Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o wynikach naboru

Rok 2016

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

 

    Dyrektor Generalny informuje, że w wyniku naboru:

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.finansowania zadań systemu PRM
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego(BZ/RM/01/11/2016) została wybrana:
Pani  Małgorzata Kaleta, zam. Wrocław

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej(GK/KGK/02/12/2016)
nie zgłosił się żaden kandydat/kandydatka

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.orzecznictwa i nadzoru w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej(GK/ONG/03/12/2016)
nie zgłosił się żaden kandydat/kandydatka

 

na stanowisko inspektora ds.całodobowego monitorowania zagrożeń
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego(BZ/ZKSO/01/10/2016)
nie wyłoniono najlepszych kandydatów/ kandydatek

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa  i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/02/11/2016)
został wybrany: Pan Jakub Mrożek, zam. w Zielonej Górze

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i monitorowania realizacji programów zdrowotnych
w zakresie zdrowia publicznego (ZP/ZPSM/01/12/2016)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru standardu usług w pomocy społecznej
(ZP/KNPS/01/11/2016)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa  (IF/O/01/11/2016):
nie wyłoniono najlepszych kandydatów/ kandydatek
 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i certyfikacji
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Kontroli i Certyfikacji  (OR/KC/01/11/2016):
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko starszego informatyka ds. systemów informatycznych
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Sieci i Systemów Informatycznych (AL/SI/01/11/2016)
została wybrana:
Pani Garbiela Świtalska, zam. Wrocław

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.orzecznictwa i nadzoru w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz scaleń i zagospodarowania poscaleniowego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej(GK/ONG/01/11/2016)
nie zgłosił się żaden kandydat/kandydatka

 

na stanowisko operatora urządzeń przygotowania danych – docelowo operatora numerów alarmowych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zostali wybrani :
Pani Maja Lesicka, zam. Wrocław
Pani Klaudia Ławniczak, zam. Wrocław
    Pan Patryk Murzynowski, zam. Wrocław

 

na stanowisko starszego specjalisty ds. budżetu i planowania
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania
( FB/BP/01/11/2016) została wybrana:
Pani Katarzyna Rydzewska, zam. we Wrocławiu
 

na stanowisko starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/10/2016)
została wybrana:
Pani Anna Łagódka, zam. Wrocław

 

na stanowisko referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta – Delegatura w Jeleniej Górze
(SOC/POK/01/10/2016-Jelenia Góra)
została wybrana:
Pani Anita Duszeńko, zam. Pogwizdów

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w zakresie wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej
w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (ZP/KNPS/01/10/2016)
została wybrana:
1. Pani Magdalena Podhorodecka, zam. Trzebnica
2. Pani Emilia Molska-Kaźmierczak, zam. Wrocław

 

na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, w Oddziale Obywatelstwa Polskiego ( SOC/OP/01/10/2016):
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko  zastępcy kierownika Oddziału Centrum Powiadamiania Ratunkowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Centrum Powiadamiania Ratunkowego(BZ/CPR/01/10/2016) została wybrana:
Pani Agnieszka Martyniuk, zam. Wrocław

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Infrastruktury
w Oddziale Architektury i Budownictwa ( IF/AB/01/10/2016):
nie wyłoniono najlepszych kandydatów/kandydatek

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa  i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/11/2016)
został wybrany: Pan Marek Sielicki, zam. w Prochowicach

 

na stanowisko operatora urządzeń przygotowania danych – docelowo operatora numerów alarmowych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zostali wybrani :
Pan Cezary Błoch, zam. Wrocław
Pan Adam Cyfka, zam. Wrocław
    Pani Karolina Gabrych, zam. Wrocław
        Pan Robert Garbicz, zam. Jugów
   Pani Katarzyna Hanejko, zam. Zapałów
Pani Paulina Jewuła, zam. Wrocław
 Pani Karolina Lis, zam. Wrocław
    Pan Kamila Lubak, zam. Wrocław
        Pan Sebastian Madej, zam. Wrocław
  Pani Adrianna Markiewicz, zam. Wrocław
        Pan Angelika Mrzygłód, zam. Wrocław
   Pan Wojciech Słowicki, zam. Wrocław

 

 

na stanowisko lekarza koordynatora ratownictwa medycznego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZ-lekarz koordynator)
została wybrana: Pani Halina Nawrocka zam. w Świebodzicach

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (SOC/LP/01/09/2016)
została wybrana:
Ewa Adamska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
referenta ds. koordynowania i monitorowania realizacji programów zdrowotnych
w zakresie zdrowia publicznego
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej (ZP/ZPSM/01/09/2016)
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy III (SOC/LP/02/09/2016) :
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/02/09/2016)
zostali wybrani
Pani Iwona Marek, zam. w Długołęce
Pan Maciej Różewicz, zam. we  Wrocławiu

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i certyfikacji
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Kontroli i Certyfikacji  (OR/KC/01/09/2016):
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko eksperta
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Egzekucji(NK-ekspert 1)
nie zgłosił się żaden kandydat/kandydatka

 

na stanowisko eksperta
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Egzekucji(NK-ekspert)
nie zgłosił się żaden kandydat/kandydatka

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.orzecznictwa i nadzoru w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz scaleń i zagospodarowania poscaleniowego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej(GK/ONG/01/10/2016)
nie zgłosił się żaden kandydat/kandydatka

 

 na stanowisko psychologa
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego
(BZ/PRRM/01/09/2016) została wybrana:
Pani Monika Kłosowska, zam. Wrocław

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/01/09/2016):
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko audytora wewnętrznego ds.audytu wewnętrznego
w Zespole Audytu Wewnętrznego (AW/3/01/09/2016) :
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.kontroli i nadzoru zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej (ZP/KNPS/01/09/2016)  została wybrana :
Pani Monika Witkowska-Kubas, zam. Prudnik

 

na stanowisko referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Delegatura w Wałbrzychu (SOC/POK/03/08/2016) został wybrany :
Pan Paweł Lewandrowski, zam. Wałbrzych

 

na stanowisko referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (SOC/POK/02/08/2016) została wybrana :
Pani Anna Nowak, zam. Wrocław

 

na stanowisko starszego specjalisty ds.budżetu i planowania
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale budżetu i Planowaniaj (FB/BP/01/09/2016) :
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

     na stanowisko Kierownika Oddziału Logistyki i Mienia Urzędu
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Logistyki i Mienia Urzędu (AL/LM/01/08/2016)
została wybrana:
Pani Agnieszka Alama-Woszczyńska, zam. Wrocław

 

na stanowisko starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowergo i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (SOC/POK/01/08/2016) został wybrany:
Piotr Leman, zam. Opole

 

na stanowisko starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska (NRŚ/MZ/01/09/2016)
nabór został anulowany

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (ZP/KNPS/02/08/2016)
została wybrana:
Magda Saska, zam. Wrocław

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru standardu usług w pomocy społecznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Polityce Społecznej (PS/KNPS/01/08/2016) został wybrany:
 Marian Tagliber, zam. Ząbkowice Śląskie

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy (SOC/LP/01/07/2016)
został wybrany:
Krzysztof Lewicki, zam. Wrocław

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/01/08/2016) :
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/01/07/2016) została wybrana
Pani Patrycja Dorosz, zam. Wrocław

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w obszarze opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (PS/ZPSM/01/08/2016)
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko Kierownika Oddziału Ratownictwa Medycznego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego(BZ/RM/01/07/2016) został wybrany:
Pan Rafał Olejarz, zam. Wrocław

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru
(NK/N/01/07/2016) została wybrana:
Pani Małgorzata Ciesielska, zam. Wrocław

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/01/08/2016):
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko starszego specjalisty ds. socjalnych w Biurze Organizacyjno-Admisnitracyjnym
w Oddziale Obsługi Administracyjnej (OA/OD/01/06/2016) został wybrany:
Pan Marcin Janoszka, zam. we Wrocławiu

 

na stanowisko starszego specjalisty ds. analizy i ustalania potrzeb zdrowotnych
oraz nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (PS/ZPSM/02/08/2016)
nabór został anulowany

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Egzekucji
(NK/KE/02/06/2016) został wybrany:
Pan Tomasz Ogorzelec, zam. Wrocław

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Skarg
(NK/KS/01/06/2016) został wybrany:
Pan Tomasz Michalewski, zam. Wrocław

 

na stanowisko operatora urządzeń przygotowania danych – docelowo operatora numerów alarmowych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zostali wybrani :
Pani Monika Bogacz, zam. Radomsko
Pan Piotr Fedas, zam. Wrocław
Pan Jacek Mankiewicz, zam. Wrocław
Pani Kamila Martuś, zam. Wrocław
Pani Anna Matysiak, zam. Wrocław
Pani Joanna Suszycka, zam. Paczkowie

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru świadczeń w pomocy społecznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Polityce Społecznej (PS/KNPS/02/06/2016) został wybrany:
Pan Krzysztof Jakubowski, zam. Złotoryja

 

na stanowisko starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowergo i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (SOC/POK/01/07/2016)
nabór został anulowany

 

na stanowisko starszego specjalisty ds. wydatków budżetu państwa oraz wydatków finansowanych
z budżetu środków europejskich
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Finansów Publicznych
(FB/KSFP/01/05/2016) :
kandydatka zrezygnowała z objęcia stanowiska

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej(GK/NGK/01/06/2016) została wybrana:
Pani Anna Dziakowicz zam. w Oławie

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej(GK/NGK/02/06/2016) została wybrana:
Pani Marietta Ficner zam. we Wrocławiu

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Polityce Społecznej (PS/KNPS/01/06/2016) został wybrany:
Pan Tomasz Borecki, zam. Wrocław

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy (PS/P/02/05/2016) została wybrana:
Pani Katarzyna Urbańska, zam. Wrocław

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/06/2016) została wybrana:
Pani Katarzyna Szymańska, zam. Wrocław

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy III (SOC/LP/02/05/2016) została wybrana:
Pani Aneta Jasiewicz, zam. Siechnice

 

na stanowisko referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Delegatura w Wałbrzychu (SOC/POK/01/06/2016) został wybrany :
Pan Krzysztof Malarz, zam. Wrocław

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/01/06/2016)
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko starszego informatyka ds.zarządzania infrastrukturą i usługami sieciowymi
w Biurze Administracji i Logistyki, w Oddziale Sieci i Systemów informatycznych(OU/SI/01/06/2016) został wybrany :
Pan Sebastian Mika, zam. w Lubaniu
 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej (PS/KN/01/06/2016):
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych
 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. ewidencji ludności, dowodów osobostych i rejestracji stanu cywilnego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (SOC/OP/01/05/2016)
została wybrana: Pani Anna Borcoń, zam. we Wrocławiu

 

na stanowisko starszego specjalisty ds. kadrowych i archiwalnych
w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym (OA/OKS/01/06/2016)
została wybrana: Pani Patrycja Solarek-Saluk zam. we Wrocławiu

 

na stanowisko starszego specjalisty ds. księgowania wydatków budżetowych oraz wydatków finansowanych ze środków unijnych
w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym (OA/KB/01/05/2016)
została wybrana: Pani Małgorzata Maleszka zam. we Wrocławiu

 

na stanowisko lekarza koordynatora ratownictwa medycznego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego(BZ-lekarz koordynator)
została wybrana:Pani Grażyna Paszkiet-Wójcik zam. we Wrocławiu

 

na stanowisko starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Mienia Zabużańskiego w Oddziale Mienia Zabużańskiego i Uwłaszczeń (MZ/MZU/01/05/2016)
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko inspektora ds.całodobowego monitorowania zagrożeń
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego(BZ/ZKSO/01/05/2016)został wybrany:
 Pan  Marek Śmietana, zam. we Wrocławiu

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego
ds. nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy
w Wydziale Polityki Społecznej (PS/P/01/05/2016):
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych
 

na stanowisko starszego specjalisty ds. kadrowych
w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym (OA/OKS/01/05/2016)
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

na stanowisko starszego specjalisty ds. analizy i ustalania potrzeb zdrowotnych
oraz nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
w Wydziale Polityki Społecznej (PS/ZPSM/01/04/2016):
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów
 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (SOC/LP/01/05/2016) został wybrany:
 Pan Michał Protasiuk, zam. we Wrocławiu
 

na stanowisko referenta ds. kasowej obsługi Urzędu
w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym (OA/KB/02/04/2016) została wybrana:
Pani Karolina Bodetko, zam. we Wrocławiu

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej(GK/NGK/03/05/2016) została wybrana:
Pani Paulina Izdebska zam. we Wrocławiu

 

na stanowisko starszego specjalisty ds.nadzoru i kontroli prowadzenia baz danych ewidencji gruntów i budynków
w Wojewódzkiej Inspekcji  Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/KN/02/05/2016) została wybrana:
Pani Ewa Ambrozik zam. w Mirkowie

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej(GK/NGK/01/05/2016)
 nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – delegatura w Wałbrzychu (SOC/POK/01/04/2016)
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.regulacji i orzecznictwa  
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/02/04/2016) 
        nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.regulacji i orzecznictwa  
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/04/2016) został wybrany:
Pan Michał Szczegielniak, zam. we Wrocławiu

 

na stanowisko starszego informatyka ds.obsługi sprzętu komputerowego i rozwiązywania problemów informatycznych
w Biurze Obsługi Urzędu, w Oddziale Obsługi Informatycznej (OU/OI/01/05/2016) został wybrany :
Pan Marek Małysa, zam. w Nysie

 

na stanowisko starszego specjalisty ds. potwierdzania trwałego zarządu
w Wydziale Infrastruktury, w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/01/04/2016) został wybrany :
Pan Michał Kiedrzynek , zam. Częstochowa

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń
w Wydziale Infrastruktury, w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/01/04/2016) została wybrana :
Pani Kamila Szalkowska , zam. Kędzierzyn-Koźle

 

na stanowisko starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (SOC/POK/01/03/2016) został wybrany :
Pan Michał Leszczyński, zam. Wrocław

 

na stanowisko referenta ds. statystyki medycznej
w Wydziale Polityki Społecznej (PS/ZPSM/02/03/2016) został wybrany:
Pan Jakub Kuriata, zam. Wrocław

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. obywatelstwa i repatriacji
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców  (SOC/OP/02/04/2016)
nabór został anulowany

 

na stanowisko starszego specjalisty ds. księgowania wydatków budżetowych oraz wydatków ze środków unijnych (OA/KB/01/04/2016)
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego  (SOC/OP/01/04/2016)
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko starszego specjalisty ds. kadrowych
w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym (OA/OKS/01/03/2016)
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (SOC/LP/01/03/2016)
zostali wybrani:
Pani Agnieszka Molińska, zam. Wrocław
Pan Albert Piotr Fidos, zam. Wrocław

 

na stanowisko inspektora ds.całodobowego monitorowania zagrożeń
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego(BZ/ZKSO/01/03/2016)
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko lekarza koordynatora ratownictwa medycznego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego(BZ-lekarz koordynator)
nie zgłosił się żaden kandydat/kandydatka

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru świadczeń w obszarze pomocy społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej
(PS/KNPS/03/03/2016) została wybrana:
Pani Małgorzata Siłka, zam. w Oławie

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.kontroli
w Wydziale Nadzoru i Kontroli (NK/KS/01/03/2016)
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko kierownika oddziału
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (SOC/LPIII/01/03/2016)
została wybrana
Pani Małgorzata Piotrowska, zam. we  Wrocławiu

 

na stanowisko operatora urządzeń przygotowania danych – docelowo operatora numerów alarmowych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zostali wybrani :
Pani Aleksandra Pańszczyk, zam. Wrocław
Pan Mateusz Teleśnicki, zam. Wrocław
 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w obszarze opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
w Wydziale Polityki Społecznej
(PS/ZPSM/01/03/2016):
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów


na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń w Wydziale Infrastruktury,
w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań
(IF/W/01/03/2016):
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa w Wydziale Polityki Społecznej, w Oddziale Pracy
(PS/P/01/03/2016):
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.regulacji i orzecznictwa  
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/02/02/2016)
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (PS/KNPS/01/01/2016):
Pani Jolanta Orszulak, zam. Wrocław

 

na stanowisko operatora urządzeń przygotowania danych-docelowo operatora numerów alarmowych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZ-operator-umowa na zastępstwo)
nie zgłosił się żaden kandydat/kandydatka

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.regulacji i orzecznictwa  
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/01/2016)
zostali wybrani
Pani Karolina Janowicz, zam. we Wrocławiu
Pan Maciej Polański, zam. we  Wrocławiu
 

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (SOC/OC/01/03/2016)
została wybrana
Pani Edyta Lipelt, zam. we  Wrocławiu

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.regulacji i orzecznictwa  
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/02/2016)
została wybrana
Pani Monika Smolarek, zam. we Wrocławiu

 

na stanowisko starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Mienia Zabużańskiego w Oddziale Mienia Zabużańskiego i Uwłaszczeń (MZ/MZU/01/02/2016)
została wybrana
Pani Katarzyna Czerwiec, zam. w Głogowie

 

na stanowisko głównego specjalisty ds.zarządzania infrastrukturą sieciową
w Biurze Obsługi Urzędu  w Oddziale Sieci i Systemów Informatycznych(OU/SI/01/02/2016)
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w Oddziale Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli (GK/NGK/01/02/2016)
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko ds. kadrowych
w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym (OA/OKS/01/02/2016)
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (SOC/POK/02/01/2016)
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko inspektora ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury (IF/O/01/01/2016)
została wybrana
Pani Patrycja Brzezińska, zam. we Wrocławiu

 

na stanowisko inspektora ds. personalizacji dokumentu paszportowego (nabór na zastępstwo)
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (SOC/POK/01/01/2016)
została wybrana
Pani Kamila Hajduk, zam. Kędzierzyn-Koźle

 

na stanowisko starszego specjalisty ds.wydatków budżetu państwa oraz wydatków budżetu środków europejskich
w Wydziale Finansów i Budżetu (FB/KSFP/01/01/2016)
kandydatka zrezygnowała z objęcia stanowiska

 

na stanowisko starszego specjalisty ds.kwalifikacji i rozwoju zawodowego
w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym w Oddziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń (OA/OKS/02/12/2015)
została wybrana:

Pani Agata Sobańska, zam. we Wrocławiu

 

na stanowisko lekarza koordynatora ratownictwa medycznego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego(BZ-lekarz koordynator)
nie zgłosił się żaden kandydat/kandydatka

 

na stanowisko starszego specjalisty ds.kadrowych
w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym w Oddziale Organizacyjnym,Kadr i Szkoleń (OA/OKS/01/12/2015)
kandydatka zrezygnowała z objęcia stanowiska

 

na stanowisko starszego specjalisty ds. analizy i ustalania potrzeb zdrowotnych oraz nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
w Wydziale Polityki Społecznej (PS/ZPSM/01/11/2015)
nabór zakończył się bez wyłonienia najlepszego kandydata

 

na stanowisko operatora urządzeń przygotowania danych – docelowo operatora numerów alarmowych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zostali wybrani :
Pan Piotr Budrewicz, zam. Wrocław
Pani Nina Jasińska, zam. Wrocław
Pan Robert Jurczak, zam. Wrocław
Pan Kamil Szymusiak, zam. Wrocław
Pan Sebastian Zalewski, zam. Wrocław
Pani Justyna Szkoła, zam. Pruchnik

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Polityki Społecznej (PS/P/01/12/2015)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły warunków formalnych

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (SOC/OC/02/12/2015)
została wybrana
Pani Paulina Zaweracz, zam. Podegrodzie

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (SOC/OC/01/12/2015)
zostali wybrani
Pan Patryk Stalski, zam. Wrocław
Pan Tomasz Szmich, zam. Wrocław

 

na stanowisko starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Mienia Zabużańskiego w Oddziale Mienia Zabużańskiego i Uwłaszczeń (MZ/MZU/01/12/2015)
kandydatka zrezygnowała z objęcia stanowiska

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.kontroli
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Skarg(NK/KS/01/12/2015) została wybrana:
Pani Natalia Gonet, zam. we Wrocławiu

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.kontroli i nadzoru świadczeń w polityce społecznej
w Wydziale Polityki Społeczniej (PS/KN/01/12/2015)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły warunków formalnych

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.cudzoziemców (nabór na zastępstwo)
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (SOC/OC/01/11/2015)
została wybrana
Pani Marta Hasik, zam. Murów

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru i kontroli baz danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej(GK/NGK/01/12/2015)
został wybrany :
Pan Tomasz Bielicz zam.we Wrocławiu

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.kontroli
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Skarg(NK/KS/01/11/2015)
nabór zakończył się bez wyboru kandydata

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu  w Oddziale Kontroli Finansowej(FB/KF/01/10/2015)
nabór zakończył się bez wyłonienia kandydata

 

na stanowisko głównego specjalisty ds.zarządzania infrastrukturą sieciową
w Biurze Obsługi Urzędu  w Oddziale Sieci i Systemów Informatycznych(OU/SI/01/11/2015)
nie zgłosił się żaden kandydat/kandydatka

 

liczba wejść: 25684

Metryka strony

Data publikacji : 18.01.2016
Data modyfikacji : 10.01.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Obsługi Urzędu
Autor :