Aktualnie znajdujesz się na:

Zarządzenia zastępcze wydawane na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze

2015

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Dolnośląskiego nr 7/2015 z dnia 23 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kunice.

załącznik nr 1 do Zarządzenia 7/2015

Rys. 1.6. Uwarunkowania środowiska naturalnego i kulturowego - ujednolicony Zarządzeniem 7/2015.

Rys. 2. Kierunki zagospodarowania przestrzennego.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Dolnośląskiego nr 6/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia obszaru udokumentowanego złoża kopaliny do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin.

załącznik nr 1a do Zarządzenia 6/2015

załącznik nr 2b do Zarządzenia 6/2015

załącznik nr 3c do Zarządzenia 6/2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Dolnośląskiego nr 5/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia obszaru udokumentowanego złóż kopalin do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ścinawa.

załącznik nr 1 do Zarządzenia 5/2015

załącznik nr 2 do Zarządzenia 5/2015

załącznik nr 2a do Zarządzenia 5/2015

załącznik nr 3 do Zarządzenia 5/2015

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Dolnośląskiego nr 4/2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia obszaru udokumentowanego złoża kopaliny do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska

załącznik nr 1a do Zarządzenia 4/2015 - cz.1

załącznik nr 1a do Zarządzenia 4/2015 - cz. 2

załącznik nr 1b do Zarządzenia 4/2015


Zarządzenie Zastępcze Wojewody Dolnośląskiego nr 3/2015 z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia obszaru udokumentowanego złoża kopaliny do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wądroże Wielkie

załącznik nr 1 do Zarządzenia 3/2015

załącznik nr 2 do Zarządzenia 3/2015


Zarządzenie Zastępcze Wojewody Dolnośląskiego nr 2/2015 z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia obszaru udokumentowanego złoża kopaliny do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ruja.

załącznik nr 1 do Zarządzenia 2/2015

załącznik nr 2 do Zarządzenia 2/2015

załącznik nr 3 do Zarządzenia 2/2015

załącznik nr 4 do Zarządzenia 2/2015

załącznik nr 5 do Zarządzenia 2/2015


Zarządzenie Zastępcze Wojewody Dolnośląskiego nr 1/2015 z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia obszaru udokumentowanego złoża kopaliny do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce.

załącznik nr 1 do Zarządzenia 1/2015

załącznik nr 2 do Zarządzenia 1/2015

załącznik nr 3 do Zarządzenia 1/2015

liczba wejść: 3506

Metryka strony

Data publikacji : 03.06.2015
Data modyfikacji : 12.08.2016
Rejestr zmian
Osoba publikująca: były pracownik
Autor : były pracownik