WJ.746.53.2012 z dnia 7 września 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla termomodernizacji z modernizacją elewacji zewnętrznej budynku nr 2 szpitala - budowa klatek schodowych, dźwigów i pochylni dla niepełnosprawnych wraz z łącznikiem komunikacyjnym (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.64.2012-GM2 z dnia 11 października 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa linii kablowej podziemnej 400kV od planowanej elektrociepłowni lokalizowanej w obrębie Różanka przy ul. Obornickiej we Wroclawiu do stacji elektroenergetycznej PSE 400/110 kV w Pasikurowicach. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.25.2012.ES2 z dnia 11 października 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 31/12 na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pn.: "Rozbudowa drogi ul.Maślickiej na odcinku od kościoła św. Agnieszki przy Śliwowej do ul. Północnej w zakresie budowy chodnika"
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.3.2012-GM2 z dnia 25 września 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD_64.1 w relacji: ZO_Syców na RD_47 - punkt styku z wielkopolską siecią szerokopasmową na granicy województwa (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.66.2012-GM2 z dnia 26 września 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa linii kablowych niskiego napięcia na terenie PKP w km 31+892 linii kolejowej nr 283 relacji Jelenia Góra - Żagań w m.Lwówek Śląski (...)
Obwieszczenie Wojewody dolnosląskiego IF-PP-746.59.2012-9.KK z dnia 8 października 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-59/12 o ustaleniu inwestycji celu publicznego we Wrocławiu na terenach kolejowych zamkniętych, dla zadania pn.: Budowa sieci ciepłowniczej 2xDN900/1100 2xDN600/800 przez zamknięte tereny kolejowe (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.20.2012.EDT z dnia 5 października 2012 r. zawiadamiające o zmianie decyzji Nr 5/10 z 5 marca 2010 r. polegającej na zatwierdzeniu zamiennego projektu budowlanego w zakresie obejmującym zmianę linii rozgraniczającej teren inwestycji oraz zmiany w zagospodarowaniu terenu w stosunku do zatwierdzonego (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.311.2012.WS z dnia 2 października 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-D-336/12 zatwierdzającej projekt budowlany i pozwolenie na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: Przebudowa skrzyżowania dróg krajowych nr 3 i 36 w m. Lubin wraz z sygnalizacją świetlną na nieruchomościach gruntowych (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.300.2012.WS z dnia 28 września 2012 r. zawiadamiające o zmianie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 na odcinku Bogatynia /Zatonie-Radomierzyce - Etap I (od km 19+717 do km 26+737) (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.68.2012.WJ z dnia 17 września 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych SN wraz z przewodem światłowodowym na działce nr 2 AM 6 Obręb Grabiszyn we Wrocławiu w granicach terenów zamkniętych. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.67.2012-GM2 z dnia 3 października 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa linii kablowej SN-L279 od istniejącej linii kablowej do R-346 w miejscowości Kowary (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.69.2012-GM2 z dnia 2 października 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego pn.: Budowa linii kablowych SN 20kV nr L-266 na odcinku Wierzbno-Lizawice wraz odgałęzieniem L-2667 - Etap 4. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.54.2012-GM2 z dnia 4 października 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Zabudowa zbiornika kontenerowego z odmierzaczem na olej napędowy wraz ze stanowiskiem naboru i spustu paliwa z wymaganymi instalacjami w ranicach terenu zamkniętego PKP w Legnicy przy ul.Pątnowskiej. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.302.20.JK11 z dnia 1 października 2012 r. zawiadamiające o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Przebudowa odcinka ulicy Średzkiej (droga krajowa nr 94) w pobliżu przejazdu kolejowego oraz budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 359 i drogi powiatowej nr 1623D - ul.Rubczaka na działkę nr 41/6, AM-15, obręb Leśnica we Wrocławiu, (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.315.2012.JT2 z dnia 3 października 2012 r. zawiadamiające o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry - przystosowanie do III klasy drogi wodnej. Etap I. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1000.19.2012.JT2 z dnia 24 września 2012 r. zawiadamiające o zmianie decyzji Nr 24/11 zezwalającej na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: "Kotowice-Siedlce - Przebudowa wału p/pow." (obiekt WWW nr 1) (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego IF-AB.7820.21.2012.AK12 z dnia 9 października 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 30/12 zmianiającej  decyzję Nr1/10 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa obwodnicy miasta Szczawna Zdroju w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376". (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego IF-AB.7820.35.2012.AK12 z dnia 5 października 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w m. Stara Góra" w ramach zadania: "Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów-Góra, wraz z obwodnicą Góry" (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.16.2012.PL1 z dnia 28 września 2012 r. zawiadamiające o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa zatoki autobusowej w kierunku Strzelina na osiedlu Nowy Otok w Oławie, przy drodze wojewódzkiej nr 396" (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7840.1000.23.2012.JT2 z dnia 28 września 2012 r. zawiadamiajace o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: Zadanie nr 10 przebudowa jazu Wrocław I (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.40.2012.PL1 z dnia 11 pażdziernika 2012 r. zawiadamiający o wszczęciu posstępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Przebudowa skrzyżowania dróg krajowych nr 5 i nr 34 koło miejscowości Dobromierz... .
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.295.2012.JK11 z dnia 21 września 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i zmiany pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Przebudowa linii kolejowej E-30 na odcinku Legnica - Węgliniec - Zgorzelec - Gr.Państwa.Stacja Pieńsk...
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.288.2012.JK11 z dnia 19 września 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji I/K/Z/324/12 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i zmiany pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Dostosowanie i przebudowa linii kolejowej E30 na odcinku Wrocław - Muchobór - Malczyce - Legnica do wymogów umów międzynarodowych AGC/AGTC (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1000.34.2012.MW9 z dnia 18 września 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: Opatowice - przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 4) (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1000.33.2012.MW9 z dnia 18 września 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: NOWY DOM - podwyzszenie wału p/pow. (obiekt WWW nr 5) (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.340.2012.JK11 z dnia 17 września 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę pn.: "Budowa sieci technicznej urządzeń srk, teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na odcinku Oborniki Śląskie - Skokowa od km 27,500 do km 37,202" (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.341.2012.JK11 z dnia 17 września 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę pn.: "Budowa sieci technicznej urządzeń srk, teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na odcinku Pęgów - Oborniki Śląskie od dm 27,600" (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.308.2012.JT2 z dnia 13 września 2012 r. informujące o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (obiekt nr 7a i 7b, (...) - inwestycja realizowana na działkach nr 413/4, (...) obręb 0006 Trzcińsko.
Obwieszczenie Woejwody Dolnośląskiego IFl-AB.7840.304.2012.JT2 z dnia 13 września 2012 r. informujące o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (obiekt nr 8, zadanie 13-25-132-6) (...) - inwestycja realizowana na działkach nr 478/8, nr 480/13, AM2, obręb 0002 Komarno.
Obwieazczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.305.2012 .JT2 z dnia 13 września 2012 r. informujące o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie zbiorników retencyjnych wraz z infrastruktruą towarzyszącą (obiekt nr 4, zadanie 13-25-132/1) (...) - inwestycja realizowana na działkach nr 569/81, nr 570/82, AM4, obręb 0005 Podgórzyn.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.306.2012.JT2 z dnia 13 września 2012 r. informujące o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego zatwierdzającej  projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej  na budowie zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (obiekt nr 6, zadanie 13-25-132-3) (...)-inwestycja realizowana na działkach nr 946/129, nr 947/130, AM2, obręb 0008 Łomnica.
Obwieszczenie Wojewody Dollnośląskiego IF-AB.7840.307.2012.JT2 z dnia 13 września 2012 r. informujące o wydanej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (obiekt nr 5, (...) inwestycja realizowana na działkach nr 6333/2 , AM4, obręb 0005 Podgórzyn.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.359.2012.ES2 z dnia 12 września 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 na odcinku Bogatynia/Zatonie - Radmoierzyce - ETAP II(...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7840.1000.31.2011.WS z dnia 6 września 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Janowice - przebudowa wału p/ow." ( obiekt WWW nr 6).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.30.2012.EDT z dnia 7 września 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice - działka nr 3/23 (...) AM-1, obręb 0003 Czarnogoździce oraz działka nr 204/1, (...) obręb 0018 Świebodów, jednostka ewidencyjna Krośnice".
