Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o wynikach naboru

Rok 2013

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
 
Dyrektor Generalny informuje, że w wyniku naboru
 
 
- na stanowisko inspektora wojewódzkiego
ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Odziale Nadzoru (NK/N/1/01/2013) została wybrana:
Pani Karolina Wróbel zam. we Wrocławiu,
 
- na stanowisko audytora wewnętrznego ds. audytu wewnętrznego w Zespole Audytu Wewnętrznego (AW/01/01/2013):
nabór zakończony bez wyłonienia najlepszego kandydata, 
 
 
- na stanowisko inspektora wojewódzkiego
ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli (GK/NGK/1/01/2013):
nabór zakończony bez wyłonienia najlepszego kandydata,
 
- na stanowisko inspektora wojewódzkiego
ds. nadzoru i kontroli prowadzenia katastru nieruchomości oraz baz danych ewidencji gruntów i budynków
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Katastru Nieruchomości (GK/KN/1/01/2013):
nabór zakończony bez wyłonienia najlepszego kandydata,
 
- na stanowisko Kierownika Oddziału Zdrowia Publicznego w Wydziale Polityki Społecznej (PS/ZP/01/01/2013) została wybrana:
Pani Agnieszka Błażejewicz, zam. we Wrocławiu,
 
-na stanowisko starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego w Wydziale Nieuchomości i Rolnictwa w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NiR/MZ/1/01/2013) został wybrany:
Pan Krzesimir Kubisiak zam. w Dębnie,
 
-na stanowisko starszego specjalisty ds. kadrowych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym w Oddziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń  (OA/OKS/01/03/2013) została wybrana:
Pani Anna Markiewicz, zam. we Wrocławiu
 
-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. prowadzenia postępowań admnistracyjnych w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Spraw Cudzoziemców (SOC/OC/1/02/2013) został wybrany:
Pan Wojciech Król, zam. we Wrocławiu, 
 
-na stanowisko starszego specjalisty ds. zarządzania ruchem na drogach publicznych w wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/1/03/2013) został wybrany:
Pan Kamil Kasina, zam. w Brzegu Dolnym, 
 
 
 -na stanowisko starszego specjalisty ds. nadzoru i kontroli prowadzenia baz danych ewidencji gruntów i budynków w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Katastru Nieruchomości (GK/KN/1/03/2013) została wybrana:
Pani Agnieszka Frydzińska, zam. w Miękini, 
 
-  na stanowisko starszego specjalisty ds. potwierdzania trwałego zarządu w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/1/05/2013) został wybrany:
Pan Przemysław Stadnicki, zam. we Wrocławiu
 
- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/1/05/2013) została wybrana:
Pani Małgorzata Kowalczyk, zam. w Warzęgowie
 
-  na stanowisko referenta ds. ewidencji odcinków mandatów karnych w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Realizacji Dochodów Mandatowych (FB/RDM/01/03/2013) został wybrany:
Pan Ryszard Baranowski, zam. we Wrocławiu 
 
- na stanowisko referenta ds. obsługi sekretariatu (SOC/1/05/2013) została wybrana:
Pani Aleksandra Bratkowska, zam. we Wrocławiu
 
- na stanowisko Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZ/1/05/2013) został wybrany:
Pan Robert Korzeniowski, zam. we Wrocławiu
 
 - na stanowisko starszego specjalisty ds. nadzoru i kontroli prowadzenia baz danych ewidencji gruntów i budynków (GK/KN/1/06/2013) została wybrana:
Pani Weronika Łukasiak, zam. w Prusicach
oraz w wyniku rezygnacji z zatrudnienia poprzedniego kandydata z nawiązania stosunku pracy:
 Pani Justyna Wilkosz, zam. we Wrocławiu
 
-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/05/2013) został wybrany:
Pan Hubert Lada, zam. we Wrocławiu
 
-na stanowisko starszego specjalisty ds. księgowania wydatków budżetowych oraz wydatków finansowanych ze środków unijnych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym w Oddziale Księgowości i Budżetu (OA/KB/01/06/2013) został wybrany:
kandydat zrezygnował z objęcia stanowiska
 
-na stanowisko Zastępcy Kierownika Oddziału ObsługiTechnicznej w Biurze Informatyki i Obsługi Urzędu (BI/OT/01/06/2013) został wybrany:
Pan Krzysztof Chlistun, zam. w Miliczu
 
- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru (NK/N/1/07/2013) został wybrany:
Pan Michał Sulik, zam. we Wrocławiu
 
-na stanowisko referenta ds. prowadzenia spraw z zakresu orderów i odznaczeń państwowych w Biurze Wojewody w Oddziale Kontaków Społeczno-Politycznych (BW/KSFP/01/07/2013) został wybrany:
Pan Tomasz Resler, zam. w Tarchałach Wielkich
 
- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz orzecznictwa w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NiR/OR/01/08/2013) został wybrany:
Pan Adam Sikora, zam. we Wrocławiu
 
-na stanowisko starszego specjalisty ds. księgowania wydatków budżetowych oraz wydatków finansowanych ze środków unijnych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym w Oddziale Księgowości i Budżetu (OA/KB/01/08/2013):
nabór zakończony bez wyłonienia najlepszego kandydata
 
-na stanowisko starszego specjalisty ds. organizacji Urzędu i administracji zespolonej w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym w Oddziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń(OA/OKS/01/08/2013) została wybrana:
Pani Anna Barańska, zam. we Wrocławiu
 
-na stanowisko starszego specjalisty ds. rejestracji zamówień i kontroli finansowej w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym w Oddziale Obsługi Administracyjnej(OA/OD/02/08/2013) została wybrana:
Pani Magdalena Eglentowicz, zam. we Wrocławiu
 
- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/1/09/2013) została wybrana:
Pani Jolanta Cholewińska, zam. we Wrocławiu
 
- na stanowisko starszego specjalisty ds.potwierdzania trwałego zarządu w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/2/09/2013) został wybrany:
Pan Waldemar Szawłowski, zam. w Jodłowicach
 
-na stanowisko starszego specjalisty ds. socjalnych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym w Oddziale Obsługi Administracyjnej (OA/OD/01/08/2013) została wybrana:
Pani Paulina Wróbel, zam. we Wrocławiu
 
- na stanowisko starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NiR/MZ/1/09/2013) zostały wybrane:
1. Pani Karolina Gemza, zam. we Wrocławiu
2. Pani Patrycja Piotrowiak, zam. we Wrocławiu
 
- na stanowisko starszego specjalisty ds. skarg i wniosków oraz kontroli działalności tłumaczy przysięgłych w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Skarg (NK/KS/1/09/2013) zostal wybrany:
Pan Tomasz Trojak, zam. we Wrocławiu
 
- na stanowisko Zastępcy Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZ/1/07/2013):
nabór zakończony bez wyłonienia najlepszego kandydata
 
- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/1/10/2013):
nabór zakończony bez wyłonienia najlepszego kandydata
 
- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/1/10/2013) została wybrana:
Pani Magdalena Żur, zam. we Wrocławiu
 
- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru standardu usług w pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (PS/KN/1/10/2013) została wybrana:
Pani Sylwia Geppert, zam. we Wrocławiu
 
- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru (NK/N/1/10/2013) został wybrany:
Pan Mateusz Radajewski, zam. w Głogowie
 
na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru (NK/N/2/10/2013) został wybrany:
Pan Jakub Wilk, zam. we Wrocławiu
 
- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa w Wydziale Polityki Społecznej w Oddziale Pracy (PS/P/01/11/2013) została wybrana:
Pani Małgorzata Senderek, zam. we Wrocławiu
 
- na stanowisko starszego specjalisty ds. rozliczania dotacji w obszarze zabezpieczenia społecznego realiozwanego przez gminy w Wydziale Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (PS/ZS/01/12/2013):
nabór zakończony bez wyłonienia najlepszego kandydata
 
- na stanowisko Dyrektora Biura Informatyki i Obsługi Urzędu (BI/D/01/10/2013) został wybrany:
Pan Marek Piątek, zam. we Wrocławiu
 
-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. oceny zgodności projektów inwestycyjnych z ustawowymi celami Programu w Wydziale Programu dla Odry 2006
w Oddziale Finasowania i Rozliczeń (PO/FR/1/11/2013):
nabór zakończony bez wyłonienia najlepszego kandydata
 
- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Skarg (NK/KS/01/12/2013) został wybrany:
Pan Marek Sielicki, zam. w Prochowicach
 
- na stanowisko starszego specjalisty ds. rozliczania dotacji w obszarze zabezpieczenia społecznego realiozwanego przez gminy w Wydziale Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (PS/ZS/01/01/2014) został wybrany:
Pan Michał Góral, zam. we Wrocławiu
 
 - na stanowisko starszego specjalisty ds. realizacji zadań Płatnika i obsługi umów zleceń w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym w Oddziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń  (OA/OKS/01/12/213) została wybrana:
Pani Marzena Mierzwa, zam. w Oleśnicy
oraz w wyniku rezygnacji z zatrudnienia poprzedniego kandydata z nawiązania stosunku pracy:
 Pan Przemysław Sapała, zam. w Głogowie
 
- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obiektów hydrotechnicznych,
w Wydziale Infrastruktury, w Oddziale Architektury i Budownictwa ( IF/AB/1/12/2013),
został wybrany:
Pan Roman Kuczek-Orzeł, zam. we Wrocławiu
 
- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obiektów hydrotechnicznych,
w Wydziale Infrastruktury, w Odddziale Architektury i Budownictwa ( IF/AB/2/12/2013),
został wybrany:
Pan Władysław Leszczak, zam. we Wrocławiu
 
- na stanowisko starszego specjalisty ds.realizacji i ewidencji dochodów budżetowych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym w Oddziale Księgowości i Budżetu  (OA/KB/01/01/2134) została wybrana:
Pani Magdalena Sapiołka, zam. we Wrocławiu
 
- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Oddziale Orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury ( IF/O/1/01/2014):
nabór zakończony bez wyłonienia najlepszego kandydata
 
- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Egzekucji (NK/KE/01/12/2014) została wybrana:
Pani Iga Jaworska, zam. w Kotli
liczba wejść: 22968

Metryka strony

Data publikacji : 20.02.2013
Data modyfikacji : 04.03.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Klinkowska/Magdalena Kaszuba
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
Autor : Anna Klinkowska/Magdalena Kaszuba