Aktualnie znajdujesz się na:

Skróty

Skróty używane w serwisie

 • BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 • CPR – Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 • DUW – Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
 • ePUAP – elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dz.U. – Dziennik Ustaw
 • JST – jednostka/ki samorządu terytorialnego
 • KPRM – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • KSRG​ – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
 • MP – Monitor Polski
 • MSW – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 • MAiC – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 • NIK – Najwyższa Izba Kontroli
 • NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia
 • OC – Obrona Cywilna
 • PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • PJM – polski język migowy
 • RIO – Regionalna Izba Obrachunkowa
 • RM – Rada Ministrów
 • RP – Rzeczpospolita Polska
 • RPO – Regionalny Program Operacyjny
 • RSO – Regionalny System Ostrzegania
 • SC – służba cywilna
 • SIMIK – System Informatyczny Monitoringu i Kontroli
 • SJM – system językowo-migowy
 • SP – starostwo powiatowe
 • SKOGN – sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych
 • UE – Unia Europejska
 • ZPORR –  Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego