Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o wynikach naboru

Rok 2009

 

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław

Dyrektor Generalny informuje, że w wyniku naboru:

 

- na stanowisko inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (SOC 01/22/09) została wybrana Pani Justyna Mysłowska, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko Dyrektora Biura Wojewody został wybrany Pan Marcin Szuchta, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej został wybrany Pan Edward Kostecki, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko Zastępcy Dyrektora Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa została wybrana Pani Alicja Meusz, zam. w Środzie Śląskiej,

- na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Infrastruktury (IF 01/23/09) został wybrany Pan Marek Kaczorowski, zam. w Wałbrzychu,

- na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK 02/23/09) - nie zgłosił się żaden kandydat,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK 01/23/09) - nie zgłosił się żaden kandydat,

- na stanowisko starszego referenta w Wydziale Nadzoru i Kontroli (NK 01/23/09) została wybrana Pani Bernardeta Szkudlarek, zam. w Namysłowie,

- na stanowisko specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP 01/22/09) została wybrana Pani Anna Szulc, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko kierownika oddziału w Wydziale Infrastruktury (IF 01/19/09) wybrana została Pani Mirosława Wasielewska, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK 01/20/09) - nie zgłosił się żaden kandydat,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa (NR 02/17/09) nie wyłoniono najlepszego kandydata,

- na stanowisko starszego inspektora w Biurze Wojewody (BW 01/16/09) wybrany został Pan Jakub Tuczapski, zam. w Opolu,

- na stanowisko inspektora w Wydziale Finansów i Budżetu (FB 01/12/09) wybrany został Pan Dariusz Sendek, zam. w Oleśnicy, Pani Joanna Gaura, zam. w Łambinowicach, Pan Remigiusz Bodys, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK 01/17/09) - nie zgłosił się żaden kandydat,

- na stanowisko inspektora w Zespole Ochrony Informacji Niejawnych (IN 01/14/09) wybrany został Pan Michał Harkawy, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko starszego inspektora w Biurze Wojewody (BW 01/14/09) wybrany został Pan Michał Zastawny, zam. w Świdnicy,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Infrastruktury (IF 01/13/09) wybrana została Pani Jagoda Biniewicz, zam. we Wrocławiu i Pan Grzegorz Podkówka, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko Zastępcy Dyrektora Wydziału Infrastruktury - nie wyłoniono najlepszego kandydata,

- na stanowisko Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich został wybrany Pan Mirosław Ziajka, zam. w Wołowie,

- na stanowisko Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli została wybrana Pani Joanna Trojan-Klęsk, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców został wybrany Pan Tomasz Bruder, zam. we Wrocławiu,

 - na stanowisko inspektora w Gabinecie Wojewody (GW 01/11/09) został wybrany Pan Daniel Bronowicki, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Infrastruktury (IF 01/08/09) został wybrany Pan Łukasz Rozumek, zam. we Wrocławiu, Pan Radosław Chojnacki, zam. w Gorzowie Wlkp., Pan Dawid Luberda, zam. w Lipianach,

- na stanowisko inspektora w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym (OA 01/11/09) została wybrana Pani Halina Apolinarska, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Infrastruktury (IF 01/10/09) zostały wybrane Pani Monika Nowak, zam. we Wrocławiu i Pani Anna Kamińska, zam. w Spalicach,

- na stanowisko starszego informatyka w Wydziale Informatyki (WI 01/11/09) został wybrany Pan Krzysztof Bochno, zam. w Bogatyni,

- nabór na stanowiska inspektora w Wydziale Infrastruktury (IF/01/11/09, IF/02/11/09) został anulowany,

- na stanowisko inspektora w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym (OA 01/10/09) została wybrana Pani Agnieszka Żandarek, zam. we Wrocławiu,                                       

- na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZ 02/09/09) został wybrany Pan Marcin Jakubiak, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZ 03/09/09) została wybrana Pani Alicja Zawadzka, zam w Bielanach Wrocławskich,

- na stanowisko inspektora w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym (OA 01/09/09) została wybrana Pani Małgorzata Bińkowska, zam w Oleśnicy,
- na stanowisko starszego referenta w Wydziale Nadzoru i Kontroli (NK 01/09/09) została wybrana Pani Anna Mierzejewska, zam. w Ząbkowicach Śl.,

- na stanowisko Kierownika Oddziału Planowania Przestrzennego (IF 02/08/09) została wybrana Pani Ewa Stachera, zam. w Obornikach Śl.,

- na stanowisko starszego informatyka w Wydziale Informatyki (WI 01/09/09) został wybrany Pan Grzegorz Giedrojć, zam. w Gryfowie Śl.,

- na stanowisko Dyrektora Wydziału Informatyki (WI 01/07/09) został wybrany Pan Jan Warszawa, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko inspektora w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym (OA 01/08/09) została wybrana Pani Anna Torończak, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZ 01/07/09) został wybrany Pan Janusz Gisman, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Polityki Społecznej (PS 01/07/09) została wybrana Pani Monika Osowska-Fereńczuk, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym (OA 01/07/09) została wybrana Pani Joanna Sarnowicz, zam. we Wrocławiu,

liczba wejść: 4483

Metryka strony

Data publikacji : 27.11.2012
Data modyfikacji : 29.07.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP