Aktualnie znajdujesz się na:

Zawiadomienia dotyczące postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienia dotyczące postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.42.2023.OP z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej w skrzyżowaniu linii kolejowej nr 311 Jelenia Góra - Granica Państwa (Jakuszyce) w km od5,597 do 5,657”.

liczba wejść: 40

Metryka strony

Data publikacji : 16.11.2023
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Agnieszka Król
Autor :