Aktualnie znajdujesz się na:

Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych Wojewody Dolnośląskiego wraz z cennikiem ustalającym wysokość wynagrodzeń

Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych Wojewody Dolnośląskiego 2018 rok

Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych Wojewody Dolnośląskiego


Cennik Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu ustalający wysokość wynagrodzeń za czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego.


Zarządzenie nr 31 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 stycznia 2018 roku zieniające Zarządzenie 462 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie wpisu rzeczoznawców majątkowych na listę biegłych i powoływania biegłych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Ogłoszenie o naborze na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego.


Cennik Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu ustalający wysokość wynagrodzeń za czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego.


Zarządzenie nr 462 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie wpisu rzeczoznawców majątkowych na listę biegłych i powoływania biegłych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego.

liczba wejść: 3472

Metryka strony

Data publikacji : 22.12.2017
Data modyfikacji : 20.03.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Monika Dyrda
Wydział Infrastruktury
Autor :