Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o wynikach naboru

Rok 2015

                                                                                             

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

 

Dyrektor Generalny informuje, że w wyniku naboru:

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa

w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/11/2015) :

nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

-na stanowisko starszego inspektora ds.łączności i zabezpieczenia technicznego

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  w Oddziale Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk

Żywiołowych  BZ/LUSK/01/11/2015

został wybrany:

Pan Mirosław Jędrzejowski, zam.w Oleśnicy

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego

w Wydziale Nadzoru i Kontroli  w Oddziale Nadzoru  NK/N/01/11/2015

została wybrana:

Pani Natalia Bobowska, zam. we Wrocławiu

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa

w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska,

w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji  NRŚ/OR/01/10/2015

została wybrana:

Pani Paulina Szydłowska, zam. we Wrocławiu

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców  w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

w Oddziale Spraw i Cudzoziemców, SOC/OC/02/10/2015 zostali wybrani:

Pani Katarzyna  Kabała, zam. w Rawiczu

Pan Tomasz Odemski, zam. we Wrocławiu

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców  w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

w Oddziale Spraw i Cudzoziemców, SOC/OC/01/10/2015 zostały wybrane:

Pani Monika Luniak, zam. we Wrocławiu

Pani Aleksandra Szkirpan, zam. we Wrocławiu

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli,

w Oddziale Kontroli i Egzekucji, NK/KE/01/11/2015 został wybrany:

Pan Kamil Suchodolski, zam. we Wrocławiu

 

-na stanowisko operatora przygotowania danych - docelowo operatora numerów alarmowych

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

w Oddziale Powiadamiania Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego (BZ-operator)  zostali wybrani:

Pani  Jolanta Jarosławska, zam. we Wrocławiu

Pani Anna Kowalska,zam.w Kobylej Górze

Pani Anna Moneta,zam.we Wrocławiu

 Pani Katarzyna Smaha,zam w Lublinie

Pani  Małgorzata Sarapuk,zam w Łagiewnikach

Pan Norbert Pedyk, zam w Jelczu Laskowicach

 

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru świadczeń w polityce społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (PS/KN/01/11/2015) :
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły warunków formalnych

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa

w Wydziale Polityki Społecznej, w Oddziale Pracy

PS/P/01/08/2015 :

nie wyłoniono najlepszego kandydata/ kandydatki

 

-na stanowisko starszego specjalisty ds. gospodarowania mieniem Urzędu

w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym, w Oddziale Obsługi Administracyjnej

OA/OD/01/10/2015 została wybrana:

Olga Olszewska, zam.we Wrocławiu

 

-na stanowisko starszego specjalisty ds.wydatków budżetu państwa oraz wydatków budżetu środków europejskich

w Wydziale Finansów i Budżetu , w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Finansów Publicznych

FB/KFSP/01/10/2015 został wybrany:

Karol Podczaski zam.we Wrocławiu

 

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli,

w Oddziale Kontroli i Skarg  NK/KS/01/10/2015

nie wyłoniono najlepszego kandydata/ kandydatki

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru świadczeń w pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru  w Pomocy Społecznej (PS/NK/01/09/2015)

kandydatka zdecydowała o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli,

w Oddziale Kontroli i Skarg  NK/KS/01/09/2015

kandydatka zdecydowała o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli,

w Oddziale Kontroli i Egzekucji  NK/KE/01/10/2015

nie wyłoniono najlepszego kandydata/ kandydatki

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska,

w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji  NRŚ/OR/01/09/2015

został wybrany

Paweł Walkowiak,zam w Wąsoszu

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego 

w Wydziale Nadzoru i Kontroli  w Oddziale Nadzoru NK/N/01/09/2015

zostali wybrani:

Magdalena Machowska,zam.w Paczkowie

Filip Zaborowski,zam. we Wrocławiu

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w obszarze opieki zdrowotnej nad matka i dzieckiem

w Wydziale Polityki Społecznej , w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej  PS/ZPSM/02/10/2015

została wybrana:

Beata Wernik-Kitzol, zam. we Wrocławiu

 

-na stanowisko starszego specjalisty ds.wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego

w Wydziale Mienia Zabużańskiego , w Oddziale Mienia Zabużańskiego i Uwłaszczeń  MZ/MZU/01/09/2015 została wybrana:

Alicja Szachniewicz zam.we Wrocławiu

 

-na stanowisko starszego specjalisty ds. analizy i ustalania potrzeb zdrowotnych oraz nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

w Wydziale Polityki Społecznej , w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej  PS/ZPSM/01/10/2015:

nie wyłoniono najlepszego kandydata/ kandydatki

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej 

w Oddziale Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli GK/NGK/1/09/2015

nie wyłoniono najlepszego kandydata

 

 

-na stanowisko starszego specjalisty ds. zasobów ludzkich w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym, w Oddziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń OA/OKS/01/08/2015,  została wybrana:

Pani  Aleksandra Nowicka, zamieszkała w Oławie

 

-na stanowisko operatora przygotowania danych - docelowo operatora numerów alarmowych

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

w Oddziale Powiadamiania Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego (BZ-operator)  zostali wybrani:

Pani  Patrycja Karbowska, zam. we Wrocław

Pan Maciej Kuźniarski,zam.w Oławie

Pani Partycia Mazurkiewicz,zam.we Wrocławiu

Pani Anna Pawlusek,zam we Wrocławiu

Pani Anna Szymków-Jankowska,zam we Wrocławiu

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych,

w Wydziale Infrastruktury, w Oddziale Architektury i Budownictwa  IF/AB/01/08/2015, 

został wybrany:

Pan Mateusz Świsulski, zamieszkały w Ostrowie Wielkopolskim

 

                                                                 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. planowania przestrzennego

w Wydziale Infrastruktury, w Oddziale Planowania Przestrzennego  IF/PP/01/08/2015, 

została wybrana:

Pani Aneta Szozda, zamieszkała w Skale

 

-na stanowisko starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta

w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cuzoziemców, w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta SOC/POK/03/07/2015
została wybrana:

Pani Agnieszka Drozd, zamieszkała we Wrocławiu

 

-na stanowisko starszego specjalisty ds. gospodarowania mieniem Urzędu w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym, w Oddziale Obsługi Administracyjnej OA/OD/01/09/2015:

nabór anulowano

 

-na stanowisko starszego informatyka ds.obsługi sprzętu komputerowego

w Biurze Obsługi Urzędu, w Oddziale Obsługi Informatycznej OU/OI/01/08/2015

został wybrany:

Pan Andrzej Jodłowski, zamieszkały we Wrocławiu

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. obywatelstwa i repatriacji 

w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, w Oddziale Obywatelstwa Polskiego SOC/OP/04/07/2015, 

została wybrana:

Pani Katarzyna Łapa, zamieszkała we Wrocławiu

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego 

w Wydziale Nadzoru i Kontroli  w Oddziale Nadzoru NK/N/01/07/2015

nie wyłoniono najlepszego kandydata

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej 

w Oddziale Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli GK/NGK/1/07/2015

nie wyłoniono najlepszego kandydata

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości ,Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji, NRŚ/OR/01/07/2015:

nie wyłoniono najlepszego kandydata

 

-na stanowisko starszego specjalisty ds. zasobów ludzkich w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym, w Oddziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń OA/OKS/01/06/2015,  została wybrana:

Pani  Anna Augustyniak, zamieszkała we Wrocławiu

 

-na stanowisko starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta,
SOC/POK/01/07/2015:

nabór anulowano

 

-na stanowisko referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta,
SOC/POK/02/07/2015:

nabór anulowano

 

-na stanowisko starszego specjalisty ds. wydatków budżetu państwa oraz wydatków budżetu środków europejskich w Wydziale Finansów i Budżetu,

w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Finansów Publicznych, FB/KSFP/01/06/2015:

nie wyłoniono najlepszego kandydata

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń w Wydziale Infrastruktury, w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań IF/WO/01/07/2015,  został wybrany:

Pan Marek Smagur, zamieszkały w Jeleniej Górze

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie mienia zabużańskiego i uwłaszczeń- 

  (MZ/MZU/01/06/2015)

nie wyłoniono najlepszego kandydata

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń w Wydziale Infrastruktury, w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań IF/WO/01/06/2015,  został wybrany:

nie zgłosił się żaden kandydat/kandydatka

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska, w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji  NRŚ/01/06/2015:

nie wyłoniono najlepszego kandydata

 

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru w obszarze komunikacji i transportu, 

w Wydziale Infrastruktury, w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/01/05/2015)  został wybrany:

Pan Michał Całuch, zam. we Wrocławiu

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. medycznych w zakresie systemu PRM w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Powiadamiania Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego (BZ/PRRM/01/05/2015  został wybrany:

Pan Marcin Spurtacz, zam. we Wrocławiu

 

-na stanowisko starszego specjalisty ds. audytu wewnętrznego- na zastępstwo w Zespole Audytu Wewnętrznego (AW/01/06/2015)

nie wyłoniono najlepszego kandydata

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Egzekucji (NK/KE/01/05/2015)

została wybrana:

Pani Danuta Frydlewicz- Pierucka, zam. w Iwinach

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli- na zastępstwo w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Egzekucji (NK/KE/02/05/2015)

nie wyłoniono najlepszego kandydata

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/NGK/01/05/2015)

nie wyłoniono najlepszego kandydata

 

-na stanowisko starszego specjalisty ds. sprawozdawczości budżetowej w Wydziale Finansów i Budżetu, w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Finansów Publicznych, FB/KSFP/01/05/2015,  została wybrana:

Pani Agnieszka Szydłowska, zam. we Wrocławiu

-na stanowisko starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego  w Wydziale Mienia Zabużańskiego , w Oddziale Mienia Zabużańskiego i Uwłaszczeń , MZ/MZU/02/04/2015 :

nie wyłoniono najlepszego kandydata

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska, w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji, NiR/OR/01/04/2015,  została wybrana:

Pani Paulina Habelska, zam. we Wrocławiu

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru w obszarze komunikacji i transportu w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/01/02/2015)

nie wyłoniono najlepszego kandydata

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/NGK/01/04/2015)

nie wyłoniono najlepszego kandydata

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i egzekucji w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Egzekucji (NK/KE/01/03/2015)została wybrana:

Pani Katarzyna Krajewska, zam. w Brzegu

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Egzekucji (NK/KE/02/03/2015)

nie wyłoniono najlepszego kandydata

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Egzekucji (NK/KE/01/04/2015)- na zastępstwo

nie wyłoniono najlepszego kandydata

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska, w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji, NIR/OR/01/03/2015,  została wybrana:

Pani Anna Kun- Galicka, zam. we Wrocławiu

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury, w Oddziale Orzecznictwa, IF/O/1/01/2015,  została wybrana:

Pani Weronika Łukasiak, zam. w Prusicach

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/NGK/01/02/2015)

nie wyłoniono najlepszego kandydata

 

-na stanowisko operatora przygotowania danych - docelowo operatora numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Powiadamiania Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego (BZ-operator)  zostali wybrani:

Pani Anna Barczyńska, zam. w Opolu

Pani Natalia Iwachów, zam. w Kątach Wrocławskich

Pan Piotr Kubiak, zam. we Wrocławiu

Pan Piotr Sienkiewicz, zam. we Wrocławiu

Pan Jakub Sokołowski, zam. w m. Niechlów

Pan Piotr Zamorowski, zam. w Opolu

 

-na stanowisko starszego specjalisty ds. rozliczania dotacji w obszarze zabezpieczenia społecznego realziowanego przez gminy w Wydziale Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (PS/ZS/01/02/2015)  została wybrana:

Pani Teresa Ziołek, zam. w Brzegu

 

-na stanowisko administratora systemu w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Powiadamiania Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego

(BZ-administrator systemu) został wybrany:

Pan Rafał Góral, zam. we Wrocławiu

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obiektów hydrotechnicznych w Wydziale Infrastruktury, w Oddziale Architektury i Budownictwa, IF/AB/1/01/2015,  został wybrany:

Pan Adam Dobrowolski, zam. w Namysłowie

 

-na stanowisko starszego specjalisty ds.wydawania decyzji w zakresie mienia zabużańskiego w WydzialeMienia Zabużańskiego w Oddziale Mienia Zabużańskiego i Uwłaszczeń (NiR/MZ/01/02/2015) :

nie wyłoniono najlepszego kandydata

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Spraw Cudzoziemców SOC/OC/01/2015,  została wybrana:

Pani Izabella Kordon, zam. we Wrocławiu

 

-na stanowisko Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej  PS/D/01/01/2015,  została wybrana:

Pani Marta Kopystiańska, zam. we Wrocławiu

 

-na stanowisko Dyrektora Biura Obsługi Urzędu BI/D/01/01/2015,  został wybrany:

Pan Lech Grzegorz Nowak, zam. w Bielawie

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/02/2015)

nie wyłoniono najlepszego kandydata

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/02/02/2015)

nie wyłoniono najlepszego kandydata

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Spraw Cudzoziemców SOC/OC/02/02/2015,  zostały wybrane:

Pani Aleksandra Cyga, zam. we Wrocławiu

Pani Agnieszka Gapińska, zam. we Wrocławiu

 

-na stanowisko inspektora wojewózkiego ds. prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie mienia zabużańskiego i uwłaszczeń w Wydziale Mienia Zabużańskiego w Oddziale Mienia Zabużańskiego i Uwłaszczeń (MZ/MZiU/01/04/2015) została wybrana:

Pani Agnieszka Nowaczyk, zam. w Wiszni Małej

 

-na stanowisko starszego specjalisty ds. programów zdrowotnych oraz monitorowania zagrożeń w ochronie zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego (PS/ZP/01/05/2015)

nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

-na stanowisko Dyrektora Wydziału Mienia Zabużańskiego (MZ/D/01/04/2015),  został wybrany:

Pan Michał Jerzmański, zam. we Wrocławiu

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru (NK/N/01/05/2015):

decyzja kandydatki/ kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/05/2015)

nie wyłoniono najlepszego kandydata

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/02/05/2015)

nie wyłoniono najlepszego kandydata

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i egzekucji w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Egzekucji (NK/KE/01/06/2015) został wybrany:

Pan Artur Wachowski, zam. w Przystajni

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/NGK/01/06/2015)

nie wyłoniono najlepszego kandydata/kandydatki

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. prowadzenia postępowań administracyjnych oraz nadzoru i kontroli prowadzenia katastru nieruchomości w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Katastru Nieruchomości (GK/KN/02/06/2015) została wybrana"

Pani Katarzyna Bielicz, zam. w Baranowie Sandomierskim

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa w Wydziale Polityki Społecznej w Odziale Pracy (PS/P/01/07/2015) został wybrany:

Pan Maciej Kuliński, zam. we Wrocławiu

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. obywatlestwa i repatriacji w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego(SOC/OP/01/06/2015)

nie wyłoniono najlepszego kandydata/kandydatki

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w obszarze opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w Wydziale Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (PS/ZPSM/01/06/2015)

nie wyłoniono najlepszego kandydata/kandydatki

 

-na stanowisko operatora urządzeń przygotowania danych - docelowo operatora numeru alarmowegow Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Powiadamiania Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego (BZ-operator)  zostali wybrani:

Pan Adam Graczyk, zam. w Kędzierzynie-Koźlu

Pani Nowak Magdalena, zam. we Wrocławiu

Pani Nowacka Maja, zam. we Wrocławiu

Pani Rudnicka Joanna, zam. w Ozimku

Pani Szymczak Magdalena, zam. we Wrocławiu

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Egzekucji (NK/KE/02/06/2015):

nie wyłoniono najlepszego kandydata/kandydatki

 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru świadczeń w pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i i Nadzoru w Pomocy Społecznej (PS/KN/01/07/2015):

nie wyłoniono najlepszego kandydata/kandydatki

 

 

 

 

 

 

liczba wejść: 19033

Metryka strony

Data publikacji : 23.02.2015
Data modyfikacji : 13.01.2016
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Obsługi Urzędu
Autor : Alicja Chrzanowska