Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o wynikach naboru

Rok 2011

 

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław

Dyrektor Generalny informuje, że w wyniku naboru:

- na stanowisko starszego specjalisty ds. zasobów ludzkich w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym-Oddziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń została wybrana Pani Anna Klinkowska, zam. we Wrocławiu,

- starszego specjalisty  ds. spraw prowadzenia trwałego zarządu w Wydziale Infrastruktury – Oddział Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF OWiO 01/22/11) -  została wybrana Pani Edyta Rutkowska, zam. we Wrocławiu,

-  inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa - Oddział Orzecznictwa i Regulacji (NiR 01/23/11) - zostali wybrani: Pan Michał Pietrek, zam. we Wrocławiu oraz Pani Anna Raczyńska, zam. w Wałbrzychu,

- na stanowisko starszego inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (OA BHP 01/20/11) został wybrany Pan Zbigniew Koczarski, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru i kontroli w zakresie geodezji i kartografii w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - Oddział Katastru Nieruchomości (GK 01/17/11) nabór zakończono bez wyboru kandydata,

- inspektora wojewódzkiego ds. obszarów kolejowych w Wydziale Infrastruktury – Oddział Architektury i Budownictwa (IF AB 02/19/11) -  została wybrana Pani Klaudia Ławniczak, zam. we Wrocławiu,

- zastępcę kierownika oddziału w Wydziale Infrastruktury – Oddział Infrastruktury Technicznej (IF  01/19/11) -  została wybrana Pani Beata Głodowicz zam. we Wrocławiu,

-  inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa - Oddział Orzecznictwa i Regulacji - (NiR 01/22/11) - nabór anulowano,

- na stanowisko starszego specjalisty ds. skarg i wniosków oraz kontroli działalności tłumaczy przysięgłych (NK 01/21/11) została wybrana Pani Sabina Piątek, zam. w Ząbkowicach Śląskich,

- na stanowisko głównego specjalisty do spraw administrowania siecią komputerową w Biurze Informatyki i Obsługi Urzędu  - Oddział Sieci i Systemów Informatycznych (BI 02/18/11) – nabór zakończono bez wyboru kandydata,

- na stanowisko głównego specjalisty do spraw tworzenia i nadzorowania systemów komputerowych w Biurze Informatyki i Obsługi Urzędu  - Oddział Sieci i Systemów Informatycznych (BI 03/18/11) – brak było osób spełniających wymogi formalne,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury – Oddział  Orzecznictwa (IF OO 02/18/11) -  został wybrany Pan Paweł Leszcz, zam. w Oławie,

-  na stanowisko starszego informatyka do spraw obsługi technicznej i rozwiązywania problemów informatycznych w Biurze Informatyki i Obsługi Urzędu – Oddziale Obsługi Informatycznej (BI 01/18/11) został wybrany Pan Mateusz Marć, zam. w Smolcu,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie ustalania lokalizacji inwestycji w Wydziale Infrastruktury – Oddział  Planowania Przestrzennego (IF PP 01/18/11) -  została wybrana Pani Anna Dąbrowska, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru i kontroli prowadzenia katastru nieruchomości oraz baz danych ewidencji gruntów i budynków w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - Oddział Katastru Nieruchomości (GK 01/18/11) nikt nie złożył swojej ofert,

- na stanowisko inspektora ds. personalizacji dokumentu paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (SOC 02/18/11) została wybrana Pani Katarzyna Stachowiak, zam. w Strzelinie,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddziale Cudzoziemców (SOC 01/18/11) została wybrana Pani Katarzyna Grad, zam. w Obornikach Śląskich,

- na stanowisko starszego specjalisty ds. skarg i wniosków oraz kontroli działalności tłumaczy przysięgłych w Wydziale Nadzoru i Kontroli - Oddziale Kontroli i Skarg (NK 01/18/11) została wybrana Pani Magdalena Kowalczyk, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Nadzoru i Kontroli - Oddziale Nadzoru (NK 02/18/11) został wybrany Pan Grzegorz Drozd, zam. w Brzegu,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa - Oddział Orzecznictwa i Regulacji (NiR 01/18/11), nie wyłoniono najlepszych kandydatów,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. gospodarowania nieruchomosciami Skarbu Państwa oraz orzecznictwa z zakresu gospodarki nieruchomościami w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa - Oddział Orzecznictwa i Regulacji - umowa na zastępstwo (NiR 02/18/11), został wybrany Pan Michał Pietrek, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko starszego inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (OA BHP 01/17/11) została wybrana Pani Elżbieta Kowalczuk, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko głównego specjalisty do spraw administrowania siecią komputerową w Biurze Informatyki i Obsługi Urzędu  - Oddział Sieci i Systemów Informatycznych (BI 01/16/11) – nabór zakończono bez wyboru kandydata.

- na stanowisko starszego specjalisty ds. kontroli i anzliz w Wydziale Programu dla Odry 2006i (PO 01/16/11) została wybrana Pani Katarzyna Raszkiewcz, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz orzecznictwa z zakresu gospodarki nieruchomościami w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa-Oddział Orzecznictwa i Regulacji (NiR 01/16/11) - umowa na zastępstwo, nie wybrano kandydata,

- na stanowisko starszego specjalisty ds. produkcji rolnej w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa (NiR 01/15/11)- umowa na zastępstwo, została wybrana Pani Monika Jankowska, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - Oddział Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli (GK 02/15/11), została wybrana Pani Izabela Musik, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru i kontroli nad utrzymaniem Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego-Oddział Katastru Nieruchomości (GK 03/15/11), została wybrana Pani Ewa Barczyk, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.nadzoru i kontroli prowadzenia katastru nieruchomości oraz baz danych ewidencji gruntów i budynków w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - Oddział Katastru Nieruchomości (GK 04/15/11), nie wyłoniono najlepszego kandydata,

- na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego ds. planowania budżetu, finansów oraz kontroli wykorzystania dotacji w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - umowa na zastępstwo (GK 01/15/11), została wybrana Pani Magdalena Orlikowska, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Infrastruktury - Oddział Infrastruktury Technicznej (IF IT 01/13/11) nabór został anulowany. Decyzja o anulowaniu naboru spowodowana jest rezygnacją z urlopu wychowawczego pracownika, który miała być zastępowany,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. wdrażania Programów EWT i POPT  w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - Oddział Programów Współpracy Transgranicznej (CF 01/12/11) - nie wyłoniono najlepszego kandydata,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Infrastruktury - Oddział  Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF OW 01/11/11) została wybrana Pani Kamila Preisner, zam. Wrocław,

- na stanowisko głównego specjalisty  w Biurze Informatyki i Obsługi Urzędu  - Oddział Sieci i Systemów Informatycznych ( BI 02/09/11) - brak było osób spełniających wymogi formalne,

- na stanowisko inspektora ds. mienia zabużańskiego w Wydziale Nieruchomosci i Rolnictwa - Oddział Mienia Zabużańskiego (NiR 01/11/11) - została wybrana Pani Monika Łuczak, zam. Gołębice,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.realizacji procesu certyfikacji wydatków w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - Oddział Certyfikacji Wydatków (CF 01/11/11) - został wybrany Pan Łukasz Chawawko, zam. Grodków,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli RPO WD w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - Oddział Kontroli (CF 02/11/11) - został wybrany Pan Bartłomiej Stapowicz, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko inspektora do spraw personalizacji dokumentu paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział Paszportowy (SOC 01/10/11) - została wybrana Pani Karolina Jabłońska, zam. we Wrocławiu

- na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Oddział do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych (BZ 01/09/11) - został wybrany Pan Tomasz Zaczek, zam. we Wrocławiu,

-  na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Finansów i Budżetu - Oddział Realizacji Dochodów Mandatowych (FB 01/10/11) - umowa na zastępstwo, została wybrana Pani Paulina Sikorska, zam. we Wrocławiu

- na stanowisko głównego specjalisty  w Biurze Informatyki i Obsługi Urzędu  - Oddział Sieci i Systemów Informatycznych ( BI 01/09/11) - nie wybrano najlepszego kandydata,

- na stanowisko głównego specjalisty  w Biurze Informatyki i Obsługi Urzędu  - Oddział Sieci i Systemów Informatycznych ( BI 02/09/11) - brak było osób spełniających wymogi formalne,

- na stanowisko inspektora w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym - Oddziale Księgowości i Budżetu (OA 03/07/11) została wybrana Pani Katarzyna Sitek, zam. Wrocław,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa-Oddział Orzecznictwa i Regulacji (NiR 01/07/11) została wynrana Pani Anna Kierat, zam. Przystajń,

- na stanowisko inspektora w Wydziale Infrastruktury (IF WiO 01/07/11) - umowa na zastępstwo, została wybrana Pani Ewelina Barska, zam. w Oleśnicy,

- na stanowisko Kierownika Oddziału Współpracy Zagranicznej w Biurze Wojewody (BW 01/08/11) - umowa na zastępstwo, została wybrana Pani Celestyna Górczyńska-Owsianko, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej (PS 01/06/11) została wybrana Pani Helena Wilk, zam. Pyrzany,

 - na stanowisko starszego informatyka ds. SIPDO oraz administrowania systemami w Wydziale Programu dla Odry-2006 (PO 01/06/11) został wybrany Pan Bartosz Morzejko, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko inspektora w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym - Oddziale Księgowości i Budżetu (OA 02/07/11) została wybrana Pani Teresa Nawrocka, zam. Gęsice,

- na stanowisko inspektora w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym - Oddziale Archiwum Zakładowego (OA 01/07/11) została wybrana Pani Zdzisława Rudnicka, zam. w Nowej Rudzie,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.orzecznictwa z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa - Oddział Orzecznictwa i Regulacji (NiR 01/04/10) została wybrana Pani Natalia Cichy, zam. w Opolu,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców-Oddział Spraw Cudzoziemców (SOC 01/05/11) została wybrana Pani Katarzyna Stachowiak, zam. Górzec, 

- na stanowisko Zastępcy Dyrektora Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZ D 01 03 11) został wybrany Pan Jerzy Cymbaluk, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko Kierownika Oddziału Biuro Prasowe w Biurze Wojewody (BW 01/05/11), został wybrany Pan Jarosław Perduta, zam. we Wrocławiu, 

- na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich- Oddział ds.Programów Regionalnych (CF 03/04/11), nie wybrano najlepszego kandydata

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - Oddział Programów Współpracy Transgranicznej (CF 02/04/11), została wybrana Pani Katarzyna Fecko-Brączek, zam. w Jeleniej Górze,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich- Oddział Certyfikacji Wydatków (CF01/04/11), został wybrany Pan Jakub Mucha, zam. we Wrocławiu

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Nadzoru i Kontroli - Oddziale Kontroli i Skarg (NK 01/04/11) został wybrany Pan Tomasz Woch, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału Polityki Społecznej (PS D 01/01/11) został wybrany Pan Piotr Kollbek, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko audytora wewnętrznego (AW 01/03/11) została wybrana Pani Małgorzata Krystek, zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Infrastruktury – Oddział Planowania Przestrzennego (IF 01/4/11) została wybrana Pani Grażyna Matyśkiewicz, zam. Ostrów Wielkopolski,

- na stanowisko dyrektora Biura Wojewody (BW D 01/02/11) została wybrana Pani Agnieszka Marchewka, zam. w Strzelinie,

- na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej (PS 03/01/11) zostały wybrane: Pani Anna Neuberg zam. w Zagórzu Śląskim oraz Pani Marta Waniszewska zam. w Bolesławcu,

- na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej (PS 02/01/11) została wybrana Pani Honorata Borowiec zam. w Legnicy,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Infrastruktury – Oddział Planowania Przestrzennego (IF 01/24/10) wybrany kandydat zrezygnował,

- na stanowisko starszego specjalisty ds.kontaktów zagranicznych w Biurze Wojewody - Oddział Współpracy Zagranicznej ( BW 01/24/10) - została wybrana Pani Katarzyna Krókowska zam. we Wrocławiu,

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.orzecznictwa z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa - Oddział Orzecznictwa i Regulacji (NiR 01/24/10)- brak wyboru kandydatów,

- na stanowisko inspektora ds. obsługi prasowej w Burze Wojewody- Oddział Biuro Prasowe (BW 02/02/11) - została wybrana Pani Karolina Małecka, zam. we Wrocławiu,

liczba wejść: 6529

Metryka strony

Data publikacji : 27.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP