Aktualnie znajdujesz się na:

Wnioski o wydanie i decyzje wydawane dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

2011

Publicznie dostępny wykaz danych o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.18.2011.AD4 z dnia 2 stycznia 2012 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_51 w relacji: ZO_Oleśnica na RD_47 - WD_Bierutów.
Obwieszczenie Wojewody Dollnośląskiego IF-PP-747.34.2011-1.GM z dnia 28 grudnia 2011 r..zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkiieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RS_22 w relacji: WD_Głuszyca-ZO_Wałbrzych Gł. na RS_23.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.11.2011.ES3-9 z dnia 22 grudnia 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RS_16 w relacji: WD_Żórawina - WD_Strzelin.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.31.2011-1.GM z dnia 15 grudnia 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizaci regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RD_33 w relacji: WD_Piekary Udanin - ZO_Malczyce na RS_8.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.12.2011-2.GM z dnia 19 grudnia 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenie informacyjnego budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RD_62 w relacji: WD_Wąsosz - WD_Góra.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.33.2011-1.GM z dnia 22 grudnia 2011 r. zawiadamiające o wszczeciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RD_17 w relacji: ZO_Ścinawka Średnia na RS_20 - WD_Radków. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.14.2011.KP3 z dnia 30 grudnia 2011 r.  zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania (...) z tytułu nabycia (...) nieruchomości położonej na terenie gminy Ząbkowice Śląskie obręb 0003 SADLNO (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.40.2011.JT2 z dnia 15 grudnia 2011 r.o zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: " Lipki-Oława - modernizacja obwałowań, gm. Oława i  Jelcz-Laskowice. Modernizacja wału W-1 (OM)."
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.10.2011.ES3 z dnia 29 grudnia 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"  - Linia optotelekomunikacyjna RS_07 w relacja: WD_Miękinia - WD_Środa Śląska.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.39.2011.JT2 z dnia 15 grudnia 2011 r.o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Lipki-Oława - modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz-Laskowice. Modernizacja  wału W-1(OM). Alternatywna trasa wału W-1 (OM) na odcinku od km 2+580 do km 3+370."
Obwieszczenie Wojewody Dollnośląskiego IF-PP.747.35.2011.AD4 z dnia 27 grudnia 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_24 w relacji: WD_Leśna- ZO_ Księgniki na RS_27.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.23.2011.AD4 z dnia 22 grudnia 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_45 w relacji WD_Trzebnica / ZO_ Wrocław Psie Pole na RD_44.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.22.2011.AD4 z dnia 22 grudnia 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_55 w relacji: WD_Legnickie Pole - ZO_Nowa Wieś Legnicka na RD_31.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  IF-PP-747.30.2011-1.GM z dnia 13 grudnia 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RS_05 w relacji: WS_Rudna Miasto - ZO_Legnica na RS_10.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.29.2011-1.GM z dnia 12 grudnia 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia ifnormacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RD_31 w relacji: WD_Jawor-ZO_Legnica Kartuzy Ne RS_9.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.43.2011.WS z dnia 16 grudnia 2011 r.zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 8 w miejscowości Niemcza w km 75+650".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.7.2011-.KK z dnia 16 grudnia 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka Linia optotelekomunikacyjna RD_67 w relacji: WD_Platerówka - ZO_Batowice Lubańskie na RD_26. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.28.2011-1.GM z dnia 12 grudnia 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RD_21 w relacji: WD_Wleń - ZO_Jelenia Góra. Grunwaldzka na RS_25. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.41.2011.WS z dnia 16 grudnia 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa"Małej Obwodnicy Świdnicy" w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382, na nieruchomościach gruntowych, położonych na terenie gminy Świdnica (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.386.2011.AK12 z dnia 14 grudnia 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn. "Budowa sieci zasilaczy trakcyjnych oraz sieci powrotnej na dz.nr (...) obręb Popowice we Wrocławiu, z podstacji trakcyjnej Popowice, zlokalizowanej w km.4.950."
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.385.2011.AK12 z dnia 14 grudnia 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Budowa sieci zasilaczy trakcyjnych, sieci powrotnej oraz sterowniczej sieci kablowej (...) dla sterowania lokalnego podstacji trakcyjnej Skokowa, zlokalizowanej w km 37.750."
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.384.2011.AK12 z dnia 14 grudnia 2011 r. zawiadamiajce o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.:"Budowa sieci zasilaczy trakcyjnych, sieci powrotnej oraz sterowniczej sieci kablowej na dz. nr: 468 AM-1, obręb Szewce, gmina Wisznia Mała, dla sterowania lokalnego podstacji trakcyjnej Szewce, zlokalizowanej w km 15.700."
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-WJ.746.60.2011 z dnia 29 listopada 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego systemu GSM-R z towarzyszącym kontenerem na działce nr 39/4 Obręb Chojnów N-2 w Chojnowie, w granicach terenów zamkniętycjh.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-WJ.746.61.2011 z dnia 29 listopada 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego systemu GSM-R z towarzyszącym kontenerem na działce nr 201/4 Obręb Piątnica w Legnicy, w granicach terenów zamkniętych.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.32.2011.AD4 z dnia 14 grudnia 2011 r. zawiadamijące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.:"Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_22 w relacji: WD_Lubomierz - ZO_Gryfów Śląski na RS_27.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.25.2011.AD4 z dnia 13 grudnia 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-51/11 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_-6 w relacji: WD_Łagiewniki Dzierżoniowskie - WD_Jordanóe Śląski. (...
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.26.2011-1.GM z dnia 30 listopada 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.:Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RD_28 w relacji: WD_Nowogrodziec - ZO_Zebrzydowa na RS_13. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-WJ.746.57.2011 z dnia 29 listopada 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego systemu GSM-R z towarzyszącym kontenerem na działce nr 126/5 Obręb Bolesławiec-4 w Bolesławcu, w granicach terenów zamkniętych.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.11.2011-8.KK z dnia 12 grudnia 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci  szkieletowej dla odcinka Linia optotelekomunikacyjna RD_54 w relacji: WD_Męcinka - ZO_Stary Jawor.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.8.2011-8.KK z dnia 12 grudnia 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka Linia optotelekomunikacyjna RS_18 w relacji: WD_Ziębice - WD_Bardo.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.24.2011-1.GM z dnia 28 listopada 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej / Linia optotelekomunikacyjna RD_40 w relacji: WD_Piskorzyna - WD_Wąsosz.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.25.2011-1.GM z dnia 30 listopada 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RD_16 w relacji: ZO_Jaworzyna Śląska na RS_30 - ZO_Kłaczyna na RD_16.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.42.2011.JT2 z dnia 12 grudnia 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Odkład mas ziemnych na cele przeciwpowodziowe wchodzącego w zakres przedsięwzięcia pn.:"Modernizacja wrocławskiego węzła wodnego w zakresie obiektów ochrony przed powodzią zarządzanych przez RZGW we Wrocławiu." 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.14.2011-8.KK z dnia 8 grudnia 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-41/11 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka Linia optotelekomunikacyjna RS_21 w relacji: WD_Nowa Ruda - WD_Głuszyca. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.9.2011-2.KK z dnia 8 grudnia 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka Linia optotelekomunikacyjna RD_5 w relacji: WD_Kondratowice - WD_Łagiewniki Dzierżoniowskie.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.19.2011-7.KK z dnia  8 grudnia 2011 r.zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.:Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka Linia optotelekomunikacyjna RD_09 w relacji: WD_Piława Górna - WD_Jemna.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.9.2011.AD4 z dnia 5 grudnia 2011 r.zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"  - Linia optotelekomunikacyjna RS_23 w relacji: WS_Wałbrzych - WD_Marciszów.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.23.2011-1.GM z dnia 24 listopada 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RD_30 w relacji: WD_Prochowice - ZO_Legnica.Piątnica na RS_9. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.22.2011-1.GM z dnia 24 listopada 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowe dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RD_11 w relaci: ZO_Krosnowice na RD_15 - WD_Lądek Zdrój. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.15.2011.AD4 z dnia 5 grudnia 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-50/11 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_47 w relacji: WD_Oleśnica - ZO_Syców na RD_47. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.13.2011-8.KK z dnia 5 grudnia 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji  o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka Linia optotelekomunikacyjna RD_10 w relacji: ZO_Henryków na RS_17 - WD_Ciepłowody.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.18.2011-7.KK z dnia 5 grudnia 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej siieci szkieletowej dla odcinka Linia optotelekomunikacyjna RD_03 w relacji : WD_Sarby - ZO_Głęboka Śląska na RD_2.
Obwieszczenie Wojewody Dollnośląskiego IF-PP-747.4.2011-9.KK z dnia 2 grudnia 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka Linia optotelekomunikacyjna RS_26 w relacji: WD_Stara Kamienica - WD_Gryfów Śląski.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.16.2011-2.KK z dnia 2 grudnia 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka Linia optotelekomunikacyjna RD_39 w relacji: WD_Góra dworzec PKP - WD _Niechlów.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.20.2011-7.KK z dnia 30 listopada 2011 r. zawiadamiające  o ustalenu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji: Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 309 Kłodzko Nowe - Kudowa Zdrój  na odcinku Duszniki Zdrój - Kudowa Zdrój
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.17.2011.AD4 z dnia 28 listopada 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania "Likwidacja obszarów wykluczernia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_44 w relacji: WS_Wrocław - WD_ Długołęka.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.6.2011-2.KK z dnia 2 grudnia 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka Linia optotelekomunikacyjna RD_01 w relacji: WD_Złoty Stok - ZO_Kamieniec Ząbkowicki na RS_18.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.12.2011.AD4 z dnia 28 listopada 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci  szerokopasmowej dla zadania: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_49 w relacji: ZO_Oleśnica na RD_46 - WD_Dobroszyce.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.31.2011.AD4 z dnia 2 grudnia 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_32 w relacji: WD_Wądroże Wielkie - ZO_Mazurowice na RS_9. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.21.2011-1.GM z dnia 22 listopada 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RD_41 w relacji: ZO_Ninkowice na RS_4 - WD_Piskorzyna. 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.11.2011 - 10.GM z dnia 28 listopada 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-42/11 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pm.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RS_17 w relacji: WS_Strzelin - WD_Ziębice. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.17.2011-1.GM z dnia 17 listopada 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RD_35 w relacji: WD_Pielgrzymka - ZO_Jerzmanice na RS_31. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.19.2011-1.GM z dnia 17 listopada 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RD_Zagrodno - ZO_Jarząbków. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.20.2011-1.GM z dnia 18 listopada 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RD_20 w relacji: WD_Szklarska Poręba - ZO_Jelenia Góra.Jagiełły na RS_25.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.11.2011-11.GM z dnia 28 listopada 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RS_17 w relacji: WS_Strzelin - WD_Ziębice.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.21.2011-2.KK z dnia 25 listopada 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji: Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 311 Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-WJ.746.53.2011 z dnia 10 listopada 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego systemu GSM-R z towarzyszącym kontenerem na działce nr 800 Obręb Zebrzydowa w gminie Nowogrodziec, w granicach terenów zamkniętych.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-WJ.746.51.2011 z dnia 7 listopada 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego systemu GSM-R z towarzyszącym kontenerem na działce nr 18/1 Obręb Okmiany w gminie Chojnów, w granicach terenów zamkniętych.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.18.2011-1.GM z dnia 17 listopada 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RD_37 w relacji: WD_Brzeg Głogowski - WS_Rudna.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.5.2011-8.KK z dnia 23 listopada 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-36/11 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka Linia optotelekomunikacyjna RS_24 w relacji: ZO_Marciszów na RS - 33_Jelenia Góra (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.423.2011.MMJ z dnia 28 listopada 2011 r. zawiadmiające o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę przedsięwzięcia Euro 2012, dla inwestycji obejmującej budowę linii elektroenergetycznej napowietrznej 400 kV + 110 kV od stacji Wrocław do stacji Wrocław do stacji Świebodzice - etap V. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskeiego IF-PP.747.19.2011.AD4 z dnia 23 listopada 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-34/11 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowe" - Linia optotelekomunikacyjna RS_03 w relacji: WS_Rudna Miasto - WD_Ścinawa. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.24.2011.AD4 z dnia 23 listopada 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-37/11 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RS_10 w relacji: ZO_Legnica na RS_31 - WD_Miłkowice. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.20.2011.AD4 z dnia 23 listopada 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji I-Ps-40/11 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RS_11 w relacji: Obw
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.34.2011.AK13 z dnia 19 października 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawi wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, na odcinku Korzeńsko /bez węzła/ - węzeł "Widawa" Wrocław.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.10.2011-9.KK z dnia 24 listopada 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-35/11 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka Linia optotelekomunikacyjna RD_59 w relacji: WD_Jerzmanowa - ZO_Grębocice na RD_37. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.16.2011-1.GM z dnia 14 listopada 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RD_26 w relacji: ZO_Lubań na RS_28 - WD_Zgorzelec. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.32.2011.JT z dnia 4 listopada 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 33/11 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: "Domaszków-Tarchalice - odtworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry, gm. Wołów."
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.80402.2011.EDT z dnia 18 listopada 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 104/11 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Przebudowa gazociągów w PMG Wierzchowice - działka nr (...) obręb Czarnogoździce, gm.Krośnice, powiat milicki".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-WJ.746.58.2011 z dnia 17 listopada 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego systemu GSM-R z towarzszącym kontenerem na działce nr 115 Obręb Dobroszów w gminie Chojnów, w granicach terenów zamkniętych. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-WJ.746.56.2011 z dnia 17 listopada 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego systemu GSM-R z towarzyszącym kontenerem na działce nr 491 Obręb Kierżno w gminie Nowogrodziec, w granicach terenów zamkniętych (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.341.2011.AK12 z dnia 22 listopada 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji I-K/Z/390/11zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn:"Budowa kabli transmisyjnych na odcinku Chojnów-Bolesławiec od km 13.000 do km 17.000, od km 21.800 do km 29.150 i od km 31.000 do km 34.100-Modernizacja linii kolejowej E30, etap II.Pilotażowe wdrożenie ERTMS w Polsce na odcinku Legnica-Węgliniec-Bielawa Dolna -w części ETCS II
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.378.2011.AK12 z dnia 22 listopada 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji I-K/Z/391/11 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn:"Dostosowanie i przebudowa linii kolejowej E30 na odcinku Wrocław Muchobór-Malczyce-Legnica do wymogów umów międzynarodowych AGC/AGTC-Stacja Wrocław Leśnica od km 12.900 do km 14.14.50."
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.37.2011.WS z dnia 25 listopada 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego dla zamierzenia budowlanego pn: "Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z drogą powiatową nr 2075D wraz z budową sygnalizacji świetlnej w m. Jordanów Śląski".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.33.2011.ES2 z dnia 14 listopada 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 34/11 i udzieleniu zezwolenia dla zamierzenia budowlanego pn.: "Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 w km 23+349 w miejscowości Zagrodno", (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-WJ.746.50.2011 z dnia 4 listopada 2011 r.  zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego systemu GSM-R z towarzyszącym kontenerem na działce nr 888 Obręb Tomaszów Bolesławiecki w gminie Warta Bolesławiecka, w granicach terenów zamkniętych.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7840.38.2011.WS z dnia 31 października 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: Przebudowa koryta Odry na odcinku od mostów kolejowych poznańskich do ujścia Widawy (...) modernizacja wrocławskiego węzła wodnego w zakresie obiektów ochrony przed powodzią zarządzanych przez RZGW we Wrocławiu. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.36.2011.WS z dnia 31 października 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pn.: Przebudowa mostu na przepust - w ciągu drogi krajowej Nr 5 w km 333+777 k/m Małuszyn, ciek Włóknica, JNI 16240014, wraz z budową i rozbiórką drogi tymczasowej. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.273.2011.JK11 z dnia 18 listopada zawiadamiające o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: "Przebudowa linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań na odcinku st. Skokowa - st. Żmigród od km. 38,200 do km. 46,400 w zakresie : (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.14.2011.AD4 z dnia 14 listopada 2011 r.zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" -  Linia optotelekomunikacyjna RD_46 w relacji: WD_Długołęka - WD_Oleśnica.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.16.2011.AD4 z dnia 16 listopada 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania: "Likwidacja obszarOw wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"  -  Linia optotelekomunikacyjna RD_52 w relacji: WD_Czernica - ZO_Długołęka na RD_46.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-WJ.746.46.2011 z dnia 3 listopada 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego systemu GSM-R z towarzyszącym kontenerem na działce nr 52 Obręb Dobra w gminie Bolesławiec, w granicach terenów zamkniętych.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.30.2011.AD4 z dnia 17 listopada 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_14 w relacji: WD_Szczytna - WD_Kudowa Zdrój. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.28.2011.AD4 z dnia 14 listopada 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RS_28 w relacji WS_Lubań - WD_Węgliniec. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.39.2011.JT2 z dnia 16 listopada 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: "Lipki-Oława - modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz-Laskowice. Modernizacja wału W-1 (OM). (...) od km 2+ 580 do km 3 + 370 (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.40.2011.JT2 z dnia 16 listopada 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: "Lipki-Oława - modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz-Laskowice. Modrnizacja wału W-1 (OM). (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.13.2011.AD4 z dnia 14 listopada zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_43 w relacji: WD_Pęgów - WD_Skokowa.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-WJ.746.47.2011 z dnia 3 listopada 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego systemu GSM-R z towarzyszącym kontenerem na działce nr 386 obręb Kraśnik w gminie Bolesławiec, w granicach terenów zamkniętych. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.17.2011-7.KK z dnia 9 listopada 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-26/11 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka Linia optotelekomunikacyjna RS_13 w relacji: WS_Bolesławiec - WD_Zebrzydowa
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.385.2011.AK12 z dnia 9 listopada 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę sieci zasilaczy trakcyjnych, sieci powrotnej oraz sterowniczej sieci kablowej na dz. nr: 124/4, (...), 313 AM-1, obręb Skokowa, 331, 397/14 AM-1, obręb Piotrowice, gmina Prusice dla sterowania lokalnego podstacji trakcyjnej Skokowa, zlokalizowanej w km 37.750. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2011.AK12 z dnia 9 listopada 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę sieci zasilaczy trakcyjnych, sieci powrotnej oraz sterowniczej sieci kablowej na dz. nr: 468 AM-1 obręb Szewce, zlokalizowanej w km 15.700. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.386.2011.AK12 z dnia 9 listopada 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę sieci zasilaczy trakcyjnych oraz sieci powrotnej na dz. nr:  3/1 AM-13, 4, 6, 7, 8/11, 8/10, 8/2, 3/4, 3/5, 8/4,  8/5, 8/6 AM-9, 2 AM-6, obręb Popowice we Wrocławiu z podstacji trakcyjnej Popowice zlokalizowanej w km 4.950.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-WJ.746.35.2011 z dnia 10 listopada 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy parkingu dla samochodów oraz budowy sieci odwodnienia i sieci elektroenergetycznej w kompleksie koszarowym przy ul. Trzmielowickiej we Wrocławiu, w granicach terenów zamkniętych.
Obwieszczenie Wojewody Dollnośląskiego IF-PP.747.29.2011.AD4 z dnia 9 listopada 2011 r.zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji  regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dollnośląskiej sieci szkieletowej"- Linia optotelekomunikacyjna RD_12 w relacji: ZO_Kłodzko Nowe na RD_15 - WD_Polanica Zdrój.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.36.2011.WS z dnia 31października 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Przebudowa mostu na przepust - w ciągu drogi krajowej Nr 5 w km 333+777 k/m Maluszyn, ciek Włóknica,  JNI 16240024, wraz z budową i rozbiórką drogi tymczasowej.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.15.2011-1.GM z dnia 7 listopada 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RD_27 w relacji: WD_Pieńsk - WD_Węgliniec.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.11.2011.AD4 z dnia 7 listopada 2011 r.zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RS_20 w relacji: ED_Kłodzko - WD_Nowa Ruda.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.9.2011-11.GM z dnia 26 października 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-21/11 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RS_06 w relacji WS_Wrocław - WD_Miękinia. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.14.2011-1.GM z dnia 2 listopada 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RD_25 w relacji: WD_Sulików ZO_Mikułowa na RD_26. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.9.2011.EDT z dnia 4 listopada 2011 r. zawiadamiające o wydaniu Postanowienia Nr 139/11 i nadaniu Decyzji Nr 15/11, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pn.: "Rozbudowa ul.Maślickiej we Wrocławiu na odcinku od ul.Królewieckiej do ul.Głównej o ciąg pieszo-rowerowy po stronie południowej wraz z niezbędną infrastrukyutą techniczną", rygoru natychmiastowej wykonalności. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.29.2011.EDT z dnia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Przebudowa przejścia granicznego w miejscowości Golińsk w ciągu drogi krajowej nr 35"
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.10.2011.AD4 z dnia 3 listopada 2011 r.zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej  sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_07 w relacji: ZO_Łagiewniki na RD_05 - WD_ Niemcza.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.393.2011.MMJ z dnia 7 lisstopada 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę przedsięwzięcia Euro 2012, dla inwestycji obejmującej budowę połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - zadanie 3 (przebudowa ul. Granicznej na odcinku od ul. Skarżyńskiego do Nowego Portu Lotniczego).
Obwieszsczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-WJ.746.24.2011 z dnia 4 listopada 2011 r. zawiadamijące  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: budowa linii kablowej 30 kV wraz z linią teletransmisyjną (światłowodową ) na działce nr 347, obręb Dobrzejowice w gminie Żukowice, na terenach zamkniętych kolejowych.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.320.2011.AK12 z dnia 4 listopada 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Budowa przepustu kolejowego w km 51.727 i likwidacja w km 51.737 oraz budowa przepustu kolejowego w km 52.615 i likwidacja w km 52.623, na dz. nr 210, 209/1, obręb Szczedrzykowice (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7940.319.2011.AK12 z dnia 4 listopada 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.:"Dostosowanie i przebudowa linii kolejowej E 30 na odcinku Wrocław Muchobór - Malczyce - Legnica do wymogów umów międznarodowych AGC/AGTC (...) obręb Jerzmanowo"
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.8.2011.AD4 z dnia 2 listopada 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_42 w relacji: ZO_Wrocław Gądów Mały na RD_44 - WD_Pęgów.
Obwieszczenie Wojewody Dollnośląskiego IF-PP-747.13.2011-1.GM z dnia 26 października 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RD_13 w relacji: WD_Polanica Zdrój - WD_Szczytna.
Obwieszczenie Wojewody Dolnlośląskiego IF-AB.7840.80402.2011.EDT z dnia 28 października 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na  budowę dla inwestycji pn.: "Przebudowa gazociągów w PMG Wierzchowice - działka nr 3/6, 3/23, 2/26, 4, 5/40, 5/42 obręb Czarnogoździce, gm. Krośnice, powiat milicki".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.7.2011.AD4  z dnia 25 pażdziernika 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dollnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_49 w relacji: WD_Dobroszyce - WD_Bukowice Trzebnickie.
Obwieszczenie Wojewody Dollnośląskiego IF-AB.7840.295.2011.AK12 z dnia 26 października 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa kabli transmisyjnych na odcinku Legnica-Chojnów od km 66.000 do km 72.300, od km 74.050 do km 74.600 i od km 0.000 do km 6.400 - Modernizacja linii kolejowej E30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS w Polsce  na odcinku Legnica-Węgliniec-Bielawa Dolna - w części ETCS II, na działkach: (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.10.2011-12.GM z dnia 25 października 2011 r. zawiadamiające o wydaniu deczyji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RS_08 w relacji: Węzeł Dystrybucyjny_Środa Śląska - Węzeł Dystrybucyjny_Malczyce.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.8.2011-2.KK z dnia 21 października 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn:Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka Linia optotelekomunikacyjna RS_18 w relacji: WD_Ziębice - WD_Bardo. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.13.2011.ES3 z dnia 20 października 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacynego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RS_25 w relacji: WS_Jelenia Góra - WD_Stara Kamienica. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.11.2011-2.KK z dnia 21 października 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka Linia optotelekomunikacyjna RD_54 w relacji: WD_Męcinka - ZO_Stary Jawor. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.7.2011-12.GM z dnia 18 października 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-10/11 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów optotelekomunikacyjna RS_15 w relacji  Złącze Odgałęźne_Tarnogaj na RS_29 - Węzeł Dystrybucyjny_Żórawina. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.14.2011-2.KK z dnia 12 października 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka Linia optotelekomunikacyna RS_21 w relaci: WD_Nowa Ruda - WD_Głuszyca. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.378.2011.AK12 z dnia 19 października 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę -"Dostosowanie i przebudowę linii kolejowej E30 na odcinku Wrocław Muchobór - Malczyce - Legnica do wymogów umów międzynarodowych AGC/AGTC - Stacja Wrocław Leśnica od km 12.900 do km 14.450 (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.341.2011.AK12 z dnia 17 października 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę kabli transmisyjnych na odcinku Chojnów - Bolesławiec od km 13.000 do km 17.000, (...) - Modernizacja linii kolejowej E30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS w Polsce na odcinku Legnica - Węgliniec - Bielawa Dolna - w części ETCS II (...),
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.13.2011.ES2 z dnia 13 października 2011 r. zawiadamiające o sprostowaniu oczywistej pomyłki zaistniałej w decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/11 z dnia 12 sierpnia 2011 r. na realizacjię inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa obejścia miejscowości Osetno w ramach zadania: Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry"
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7840.2.35.2011.WS z dnia 17 października 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Stopień Brzeg Dolny (km 281+600 rzeki Odry) - Roboty remontowo-modernizacyjne na stopniu. Remont i modernizacja śluzy wraz z awanportami - obiekt II etapu inwestycji.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.8.2011-15.GM z dnia 12 października 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-20/11 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenie informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RS_19 w relacji WD_Bardo Śląskie - WS Kłodzko. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.31.2011.WS z dnia 14 października 2011 r. zawiadamiające,że w ramach postępowania (...) w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35, od km 2+350 do km 8+250, zapewniona zostaje możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.6.2011-12.GM z dnia 11 października 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-18-18/11 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RD_50 w relacji Węzeł Dystrybucyjny_Bukowice Trzebnickie - Węzeł Dystrybucyjny_Cieszków.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.31.2011.WS z dnia 14 października 2011 r. zawiadamiające,że w ramach postępowania (...) w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35, od km 2+350 do km 8+250, zapewniona zostaje możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.446.2010.JK11 z dnia 05 października 2011 r. zawiadamiające o sprostowaniu oczywistej omyłki zaistniałej w decyzji (...) Nr I-K/O/188/11 (...) wydanej na rzecz PKP (...) na realizację inwestycji polegającej na: przebudowie linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań na odcinku granica miasta Wrocławia - Skokowa (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.12.2011.ES3 z dnia 12 pażdziernika 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnlośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_61 w relacji: WD_Jemielno-ZO_Krzełów na RD_41.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.5.2011-2.KK z dnia 5 października 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka Linia optotelekomunikacyjna RD_24 w relacji: ZO_Marciszów na RS-33_Jelenia Góra. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.269.2011.AK12 z dnia 7 października 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ka_101/11 umarzającej postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Dostosowanie i przebudowa linii kolejowej E30 na odcinku Wrocław Muchobór - Malczyce - Legnica do wymogów umów międzynarodowych AGC/AGTC - Stacja Wrocław - Leśnica od km 12.900 do km 14.450 (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.10.2011.ES3 z dnia 6 października 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RS_07 w relacji: WD_Miękinia - WD_Środa Ślaska. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.320.2011.AK12 z dnia 7 października 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwiedzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę "Budowa przepustu kolejowego w km 51.727 i likwidacja w km 51.737 oraz budowa przepustu kolejowego (...) obręb Dąbie gmina Prochowice (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.10.2011- 2.KK z dnia 4 października 2011 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka Linia optotelekomunikacyjna RD_59 w relacji: WD_ Jerzmanowa - ZO_ Grębocice na RD_37.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.24.2011.WS z dnia 23 września 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa przejścia granicznego w miejscowości Boboszów, w ciągu drogi krajowej nr 33"
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.19.2011-1.KK z dnia 23 września 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka Linia optotelekomunikacyjna RD_09 w relacji: WD_Poława Górna - WD_Jemna. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.11.2011.ES3-1 z dnia 30 września 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RS_16 w relacji: WD_Żórawona - WD_Strzelin. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.27.2011.WS z dnia 30 września 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w m. Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 - II ETAP"
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.28.2011.ES2 z dnia 30 września 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  pod nazwą : Budowa odwodnienia nawierzchni istniejącej drogi wojewódzkiej nr 381 w rejonie istniejącego przejazdu kolejowego w ramach zadania Budowa chodnika, zatok autobusowych oraz dodatkowego pasa ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 w miejscowości Nowa Ruda - Słupiec w rejonie skrzyżowania z ulcią Waryńskiego"
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.264.2011.AK12 z 30 września 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji nr I-K/Z/310/11 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Przebudowa elektroenergetycznej linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) ŚN 20/15 kV na odcinku p.odg. Wrocław Grabiszyn km 1.700 - granica woj.dolnośląskiego km 59.697 realizowanej w ramach linii kolejowej E59 CC12007PL161PR001 - odcinek Wrocław - Poznań, (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.333.2011.MMJ z dnia 29 września 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę przedsięwzięcia Euro 2012 dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie stacji 220/110 kV Świebodzice o rozdzielnię 400 kV, (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.324.2011.MMJ z dnia 29 września 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę przedsięwzięcia Euro 2012, dla inwestycji obejmującej budowę linii elektroenergetycznej napowietrznej 400 kV + 110 kV od stacji Wrocław do stacji Świebodzice - etap IV. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.I.WS.7111-357/10 z dnia 30 września 2011r. zawiadamiające o prowadzeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku Legnica - Prochowice od km 32+718 do km 43+520, wraz z przebudową obiektów inżynierskich, (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.2.26.2011.JT2 z dnia 26 września 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 29/11 i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zamierzenia budowlanego pn.: "Zadanie Nr 4.Udrożnienie starej Odry od dolnego stanowiska jazu Psie Pole do mostów kolejowych poznańskich." (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.319.2011.AK12 z dnia 28 września 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę - "Dostosowania i przebudowa linii kolejowej E 30 na odcinku Wrocław Muchobór - Malczyce - Legnica do wymogów umów międzynarodowych AGC/AGTC (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.17.2011 - 1.KK z dnia 23 września 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowe dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka Linia optotelekomunikacyjna RS_13 w relacji: WS_Bolesławiec - WD_Zebrzydowa.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.18.2011 - 1.KK z dnia 23 września 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka Linia optotelekomunikacyjna RD_03 w relacji: WD_Sarby - ZO_Głęboka Śląska na RD_2. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.25.2011.AD4 z dnia 23 września 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_06 w relacji: WD_Łagiewniki Dzierżoniowskie - WD_Jordanów Śląski. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.16.2011.AD4 z dnia 23 września 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_52 w relacji: WD_Czernica - ZO_Długołęka na RD_46. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.14.2011.ES3-1 z dnia 19 września 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnegoi  budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RS_14 w relacji: WD_Zebrzydowa - WD_Węgliniec. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.22.2011.AD4 z dnia 23 września 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_55 w relacji: WD_Legnickie Pole - ZO_Nowa Wieś Legnicka na RD_31. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.4.2011-15.GM z dnia 14 września 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-16/11 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - "Linia optotelekomunikacyjna RD_66 w relacji WD_Wierzbno - ZO_Węgry na RS_15". (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.3.2011-20.GM z dnia 14 września 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-15/11 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowe dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RS_32 w relacji Węzeł Dystrybucyjny Świerzawa - Węzeł Dystrybucyjny Wojcieszów. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.5.2011-10.GM z dnia 16 września 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-17/11 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_65 w relacji Węzeł Dystrybucyjny_Borek Strzeliński - Złącze Odgałęźne_Ludów Śląski na RS_15. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.295.2011.AK12 z dnia 26 września 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę kablii transmisyjnych na odcinku Legnica-Chojnów od km 66.000 do km 72.300, od km 74.050 do km 74.600 i od km 0.000 do km 6.400-Modernizacja linii kolejowej E30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS w Polsce na odcinku Legnica-Węgliniec-Bielawa Dolna-w części ETCS II.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.11.2011-1.GM z dnia 9 września 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - "Linia optotelekomunikacyjna RS_17 w relacji: WS_Strzelin - WD_Ziębice". (...)
Owieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.69103.2011.EDT z dnia 16 września 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji starosty milickiego nr 139/07, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę części napowierzchniowej PMG Wierzchowice (...) w zakresie części gazowniczej (...)  obręb Świebodów, gm. Krośnice - Część Gazownicza (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.69096.2011.EDT z dnia 16 września 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji  dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę części napowierzchniowej PMG Wierzchowice (...) gm. Krośnice - część zakładu górniczego (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.33.2011.ES2 z dnia 20 września 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pn.: "Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 w km 23+349 w miejscowości Zagrodno". (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.60992.2011.EDT z dnia 9 września 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Da-98 zmieniającej decyzję Starosty Milickiego Nr 139/07, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Budowa części napowierzchniowej PMG Wierzchowice (...) w zakresie części gazowniczej (...) obręb Czarnogoździce (...) obręb Świebodów" (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.60991.2011.EDT z dnia 9 września 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Da-97/11, zmieniającej decyzję dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Budowa części napowierzchniowej PMG Wierzchowice etap 3.5 mld nm3 podetap 1,2 mld nm3 - część górnicza - na działkach nr ewidencyjny3/23, 3/6 obręb Czarnogoździce i nr 305/1 obręb Wierzchowice, gm.Krośnice"
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.21.2011.MMJ z dnia 13 września 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 26/11 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego polegającego na: Budowie drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie - Siechnice (od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94). (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.32.2011.JT2 z dnia 9 września 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: "Domaszków-Tarchalice - odtworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry, gm.Wołów." (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.269.2011.AK12 z dnia 12 września 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę - Dostosowanie i przebudowa linii kolejowej E30 na odcinku Wrocław Muchobór - Malczyce-Legnica do wymogów umów międzynarodowych AGC/AGTC-Stacja Wrocław Leśnica od km 12.900 do km 14.450
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.264.2011.AK12  z dnia 12 września 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu ppostępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę: Przebudowa elektroenergetycznej linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) ŚN 20/15 kV na odcinku p.odg. Wrocław Grabiszyn km 1.700 - granica woj.dolnośląskiego km 59.697 (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.29.2011.EDT z dnia 31 sierpnia 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pn.: "Przebudowa przejścia granicznego w miejscowości Golińsk w ciągu drogi krajowej nr 35" (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.273.2011.JK11 
z dnia 9 września 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na: "Przebudowę linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań na odcinku st.Skokowa - st.Żmigród (...)public/get_file.php
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.24.2011.AD4 z dnia 2 września 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administacyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.5.2011.AD4 z dnia 5 września 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-14/11 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna  (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.15.2011-9.KK. z dnia 5 września 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P--74/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Przebudowa ulic Azaliowej, Pawłowickiej i Przedwiośnie - budowa kanalizacji deszczowej - na terenach kolejowych zamkniętych (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.17.2011.JT2 z dnia 31 sierpnia 2011 r. zawiadamiające o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: "KOTOWICE - SIEDLCE - Przebudowa wału p/pow." (obiekt WWW nr 1) (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7820.31.2011.WS z dnia 31 sierpnia 2011r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa obwodnicy miasta Wrocławia w ciągu drogi krajowej nr 35, (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.229.2011.AK12 z dnia 02 września 2011r. zawiadamiające o wydaniu decyzji nr I-K/Z/272/11 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Podstacja trakcyjna w Skokowej wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie podstacji trakcyjnej: (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnąśląskiego IF-PP-747.8.2011-2.GM z dnia 31 sierpnia 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania adminiastracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - "Linia optotelekomunikacyjna RS_19 w relacji: WD_Bardo Śląskie - WS_Kłodzko". (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.17.2011.AD4 z dnia 31 sierpnia 2011r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyna RD_44 w relacji: WS_Wrocław - WD_Długołęka. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.6.2011.AD4 z dnia 29 sierpnia 2011r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" (...) w relacji WD_Wojcieszów - WD_Marciszów. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.4.2011.AD4 z dnia 24 sierpnia 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Ps-12/11 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" (...) w relacji WD_Malczyce - WS_Legnica (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.16.2011.JT z dnia 25 sierpnia 2011r. zawiadamiające o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Zadanie nr 1.Modernizacja i udrożnienie kanału powodziowego (...) od dolnego stanowiska jazu Bartoszowice do ujścia starej Odry." (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.20.11.AD4 z dnia 25 sierpnia 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RS_11 w relacji: WD_Miłkowice - WD_ Chojnów.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.7.2011.ES3-1 z dnia 23 sierpnia 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_63 w relacji: WD_Zawonia - ZO Trzebnica nr RD_45.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.19.2011.AD4 z dnia 24 sierpnia 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.:"Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RS_03 w relacji: WS_Rudna Miasto - WD_Ścinawa.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.14.2011.MMJ z dnia 17 sierpnia 2011 r. zawiadamijące o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego polegającego na: Przebudowie przejścia granicznego w miejscowości  Kudowa Zdrój w ciągu drogi krajowej nr 8,(...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.268.2011.MMJ z dnia 22 sierpnia 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę przedsięwzięcia Euro 2012, dla inwestycji obejmującej budowę linii elektroenergetycznej napowietrznej 400 kV + 110 kV od stacji Wrocław do stacji Świebodzice - etap III.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.15.2011.AD4 z dnia 18 sierpnia 2011 r.zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.:"Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_47 w relacji: WD_Oleśnica - ZO_Syców na RD_47.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej IF-AB.7820.13.2011.ES2 z dnia 12 sierpnia 2011 r. zawiadamiające , że Wojewoda Dolnośląski udzielił zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą "Budowa obejścia miejscowości Osetno w ramach zadania: "Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry"(...).  
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.18.2011.AD4 z dnia 17 sierpnia 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_51 w relacji: ZO_Oleśnica na RD_47 - WD_Bierutów.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.60992.2011.EDT z dnia 18 sierpnia 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji(...) i wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę części napowierzchniowej PMG Wierzchowice etap 3.5 mld nm³ w zakresie części gazowniczej na działkach nr ewidencyjny 3/23, 3/6 obręb Czarnogoździce i nr 10/5, 195/4 AM1, obręb Świebodów, gm. Krośnice - Część Gazownicza, w części dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego w zakresie (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.60991.2011.EDT z dnia 18 sierpnia 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji(...) i wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę części napowierzchniowej PMG Wierzchowice etap 3.5 mld nm³ podetap 1,2 mld nm³ na działkach nr ewidencyjny 3/23, 3/6 obręb Czarnogoździce i nr 305/1 obręb Wierzchowice, gm. Krośnice - Część Zakładu Górniczego, w części dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego w zakresie(...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.9.2011.AD4 z dnia 17 sierpnia ;2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.:"Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - "Linia optotelekomunikacyjna RS_23 w relacji: WS_Wałbrzych - WD_Marciszów.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.9.2011-1.GM z dnia 17 sierpnia 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania adminisstracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn. :"Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - "Linia optotelekomunikacyjna RS_06 w relacji: WS_Wrocław - WD_Miękinia".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.2.2011-10.GM z dnia 9 sierpnia 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie działek nr 305/2, AM--1 obręb Strzegów (teren PKP) i nr 6, AM1 obręb Szczodrowice (teren PKP) powiat Strzelin" w granicach terenów zamkniętych.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB. 7840.255.2011.JK11 z dnia 12 sierpnia 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na:"Przebudowa linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań na odcinku Wrocław Grabiszyn - granica miasta Wrocławia od km 1,700 do km 15,120 (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.7.2011-1.GM z dnia 9 sierpnia 2011 r.zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - "Linia optotelekomunikacyjna RS_15 w relacji: ZO_Tarnogaj na RS_29 - WD_Żórawina". 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.4.2011.AD4 z dnia 10 sierpnia 2011r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-P-72/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: "Budowa sieci w sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej i Ogrodowej w m. Miękinia", w granicach terenów zamkniętych (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.14.2011-9.KK z dnia 10 sierpnia 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Rekonfiguracja systemu grzewczego miasta Lubań - na terenach zamkniętych, w obrębie kompleksu koszarowego Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, na działce nr 2/11 AM17 obręb II Lubań. przy ul. Wojska Polskiego 2.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.16.2011-8.KK z dnia 10 sierpnia 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa linii kablowej 110 kV ze światłowodem relacji GPZ Górka - GPZ Przybków - na terenach kolejowych zamkniętych, na działce nr 725, obręb Przybków, gmina Legnica.
Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację Inwestycji Drogowej IF-AB.7820.15.2011.ES2  z dnia 9 sierpnia 2011 r. zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr 18/11 z dnia 9 sierpnia 2011 r.. udzielił zezwolenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu (...) dla zamierzenia budowlanego pod nazwą "Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze krajowej nr 36 ul. Rawicka w miejscowości Wąsosz / Podmieście II Etap km 61+990 do km 63+127*.(...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.11.2011.AD4 z dnia 10 sierpnia 2011r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania adminiastracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RS_20 w relacji: WS_Kłodzko - WD_Nowa Ruda. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dollnośląskiego IF-AB.7820.28.2011.ES2 z dnia 9 sierpnia 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Budowa odwodnienia nawierzchni istniejącej drogi wojewódzkiej nr 381 w rejonie istniejącego przejazdu kolejowego w ramach zadania: Budowa chodnika, zatok autobusowych oraz dodatkowego pasa ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 w miejscowości Nowa Ruda-Słupiec w rejonie skrzyżowania z ulicą Waryńskiego".
Obwieszczenie Woewody Dolnośląskiego IF-PP.747.8.AD4 z dnia 8 sierpnia 2011r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administacyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_42 w relacji: ZO_Wrocław Gądów Mały na RD_44-WD_Pęgów (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.14.2011.AD4 z dnia 8 sierpnia 2011r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_46 w relacji: WD_Długołęka - WD_Oleśnica. (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.6.2011-1.GM z dnia 2 sierpnia 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - "Linia optotelekomunikacyjna RD_50 w relacji WD_Bukowice Trzebnickie - WD_Cieszków.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.15.2011-2.KK z dnia 8 sierpnia 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, pn.: Przebudowa ulic Azaliowej. Pawłowickiej i Przedwiośnie - budowa kanalizacji deszczowej.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.5.2011-2.GM z dnia 2 sierpnia 2011 r.zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_65 w relacji Węzeł Dystrybucyjny_Borek Strzeliński - Złącze Odgałęźne_Ludów Śląski na RS_15.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.3.2011-12.GM z dnia 29 lipca 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu plublicznego dla zadania pn.: "Budowa stacji transformatorowej słupowej 20/0,4 kV w miejsce istniejącego słupa linii napowietrznej 20 KV wraz z dowiązaniem linią napowietrzną 0,4 kV do istniejących obwodów oraz likwidacją urządzeń SN i NN w stacji transformatorowej R.766-11 w Ziębicach."
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.13.2011.AD4 z dnia 04 sierpnia 2011r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Dolnośląskiego IF.AB.7820.1.2011r. z dnia 3 sierpnia 2011r. zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 17/11 na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa obwodnicy miasta Bolkowa na kierunku Wrocław-Bolków-Jelenia Góra (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.26.2011.JT2 z dnia 03 sierpnia 2011r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: "zadanie nr 4 udrożnienie starej Odry od dolnego stanowiska Jazu Psie Pole do mostów kolejowych poznańskich (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.12.2011.AD4 z dnia 3 sierpnia 2011r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szeroopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.20.2011.AK13 z dnia 28 lipca 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu" - etap I, część 2.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.1.2011-9.GM z dnia 29 lipca 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 PN 63 służącego do zasilania urządzeń elektrociepłowni znajdującej się na terenie zakładu "HUTMEN" S.A przechodzącego pod linią kolejową w obrębie Grabiszyn we Wrocławiu".
Obwieszczenie Wojewody Dollnośląskiego IF-AB.7840.229.2011.AK12 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę podstacji trakcyjnej w Skokowej wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie podstacji trakcyjnej (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.17.2011.JT2 zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "KOTOWICE - SIEDLCE - Przebudowa wału p/pow." (obiekt WWW nr 1).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.5.2011.AD4 z dnia 28 lipca 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: "Rozbiórka istniejącej linii 110kV Pawłowice - Złotoryja na odcinku od stacji Pawłowice do słupa nr 43 (przy miejscowości Brennik) i budowa nowej linii", w granicach terenów zamkniętych, w części dotyczącej działki o numerze ewidencyjnym 153, AM 1, obręb Wilczyce.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.10.2011.AD4 z dnia 29 lipca 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_07 w relacji: ZO_Łagiewniki na RD_05-WD_Niemcza.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.2.2011-8.KK z dnia 27 lipca 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 dla inwestycji: Rozbudowa stacji 220/110kV Świebodzice o rozdzielnię 400kV, zatwierdzająca jednocześnie podział nieruchomości.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.4.2011-1.GM z dnia 28 lipca 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.:"Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"  -  Linia optotelekomunikacyjna RD_66 w relacji WD_Wierzbno-ZO_Węgry na RS_15".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.3.2011-3.GM z dnia 26 lipca 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RS_32 relacji Węzeł Dystrybucyjny Świerzawa-Węzeł Dystrybucyjny Wojcieszów.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.1.2011-13.GM z dnia 21 lipca 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunkiacyjna RD_8 w relacji WD_Niemcza - WD_Piława Górna.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.7.2011.AD4 z dnia 22 lipca 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_49 w relacji: WD_Dobroszyce  -  WD_Bukowice Trzebnickie.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.27.2011.WS z dnia 21 lipca 2011 r.zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w m. Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 - II ETAP.
Obwieszczenie Wojewody Dollnośląskiego IF.AB.7820.24.2011.WS z dnia 21 lipca 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Przebudowa przejścia granicznego w miejscowości Boboszów. w ciągu drogi krajowej nr 33.
Obwieszczenie Wojewody Dollnośląskiego IF-PP.747.2.2011-13.GM z dnia 18 lipca 2011 r.zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"- Linia optotelekomunikacyjna RD_23 w relacji WD_Mirsk - ZO Gryfów, Górnica na RS 26.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.III.7210-4/10 z dnia 18 lipca 2011r. zawiadamiające o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji I-Pg-4/10 z dnia 23 czerwca 2010r. ustalającej lokalizację inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.1.2011.EW3-10 z dnia 18 lipca 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania :"Przebudowa sieci gazowej śr/c w ul. Antka Kochanka - teren PKP" w granicach terenów zamkniętych, w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 11, AM 1, obręb Sobięcin.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.5.2011.AD4 z dnia 15 lipca 2011r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania adminiastracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.:"Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.4.2011.EW3-12 z dnia 06 lipca 2011r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Pd-55/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: "Budowa sieci cieplnej od ulicy K.Miarki do ulicy Sobieskiego w Jeleniej Górze, w granicach terenów zamkniętych (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.2.2011-13.EW. z dnia 12 lipca 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa kontenerowych stacji transformatorowych z powiązaniami liniami kablowymi SN i nN oraz złączami kablowymi w związku z rozbórką słupwoych stacji transformatorowych nr R - 15606, R - 2612, R - 2616 oraz  linii napowietrznych SN w obrębach Swojec - Strachocin we Wrocławiu (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.157.2011.MMJ z dnia 13 lipca 2011r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-D-199/11 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn: "Budowa jezdni wschodniej drogi wojewódzkiej Bielany-Łany-Długołęka (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.156.2011.MMJ z dnia 13 lipca 2011 r. zawiadamiające o  wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Budowa drogi wojewódzkiej Biielany-Łany-Długołęka, etap IV, zadanie 3 i 4 oraz etap III, zadanie 1. na odcinku od 6+308,00 w miejscowości Łany do km 8+070.00. obręb Wojnów, miasto Wrocław" 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.I.WS.7111-1-13/10 z dnia 27 czerwca 2011r. zawiadamiające o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 - ETAP II - odcinek Golnice-Bolesławiec, (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.I.WS.7111/10-9 z dnia 24 czerwca 2011r. zawiadamiające o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu decyzji Nr I-D 177/11 o udzieleniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn: Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku Chojnów-Legnica (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.16.2011-1.KK z dnia 08 lipca 2011r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pn: Budowa linii kablowej 110 kV ze światłowodem relacji GPZ Górka - GPZ Przybków.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.I.WS.7111-421/10 z dnia 24 czerwca 2011 r. zawiadamiające o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku Chojnów-Legnica od km 11+209,62 do km 25+354,27.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.11.2011-9.KK.  z dnia 8 lipca 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa linii kablowej 30 kV wraz z linią światłowodową. zlokalizowanej na terenie gminy Żukowice obręb Brzeg Głogowski - w granicach terenów zamkniętych: na działce nr 662, obręb Brzeg Głogowski, gmina Żukowice.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.5.2011-13.EW z dnia 8 lipca 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: "Budowa linii kablowych SN,nN oraz stacji transformatorowej w celu zasilania hali magazynowo-handlowej we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 28, 28a, 28b oraz zasilania Zakładu Torowego", (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.446.2010.JK11 z dnia 08 lipca 2011r. zawiadamiające o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr I-KO/188/11, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na przebudowę linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań na odcinku granica miasta Wrocławia - Skokowa (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.14.2011-2.KK. z dnia 06 lipca 2011r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, pn.: Rekonfiguracja systemu grzewczego miasta Lubań (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.13.2011-9.KK z dnia 6 lipca 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa linii kablowej SN do zasilenia stacji  transformatorowej oraz budowa linii kablowej nN wraz ze złączami kablowymi nN, w celu zasilenia zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu przy ul. Ubocze, na dz. Nr 2 AM6 obręb Wojnów - w granicach terenów zamkniętych, na działkach nr 18 AM6 i 66 AM7 obręb Wojnów.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.12.2011-10.KK z dnia  6 lipca 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Przebudowa elektroenergetycznej linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN)  SN-20kV na terenie gminy Oborniki Śląskie i Prusice - w granicach terenów zamkniętych(...)
Obwieszczenie Wojewody Dollnośląskiego IF-AB.7820.21.2011.MMJ z dnia 6 lipca 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie - Siechnice (od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94)".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.446.2010.JK11 z dnia 04 lipca 2011r. zawiadamiające o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na przebudowę linii kolejowej E59 Wrocław-Poznań na odcinku granica miasta Wrocławia-Skokowa (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.2.2011-2.KK z dnia 30 czerwca 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 dla zadania: Rozbudowa stacji 220/110kV Świebodzice o rozdzielnię 400kV(...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.3.2011.AD4 z dnia 30 czerwca 2011 r.zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej " - Linia optotelekomunikacyjna RD_4 w relacji: ZO_Strzelin na RS_17 - WD_Kondratowice.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.13.2011.ES 2 z dnia 30 czerwca 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą " budowa obejścia miejscowości Osetno w ramach zadania: "Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obejściem Góry".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.16.2011.JT2 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Zadanie Nr 1. Modernizacja i udrożnienie kanału powodziowego wraz z międzywałem na odcinku od dolnego stanowiska jazu Bartoszowice do ujścia do Starej Odry."
 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.427.2010.JK11 z dnia 28 czerwca 2011 r. zawiadamiające o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na przebudowę linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań na odcinku Żmigród - granica województwa dolnośląskiego od km 46.400 do km 59.697 na terenie kolejowym otwartym (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.6.2011.AD4 z dnia 24 czerwca 2011 r.zawiaddamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w spraawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RS_33 w relacji: WD_Wojcieszów - WD_Marciszów.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.427.2010.JK11 z dnia 24 czerwca 2011 r. zawiadamiające o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na przebudowę linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań na odcinku Żmigród - granica województwa dolnośląskiego od km 46.400 do km 59.697 na terenie kolejowym otwartym (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.2.2011.AD4 z dnia 16 czerwca 2011 r.zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnlośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_ 53 w relacji Węzeł  Dystrybucyjny Dobromierz - Złącze Odgałęźne Kłaczyna na RD_16.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.179.2011.MMJ  z dnia 21 czerwca 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę przedsięwzięcia Euro 2012, dla inwestycji obejmującej budowę linii ellektroenergetycznej napowietrznej 400 kV + 110 kV od stacji Wrocław do stacji Świebodzice - etap II.
Obwieszczenie Wojewody Dollnośląskiego IF.III.7045-115/10 z dnia 20 czerwca 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Gazociąg śr/c dla potrzeb budynków mieszkalnych przy ul. Siedleckiej we Wrocławiu (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.7.2011-9.KK z dnia 17 czerwca 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Rozbudowa budynku nr 1w 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu,  w celu utworzenia zintegrowanego bloku operacyjnego.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.6.2011.EW3-6 z dnia 15 czeerwca 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 dla inwestycji: "Przebudowa Stadionu w Jeleniej Górze na Centrum Pobytowe EURO 2012, dz.nr 157 obręb 0019 - Jelenia Góra 2"
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.5.2011.AD4 z dnia 17 czerwca 2011 r.zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: "Rozbiórka istniejącej linii 110 kV Pawłowice - Złotoryja na odcinku od stacji Pawłowice do słupa mr 43 (przy miejscowości Brennik) i budowa nowej linii, w granicach terenów zamkniętych, w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 153,AM1, obręb Wilczyce.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.4.2011.AD4 z dnia 16 czerwca 2011r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej "
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.206.2011.AK13 z dnia 17 czerwca 2011r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji wojewody dolnośląskiego z dnia 19 września 2008r. (Nr I-D-212/08), zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę przedsięwzięcia Euro 2012, dla inwestycji obejmującej budowę wielofunkcyjnego Stadionu Miejskiego (...) przy ul. Michała Drzymały we Wrocławiu (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.I.AK13.7111-1-17/10 z dnia 09 maja 2011 r. zawiadamiające o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384,na odcinku Dzierżoniów-Łagiewniki, od km 19+900,00 do km 35+807,00 - Odcinek III
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.446.2010.JK11 z dnia 13 czerwca 2011 r. zawiadamiające o wydaniu zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej  pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Przebudowa linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań na odcinku, granica miasta Wrocław-Skokowa, od km 15.120 do 38.200 (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.I.MMJ.7111-1-16/10-18 z dnia 9 czerwca 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego polegającego na : Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzoerżoniów - Łagiewniki od km 19+900,00 do km 35+807,00 - Odcinek II od km 22+458,37 do km 28+333.1.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.15.2011.ES2 z dnia 10 czerwca 2011r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: "Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze krajowej nr 36 ul.Rawicka w miejscowości Wąsosz/Podmieście II Etap km 61+990 do km 63+127".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.AB.7840.12.2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: "Budowa obwodnicy miasta Bolkowa na kierunku Wrocław - Bolków - Jelenia Góra (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.157.2011.MMJ z dnia 10 czerwca o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę jezdni wschodniej drogi wojewódzkiej Bielany-Łany-Długołęka, etap IV, zadanie 2 na odcinku km 0+717,61 w miejscowności Siechnice do km 6+308,00 w miejscowości Łany
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.156.2011.MMJ z dnia 9 czerwca o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę jezdni wschodniej drogi wojewódzkiej Bielany-Łany-Długołęka, etap IV, zadanie 3 i 4, oraz etap III, zadanie 1, na odcinku 6+308,00 w miejscowości Łany do km 8+070,00, obręb Wojnów, miasto Wrocław.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.1.2011-GM z dnia 9 czerwca o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu poblicznego na terenach zamkniętych polegającej na "Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 PN 63 służącego do zasilania urządzeń elektrociepłowni znajdującej się na terenie zakładu "HUTMEN" S.A przechodzącego pod linią kolejową".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.2.3011.AD4 z dnia 9 czerwca o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu poblicznego dla zadania "Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej i Ogrodowej w m. Miękinia" w granicach terenów zamkniętych, w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 332, AM 2, obręb Miękinia.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.9.2011-9.KK  z dnia 7 czerwca 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa linii kiablowych 30 kV wraz z liniami światłowodowymi, zlokalizowanymi na terenie gminy Udanic, obręb Udanin.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.8.2011-13.KK  z dnia 7 czerwca 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: 4 linie kablowe średniego napiecia 20kV- od stacji R-114-GPZ Leśnica do Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ przy ulicy Stabłowickiej we Wrocławiu.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB-7840.2.7.2011.JT2 z dnia 2 czerwca 2011 r. zawiadamiające o udzieleniu decyzją Nr 9/11 z dnia 2 czerwca 2011 r. zezwolenia Gminie Wrocław na realizację inwestycji w zakresie budowli przecwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Budowa wału przeciwpowodziowego na osiedlu Kozanów od mostu Maślickiego, wzdłuż ulic: Nadrzecznej, Gwareckiej i Ignuta - do siedziby Policji przy ul. Połbina".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.2.2011- 2.EW z dnia 3 czerwca 2011 r.zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwóch kontenerowych stacji transformatorowych z powiązaniami liniami kablowymi SN i NN i złączami kablowymi w związku z rozbiórką słupowych stacji transformatorowych nr R - 1506, R - 2612, R - 2616 oraz linii napowietrzynych SN w obrębie Swojec - Strachocin we Wrocławiu.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.3.2011-2.EW z dnia 2 czerwca 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej słupowej 20/0.4 k w miejsce istniejącego słupa linii napowietrznej 20 KV wraz z dowiązaniem linią napowietrzną 0,4 k do istniejących obwodów oraz likwidacją urządzeń SN i NN w stacji  transformatorej R.766-11 w Ziębicach. 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.14.2011.MMJ z dnia 3 czerwca 2011 r zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Przebudowa przejścia granicznego w miejscowości Kudowa Zdrój w ciągu drogi krajowej nr 8..                                                        
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.8.2011.AK z dnia 30 maja 2011 r.zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie ośrodka radarowego kolokowanych radarów dozorowania PSR/MSSR Wrocław, przewidzianej do realizacji na działce nr 1/95, AM-15, obręb Strachowice, oraz na części działek nr 1/94, nr 1/96 i nr 1/71, AM-15  obręb Strachowice.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.9.2011.EDT z dnia 31 maja 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Rozbudowa ul. Maślickiej we Wrocławiu na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Głównej o ciąg pieszo-rowerowy po stronie południowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną;
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.10.2011.EDT z dnia 31 maja 2011 r.zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. dla zamierzenia budowlanego pod nazwą "Budowa ekranów akustycznych wzdłuż odcinka drogi krajowej nr 94 - ul. II Armii Wojska Polskiego 3 pomiędzy ul. Zabobrze i Spacerową w Bolesławcu".
 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.13.2011-2.KK  z dnia 1 czerwca 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, pn.: Budowa linii kablowej SN do zasilenia stacji transformatorowej oraz budowa linii kablowej nN wraz ze złączami kablowymi nN w celu zasilenia zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu przy ul. Ubocze, na dz. Nr 2 AM6 obręb Wojnów 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-WJ.746.3.2011 z dnia 24 maja 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: przebudowa elektroenergetycznej linii potrzeb nietrakcyjnych (LNP) 20kV na terenie gminy Wisnia Mała (...), obr.Szewce,w granicach terenów zamkniętych.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.6.2011.AK z dnia 25 maja 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.5.2011.ES2 z dnia 23 maja 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 8/11 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 374 od skrzyżowania z ulicą Wodną do skrzyżowania z drogą powiatową 2888P w miejscowości Świebodziece".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.2.2011-1.GM z dnia 25 maja 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionelnejsieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_23 (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.I.WS.7111-1-13/10-18 z dnia 26 maja 2011 r. zawiadamiające o toczącym sie postępowaniu (...) w sprawie: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 297 - ETAP II - odcinek Golnice - Bolesławiec (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.1.2011.AD4 z dnia 23 maja 2011 r. zawiadamiające o wydaniu Decyzji Nr I-P-38/11 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania: Budowa drogi gminnej na odcinku ul. Stumykowa - OSiR - ul. Batalionów Chłopskich, realizowanej w ramach inwestycji p.n."Centrum treningowo-pobytowe EURO 2012(...), obręb Zatorze, gmina Dzierżoniów.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego  IF.III.7045-116/10 z dnia 24 maja 2011r. zawiadamiające o wydaniu Decyzji Nr I-P-41/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: Budowa dwóch linii kablowych średniego napięcia (...) na terenach PKL (...) ibręb Lipnica, gmina Środa Śląska.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.12.2011-2.KK z dnia 24 maja 2011 r. zawiadamiaące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, pn.: Przebudowa elektroenergetycznej linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) SN-20kV na terenie gminy Oborniki Śląskie i Prusice.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.III.7045-117/10 z dnia 23 maja 2011 r. zawiadamiającego o wydaniu decyzji nr I-P-40/11 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania: Budowa toru nr 4 na szlaku Wrocław Żerniki-Wrocław Leśnica, w granicach terenów zamkniętych w obrębie Jerzmanowo.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.III.7045-123/10 z dnia 23 maja 2011 r. zawiadamiające o wydaniu Decyzji Nr I-P-39/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: Budowa sieci napowietrzno-kablowej SN przy Dobroszyckiej w Oleśnicy, w ganicach terenów zamkniętych w obrębie działki nr 1, AM 34, obręb Rataje.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.11.2011-2.KK z dnia 24 maja 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pn.: Budowa linii kablowej 30 kV wraz z linią światłowodową, zlokalizowanej na terenie gminy Żukowice obręb Brzeg Głogowski.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.3.2011.MMJ z 20 mama 2011r. zawiadamiające o wydaniu Decyzji nr 7/11 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny (...) Odcinek II (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.4.2011.MMJz 20 maja 2011r. zawiadamiające o wydaniu w dniu 20 maja 2011r. Decyzji nr 6/11 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na: "Budowie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny (...) Odcinek I (...).
Owieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.I.MMJ.7111-1-16/10-13 z dnia 24 maja 2011r. zawiadamiające ozakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzieżoniów - Łagiewniki (...) - Odcinek II (...).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.I.AK13.7111-1-1-17/10z dnia 20 maja 2011 r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:"Przebuowa drogi wojewódzkiej nr 384, na odcinku Dzierżoniów-Łagiewniki (...)".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-747.2.2011-1.GM z dnia 19 maja 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej". Węzeł  Dystrybucyjny Niemcza - Piława Górna.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 maja 2011 r. IF.III.5340-13/10-15 zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-Pk-4/11 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji: Przebudowa (modernizacja) linii kolejowej E-59 Wrocław - Poznań w granicach miasta Wrocławia (..).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.79.2011.MMJ z dnia 13 maja 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-D-125/11 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Połączenie drogowe w Euroregionie Nysa pomiędzy miastami Zittau i Hradek (...)".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.3.2011.AD4 z dnia 10 maja 2011 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.:"Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiejsieci szkieletowej"
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.7.2011.JT2 z dnia 04 maja 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 4/11 udzielającej zezwolenia Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Stopień Brzeg Dolny-roboty remontowo-modernizacyjne na stopniu - Etap I"
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF.I.EDT.7111-381/10 z dnia 04 maja 2011 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji nr I-D-115/11 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę drogi ekspresowej S-8  Wrocław-Syców na odcinku od węzła "Cieśle" w km 29+800 do węzła "Syców Wschód" w km 54+910.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.50.2011.AK 12 zawiadamiające o wydaniu decyzji nr I - K/Z/111/11 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.:"Podstacja trakcyjna w Szewcach wraz z niezbędną infrastrukturą (...)"
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 kwietnia 2011 r. IF.III.7045-112/10-EW3 zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p.n.:"Budowa podziemnej sieci światłowodowej i związanej z nią infrastruktrurą, zlokalizowanej  w Wałbrzychu. w granicach terenów zamkniętych, na działkach nr 32/3 AM-1 obręb Szczawienko 3, dz.nr 16 AM-1 obręb Szczawienko 3, dz. nr 38/1 AM-3 obręb Piaskowa Góra 7 stanowiących tereny zamknięte.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.7.2011.JT2  zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa wału przeciwpowodziowego na osiedlu Kozanów od mostu Maślickiego, wzdłuż ulic: Nadrzecznej, Gwareckiej i Ignuta - do siedziby Policji przy ul. Połbina.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 kwietnia 2011 r. IF-AB.7820.6.2011.AK zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowaej. dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu" -etap I, część I.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 kwietnia 2011 r. IF-PP-746.6.2011.EW3 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 dla zadania : "Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze na Centrum Pobytowe EURO 2012, dz. nr 57. Obręb 0019 - Jelenia Góra 2"
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. IF-AB.7820.4.2011.MMJ zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa mostu na rzece Odrze w miejscowości  Brzeg Dolny wraz z drogami  dojazdowymi od km 5+800.00 do km 12+600,00 Odcinek I (od km 9+583 do km 12+547,80).
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 kwietnia 2011 r. IF-PP-746.8.2011-6.KK zawiadamiające o wszczęciu, na wniosek EnergiaPro we Wrocławiu, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, pn.: 4 linie kablowe średniego napięcia 20kV - od stacji R-114- GPZ Leśnica do Wrocławskiego Centrum Badań EIT + przy ul. Stabłowickiej we Wrocławiu. 
Obwieszczenie Wojewody Dolnlośląskiego z dnia 14 kwietnia 2011 r. IF-PP-746.9.2011-2.KK zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, pn.:" Budowa linii kablowych 30 kV wraz z liniami światłowodowymi, zlokalizowanymi na terenie gminy Udanin, obręb Udanin
Obwieszczenie Wojewody Donośląskiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. IF-PP.746.1.2011.EW3 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania:" Przebudowa sieci gazowej śr/c w ul. Antka Kochanka - teren PKP" w granicach terenów zamkniętych, w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 11, AM 1, obręb Sobięcin. 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające z dnia 12 kwietnia 2011 r. IF-PP.747.2.2011.AD4 o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.:"Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r. IF.III.7045-126/10 zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 11.04.2011 r. decyzji Nr I-P-30/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: Budowa kanalizacji deszczowej na terenie PKP w Bystrzycy Kłodzkiej.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 kwietnia 2011 r. IF-PP.746.2.2011.AD4 zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego  w dniu 07.04.11 r. decyzji Nr II-P-29/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiicznego dla zadania pn.:"Zaopatrzenie w wodę części miejscowości Jelenia Góra Goduszyn".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2011 r. IF-PP-WJ.746.2.2011 zawiadamiające o wszczęciu na wniosek Pana Ryszarda Józwika, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: Budowa dworca autobusowego, w granicach terenów zamkniętych, na działce nr 43/1 AM -16. Obręb Trzebnica.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 kwietnia 2011 r. IF.I.EDT.7111-281/10 zawiadamiające, że została przeprowadzona ponowna ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:" Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław(Psie Pole) - Syców etap II - Oleśnica (węzeł Cieśle)  - Syców (węzeł Syców Wschód)".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr I-D-275/10 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę drogi ekspresowej S-8 Wrocław-Syców na odcinku od węzła "Pawłowice" (km 0+497,88) do węzła "Dąbrowa" (km 22+593.31) wraz z łącznikiem z drogą wojewódzką nr 340. 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2011 r. IF-AB.7820.5.2011.ES2 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od skrzyżowania z ulicą Wodną do skrzyzowania z drogą powiatową 2888 w miejscowości Świebodzice." 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2011 r. IF.III.7210-5/10 zawiadamiające o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji nr I-Pg-5/10 z dnia 25 pażdziernika 2010 r.ustalającej lokalizację inwestycji w zakresie terminalu rgazyfikacyjnego dla zadania: Gazociąg wysokiego ciśnienia relacji: Jeleniów-Dziwiszów, województwo dolnośląskie.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2011 r. IF-AB.7840.79.2011.MMJ zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: "Połączenie drogowe w Euroregionie Nysa pomiędzy miastami Zittau i  Hradek nad Nisou wraz z włączeniem do polskiej sieci drogowej Etap I oraz Etap II."
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2011 r. IF-AB.7840.446.2010.JK11 zawiadamiające o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.:"Przebudowa linii kolejowej E59 Wrocław-Poznań na odcinku, granica miasta Wrocław-Skokowa, od km 15.120 do 38.200."
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 kwetnia 2011 r. IF-AB.7840.427.2010.JK11 zawiadamiające o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: " Przebudowa linii kolejowej E59 Wrocław-Poznań na odcinku Żmigród - granica województwa dolnośląskiego od km 46.400 do km 59,697 na terenie kolejowym otwartym."
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2011 r. zawiadamiające o wydaniu dnia 28 marca 2011 r., decyzji Nr I-P-28/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: "Budowa tymczasowego rurociągu tłocznego do obsługi osiedla mieszkaniowego przy ulicy Kminkowej we Wrocławiu - w granicach terenów zamkniętych (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2011 r. IF.III.5340-13/10-6 zawiadamiające o zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji lilnii kolejowej dla inwestycji : "Przebudowa (modernizacja linii kolejowej E-59 Wrocław - Poznań w granicach miasta Wrocławia (od km 1,700 do km 15,120) (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2011 r. IF-PP.746.4.2011.EW3 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: "Budowa sieci cieplnej od ulicy K. Miarki do ulicy Sobieskiego w Jeleniej Górze, w granicach terenów zamkniętych (...)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2011 r. IF-PP-746-3.2011-7.KK zawiadamiające o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia  De125 - w granicach terenów zamkniętych: działka nr 6/2 AM-43 Grabiszyn, przy ulicy Gen. Józefa Hallera we Wrocławiu.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2011 r. IF-PP-746.4.2011-7.KK zawiadamiające o wydaniu w dniu 24 marca 2011 decyzji Nr I-P-27/11 o ustaleniu lokalizacji inwestaycji celu publicznego dla zadania pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej O 90 mm przebiegającej przez teren zamknięty. pod torami linii kolejowej Wrocław-Międzlesie G-56 - w granicach terenów zamkniętych: działka nr 152 AM-1 oraz 153 AM/1 obręb Jelenin, gmina Borów.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego, sygn. IF.I. WS.7111-1-13/10 , zawiadamiające, o tym, że przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297- ETAP II – odcinek Golnice-Bolesławiec, od km 61+000 do km 73+094, przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego sygn. IF.I. WS.7111 - 357/10 o tym. że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji drogowej pn.Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku Legnica - Prochowice od km 32+718 do km 43+520, wraz z przebudową obiektów inżynierskich, przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF-AB.7840.60.2011.AK12 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę "Podstacji trakcyjnej w Szewcach wraz z niezbędną infrastrukturą . zlokalizowanej na dz.nr 468 AM-1, obręb Szewce. Gm. Wisznia Mała w km 15+700, realaizowanej w ramach modernizacji linii kolejowej E-59 CCI 2007PL161PR001 odcinek Wrocław-Poznań etap I p. odg. Wrocław Grabiszyn km. 1.700 - granica województwa dolnośląskiego km 59,697."
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.III.7045-50/10 z dnia 22 marca 2011 r. zawiadamiające o wydaniu w dniu 17.03.2011 r. postanowienia Nr I-Pd-8/11 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji nr I-Pd-7/10 z dnia 10 września 2010 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla zadania: Budowa fragmentu połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic: Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze Stadionem EURO 2012 przez osiedle Kozanów. Stacja zasilania "Milenijna".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.AB.7840.2.1.2011.JT2 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia   budowlanego pod nazwą: ,,Stopień Brzeg Dolny - roboty remontowo modernizacyjne na stopniu - Etap I".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 marca 2010r. nr IF.III.7045-121/10 zawiadamiające, o wydaniu w dniu 16 marca 2011r. przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji Nr I-P-25/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: ,,Budowa linii kablowej SN oraz złącza kablowego SN na dz. nr 41 AM 33 obręb Południe przy ul.Sztabowej we Wrocławiu na potrzeby zasilania budynku biurowo - sztabowego przy ul. Bernarda Pretficza 24 - w granicach terenów zamkniętych".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 marca 2011r. nr IF-PP.746.8.2011-1.KK zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pod nazwą: ,,4 linie kablowe średniego napięcia 20kV - od stacji R-114- GPZ Leśnica do Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ przy ulicy Stabłowickiej we Wrocławiu.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 marca 2011r. nr IF.III.7045-68/10 zawiadamiające o wydaniu w dniu 11.03.2011 r. postanowienia Nr I-P-4/11 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji nr I-P-55/10 z dnia 8 grudnia 2010 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania:,Budowa linii kablowej 30 kV wraz z światłowodem, łączących farmę elektrowni wiatrowych lokalizowanych w gminie Żukowice z GPZ 30/110 kV w obrębie Kamiona, w granicach terenów zamkniętych, w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 61, obręb Zabłocie, AM 3”.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 marca 2011r. nr IF.III.7045-85/10 zawiadamiające o wydaniu w dniu 11.03.2011 r. postanowienia Nr I-P-5/11 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji nr I-P-62/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania:,,Budowa linii kablowej 110 kV wraz z linią teletransmisyjną (światłowodową), na terenie gminy Udanin - dla celów wyprowadzania mocy wytworzonej w elektrowniach wiatrowych oraz transmisji danych dotyczących wyprodukowanej mocy w granicach terenów zamkniętych, w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 122, obręb 0003 Dźwigórz, AM 1". 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 marca 2011r. nr IF.III.7045-84/10 zawiadamiające o wydaniu w dniu 11.03.2011 r. postanowienia Nr I-P-6/11 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji nr I-P-61/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: ,,Budowa linii kablowej 110 kV wraz z linią teletransmisyjną (światłowodową), na terenie gminy Jaworzyna Śląska - dla celów wyprowadzania mocy wytworzonej w elektrowniach wiatrowych oraz transmisji danych dotyczących wyprodukowanej mocy w granicach terenów zamkniętych, w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 749/4, obręb 0001 Jaworzyna Śląska, AM 16". 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 marca 2011r. nr IF.III.7045-70/10 zawiadamiające o wydaniu w dniu 11.03.2011 r. postanowienia Nr I-P-7/11 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji nr I-P-58/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: "Budowa linii kablowej 110 kV wraz z linią teletransmisyjną (światłowodową), na terenie gminy Jaworzyna Śląska - dla celów wyprowadzania mocy wytworzonej w elektrowniach wiatrowych oraz transmisji danych dotyczących wyprodukowanej mocy w granicach terenów zamkniętych, w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 102/7, obręb Piotrowice Świdnickie".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 marca 2011r. nr IF.III.7045-107/10/11-6 zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji  nr I-P-24/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: "Budowa schodów zewnętrznych umożliwiających wejście do budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera 36/38, na działce nr 2/5, AM-43, obręb Grabiszyn we Wrocławiu".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2011r. nr IF.PP.747.1.20111-8.ES8  zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 28 lutego 2011r. decyzji Nr I-Pk-2/11 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym dla inwestycji: ,,Modernizacja linii kolejowej E-30, odcinek Bielawa Dolna - Horka: budowa mostu przez Nysę Łużycką oraz elektryfikacja".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 marca 2011r. IF.III.5340-13/10-2  zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji: ,,Przebudowa (modernizacja) linii kolejowej E-59 Wrocław - Poznań w granicach miasta Wrocławia (km 1,700 - 15,120) do warunków technicznych V=160/120 km/h (pasażerskie/towarowe), nacisk na oś - 221 kN".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 marca 2011r. nr IF.III.7045-91/10-10 zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 7 marca 2011r. decyzji nr I-P-21/11o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą: ,,Schody Przeciwpożarowe umożliwiające ewakuację z Sali Odpraw znajdującej się na II pietrze - w granicach terenu zamkniętego.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 marca 2011r. nr IF-PP-746.7.2011-1.KK zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: ,,Rozbudowa budynku nr 1 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym  z P SP ZOZ we Wrocławiu, w celu utworzenia zintegrowanego bloku operacyjnego".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 marca 2011r. nr IF-PP.746.1.2011. ML4. zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 7 marca 2011r.nr I-P-22/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwa: ,,Siec teletechniczna na bazie łączy światłowodowych, dz./ 27/16 AM-45, obręb Laskowice, dz. 339 AM - 2, obr. Miłoszyce, dz. 685 AM - 1, obr. Mińkowice Oławskie, dz. 238/1, AM - 1, obręb Piekary - w granicach terenów zamkniętych PKP  gminie Jelcz Laskowice".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2011r. nr IF.I.EDT.7111-381/10  zawiadamiające o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą: ,,Budowa drogi ekspresowej S- 8 Wrocław - Syców na odcinku od węzła ,,Cieśle" w km 29 + 800 do węzła ,,Syców Wschód" w km 54 + 910".  
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2010r. nr IF.III.7045-118/10-7   zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wydał w dniu 28 lutego 2011r. decyzję Nr I-P-19/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą: ,,Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV wraz z traktem światłowodowym do zasilania podstacji trakcyjnej Szewce - w granicach terenów zamkniętych". 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2011r. nr. IF.III.7045-103/10-7 zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wydał w dniu 28 lutego 2011r. decyzję Nr I-P-17/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą: ,,Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowości Chrzanów, Księginice, Żerniki Małe, Racławice Wielkie i Magnice - w granicach terenów zamkniętych". 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2010r. nr IF.III.7045-118/10-7  zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wydał w dniu 28 lutego 2011r. decyzję Nr I-P-20/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą: ,,Przebudowa rurociągu sieci wody surowej z rur PE d225 na terenie zamkniętym, planowana w miejscowości Lubin na działce nr ewidencyjny 71, obręb nr 1 przy ul. Spacerowej - tory kolejowe".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 lutego 2010r. nr IF.I.WS.7111-1-30/10  zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 23 lutego 2011 Nr 3/11 udzielającej zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą: ,,Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w miejscowości Ząbkowice Śląskie w ciągu drogo wojewódzkiej nr 382 - I ETAP".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2011r. nr IF-AB-ES2.7840.460.2010  zawiadamiające o wydaniu w dniu 24 lutego 2011r. decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr I-K-Z/46/11 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pod nazwą: ,,Modernizacja linii kolejowej E-30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS w Polsce na odcinku Legnica - Węgliniec - Bielawa Dolna".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 lutego 2011r. nr IF.III.7045-99/10-14 zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji Nr I-Pd-1/11 o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 dla zadania: Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 400+110 kV od stacji Wrocław do stacji Świebodzice.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.III.5340-9/10-32 o wydaniu w dniu 17 lutego 2011 r. Postanowienia Nr 1/2011 w sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w decyzji nr I-Pk-2/10  z dnia 3 listopada 2010 r.o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Przebudowa (modernizacja) linii kolejowej E-59 Wrocław - Poznań na odcinku - granica miasta Wrocławia - stacja Skokowa (km 15,120 - 38,200) do warunków technicznych V=160/120 km/h (pasażerskie/towarowe), naciska na oś - 221 kN.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 lutego 2011r. nr IF-AB.7840.443.2010.JK11 zawiadamiające o wydaniu w dniu 22 lutego 2011 r. decyzji nr I-K/O/43/11 udzielającej pozwolenia budowę dla inwestycji pn.: na:,,Przebudowa elektroenergetycznej linii śn-20 kV, L& i L* zasilającej podstację trakcyjną PT Popowice (PKP) z GPZ Wrocław - Zachód, realizowanej w ramach modernizacji linii kolejowej E59 CC12007PL161PR001 - odcinek Wrocław - Poznań, Etap-I".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2011 r., IF.I.WS.7111-421/10 zawiadamiające o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziięcia na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej : "Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku Chojnów - Legnica od km 11+209.62 do km 25 + 354.27."
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2011r. nr IF-AB-ES2.7840.1.28.2010 zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji  nr 2/11 z dnia 18 lutego 2011 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Przebudowa drogi krajowej nr 94 w ciągu ulicy Kartuskiej w Legnicy na odcinku od skrzyżowania z ulicą Libana, Pocztową i Kolejową do mostu na rzece Kaczawie".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.I.EDT.7111-381/10 zawiadamiające o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania oceny na środowisko inwestycji pod nazwą: "Budowa drogi ekspresowej S-8n Wrocław - Syców na odcinku od węzła ,,Cieśle" w km 29+800 do węzła ,,Syców - Wschód" w km 54+910".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2011r. nr IF.III.7045 -92/10-8 zawiadamiające o wydaniu w dniu 14 lutego 2011r. przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji nr I-P-14/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla zadania:,,Przebudowa elektroenergetycznej linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) ŚN-20kV - na terenie gminy Żmigród, realizowana w ramach modernizacji linii kolejowej E59 CCI2007PL161PR001 - Odcienk Wrocław - Poznań, etap I - p.odg Wrocław - Grabiszyn - 1,700 - granica województwa dolnośląskiego km 59,697". 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2011r. nr IF.III.7045-100/10-12 zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 17 lutego 2011r. decyzji Nr I-P-18/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na wykonaniu oświetlenia zewnętrznego oraz budowie i przebudowie ogrodzeń kompleksu wojskowego 2843, położonego w rejonie ulic Pretficza, Gajowickiej, Sztabowej i Łączności we Wrocławiu,  na działkach stanowiących tereny zamknięte, o numerach ewidencyjnych : nr 41, AM-33 Obręb Południe, nr 19 AM-33, Obręb Południe
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2011r. nr IF.III.7045-94/10-15 zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 14 lutego 2011r. decyzji Nr I-P-16/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla zadania:"Budowa odcinka sieci gazowej ŚR/C dla potrzeb budynków przy ul. Robotniczej, Fabrycznej we Wrocławiu".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 lutego 2011r. nr IF.III.7045-106/10 zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 10 lutego 2011r. decyzji Nr I-P-15/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania:"Budowa odcinka sieci gazowej ś/C PE De63 na dz. nr 54/2 obr. 0020 - Jelenia Góra-3 przy ulicy Okopowej w Jeleniej Górze" w granicach terenów zamkniętych.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2011r. nr IF-AB.7840.453.2010.JK11 zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na:,,Przebudowę elektroenergetycznej linii śn - 20 kV, L7 i L8 zasilającej podstację trakcyjną  PT Popowice (PKP) z GPZ Wrocław - Zachód, realizowanej w ramach modernizacji linii kolejowej E59 CC12007PL161PR001 - odcinek Wrocław Poznań".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2011r. nr IF-AB.7840.443.2010.JK11 zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na:,,Rozbiórkę linii napowietrznej śn - 20 kV nr L5 i L6 zasilającej PT Oborniki Śląskie w km 26.800, polegającej na demontażu przewodów napowietrznych łącznie ze słupami na działkach w obrębie Oborniki Śląskie".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2011r. nr  IF.I.MMJ.7111-1-16/10 zawiadamiające o przeprowadzeniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów-Łagiewniki, od km 19+900,00 do km 35+807,00 - Odcinek II od km 22+458,37 do km 28+333,1" w ramach postępowania mającego na celu wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla wskazanego zamierzenia budowlanego.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2011r. nr  IF.I.AK13.7111-1-17/10 zawiadamiające o przeprowadzeniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów-Łagiewniki, od km 19+900,00 do km 35+807,00 - Odcinek III w ramach postępowania mającego na celu wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla wskazanego zamierzenia budowlanego. 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 2011r. nr IF.III.7045.114.2010-4 zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 9 lutego 2011 r. decyzji Nr I-P-13/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: "budowa drogi szybkiego zejścia, drogi pozarowej, płyty do odladzania wraz z niezbedną infrastrukturą towarzyszącą na lotnisku Wrocław - Strachowice oraz modernizacja południowej płyty postojowej i drogi kołowania E-1 i E-2 w obrębie działek: 1/94 AM 15, obręb Strachowice, 1/93 AM 15, obręb Strachowice,  1/30 AM 15, obręb Strachowice,  1/37 AM 15, obręb Strachowice, w granicach terenów zamkniętych". 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 2011r. nr IF-PP.746.5.2011-1.KK  zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pod nazwą: ,,Budowa tymczasowego rurociągu tłocznego do obsługi osiedla mieszkaniowego przy ul. Kminkowej we Wrocławiu" - na działce nr 1, AM-6, obręb Lipa Piotrowska.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 lutego 2011r. nr IF-PP.746.4.2011-1.KK zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pod nazwą: ,,Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej o średnicy 90 mm przebiegającej przez teren zamknięty, pod torami linii kolejowej Wrocław - Międzylesie G-56" - na działkach nr 151 i 152, obręb Jelenin, gmina Borów.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 lutego 2011r. nr IF-PP.746.3.2011-1.KK zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pod nazwą: ,,Budowa gazociągu średniego ciśnienia De125" - na działce nr 6/2, AM-43, obręb Grabiszyn".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia  8 lutego 2011r. nr IF-PP.746.2.2011.AD4 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: ,,Zaopatrzenie w wodę części miejscowości Jelenia Góra Goduszyn", w granicach terenów zamkniętych, w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 19, obręb 0030 Goduszyn-I, AM 3.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 lutego 2011r. nr IF.III.5340-12/10-8  zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji  nr I-Pk-1/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji : Przebudowa (modernizacja) szlaku kolejowego Skokowa - Żmigród (km 38,200-46,400) na linii kolejowej E-59 Wrocław - Poznań do warunków technicznych V=160/120 km/h (pasażerskie/towarowe), nacisk na oś - 221 kN, zatwierdzająca jednocześnie podział nieruchomości.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 stycznia 2011r. nr IF.III.7045-105/10 zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 17 stycznia 2011r. decyzji Nr I-P-7/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania:,, Budowa i remont oraz doposażenie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na terenie położonym przy ul. Skarżyńskiego 34 we Wrocławiu - działki nr 1/37 1 1/93, AM 15, obręb Strachowice".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia  4 lutego 2011r. nr IF-PP.746-3/10.AD4 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: ,,Modernizacja sieci SN w miejscowości Lubań Śląski - wymiana kabla pomiędzy PT-74413 a PT-74414 w kompleksie koszarowym Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu Śląskim".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 lutego 2011r. nr IF.III.7045-120/10  zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji w dniu 1 lutego 2011r. nr I-P-12/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: ,,Budowa gazociągu przyłączeniowego w/c MOP 8,4 MPa DN 100 mm stal L=14,0 m w rurze ochronnej śr. 300 mm oraz w rurze przeciskowej śr 250 mm, w granicach terenów zamkniętych, na działkach nr 739 AM - 3, obręb Łomnica, dz. nr 460/1 AM - 2 obręb Mysłakowice, linia 308 relacji Kamienna Góra - Jelenia Góra, szlak Mysłakowice - Łomnica".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. nr IF.III.7045-97/10-8 zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 31 stycznia 2011r. decyzji Nr I-P-9/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, dla zadania p.n.: Budowa podstacji trakcyjnej Skokowa. (2.02.11)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. nr IF.III.7045-95/10-8 zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 31 stycznia 2011r. decyzji Nr I-P-11/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, dla zadania p.n.: Przebudowa elektroenergetycznej linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) ŚN-20kV - realizowana w ramach modernizacji linii kolejowej E59 CCI2007PL161PR001 - Odcinek Wrocław-Poznań, etap I - p. odg. Wrocław Grabiszyn - km 1.700 - granica województwa dolnośląskiego km 59.697.(2.02.11)
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.III.7045.113.2010-2 zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 27 stycznia 2011r. decyzji Nr I-P-10/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie stacjonarnej - całodobowej myjki samochodowej na terenie kompleksu koszarowego przy ul. Hallera 36-38 we Wrocławiu, na działce stanowiącej tereny zamknięte, o nr ewidencyjnym 2/5 AM-43 obręb: Grabiszyn.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. nr IF-AB-7840.5.2011.EDT zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę przedsięwzięcia Euro 2012, dla inwestycji pn.:"Przebudowa peronów przystankowych oraz ich integracja z przystankami na zachodnim wlocie Placu Jana Pawła II od strony ul. Sokolniczej we Wrocławiu".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. nr IF-AB-7840.4.2011.EDT zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę przedsięwzięcia Euro 2012, dla inwestycji pn.:"Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Legnickiej na odcinku od Placu Jana Pawła II do ul. Na Ostatnim Groszu we Wrocławiu w ramach projektu Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu -Etap I".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF-AB-EDT.7840.444.2010 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę przedsięwzięcia Euro 2012, dla inwestycji pn.:"Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Pięknej do ul. Kamiennej w ramach projektu Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu -Etap I".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2011r. nr IF.PP.746-2/10.AD4  zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: ,,Przebudowa sieci gazowej śr/c w rejonie ulicy Przelotowej w Świdnicy, w granicach terenów zamkniętych, w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 26, obręb 0006 Kraszowice, AM8".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2011r. nr IF.I.AK13.7111-1-29/10 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu" - etap I, część I.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 stycznia 2011r.IF.III.7045-123/10  zawiadamiające o  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania:,,Budowa sieci napowietrzno - kablowej SN  przy ul. Dobroszyckiej  w Leśnicy, w granicach terenów zamkniętych, w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 1, obręb Rataje, AM 34".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 stycznia 2011r.IF.III.7045-116-1/10 - 2 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla zadania: ,,Budowa dwóch linii kablowych średniego napięcia 2x(3xYHAKXS 1X240/50 mm2  na terenach PKL - skrzyżowanie z linią kolejową OPKL  km 36,053 - działka numer 297, AM - 2,  obręb Lipnica gmina Środa Śląska). 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 stycznia 2011r. nr IF.III.7045-115/11 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: ,,Gazociąg śr/c dla potrzeb budynków mieszkalnych przy ul. Siedleckiej we Wrocławiu" w granicach terenów zamkniętych w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 1, obręb Maślice, AM 11 oraz działki nr 33 - obręb Pracze Odrzańskie, AM 35.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 stycznia 2011r. nr IF.III.7045-126/10 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania: Budowa kanalizacji deszczowej na terenie PKP w Bystrzycy Kłodzkiej, w granicach terenów zamkniętych, w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 196/2, obręb Zacisze, AM 1".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 stycznia 2011r. nr IF-PP.746.1.2011-1.KK zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pn.: ,,Budowa oświetlenia drogowego ul. Konduktorskiej" we Wrocławiu.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF-AB-ES2.7840.460.2010 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę na ,,Modernizację linii kolejowej E-30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS w Polsce na odcinku Legnica - Węgliniec - Bielawa Dolna w części ETCS II".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 stycznia 2011r. nr IF-PP.746.1.2011.AD4 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: ,,Budowa drogi gminnej wraz z przejazdem kolejowym na odcinku ul. Strumykowa - OSiR - ul. Batalionów Chłopskich realizowanej w ramach inwestycji pod nazwą: ,,Centrum treningowo - pobytowe EURO 2012 przy ul. Strumykowej 1 w Dzierżoniowie" - w granicach terenów zamkniętych, w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 120, obręb Zatorze, AM 9".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF.III.7045-99/10-5 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 dla zadania ,,Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 + 100 kV od stacji Wrocław do stacji Świebodzice".  
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2011r. nr  IF.V.EM.DK - 8 7724 - 169/09 umarzające postępowanie administracyjne w sprawie wywłaszczenia części nieruchomości, położonej na terenie gminy Jordanów Śląski oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 10/19, AM - 3, o powierzchni 0,0023 ha, obręb 0,0006, jordanów Śląski KW nr WR1T/00015156/4.   
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2010r. nr IF.III.7045-99/10-9 zawiadamiające o zmianie wniosku przez Pana Stanisława Rycko, działającego w imieniu i na rzecz Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., dotyczącego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: ,,Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 + 100 kV od stacji Wrocław do stacji Świebodzice".  
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 stycznia 2011r. nr IF.III.7045-88/10-7 zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 12 stycznia 2011r. decyzji nr I-P-6/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, pod nazwą: ,,Przejście rurociągiem ciśnieniowym kanalizacji sanitarnej pod torem kolejowym szlaku Wrocław - Jedlina Zdrój  stacja Sobótka Zachodnia km. 40+090 oraz kanałem grawitacyjnym w drodze na terenie kolejowym".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 stycznia 2011r. nr IF.III.7045 - 122/10 zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 12 stycznia 2011r. decyzji nr I-P-5/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: ,,Zasilanie Kotliny Kłodzkiej - budowa gazociągu DN300 MOP5,5Pa relacji Węzeł Lubiechów - SRP Wałbrzych Uczniowska  w granicach terenów zamkniętych, w obrębie działki o numerze ewidencyjnym nr 85, obręb: 0002 Szczawienko nr 2, AM 4".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 stycznia 2011r. nr IF.III.7045-90/10-7  zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 12 stycznia 2011r. decyzji nr I-P-3/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, pod nazwą: ,,Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami liniami kablowymi SN i NN i złączami kablowymi w celu zasilania budynku wielorodzinnego - biurowego z bazą magazynową - logistyczną przy ul. Stanisławowskiej - linia energetyczna średniego napięcia - na działce nr 2, AM - 23 oraz nr 22, obręb Muchobór Wielki we Wrocławiu".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 stycznia 2011r. nr IF.III.7045-93/10-7 zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 12 stycznia 2011r. decyzji nr I-P-4/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, pod nazwą: ,,Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej 2x Dn 450/630 - przejście sieci ciepłowniczej w rurach ochronnych i przeciskowych pod torami kolejowymi linii Św. Katarzyna - Wrocław Kuźniki w km 7.625i linii Wrocław - Jedlina Zdrój w km. 5.394 we Wrocławiu w rejonie ulic: Bardzka i Buforowa - na działkach 1/1 i 2/2 AM - 3 obręb Wojszyce".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 stycznia 2011r. nr IF-PP.741.1.2011-2 zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji: "Modernizacja linii kolejowej E-30, odcinek Bielawa Dolna - Horka: budowa mostu przez Nysę Łużycka oraz elektryfikacja".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2011r. nr IF.III.7045-81/10/11-9 zawiadamiające o wydaniu w dniu 11 stycznia 2011 r. decyzji nr I-P-1/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pn.:"Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Miękinia, gmina Miękinia - na działce nr 332 AM-2, obręb 0015 Miękinia".
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2011r. nr IF.III.7045-82/10/11-8 zawiadamiające o wydaniu w dniu 11 stycznia 2011 r. decyzji nr I-P-2/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pn.:"Odcinek sieci wodociągowej PE 160mm w działce nr 339, AM-1, w obrębie Krępice, gmina Miękinia".

liczba wejść: 4359

Metryka strony

Data publikacji : 05.04.2011
Data modyfikacji : 07.01.2013
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP