Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o wynikach naboru

Rok 2010

 

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław

Dyrektor Generalny informuje, że w wyniku naboru:

 

- na stanowisko dyrektora Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa (NR D 01/19/10) został wybrany Pan Marek Kończak, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZ D 01/21/10) - nie wyłoniono najlepszego kandydata,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Nadzoru i Kontroli -Oddziale Nadzoru (NK 01/23/10) został wybrany Pan Dawid Piekarski, zam.we Wrocławiu,

- na stanowisko referenta w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym -Oddziale Księgowości i Budżetu (OA 01/20/10) została wybrana PaniAgnieszka Dobrowolska, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko starszego specjalisty do spraw wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa-Oddział Mienia Zabużańskiego (NiR 01/21/10)- 3 etaty- zostały wybrane 3 osoby: Pani Katarzyna Wośko, zam.Wrocław; Pan Jacek Rudy, zam. Wrocław; Pani Ewa Długosz, zam. Oborniki Śląskie

- na stanowisko starszego referenta w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym -Oddziale Realizacji Dochodów Mandatowych (OA 02/20/10) została wybrana Pani Jolanta Wójcik, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko starszego referenta w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym -Oddziale Realizacji Dochodów Mandatowych (OA 03/20/10) została wybrana Pani Kamila Czepułowska, zam.we Wrocławiu,

- na stanowisko inspektora w Wydziale Polityki Społecznej - Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (PS 01/20/10) została wybrana Pani Justyna Dębowska, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko inspektora w Wydziale Finansów i Budżetu - Oddział Kontroli Finansowej  (FB 01/18/10) została wybrana Pani Anna Rosiecka, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Infrastruktury - Oddział Planowania Przestrzennego (IF PP 01/18/10) została wybrana Pani Ewa Włoszek-Wala, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZ D 01/16/10) - nie wyłoniono najlepszego kandydata,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Nadzoru i Kontroli – Oddziale Nadzoru (NK 01/17/10) została wybrana Pani Jolanta Biskup, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko starszego inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (OA BHP 01/17/10) została wybrana Pani Aleksandra Szelachowska, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko audytora wewnętrznego (AW 01/18/10) - nie było ofert spełniających wymogi,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Infrastruktury - Oddział Wywłaszczeń i Odszkodowań  (IF 01/17/10) została wybrana Pani Dagmara Bosak, zam. w Obornikach,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Infrastruktury - Oddział Orzecznictwa (IF 01/15/10) został wybrany Pan Artur Marcak, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Infrastruktury - Oddział Planowania Przestrzennego (IF PP 01/16/10) została wybrana Pani Anna Dąbrowska, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Finansów i Budżetu- Oddział Księgowości i Sprawozdawczości (FB 01/15/10) została wybrany Pan Wojciech Czereś, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa - Oddział Mienia Zabużańskiego (NiR 01/14/10) została wybrana Pani Agnieszka Janiszewska, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko starszego specjalisty ds. kontaktów zagranicznych w Biurze Wojewody - Oddział Współpracy Zagranicznej (BW 01/16/10) - nabór w celu zastępstwa nieobecnego pracownika- żaden kandydat nie spełniał wymagań formalnych,

- na stanowisko inspektora ds. ewidencji i kontroli w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział Ewidencji i Kontroli (SOC 01/13/10) - została wybrana Pani Katarzyna Okurzały, zam. Nadolice Małe,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. ustalania lokalizacji inwestycji dróg publicznych, przedsięwzięć EURO 2010 w Wydziale Infrastruktury, Oddział Planowania Przestrzennego ( IF PP 01/13/10) - została wybrana Pani Magdalena Lefek, zam. we Wrocławiu,

 - na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru i kontroli prowadzenia katastru nieruchomości i orzecznictwa w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK 01/13/10) -nie zgłosił się żaden kandydat,

 - na stanowisko inspektora wojewódzkiego w  Wydziale Infrastruktury (IF 01/12/10) - nabór w celu zastępstwa nieobecnego pracownika, została wybrana Pani Agnieszka Ozdoba, zam. we Wrocławiu, 

- na stanowisko Kierownika Oddziału Kancelarii Ogólnej w Biurze Informatyki i Obsługi Urzędu (BI OOK 01/12/10 ) została wybrana Pani Anna Stembalska, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego w  Wydziale Infrastruktury (IF 01/10/10) - nabór w celu zastępstwa nieobecnego pracownika został zakończony nabór bez wyboru kandydata,

- na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej (PS 01/13/10) została wybrana Pani Dorota Kamińska, zam. we Wrocławiu.

- na stanowisko głównego księgowego w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym (OA 01/13/10) została wybrana Pani Małgorzata Seidel, zam. w Kiełczowie,

- na stanowisko inspektora w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym (OA 01/12/10) została wybrana Pani Renata Kowalska, zam. w Szymanowie,

- na stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZ D 02/06/10) nie wyłoniono najlepszego kandydata,

- na stanowisko starszego specjalisty w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym (OA 02/11/10) została wybrana Pani Sylwia Białoń-Foltyńska, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko starszego specjalisty w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym (OA 01/11/10) został zakończony nabór - bez wyboru kandydata,

-  na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział Spraw Cudzoziemców (SOC 03/10/10)- nabór w celu zastępstwa nieobecnego pracownika, została wybrana Pani Katarzyna Grad, zam. w Bagnie,

-  na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział Spraw Cudzoziemców (SOC 02/10/10) został wybrany Pan Jarosław Rękosiewicz, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko starszego specjalisty ds. obsługi sekretariatu Wojewody Dolnośląskiego w Biurze Wojewody (BW 01/11/10) została wybrana Pani Anna Dimtchev, zam. we Wrocławiu,

-  na stanowisko inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział Ewidencji i Kontroli (SOC 01/10/10) został wybrany Pan Krzysztof Sośniak, zam. w Opolu,

- na stanowisko inspektora w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK 01/10/10) -została wybrana Pani Joanna Romańska, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko starszego specjalisty w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym (OA 01/09/10) nie wyłoniono najlepszego kandydata.

- na stanowisko Dyrektora Wydziału Infrastruktury (IF D 02/06/10) został wybrany Pan Jarosław Barańczak, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko Kierownika Oddziału Obsługi Technicznej w Biurze Informatyki i Obsługi Urzędu ( BI OOT 01/08/10) został wybrany Pan Jacek Sokół, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko starszego inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (OA BHP 01/07/10) została wybrana Pani Anna Budzińska-Gąsior, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK 01/08/10) -żaden kandydat nie spełniał wymogów formalnych,

- na stanowisko Kierownika Oddziału Kontaktów Społeczno-Politycznych w Biurze Wojewody (BW 01/05/10) został wybrany Pan Paweł Aszkiełowicz, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK 01/06/10) -żaden kandydat nie spełniał wymogów formalnych,

 - na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym (OA 02/03/10) została wybrana Pani Danuta Szust, zam. we Wrocławiu.

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale Planowania Przestrzennego w Wydziale Infrastruktury (IF 02/03/10) została wybrana Pani Kinga Cuber, zam. w Wałbrzychu,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Programu dla Odry-2006 (PO 01/02/10) została wybrana Pani Edyta Borowiec, zam. w Opolu,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale Orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury (IF01/03/10) został wybrany Pan Andrzej Nikiforów, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001-2001 został wybrany Pan Mirosław Startek, zam. we Wrocławiu.

- na stanowisko Dyrektora Wydziału Infrastruktury nie wyłoniono najlepszego kandydata,

- na stanowisko inspektora w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym (OA 01/03/10) została wybrana Pani Alicja Grzelec, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Nadzoru i Kontroli-Oddziale Kontroli i Skarg (NK 02/02/10) została wybrana Pani Magdalena Walczykowska, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Nadzoru i Kontroli-Oddziale Kontroli i Skarg (NK 01/02/10) został wybrany Pan Sylwester Smagarewicz, zam. w Dzierżoniowie,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK 01/02/10) -żaden kandydat nie spełniał wymogów formalnych,

- na stanowisko inspektora w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK 02/02/10) - została wybrana Pani Paulina Rydzewska, zam. Grajewo,

liczba wejść: 5431

Metryka strony

Data publikacji : 27.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP