Aktualnie znajdujesz się na:

Zarządzenia zastępcze wydawane na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze

2018

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Dolnośląskiego nr 2/2018 w sprawie wprowadzenia obszaru udokumentowanego złoża kopaliny do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2018 - ujednolicony tekst studium,

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/2018 -rysunek studium-uwarunkowania

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/2018 -rysunek studium-kierunki

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Dolnośląskiego nr 1/2018 w sprawie wprowadzenia obszaru udokumentowanego złoża kopaliny do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2018 - ujednolicony tekst studium,

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2018 - rysunek studium

liczba wejść: 1890

Metryka strony

Data publikacji : 18.01.2018
Data modyfikacji : 17.07.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Monika Dyrda
Wydział Infrastruktury
Autor :