Obwieszczenie Wojewod Dolnośląskiego IF.AB.7840.1000.28.2011.WS z dnia 5 września 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: Kamieniec Wrocławski - Wojnów przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 8). (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.32.2012.WW1 z dnia 31 sierpnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 104 w zakresie budowy chodnika, zjazdów indywidualnych, budowy odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i przełożenia odcinka sieci teletechnicznej w miejscowości Trzęsów". (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.2012.EDT z dnia 31 sierpnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr 5/10 z dnia 5 marca 2012 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa chodnika w miejscowości Marcinowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363" (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.21.2012.AK12 z dnia 7 września 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 stycznia 2010 r. Nr 1/10 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą : Budowa obwodnicy miasta Szczawna Zdroju w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.6.2012-1.KK z dnia 20 sierpnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka Linia optotelekomunikacyjna RD_50 w relacji: WD_Cieszków - punkt styku z wielkopolską siecią szerokopolską siecią szerokopasmową na granicy województwa.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.25.2012.ES2 z dnia 30 sierpnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zmierzenia budowlanego pn.: "Rozbudowa drogi ul.Maślickiej na odcinku od kościoła św. Agnieszki przy ul. Śliwowej do ul.Północnej w zakresie budowy chodnika" (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.47.2012-GM2 z dnia 29 sierpnia 2012 r.  zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Wykonanie fragmentu odczepu napowietrznego SN-20kV w ramach inwestycji polegającej na zasilaniu w energię elektryczną osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Wilkszyn przy ul. Szkolnej.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.66.2012-GM2 z dnia 29 sierpnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego, pn.: Budowa linii kablowych niskiego napięcia na terenie PKP w km 31+892 linii kolejowej nr 283 relacji Jelenia Góra - Żagań w m. Lwówek Śląski.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.51.2012 -GM2 z dnia 27 sierpnia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pn. Przebudowa budynku koszarowego nr 9 w kompleksie koszarowym nr 2328 przy ul. Trzmielowickiej we Wrocławiu.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.64.2012-KK z dnia 23 sierpnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pn. Budowa linii kablowej podziemnej 400 kV od planowanej elektrociepłowni, lokalizowanej w obrębie Różanka na działce nr 2/9 przy ul. Obornickiej we Wrocławiu do stacji elektroenergetycznej PSE 400/110 kV w Pasikurowicach.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.256.2012.AK12 z dnia 22 sierpnia 2012 r. zawiadamiające o zmianie decyzji Nr I-K/Z/391/11 z dnia 22 listpoada 2011 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Dostosowanie i przebudowa linii kolejowej E30 na odcinku Wrocław Muchobór - Malczyce - Legnica do wymogów umów międzynarodowych AGC/AGTC - Stacja Wrocław Leśnica od km 12.900 do km 14.450 (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.41.2012-GM2 z dnia 21 sierpnia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-53/12 zmieniającej decyzję Nr I-P-36/12 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa bezobsługowej stacji paliw do tankowania pojazdów szynowych na terenie stacji PKP Wrocław przy ul.Strzegomskiej - w granicach terenów zamkniętych, (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.302.2012.JK11 z dnia 22 sierpnia 2012 r. zawiadaiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na: "Przebudowę odcinka ulicy Średzkiej (droga krajowa nr 94) (...) oraz budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 359 i drogi powiatowej nr 1623D - ul.Rubczaka na działkę nr 41/6, (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.246.2012.SK2 z dnia 16 sierpnia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji I-K/Z/290/12 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji polegającej na: "Budowie ekranów akustycznych przy linii kolejowej nr 275 dla miejscowości Miłkowice, od strony toru nr 1, od km 72,867 do km 74,360, przewidzianej do realizacji na działkach nr 466/1 (teren zamknięty), nr 466/5, (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.59.2012 - KK z dnia 20 sierpnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pn.: Budowa sieci ciepłowniczej 2xDN900/1100 i 2x600/800 przez zamknięte tereny kolejowe. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.295.2012.JK11 z dnia 14 sierpnia 2012 r. zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.:"Przebudowa linii kolejowej E-30 na odcinku Legnica - Węgliniec - Zgorzelec - (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.21.2011.MMJ  IF.AB.7820.13.2012.AK12 z dnia 16 sierpnia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 23/12 zmieniającej decyzję Nr 26/11 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie - Siechnice (od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94) (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1000.29.2012.JT2 z dnia 14 sierpnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: Jeszkowice - budowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 7) (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.315.2012.JT2 z dnia 13 sierpnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry - przystosowanie do III klasy drogi wodnej.Etak I. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1000.27.2012.JT2 z dnia 13 sierpnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: Rędzin - przełożenie wału p/pow. (obiekt WWW nr 11). (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7840.1000.12.2012.JT2 z dnia 8 sierpnia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą : MIĘDZYRZECKA - przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 47). (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1000.23.2012.JT2 z dnia 10 sierpnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawi wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą : Zadanie Nr 10. Przebudowa Jazu Wrocław I wchodzącego w zakres przedsięwzięcia pn.: Modernizacvja Wrocławskiego węzła wodnego w zakresie obiektów ochrony przed powodzią zarządzanych przez RZGW we Wrocławiu.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1000.26.2012.JT2 z dnia 10 sierpnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych  dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: LEŚNICA - przełożenie wału p/pow. (obiekt WWW nr 12)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.9.2012.WW1
z dnia 10 sierpnia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 - Etap III południowo-wschodnie obejście Bolesławca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297.(...).
Obwieszczenie Wojewody Dollnośląskiego IF-AB.7820.30.2012 EDT z dnia 10 sierpnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. : "Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice (...) , jednostka ewidencyjna Krośnice".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-WJ.746.36.2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji paliw płynnych do tankowania lokomotyw wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości płynne, na terenie stacji PKP Wałbrzych, na działce nr 40/5 i 40/4, AM 5, obręb Podgórze, w granicach terenów zamkniętych.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.54.2012.GM2 z dnia 10 sierpnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawaie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zabudowie zbiornika kontnerowego z odmierzaczem na olej napędowy wraz ze stanaowiskiem do naboru i spustu paliwa z wymaganymi instalacjami w obrębie działki nr 137/17 obręb 0011 Kartuzy, miasto Legnica, w granicach terenów zamkniętych.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.300.2012.WS z dnia 10 sierpnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego zatwierdzającej projekt  budowlany i udzielającej pozwolenia na  budowę dla inwestycji pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 na odcinku Bogatynia/Zatonie-Radomierzyce - Etap I (...) dla zadania pt.:Przebudowa dw nr 352 Radomierzyce-Zatonie.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.3.2012-GM2 z dnia 6 sierpnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RD_64.1 w relacji : ZO_Syców na RD_47 punkt styku z wielkopolską siecią szerokopasmową na granicy województwa.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  IF-AB.7840.255.2011.JK11 z dnia 3 sierpnia 2012 r.zawiadamiające o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr I-K/O/135/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r., dla inwestycji polegającej na: "Przebudowie linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań na odcinku Wrocław Grabiszyn - granica miasta Wrocławia od km 1,700 do km 15,120, w zakresie (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-WJ.746.24.2012 z dnia 16 lipca 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budynku hali przemysłowej przeznaczonej na punkt kontroli lokomotyw na działce nr 40/5 Obręb 30 AM 5 w Wałbrzych,  w granicach terenów zamkniętych.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1000.24.2012.JT2 z dnia 8 sierpnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: RÓŻANKA  - przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 10).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.288.2012.JK11 z dnia 9 sierpnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnegto w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-K/Z/356/11 z dnia 4 listopada 2011 r. zatiwerdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. "Dostosowanie i przebudowa linii kolejowej E30 na odcinku Wrocław Muchobór - Malczyce-Legnica do wymogów umów międzynarodowych AGC/AGTC na odcinku - Stacja Wrocław-Leśnica (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.17.2012.EDT z dnia 10 sierpnia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę części napowierzchniowej PMG Wierzchowice etap 3,5 mld nm3 podetap 1,2 mld nm3 na działkach (...) obręb Wierzchowice, gm. Krośnice - Część Zakładu Górniczego.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.18.2012.EDT z dnia 10 sierpnia 2012 r.  zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę części napowierzchniowej PMG Wierzchowice etap 3.5 mld nm3 podetap 1,2 mld nm3 w zakresie części gazowniczej na działkach (...) obręb Świebodów, gm. Krośnice.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.311.2012.WS z dnia 8 sierpnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:"Przebudowa skrzyżowania dróg krajowych nr 3 i nr 36 w m.Lubin, wraz z sygnalizacją żwietlną. na nieruchomościach gruntowych oznaczonych jako działki (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.253.2012.EDT z dnia 10 sierpnia 2012 r. podające do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwesstycji pn."Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia Środa Śląska. województwo dolnośląskie, powiat średzki, gmina Środa Śląska (dz. nr 15, nr 27, nr 30, AM-21, obręb nr 0009, jednostka ewidencyjna 021804_4, Środa Śląska - miasto)".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7840.1000.19.2012.JT2 z dnia 31 lipca 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr 24/11. zezwalającej na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pod nazwą: "KOTOWICE - SIEDLCE  - Przebudowa wału p/ow." (obiekt WWW nr 1).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7840.228.2012.PL z dnia 9 sierpnia 2012 r. zawiadamiające o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji polegającej na: "Budowie ekranów akustycznych przy linii kolejowej nr 282 dla  miejscowości Dobra, od strony toru nr 1 i od strony toru nr 2. przewidzianej do realizacji na działce nr 52, AM-1. obręb Dobra. gmina Bolesławiec (teren zamknięty)".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.241.2012.JT2 z dnia 9 sierpnia 2012 r. podające do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na przebudowie zbiornika śródleśnego na działce ewidencyjnej o numerze 29/102, AM-1, obr.Czerwieniec (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.240.2012.JT2 z dnia 9 sierpnia 2012 r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika śródleśnego na działce ewidencyjnej o numerze 387/310, AM-2, obr. Bobolice(...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.8.2012.WS z dnia 31 lipca 2012 r. zawiadamiające o zmianie własnej decyzji Nr 15/10 z dnia 30 września 2010 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa "Małej Obwodnicy Świdnicy" w ciądu drogi wojewódzkiej nr 382.(...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.16.2012.PL1 z dnia 6 sierpnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowaej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Budowa zatoki autobusowej w kierunku Strzelina na Osiedlu Nowy Otok w Oławie, przy drodze wojewódzkiej nr 396".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.30.2012-GM2 z dnia 30 lipca 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa bocznicy kolejowej (stacyjnej) normalnotorowej stanowiącej element terminalu przeładunkowego naczep samochodowych w technologii CARGOBEAMER, odgałęziającej się od stacji PKP PLK S.A. Nowa Wieś Legnicka w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej w Legnicy (...) , obręb 0030 Bartoszów, miasto Legnica(...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.245.2012.EDT z dnia 3 sierpnia 2012 r. z dnia 3 sierpnia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:"Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia Nowy Jaworów (...), jednostka ewidencyjna 021904_5 Jaworzyna Śląska-obszar wiejski)".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO-7570.91.2012.BK3 z dnia 3 sierpnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania  (...) z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa części nieruchomości położonych w gminie Prusice, obręb Skokowa, (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.11.2012.EDT z dnia 31 lipca 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 5/10 z dnia 5 marca  2010 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa chodnika w miejscowości Marcinowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363"...
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7840.219.2012.JT2 z dnia 2 sierpnia 2012 r. o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestaycji polegającej na przebudowie potoku Szczawnik w ramach inwestycji Centrum Turystyczno-Sportowe "AQUA-ZDRÓJ" w Wałbrzychu przewidzianej do realizacji, na działkach oznaczonych nuemerami 73/2 (...), 152 AM6 obr. Biały Kamień Nr 16.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.225.2012.EDT z dnia 31 lipca 2012 r. o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn."Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej 1 stopnia Niemcza, ul.Chrobrego (dz. nr 463/3,  AM-10, obręb 0001 Stare Miasto, jednostka ewidencyjna 020207_4 Niemcza-miasto)".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.256.2012.AK12 z dnia 30 lipca 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr I-K/Z/391/11 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę pn.: "Dostosowania i przebudowa linii kolejowej E30 na odcinku Wrocław Muchobór - Malczyce - Legnica (...) - Stacja Wrocław Leśnica od km 12.900 do km 14.450 (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.453.2011.JK11 z dnia 24 lipca 2012 r. zawiadamiające o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr I-K/O/43/11 z dnia 22 lutego 2011 r. dla inwestycji polegającej na: "Przebudowie elektroenergetycznej linii śn - 20 kV, (...) realizowanej w ramach modernizacji linii kolejowej E59 CC12007PL161PR001- odcinek Wrocław-Poznań, Etap-I (...), w zakresie numeru przebudowywanej linii.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.209.2012.EDT z dnia 27 lipca 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestcji polegającej na "Budowa odcinka gazociągu DN300 PN 6,3 MPa realizowanego w ramach zadania "Przełożenie dwóch gazociągów DN300 6,3 MPa i DN 300 1,6 MPa  (...) obręb Gniewomierz, jednostka ewidencyjna 020905_2 Legnickie Pole)".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.53.2012 z dnia 19 lipca 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla termomodernizacji z modernizacją elewacji zewnętrznej budynku nr 2 szpitala - budowa klatek schodowych, dźwigów i pochylni dla niepełnosprawnych wraz z łącznikiem komunikacyjnym - budynek nr 1 i 2 na działce nr 1/2, AM 12, obr. Gaj we Wrocławiu (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.191.2012.JK11 z dnia 18 lipca 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji nr I-K/O/236/12 i zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia, z rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji, dla inwestycji polegającej na: "Budowie sieci technicznej urządzeń srk, teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na odcinku Wrocław Popowice - Wrocław Osobowice od km 6,175 do km 10,600, (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.228.2012.SK2 z dnia 18 lipca 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na: "Budowie ekranów akustycznych przy linii kolejowej nr 282 dla miejscowości Dobra, od strony toru nr 1 o od strony toru nr 2, (...) obr. Dobra, gmina Bolesławiec (teren zamknięty)".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.246.2012.SK2 z dnia 18 lipca 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na: "Budowie ekranów akustycznych przy linii kolejowej nr 275 dla miejscowo dla miejscowości Miłkowice, od strony toru nr 1 od km 72,360 (...) na działkach nr 466/1 (teren zamknięty), nr 466/5, 466/26, AM-1 (...) gmina Miłkowice."
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.31.2012-GM2 z dnia 16 lipca 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-51/12 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: Budowa bezobsługowej stacji paliw do tankowania pojazdów wraz z infrastrukturą drogową i techniczna na terenie stacji PKP Kamieniec Ząbkowicki przy ul.Węglowej lokalizowanej na terenie działki nr 337/8 AM-12 obręb 0005 (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.51.2012-GM2 z dnia 18 lipca 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętych pn.: Przebudowa budynku koszarowego nr 9 w kompleksie koszarowym nr 2328 przy ul.Trzmielowickiej we Wrocławiu. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.47.2012 -GM2 z dnia 17 lipca 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego pn.: wykonanie fragmentu odczepu napowietrznego SN-20kV w ramach inwestycji polegającej na zasilaniu w energię elektryczną osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Wilkszyn przy ul.Szkolnej.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.41.2012-GM2 z dnia 17 lipca 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr I-P-36/12 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego, pn.: Budowa bezobsługowej stacji paliw do tankowania pojazdów szynowych na terenie stacji PKP Wrocław przy ul.Strzegomskiej. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.18.2012.EDT z dnia 19 lipca 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji (...) zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę części napowierzchniowej PMG Wierzchowice etap 3.5 mld nm3 podetap 1,2 mld nm3 w zakresie części gazowaniczej na działkach nr ewidencyjny 3/23, 3/6 obręb Czarnogoździce i nr 10/5 195/4 AM1, obręb Świebodów, gm.Krośnice(...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.17.2012.EDT z dnia 19 lipca 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji(...) zatwierdzajjącej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę części napowierzcniowej PMG Wierzchowice etap 3.5 mld nm3 podetap 1.2 mld nm3na działkach nr ewidencyjny 3/23, 3/6 obręb Czarnogoździce i nr 305/1 obręb Wierzchowice, gm. Krośnice - Część Zakładu Górniczego (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-WJ.746.35.2012 z dnia 9 lipca 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy parkingu dla samochodów oraz budowy sieci odwodnienia i sieci elektroenergetycznej w kompleksie koszarowym przy ul. Trzmielowickiej we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.33.2012-9.KK z dnia 13 lipca 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-46/12 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, pn.: Budowa napowietrznej linii 110 kV do stacji 110/20 Komorniki na terenie PKP SA dz. nr 105/1 AM-1 obręb Przedmoście. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.27.2012-GM2 z dnia 11 lipca 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-48/12 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa sieci wodociągowej, energetycznej i kanalizacji sanitarnej dla Strefy Aktywności Gospodarczej w Oleśnicy. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.15.2012.EDT z dnia 13 lipca 2012 r. zawiadamiające o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę części napowierzchniowej PMG Wierzchowice etap 3,5 mld nm3 podetap 1.2 mld nm3 w zakresie części gazowniczej na działkach nr ewidencyjny 3/233, 3/6 obręb Czarnogoździce i nr 10/5, 195/4 AM1, obręb Świebodów(...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.14.2012.EDT z dnia 13 lipca 2012 r. zawiadamiające o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę części napowierzchniowej PMG Wierzchowice etap 3.5 mld nm3 podetap 1,2 mld nm3 na działkach nr ewidencyjny 3/23, 3/6 obręb Czarnogoździce i nr 305/1 obręb Wierzchowice, gm. Krośnice - Część Zakładu Górniczego (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.208.2012.PL1 z dnia 6 lipca 2012 r. zawiadamiające o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:"Budowa sieci technicznej urządzeń srk, teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na odcinku Wrocław Osobowice-Pęgów od km 10.600 do km 20.300".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.23.2012 GM2 z dnia 5 lipca 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji nr I-P/44/12 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn.: Budowa samoobsługowej myjni samochodowej 5-stanowiskowej z dwoma budynkami garażowymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu z budynkami garażowymi, (...) we Wrocławiu przy ul.Starogroblowej - w granicach terenów zamkniętych (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.13.2012.AK12 z dnia 5 lipca 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr 26/11 z dnia 13 września 2011 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie - Siechnice (od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94) (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.7.2012.AK12 z dnia 5 lipca 2012 r. zawiadamiające o wydaniu Decyzji Nr 14/12 i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ulicy Strzegomskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych - ETAP I" (...)
Obwieszczenie Wojewody dolnośląskiego IF.AB.7820.9.2012.WW1 z dnia 28 czerwca 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 - Etak III południowo-wschodnie obejście Bolesławca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7840.76.2011.AK z dnia 4 lipca 2012 r. zawiadamiające o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydanej przez wojewodę dolnośląskiego decyzji z dnia 13 maja 2011 r. Nr I-L-126/2011, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie płyty postojowej wraz z niezbędną infrastrukturą (...) na lotnisku im.Mikołaja Kopernika przewidzianej do realizacji (...), na działkach (...), obręb Starachowice. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.153.2012.JK11 z dnia 20 czerwca 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji I/K/Z/202/12 (...) w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i zmiany pozwolenia na budowę udzielownego na podstawie decyzji (...) Nr I-K/Z/266/10 (...) dla inwestycji pn.: "Budowa ekranów akustycznych w rejonie m.Siedliska, Chojnów (...)
Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.15.2012.EDT z dnia 26 czerwca 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji starosty milickiego Nr 139/07 zmienionej decyzją (...) Nr 195/09 (...) zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę części napowierzchniowej PMG Wierzchowice etap 3,5 mld nm3 podetap 1,2 mld nm3 w zakresie części gazowniczej na działkach (...) 3/23, 3/6 obręb Czarnogoździce i nr 10/5, 195/4 AM1, obręb Świebodów, gm. Krośnice, (...)
Obwieszczenie Wojewody dolnośląskiego IF-AB.7820.14.2012.EDT z dnia 26 czerwca 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji (...) zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę części napowierzchniowej PMG Wierzchowice etap 3.5 mld nm3 podetap 1,2 mld nm3 na działkach (...) 3/23, 3/6 obręb Czarnogoździce i nr 305/1 obręb Wierzchowice, gm. Krośnice - Część Zakładu Górniczego (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.191.2012.JK11 z dnia 22 czerwca 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na: "Budowę sieci technicznej urządzeń srk, teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na odcinku Wrocław Popowice -Wrocław Osobowice od km 6,175 do km 10,600, na działkach: (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.I.WS.7111-357/10 z dnia 22 czerwca 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-D 205/12 zatwierdzającej projekt budowlany i udzieleniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku Legnica - Prochowice od km 32+718 do km 43+520 wraz z przebudową obiektów inżynierskich. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.141.2012.JK11 z dnia 15 czerwca 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-K/O/193/12 z rygorem natychmiastowej wykonalności o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę pn.: "Budowa i przebudowa dróg kołowych oraz wykonanie innych robót budowlanych wynikających z przebudowy linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań na odcinku Wrocław - granica woj.dolnośląskiego od km 15,120 do km 59,697 w zakresie: (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.6.2012.PL1 z dnia 18 czerwca 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 13/12 i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa chodnika w m. Tomisław w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 w km 46+334 do 47+215"
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.I.WS.7111-1-18/10 z dnia 13 czerwca 2012 r. zawiadamiające o sprostowaniu oczywistej omyłki dostrzeżonej w Decyzji (...) Nr 15/10 (...) na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa "Małej Obwodnicy Świdnicy" w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382", na działkach budowlanych o numerach wymienionych w treści Decyzji, zmieniając błędny zapis zaistniały w treści wydanej Decyzji. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.8.2012.WS z dnia 14 czerwca 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa "Małej Obwodnicy Świdnicy" w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382, na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy Świdnica, w obrębie geodezyjnym Słotwina, (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1000.12.2012.JT2 z dnia 13 czerwca 2012 r. zawiadamiające o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: Międzyrzecka - przebudowa wału p/pow.(obiekt www nr 47),  (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1000.12.2012.JT2 z dnia 13 czerwca 2012 r. zawiadamiające o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: Międzyrzecka - przebudowa wału p/pow.(obiekt www nr 47),  (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.10.2012.EDT z dnia 14 czerwca 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 12/12 odmawiającej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice - działka nr (...), obręb 0003 Czarnogoździce oraz działka nr (...), obręb 0018 Świebodów, jednostka ewidencyjna Krośnice". (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.33.2012-2.KK z dnia 12 czerwca 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, pn. Budowa napowietrznej linii 110 kV do stacji 110/20 Komorniki na terenie PKP SA dz.nr 105/1 AM-1 obręb Przedmoście.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.5.2012.JT2 z dnia 5 czerwca 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Przebudowa mostu nad rowem melioracyjnym w km 342+548 drogi krajowej nr 25 k/m OSE, Gmina Międzybórz, powiat oleśnicki.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.4.2012.ES2 z dnia 5 czerwca 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Budowa przejścia dla pieszych z zastosowaniem sygnalizacji wzbudzaniej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - skomunikowanie ul. Zatorze i ul. Łąkowej z dzielnicą Nowej Rudy - Drogosław, gmina Nowa Ruda"
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.273.2011.JK11 z dnia 30 maja 2012 r. zawiadamiające o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr I-K/O/136/12, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na: "Przebudowę linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań na odcinku st. Skokowa - st. Żmigród od km 38,200 do km 46,400, (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.255.2011.JK11 z dnia 30 maja 2012 r. zawiadamiające o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr I-K/O/135/12 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na: "Przebudowę linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań na odcinku Wrocław Grabiszyn - granica miasta Wrocławia od km 1,700 do km 15,120, (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.208.2012.PL1 z dnia 31 maja 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę: "Budowa sieci technicznej urządzeń skr, teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na odcinku Wrocław Osobowice-Pęgów od km 10,600 do km 2,300". (...)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.34.2011.AK13 z dnia 28 maja 2012r. zawiadamiające  o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław, na odcinku Korzeńsko /bez węzła/ -węzeł „Widawa” Wrocław”...


Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.153.2012.JK11 z dnia 22 maja 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i zmiany pozwolenia na budowę  (...) dla inwestycji pn. : "Budowa ekranów aktustycznych w rejonie m. Siedliska, Chojnów, Okmiany (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.21.2012 - GM2 z dnia 23 maja 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa bezobsługowej stacji paliw do tankowania pojazdów szynowych na terenie stacji PKP Wrocław przy ul. Strzegomskiej ....
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.27.2012 - GM2 z dnia 24 maja 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego, pn. Budowa sieci wodociągowej, energetycznej i kanalizacji sanitarnej dla Strefy Aktywności Gospodarczej w Oleśnicy.
Obwieszczenie Wojewody Dollnośląskiego IF-AB.7840.141.2012.JK11 z dnia 18 maja 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowę: "Budowa i przebudowa dróg kołowych oraz wykonanie innych robót budowlanych wynikających z przebudowy linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań na odcinku Wrocław - granica woj.dolnośląskiego od km 15,120 do km 59,697 (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.101.2012.PL1 z dnia 17 maja 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Budowa obiektów radiokomunikacyjnych GSM-R wraz z kontenerami technologiczynymi (...) gm. Warta Bolesławiecka, pow. bolesławiecki".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.89.2012.JK11 z dnia 15 maja 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Remont tunelu liniowego w ciągu drogi kolejowej nr 309 relacji Kłodzko Nowe - Kudowa-Zdrój, na odcinku Duszniki-Zdrój - Kudowa Zdrój w km od 26,150 do km 26,850 (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.88.2012.JK11 z dnia 15 maja 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.:"Przebudowa odcinka szlaku Duszniki - Zdrój   - Kudowa Zdrój od km 22+350 do km 39+617 w ciągu regionalnej linii kolejowej nr 309 relacji Kłodzko Nowe  - Kudowa Zdrój (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.6.2012.PL1 z dnia 11 maja 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolelniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Budowa chodnika w m. Tomisław w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 km 46+334 do 47+215"..
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.7.2012.AK12 z dnia 15 maja 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Przebudowa ulicy Strzegomskiej w ciagu drogi wojewódzkiej nr 379 wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych - ETAP I".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.10.2012.EDT z dnia 24 maja 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice (...) obręb 0018 Świebodów, jednostka ewidencyjna Krośnice".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.23.2012 - GM2 z dnia 14 maja 2012 r. zawiadamiające o wszcęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego, pn. Budowa samoobsługowej myjni samochodowej 5-stanowiskowej z dwoma budynkami garażowymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, we Wrocławiu przy ul. Starogroblowej.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.82.2012.JK11 z dnia 9 maja 2012 r. zawiadamiające o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 309 Kłodzko Nowe-Kudowa - Zdrój. Stacja Polanica Zdrój". Przebudowa Stacji Polanica Zdrój w km od 10,180 do km 10,650(...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7840.1000.2.2012.JT2 z dnia 11 maja 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację w zakresie budowli przeciwpowodziowych  dla zamierzenia budowlanego pod nazwą Zadanie Nr 7. Przystosowanie Stopnia Rędzin do przepuszczania wód powodziowych (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.73.2012.PL1 z dnia 4 maja 2012 r. zawiadamiające o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn. "Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 311 relacji Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna". Przebudowa Stacji Jelenia Góra Zachodnia (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.19.2012 - 8.KK z dnia 14 maja 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach kolejowych zamkniętych dla zadania pn.: Budowa linii kablowej 110 kV ze światłowodem relacji GPZ Górka - GPZ Przybków - na działce nr 725, obręb Przybków, gmina Legnica.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.3.2011.JT2 z dnia 16 maja 2012 r. zawiadamiające o zmianie własnej decyzxji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku Radoszyce-Ciechanów (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.31.2012 - GM2 z dnia 14 maja 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego, pn. Budowa bezobsługowej stacji paliw do tankowania pojazdów szynowych wraz z infrastrukturą drogową i techniczną na terenie stacji PKP Kamieniec Ząbkowicki przy ul. Węglowej.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.72.2012.PL1 z dnia 4 maja 2012 r. zawiadamiające o zatwierdzeniu projektu i udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn. "Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 311 relacji Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna". Przebudowa Stacji Szklarska Polręba Górna od km. 28,307 do km. 28,830 (...),
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.81.2012.JK11 z dnia 9 maja 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 309 Kłodzko Nowe - Kudowa Zdrój na odcinku Duszniki =Zdrój - KUdowa- Zdrój". Przebudowa Stacji Duszniki - Zdrój od km. 21,548 do km 22,350 oraz Stacji Kudowa - Zdrój od km  39,570 do km.40,119 (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.75.2012.AK12 z dnia 4 maja 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.:"Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 311 relacji Jelenia óra - Szklarska Poręba Górna" . Przebudowa odcinka linii Piechowice - Szklarska Poręba Górna od km. 16.100 do km 27.153 (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.74.2012.AK12 z dnia 4 maja 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 311 relacji Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna". Przebudowa Stacji Piechowice od km.12.856 do km 13.749 (...)/
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.255.2011.JK11 z dnia 27 kwietnia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia dla inwestycji polegającej na: "Przebudowie linii kolejowej E59 Wrocław-Poznań na odcinku Wrocław Grabiszyn - granica miasta Wrocławia od km.1,700 do km 15,120(...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.273.2011.JK11 z dnia 27 kwietnia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia dla inwestyacji polegającej na: "Przebudowie linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań na odcinku st. Skokowa - st. Żmigród od km 38,200 do km 46,400(...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.76.2012.JK11 z dnia 8 maja 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą: "Budowa obiektów radiokomunikacyjnych systemu GSM-R wraz z kontenerami technologicznymi(...).Pilotażowe wdrożenie systemu ERTMS w Polsce na odcinku linii kolejowej E30: Legnica-Węgliniec-Bielawa Dolna. Część GSM-R".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.12.2012 - 9.KK z dnia 7 maja 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach kolejowych zamkniętych dla zadania pn.: Budowa linii kablowej SN do zasilania budynku biurowego z zapleczem magazynowym we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej dz. Nr 16/4 AM16 obręb Różanka w zakresie etapu II - na terenie działki nr 4 AM7, obręb Różanka we Wrocławiu (ul. Żmigrodzka).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.11.2012 - 8.KK z dnia 7 maja 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach kolejowych zamkniętych dla zadania pn. : Budowa nowego peronu, przebudowa przejazdu kolejowego, remont nastawni dysponującej, rozbiórka nastawni wykonawczej na terenie stacji kolejowej Czernica Wrocławska - na działce nr 358/1 obręb Czernica, gmina Czernica.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.32.2012.JK11 z dnia 24 kwietnia 2012 r. zawiadamiające o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sieci technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk), teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na odcinku Skokowa - Żmigród od km 37.202 do km 48.476 linii kolejowej E-59 Wrocław-Poznań (Etap - II).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.30.2012-GM2 z dnia 8 maja 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie bocznicy kolejowej stanowiącej element inwestycji pn. Lokalizacja terminala przeładunkowego naczep samochodowych w technologii CARGOBEAMER w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej w Legnicy przy ul. Karola Myrka.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.9.2012-12.KK z dnia 7 maja 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach kolejowych zamkniętych dla zadnia pn.: Budowa sieci kablowej SN 20kV relacji istniejąca stacja transformatorowa ST8 a projektowana stacja transformatorowa na dz. 4/1.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.PP.746.2.2011.WJ z dnia 27 kwietnia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. : budowa kolektora kanalizacji sanitarnej na dz. nr 339 AM 1 obręb Krępice w granicach terenów zamkniętych.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.PP.746.30.2011.WJ z dnia 27 kwietnia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania budowa elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV z towarzyszącym kablem światłowodowym przy linii E-59 Wrocław - granica Województwa Dolnośląskiego (...) 1 AM 1 Obręb Świniary, w granicach terenów zamkniętych.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.38.2011-AD4 z dnia 25 kwietnia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RS_29 w relacji: WS_Wrocław - WD_Sobótka.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.I.AK13.7111-11742/2010 z dnia 23 kwietnia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji  udzielającej pozwolenia na budowę autostrady A-8, Autostradowaej Obwodnicy Wrocławia - Część I, od km 1+603,81 do km 13+500,00 oraz Łącznika Kobierzyce od km 00+000,00 do km 2+489.45.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.I.AK13.7111-11742/2010 z dnia 23 kwietnia 2012 r.zawiadamiające o wydaniu ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę autostrady A-8. Autostradowej Obwodnicy Wrocławia - Część I, od km 1+603.81 do km 13+500,00 oraz Łącznika Kobierzyce od km 00+000.00 do km 2+489,45.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.31.2011.WS z dnia 11 kwietnia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35, od km 2+350 do km 8+250 (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.1.2012.WW1 z dnia 17 kwietnia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Przebudowa skrzyżowania wraz z budową pasa włączenia w miejscowości Bardo w ciągu drogi krajowej nr 8 w km 47+146(...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7840.65.2012.WS z dnia 26 kwietnia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą: Oświetlenie drogowe w miejscowości Radogoszcz - droga wojewódzka nr 357: (...) w jednostce ewidencyjnej Gmina Lubań - obszar wiejski.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.11.2012-8.KK z dnia 25 kwietnia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach kolejowych zamkniętych dla zadania pn.: Budowa nowego peronu, przebudowa przejazdu kolejowego (...)  na działce nr 358/1 obręb Czernica, gmina Czernica".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.9.2012-9.KK z dnia 23 kwietnia 2012r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-29/12 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach kolejowych zamkniętych dla zadania pn.: Budowa sieci kablowej SN 20kV relacji istniejąca stacja transformatorowa ST8 a projektowana stacja transformatorowa na dz.4/1. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.8.2012-9.KK z dnia 23 kwietnia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach kolejowych zamkniętych dla zadania pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Dz 225 PE w granicach terenu zamkniętego PKP.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.33.2011-AD4 z dnia 13 kwietnia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzj Nr I-Ps-44/12 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD_18 w relacji: ZO_Sędzisław na RS_23 - WD_Krzeszów. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.101.2012.PL1 z dnia 23 kwietnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę "budowa obiektów radiokomunikacyjnych GSM-R wraz z kontenerami technologicznymi (...) gm. Warta Bolesławiecka, pow. bolesławiecki".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.73.2012.PL1 z dnia 18 kwietnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 311 relacji Jelenia Góra-Szklarska Poręba Górna". Przebudowa Stacji Jelenia óra Zachodnia od km 1.050 do km 1.200 w zakresie (...)  obręb 0020, gm. Jelenia Góra, powiat jeleniogórski.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.72.2012.PL1 z dnia 18 kwietnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 311 relacji Jelenia Góra-Szklarska Poręba Górna".Przebudowa Stacji Szklarska Poręba Górna od km 28,307 do km 28.830 (,,,) obręb 0005 Szklarska Poręba, powiat jeleniogórski.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.93.2011.DB3 z dnia 17 kwietnia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania na rzecz Krystyny Wolak i Pawła Wolaka na prawach wspólności ustawoej majątkowej małżeńskiej, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Miejską Wrocław nieruchomości położonej na terenie miasta Wrocławia (...)  - Pilczyce.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.60.2012.ES2 z dnia 12 kwietnia 2012 r. zawiadamiające o zmianie  własnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa chodnika w miejscowości Świeradów Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358 (...) w części dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego w zakresie: (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.21.2012 - GM2 z dnia 11 kwietnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego, pn: Budowie bezobsługowej stacji paliw do tankowania pojazdów szynowych na terenie stacji PKP Wrocław przy ul.Strzegomskiej. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.PP.746.7.2012.WJ z dnia 6 kwietnia 2012 r.zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania  Budowa kotłowni opalanej węglem na terenach kolejowych zamkniętych, w obrębie działki nr 40/5 AM 5. obręb Podgórze, w Wałbrzychu w granicach terenów zamkniętych.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.75.2012.AK12 z dnia 6 kwietnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 311 relacji Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna" Przebudowa odcinka linii Piechowice - Szklarska Poręba Górna (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.74.2012.AK12 z dnia 3 kwietnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 311 relacji Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna"
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.126.2012.JT2 z dnia 11 kwietnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę przedsięwzięcia Euro 2012, dla inwestycji obejmującej budowę fragmentu esplanady Stadionu Miejskiego - Wrocław 2012, (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.41.2012.AK12 z dnia 6 kwietnia 2012 r. zawiadamiające o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: Budowa stacji radiokomunikacyjnych systemu GSM-R dla potrzeb PKP PLK S.A w w miejscowościach: (...) w ramach zadania: Modernizacja linii kolejowej E-30, Etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS/ETCS, ERTMS/GSM-R w Polsce, na odcinku Legnica-Węgliniec-Bielawa Dolna".
public/get_file.phpObwieszczenie Wojewody Dpolnośląskiego IF-AB.7840.107.2012.WW1 z dnia 5 kwietnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administacyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr I-D-46/10 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę przedsięwzięcia Euro 2012 dla inwestycji obejmującej przebudowę dworca kolejowego Wrocław Główny (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.106.2012.WW1 z dnia 5 kwietnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Nr I-D-213/10 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę przedsięwzięcia Euro 2012, dla zadania pn.: "Odtworzenie zabytkowego historycznego kompleksu dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej"
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.105.2012.WW1 z dnia 5 kwietnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr I-D-45/10 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę przedsięwzięcia Euro 2012, dla inwestycji obejmującej przebudowę dworca kolejowego Wrocław Główny (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.III.7045-104/10/12 z dnia 4 kwietnia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu postanowienia I-Pd-2/12 dotyczącego sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Nr I-Pd-10 o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięwzięcia EURO 2012 polegającego na budowie połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka - Na Ostatnim Groszu, ze stadionem EURO, przez osiedle Kozanów: Stacja zasilania "Dworska" (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.19.2012-1.KK z dnia 5 kwietnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, pn.: Budowa linii kablowej 110 kV ze światłowodem relacji GPZ Górka - GPZ Przybków. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.4.2012.ES2 z dnia 5 kwietnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pn.: "Budowa przejścia dla pieszych z zastosowaniem sygnalizacji wzbudzanej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 (...) ul.Zatorze i ul. Łąkowej (...) gmina Nowa Ruda (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.5.2012.JT2 z dnia 5 kwietnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pn.: Przebudowa mostu nad rowem melioracyjnym w km 342+548 drogi krajowej Nr 25 k/m OSE, gmina Międzybórz, powiat oleśnicki (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.12.2012-2.KK z dnia 28 marca 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego, pn.: Budowa linii kablowej SN do zasilania budynku biurowego z zapleczem magazynowycm we Wrocławiu przy ul.Wołowskiej dz. Nr 16/4 AM16 obręb Różanka w zakresie etapu II. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.4.2012-8.KK. z dnia 28 marca 2012r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-23/12 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach kolejowych zamkniętych dla zadania pn.: Budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia, wraz z liniami światłowodowymi oraz telesterowniczymi, łączących projektowane elektrownie wiatrowe ze stacją elektroenergetyczną 220/110/kV Żukowice. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.3.2012-8.KK z dnia 28 marca 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-22/12 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach kolejowych zamkniętych dla zadania pn.: Budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia (SN) wraz z linią światłowodową i telesterowniczą na terenie działki 963/2 - obręb Kawice, gmina Prochowice, (...), łączących projektowane elektrownie wiatrowe ze stacją elektroenergetyczną 110/20kV Prochowice. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.36.2011-AD4 z dnia 29 marca 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-43/12 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RS_27 w relacji: WD_Gryfów Śląski - WS_Lubań. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.34.2011-.AD z dnia 29 marca 2012r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-42/12 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka Linia optotelekomunikacyjna RD_19 w relacji: WD_Kowary - ZO_Jelenia Góra Łonica na RS_24. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.32.2012.JK11 z dnia 28 marca 2012r. zawiadamiające o wydaniu decyzji nr I - K/O/96/12  o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia dla inwestycji polegającej na: "budowie sieci technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk), teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na odcinku Skokowa - Żmigród (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.35.20122-7.AD z dnia 26 marca 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-39/12 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka Linia optotelekomunikacyna RD_24 w relacji: WD_Leśna - ZO_Księginki na RS_27. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.9.2012-2.KK z dnia 26 marca 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego pn.: Budowa sieci kablowej SN 20kV relacji istniejąca stacja transformatorowa ST8 a projektowana stacja transformatorowa na dz.4/1. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.33.2011-11.GM z dnia 21 marca 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-36/12 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD_17 w relacji: ZO_Ścinawka na RS_20 - WD_Radków. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.3.2012.JT2 z dnia 20 marca 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji z dnia 26 lutego 2009r. Nr 5/09 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku Radoszyce-Ciechanów, od km 0+000,00 do km 1+695,00, na nieruchomościach gruntowych położonych na terenie gminy Jemielno w obrębie ewidencyjnym Ciechanów (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.30.2011-13.GM z dnia 21 marca 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-40/12 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcina - Linia optotelekomunikacyjna RS_05 w relacji: Rudna Miasto - ZO_Legnica na RS_10
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.32.2011-11.GM z dnia 21 marca 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-38/12 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD_15 w relacji: WS_Kłodzko - WD_Międzylesie
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.42.2011.JT2 z dnia 16 marca 2012 r. zawiadamiające o zmianie własnej decyzji z dnia 18 stycznia 2012r. Nr 2/12, zezwalającej Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wroclawiu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.34.2011-11.GM z dnia 16 marca 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-37/12 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RS_22 w relacji: WD_Głuszyca ZO_Wałbrzych Gł. na RS_23. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.12.2011-10.GM z dnia 14 marca 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-34/12 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD_62 w relacji: WD_Wąsosz - WD_Góra. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.35.2011-11.GM z dnia 14 marca 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-35/12 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD_57 w relacji: WD_Mietków - ZO_Gozdnica na RS_30. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.24.2011-10.GM z dnia 8 marca 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-25/12 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnegoi budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD_40 w relacji: WD_Piskorzyna - WD_Wąsosz. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.8.2012-2.KK z dnia 19 marca 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego PKP. Inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 339, obręb Miłoszyce, znajdującej się na liście terenów zamkniętych, (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7840.65.2012.WS z dnia 23 marca 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Oświetlenie drogowe w miejscowości Radogoszcz - droga wojewódzka nr 357; (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.68.2011.DB3 z dnia 16 marca 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania na rzecz: Mirosławy Dublas, Marty Kocur, Andrzeja Kołotyło i Piotra Kołotyło z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie nieruchomości położonej na terenie gminy Bolesławiec, obręb 0026 - Stara Oleszna, (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.PP.746.3.2011 z dnia 16 marca 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa linii kablowej niskiego napięcia w obrębie działki nr 18 AM 3 obręb Ołtaszyn we Wrocławiu. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.11.2012-1.KK z dnia 16 marca 2012r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego pn.: Budowa nowego peronu, przebudowa przejazdu kolejowego, remont nastawni dysponującej, rozbiórka nastawni wykonawczej na terenie stacji kolejowej Czernica Wrocławska. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.I.WS.7111-357/10 z dnia 21 marca 2012 r. zawiadamiające, że została przeprowadzona ponowna ocena oddziaływania na środowisko inwestycji drogowej: Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku Legnica - Prochowice od km 32+718 do km 43+520, wraz z przebudową obiektów inżynierskich (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.1.2012.WW1 z dnia 14 marca 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą Przebudowa skrzyżowania wraz z budową pasa włączenia w miejscowości Bardo w ciągu drogi krajowej nr 8 w km 47+146.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.26.2011-7.GM z dnia 15 marca 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka Linia optotekomunikacyjna RD_28 w relacji WD_Nowogrodziec - ZO_Zebrzydowa na RS_13.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.I.2012-9.KK z dnia 15 marca 2012  r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa linii kablowej średniego napięcia - na terenach kolejowych zamkniętych, działkach nr 5, 6/1, 7/1 i 1141/10, obręb Oława.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.12.2011-8.KK z dnia 12 marca 2012 r. zawiadamiawydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn. : Likwidacja obszaró wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka Linia optotelekomunikacyjna RS_04 w relacji: WD_Ścinawa-ZO_Wrocław, Nowy Dwór
 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.25.2011-11.GM z dnia 8 marca 2012 zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD_16 e trlsvji: ZO_Jaworzyna Śląska na RS_30 ZO_Kłaczyna na RD_16.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.31.2011.WS z dnia 13 marca 2012 r.zawiadamiające o wszczętym i pozostającym w toku postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35, od km 2+350 do km 8+250.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.1000.2.2012.JT2 z dnia 12 marca 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Zadanie Nr 7. Przystowanie stopnia Rędzin do przepuszczania wód powodziowych wchodzącego w zakres przedsięwzięcia pn.: Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie obiektów ochrony przed powodzią zarządzanych przez RZGW we Wrocławiu.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.15.2011-16.KK z dnia 12.03.2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-11/12 stwierdzającej wydanie z naruszeniem prawa decyzji nr I-P-74 z dnia 5 września 2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Przebudowa ulic Azaliowej, Pawłowickiej i Przedwiośnie - budowa kanalizacji deszczowej / na terenach kolejowych zamkniętych, działkach nr 103/1 oraz 53 AM20 obręb Pawłowice we Wrocławiu.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.31.2011-11.GM z dnia 1 marca 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD_33 w relacji: WD_Piekary Udanin - ZO_Malczyce na RS_8.
Obwieszczenie Wojewody Dollnośląskiego IF-AB.7840.41.2012.AK12 z dnia 6 marca 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę : "Stacji radiokomunikacyjnych systemu GSM-R dla potrzeb PKP PLK S.A w miejscowościach :(...) w ramach zadania: Moderniazcja linii kolejowej E-30, Etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS/ETCS, ERTMS/GSM-R w Polsce, na odcinku Legnica-Węgliniec-Bielawa Dolna".
public/get_file.phpObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.2.2011-8.KK z dnia 5 marca 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa odcinków sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej umożliwiających podłączenie: Nastawni PKP, Zakładów LBF Technika Wentylacyjna Sp. z o.o oraz Gminnego Przedszkola do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zlokalizowanej przy budynku nr 64 w Starej Kamienicy na terenach kolejowych zamkniętych, na działce nr 388/2 obręb Stara Kamienica.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.I.WS.7111-1-30/10 z dnia 29 lutego 2012 r. zawiadamiające o sprostowaniu omyłki w decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 3/11 z dnia 23 lutego 2011 r. na realizację inwestycji drogowej pod nazwą Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w m. Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 - I ETAP.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.PP-747.22.2011-10.GM z dnia 29 lutego 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadnia pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia  optotelekomunikacyjna RD_11 w relacji: ZO_Krosnowice na RD_15 - WD_Lądek Zdrój.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.19.2011-11.GM z dnia 29 lutego 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-20/12 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD_34 w relacji: WD_Zagrodno - ZO_Jarząbków.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.27..2011-11.GM z dnia 24 lutego 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-28/12 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenie informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD_29 w relacji: WD_Warta Bolesławiecka - ZO_Bolesławiec na RS_12. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.60.2012.ES2 z dnia 01 marca 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji decyzji Nr I-D-30/12 (...) o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa chodnika w miejscowości Świeradów Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358 (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO-7570.14.2011.KP3 z dnia 29 lutego 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania na rzecz Antoniego Kiriasa, Stanisławy Ratajczak, oraz Bożeny Mospan i Edwarda Mospana (...), z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie nieruchomości położonej na terenie gminy Ząbkowice Śląskie (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.28.2011-11.GM z dnia 24 lutego 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-30/12 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD_21 w relacji: WD_Wleń ZO_Jelenia Góra.Grunwaldzka na RS_25 (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.3.2011-8.KK z dnia 27 lutego 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadnia pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka Linia optotelekomunikacyjna RD_56 w relacji: WD_Kostomłoty - WD_ Mietków.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.34.2011.AK13 z dnia 27 lutego 2012 r. zawiadamiające o wszcęciu postępowania mającego na celu wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla wskazanego zamierzenia budowlanego (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.29.2011-10.GM z dnia 24 lutego 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dollnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka Linia optotelekomunikacyjna RD_31 w relacji: WD_Jawor - ZO_ Legnica Kartuzy na RS_9.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.2.2012.WJ z dnia 24 lutego 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kolektora sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 339 AM 1 obręb Krępice w obrębie terenów zamkniętych.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.21.2011.MMJ z dnia 21 lutego 2012 r. zawiadamiające o wydaniu postanowienia prostującego decyzję  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie - Siechnice (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7840.44.2011.JT2 z dnia 16 lutego 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 4/12 udzielającej zezwolenia  Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zamierzenia budowlanego pn.: Zadanie Nr 5. Przystosowanie kanału miejskiego do przepuszczania wód powodziowych (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.30.2011.AD4 z dnia 13 lutego 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-23/12 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacynego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyna RD_14 w relacji: WD_Szczytna - WD_Kudowa Zdrój. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.23.2011-11.GM z dnia 14 lutego 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD_30 w relacji: WD_Prochowice - ZO_Legnica.Piątnica na RS_9.      
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.32.2012.JK11 z dnia 10 lutego 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na: Budowę sieci technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk), teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na odcinku Skokowa - Żmigród od km 37,202 do km 48,476 linii kolejowej E-59 Wrocław - Poznań (Etap - II), (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.20.2011-12.GM z dnia 02 lutego 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-13/12 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD_20 w relacji: Szklarska Poręba - ZO_Jelenia Góra.Jagiełły na RS_25. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.21.2011-9.GM z dnia 6 lutego 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-17/12 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD_41 w relacji: ZO_Ninkowice na RS_4 - WD_Piskorzyna. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.6.3022-9.KK z dnia 10 lutego 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-10/12 o ustaleniu lokalizaci regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka Linia optotelekomunikacyna RD_01 w relacji: WD_Złoty Stok - ZO_Kamieniec Ząbkowicki na RS_18. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.491.2011.EDT z dnia 15 lutego 2011 r. zawiadamiające o zmianie  decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn. "Budowa drogi wojewódzkiej Bielany-Łany-Długołęka, etap IV, zadanie 3 i 4 oraz etap III, zadanie 1, na odcinku od 6+308,00 w miejscowości Łany do km 8+070,00, obręb Wojnów, miasto Wrocław", w części dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego w zakresie zmiany trasy gazociągu n/c PEDE315 na działkach nr 3/3 i nr 12/2 AM-1, obręb Łany.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.273.2011.JK11 z dnia 14 lutego 2012 r. zawiadamiające, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu prowadzi ponowną ocenę oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: "Przebudowę linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań na odcinku Skokowa - st.Żmigród od km 38,200 do km 46,400 (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.255.2011.JK11 z dnia 14 lutego 2012 r. zawiadamiające, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu prowadzi ponowną ocenę oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: "Przebudowa linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań na odcinku Wrocław Grabiszyn - granica miasta Wrocławia od km 1,700 do km 15,120 (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.7.2011-8.KK z dnia 8 lutego 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-19/12 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka Linia optotelekomunikacyjna RD_67 w relacji: WD_Platerówka - ZO_Batowice Lubańskie na RD_26. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.9.2011-8.KK z dnia 8 lutego 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-18/12 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowe dla odcinka Linia optotelekomunikacyjna RD_5 w relacji: WD_Kondratowice - WD_Łagiewniki Dzierżoniowskie.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.6.2012 z dnia 10 lutego 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: "Budowa gazociągu niskiego ciśnienia o średnicy De 225, De 160, De 125 w ulicy Wałbrzyskiej w Świdnicy", w granicach terenów zamkniętych, w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 1/10 Śródmieście obręb nr 4 w Świdnicy.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.5.2012 z dnia 10 lutego 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania "Budowa gazociągu niskiego ciśnienia o średnicy De 125 w ulicy Prostopadłej i Orkana w Wałbrzychu, w granicach terenów zamkniętych w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 32/3 Szczawienko obręb nr 3 oraz działki nr 38/1 Piaskowa Góra obręb nr 7 w Wałbrzychu.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.28.2011.AD4 z dnia 8 lutego 2012 r. zawiadamiające o wydaniu deczyji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RS_28 w relacji: WS_Lubań - EF_Węgliniec.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.17.2011-10.GM z dnia 2 lutego 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacvjna RD_35 w relacji : WD_Pielgrzymka - ZO_Jerzmanice na RS_31.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.18.2011-13.GM z dnia 2 lutego 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD_37 w relacji: WD_Brzeg Głogowski - WS_Rudna(...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.29.2011.AD4 z dnia 3 lutego 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_12 w relacji ZO_Kłodzko Nowe na RD_15 WD_Polanica Zdrój.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-WJ.746.30.2011-2 z dnia 31 stycznia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV z towarzyszącym kablem światłowodowym przy linii E59 Wrocław-granica Województwa Dolnośląskiego o długości 10,5 km, w granicach terenów zamkniętych, na działkach nr: (...)  i na działce nr 468 Obręb Szewce na terenie gm. Wisznia Mała.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.16.-14.GM z dnia 31 stycznia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-8/12 o ustaleniu lokalizaci regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD_26 w relacji: ZO_Lubań na RS_28 - WD_Zgorzelec. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.4.2012-1.KK z dnia 6 lutego 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego, pn.: Budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia, wraz z liniami światłowodowymi oraz telesterowniczymi, łączących projektowane elektrownie wiatrowe ze stacją elektroenergetyczną 220/110/kV Żukowice (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.1.2012-2.KK z dnia 6 lutego 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego, pn.: Budowa linii kablowej średniego napięcia (...)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.3.2012-1.KK z dnia 2 lutego 2012 r.zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenu zamkniętego, pn.: Budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia (SN) wraz z linią światłowodową i telesterowniczą na terenie działki 963/2 - obręb Kawice, gmina Prochowice, województwo dolnośląskie, łączących projektowane elektrownie wiatrowe ze stacją  elektroenergetyczną 110/20kV Prochowice
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.15.2011-10.GM z dnia 20 stycznia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-7/12 o ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD_27 w relacji: WD_Pieńsk - WD_Węgliniec.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.21.2011-8.KK z dnia 25 stycznia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Pk-9/12 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji: Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 311 Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.448.2011.ES2 z dnia 1 lutego 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa chodnika w miejscowości Świeradów Żdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358 (dz. nr 1, AM-2, obręb V; dz. nr 1, AM-6, obręb V; dz. nr 1, AM-6, obręb VI; dz. nr 1, AM-12, obręb VI; dz. nr 57,  AM-13, obręb VI; dz. nr 6 i nr 13, AM-16, obręb VI; dz.nr 32, AM-17, obręb VI)".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.37.2011.AD4 z dnia 17 stycznia 20112 r.zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" / Linia optotelekomunikacyjna RS_12 w relacji: WD_Chojnów - WS_Bolesławiec.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.36.2011.AD4 z dnia 16 stycznia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RS_27 w relacji: WD_Gryfów Śląski - WS_Lubań.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.14.2011-10.GM z dnia 19 stycznia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD_25 w relacji: WD_Sulików - ZO_Mikułowa na RD_26.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.13.2011-10.GMz dnia 12 stycznia 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka - Linia optotelekomunikacyjna RD_13 w relacji: WD_ Polanica Zdrój - WD_ Szczytna.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7840.42.2011.JT2 z dnia 18 stycznia 2012 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację w zakresie budowli przeciwpowodziowych zawiadamiające o  realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Odkład mas ziemnych na cele przeciwpowodziowe wchodzący w zakres przedsięwzięcia pn.: Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie obiektów ochrony przed powodzią zarządzanych przez RZGW we Wrocławiu.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.2.2012-1.KK z dnia 19 stycznia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach kolejowych zamkniętych. pn.: Budowa odcinków sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej umożliwiających podłączenie: Nastawni PKP, Zakładów LBF Technika Wentylacyjna Sp.z o.o. oraz Gminnego Przedszkola do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zlokalizowanej przy budynku nr 64 w Starej Kamienicy.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.3.2011-2.KK z dnia 16 stycznia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka Linia optotelekomunikacyjna RD_56 w relacji: WD_Kostomłoty - WD_Mietków.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.491.2011.EDT z dnia 18 stycznia 2012 r. zawiadamiające o zmienionej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa drogi wojewódzkiej Bielany-Łany-Długołęka, etap IV, zadanie 3 i 4 oraz etap III, zadanie 1, na odcinku od 6+308,00 w miejscowości Łany do km 8+070.00, obręb Wojnów, miasto Wrocław"
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.12.2011-2.KK z dnia 16 stycznia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka Linia optotelekomunikacyjna RS_04 w relacji: WD_Ścinawa - ZO_Wrocław, Nowy Dwór.
Obwieszczenie Wojewody Dollnośląskiego IF-AB.7840.2.44.2011.JT2 z dnia 18 stycznia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Zadanie Nr 5. Przystosowanie kanału miejskiego do przepuszczania wód powodziowych wchodzącego w zakres przedsięwzięcia pn.: Midernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie obiektów ochrony przed powodzią zarządzanych przez RZGW we Wrocławiui.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.33.2011.AD4 z dnia 4 stycznia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_18 w relacji: ZO_Sędzisław na RS_23 - WD_Krzeszów. (...)public/get_file.php
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.26.2011.AD4 z dnia 2 stycznia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-2/12 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_02 w relacji: WD_Wiązów - ZO_Strzelin. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.34.2011.AD4 z dnia 4 stycznia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_19 w relacji: WD_Kowary - ZO_Jelenia Góra.Łomnica na RS_24. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.255.2011.JK11 z dnia 5 stycznia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań na odcinku Wrocław Grabiszyn - granica miasta Wrocławia od km 15,120 (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.35.2011.WS z dnia 5 grudnia 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji I-Ha-108/11 umarzającej postępowania administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zamierzenia budowlanego pn.: Stopień Brzeg Dolny (km 281+600 rzeki Odry) - Roboty remontowo-modernizacyjne na stopniu. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.41.2011r.WS z dnia 5 stycznia 2012 r. zawiadamiające o zmianie decyzji Nr 15/10 z dnia 30 września 2010 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa "Małej Obwodnicy Świdnicy" w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382r. Zamiana polega na zatwierdzeniu zamiennego projektu budowlanego (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.273.2011.JK11 z dnia 4 stycznia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań na odcinku st.Skokowa - st. Żmigród od km 38.200 do km 46,400 (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.37.2011.WS z dnia 16 grudnia 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z drogą powiatową nr 2075D wraz z budową sygnalizacji świetlnej w m. Jordanów Śląski (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7840.38.2011.WS z dnia 21 grudnia 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zaierzenia budowlanego pn.: Przebudowa koryta Odry na odcinku od mostów kolejowych poznańskich do ujścia Widawy - Zadanie nr 6, (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.35.2011-1.GM z dnia 28 grudnia 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RD_57 w relacji: WD_Mietków - ZO_Gozdnica na RS_30. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.12.2011.ES3 z dnia 9 stycznia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-4/12 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_61 w relacji: WD_Jemielno - ZO_Krzelów na RD_41.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.13.2011.ES3 z dnia 9 stycznia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-3/12 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RS_25 w relacji: WS_Jelenia Góra - WD_Stara Kamienica. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.36.2011.WS z dnia 16 grudnia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa mostu na przepust - w ciągu drogi krajowej Nr 5 w km 333+777 k/m Małuszyn, ciek Włóknica, JNI 16240014, wraz z budową i rozbiórką drogi tymczasowej, (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.39.2012.AK12
z dnia 19 grudnia 2012r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na: budowie fragmentu ulicy Koreańskiej oraz właczenia jej do istniejącej obwodnicy Tyńca małego(...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.41.2012.ES2 z dnia 31 grudnia 2012 r. zawiadamiające  o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382" (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego IF-PP-747.11.2012-GM2 z dnia 28 grudnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia ototelekomunikacyjna RD_52 w relacji: WD_Czernica - ZO_Długołęka na RD_46, (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.12.2012-GM2 z dnia 31 grudnia 2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RS_14 w relacji: WD_Zebrzydowa - WD_Węgliniec, (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.85.2012 - GM2 z dnia 28 grudnia 2012 r.  zawiadamiające o wszczęciu postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pn: Budowa linii kablowej 110kV łączącej Główny Punkt Odbioru (GPO) Udanin ze stacjią energetyczną 220/110/20kV Świebodzice (wraz z linią teletransmisyjną światłowodową i infrastrukturą techniczną, związaną z funkcjonowaniem przedsięwzięcia.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.73.2012-GM2 z dnia 28 grudnia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pn: Budowa ujęcia wody podziemnej (studni głębinowej ze stacją uzdatniania (SUW) i zbiornikiem retencyjnym na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ przy ul.R.Weigla we Wrocławiu z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 1/2 AM-12, obręb Gaj, m.Wrocław, stanowiącej teren wojskowy zamknięty.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-A
B.7840.436.2012.AK12 z dnia 28 grudnia 2012 r. zawiadamiające o zmianie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu (...)Wrocław-Szczecin do skrzyżowania z Aleją Stabłowicką(...).

liczba wejść: 5875

Metryka strony

Data publikacji : 07.01.2013
Data modyfikacji : 16.01.2013
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Zofia Śliwa
if
Autor : Waldemar Wojciechowski