Aktualnie znajdujesz się na:

Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych Wojewody Dolnośląskiego wraz z cennikiem ustalającym wysokość wynagrodzeń

Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych Wojewody Dolnośląskiego 2017 rok

Ogłoszenie o naborze na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego w Wydziale Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.


Cennik Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu ustalający wysokość wynagrodzeń za czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego.


Zarządzenie nr 94 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wpisu rzeczoznawców majątkowych na listę biegłych i powoływania biegłych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego.


Lista biegłych rzeczoznawców majatkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego.

liczba wejść: 4352

Metryka strony

Data publikacji : 21.04.2017
Data modyfikacji : 19.01.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Monika Dyrda
Wydział Infrastruktury
Autor : Katarzyna Teichert