Aktualnie znajdujesz się na:

Zawiadomienia dotyczące postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2023

 

Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.46.2023.AK  z dnia 28 grudnia 2023 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 30 listopada 2023 r., zmieniony dnia 19 grudnia 2023 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. reprezentowane przez Pana Pawła Gruca, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa wiaduktu kolejowego w km 62,109 LK 276”.

Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.47.2023.AK z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowę sieci kanalizacji sanitarnejw ramach zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w gminie Cieszków”.

Zawiadomienie Wojewody Dolnośląśkiego IF-PP.746.42.2023.OP z dnia 11 grudnia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski wydał na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. reprezentowanej przez Pana Jarosława Malinowskiego, decyzję Nr I-P-40/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej w skrzyżowaniu linii kolejowej nr 311 Jelenia Góra - Granica Państwa (Jakuszyce) w km od 5,597 do 5,657” zlokalizowanej na działce nr 37 AM-2 obręb Cieplice-1, miasto Jelenia Góra, stanowiących teren kolejowy zamknięty, zamieszczony w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38 ze zm.), pod pozycją 1714.

Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.46.2023.AK z dnia 1 grudnia 2023 roku informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycjipn.: „Przebudowa wiaduktu kolejowego w km 62,109 LK 276”

Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.746.42.2023.OP z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej w skrzyżowaniu linii kolejowej nr 311 Jelenia Góra - Granica Państwa (Jakuszyce) w km od5,597 do 5,657”.

liczba wejść: 154

Metryka strony

Data publikacji : 16.11.2023
Data modyfikacji : 05.01.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Agnieszka Król
Autor :