Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o wynikach naboru

Rok 2017

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Dyrektor Generalny informuje, że w wyniku naboru:

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. monitorowania i kontroli w zakresie  państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji  Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/12/2017)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko lekarza koordynatora ratownictwa medycznego (BZ- lekarz koordynator - 01/12/2017)
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

 

na stanowisko
starszy specjalista ds. ewidencji dochodów budżetowych (OR/KB/01/12/2017)
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu
nabór anulowano

 

na stanowisko
starszy specjalista ds. potwierdzania trwałego zarządu (IF/WO/04/11/2017)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń (IF/WO/01/12/2017)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko starszego specjalisty ds. ewidencji składników majątku Urzędu (OR/KB/02/11/2017)
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów


na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa (NRŚ/OR/03/11/2017)
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i  Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji
została wybrana:
Olga Kisiel, zam. Konin

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa (IF/O/01/11/2017)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców (SOC/LPII/03/11/2017)
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II
został wybrany:
 Łukasz Lachowicz, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców (SOC/LPII/05/11/2017)
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II
został wybrany:
 Dariusz Skotnicki, zam. Wrocław

 

na stanowisko operatora urządzeń przygotowania danych – docelowo operatora numerów alarmowych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego
zostali wybrani:
Bartłomiej Gibek, zam. Wrocław
Maria Stankiewicz, zam. Wrocław
Artur Staszel, zam. Wrocław
Klaudia Skóra, zam.Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń (IF/WO/02/11/2017)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań
została wybrana:
Anna Żukowska-Lis, zam. Ligota Piękna

 

na stanowisko
referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego (SOC/POK/02/11/2017)
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (Delegatura w Legnicy)
została wybrana
Natalia Semczuk, zam. Środa Śląska

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa (IF/O/02/11/2017)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń (IF/WO/01/11/2017)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania zaświadczeń (OR/ZD/02/11/2017)
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Zarządzania Dokumentacją
zostały wybrane:
Aneta Affek, zam. Wrocław
Anita Wójciak, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. skarg i wniosków z zakresu pomocy środowiskowej (ZP/ZS/01/11/2017)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego
została wybrana:
Anna Zatońska, zam. Węgry
 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa (NRŚ/OR/02/11/2017)
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i  Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji
decyzja kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji (NRŚ/OR/01/11/2017)
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i  Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji zostali wybrani:
Kinga Kamińska, zam. Wrocław,
Damian Więcek, zam. Wrocław

 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli (NK/KE/01/10/2017)
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Egzekucji została wybrana:
 Weronika Konracka, zam. Wrocław

 

na stanowisko starszego specjalisty ds. ewidencji dochodów budżetowych (OR/KB/01/11/2017)
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektor wojewódzki ds. realizacji kontroli finansowych (FB/KF/01/10/2017)
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej
został wybrany:
Sławomir Lewandowski, zam. Wrocław

 

na stanowisko lekarza koordynatora ratownictwa medycznego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego
i obsługi klienta  (SOC/POK/01/11/2017)
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
księgowego ds. obsługi finansowo - księgowej wpływów i należności z tytułu mandatów karnych (FB/RDM/02/10/2017)
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Realizacji Dochodów Mandatowych
został wybrany:
 Wojciech Wiśniewski, zam. Świdnica

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego (NK/N/01/10/2017)
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru został wybrany:
 Rafał Dubowski, zam. Białystok

 

na stanowisko sprzątaczki (AL-sprzątaczka)
w Biurze Administracji i Logistyki
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego
ds. orzecznictwa oraz nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy (ZP/P/01/11/2017)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego
ds. realizacji dochodów budżetowych i zwrotu dotacji (OR/DD/03/10/2017)
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców (SOC/LPII/02/10/2017)
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II
został wybrany:
 Piotr Jabłoński, zam. Przemyśl

 

na stanowisko starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego
i obsługi klienta (SOC/POK/03/10/2017)
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców i Oddział Paszportowy i Obsługi Klienta została wybrana:
Magdalena Dolata, zam. Wrocław

 

na stanowisko starszego specjalisty ds. potwierdzania trwałego zarządu (IF/WO/01/10/2017)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
referenta ds. kasowej obsługi Urzędu
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu (OR/KB/02/10/2017)
została wybrana:
 Maria Kubielas, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń (IF/WO/01/10/2017)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań
została wybrana:
Patrycja Kiczak, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds.  regulacji i orzecznictwa (NRŚ/OR/01/09/2017)
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i  Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko lekarza koordynatora ratownictwa medycznego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego
została wybrana:
Joanna Golińska, zam. Miłoszyce

 

na stanowisko lekarza koordynatora ratownictwa medycznego - nabór na zastępstwo
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców (SOC/LPII/01/10/2017)
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń (IF/WO/02/10/2017)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów


starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta (SOC/POK/03/09/2017)
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta
została wybrana:
 Anita Duszeńko, zam. Paszowice

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. ewidencji dochodów budżetowych (OR/KB/01/10/2017)
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru standardu usług w pomocy społecznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (ZP/KNPS/03/09/2017)
została wybrana:
 Magdalena Grodzka, zam. Lututów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds.personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta (SOC/POK/02/09/2017)
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta
została wybrana:
 Anna Wieczorek, zam. Wałbrzych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego (NK/N/01/09/2017)
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji (NRŚ/OR/03/09/2017)
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i  Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców (SOC/LPIII/03/09/2017)
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy III
zostali wybrani:
 Krzysztof Brzozowski, zam. Wrocław
Michał Nowakowski, zam. Wrocław

 

 

na stanowisko
referenta prawno - administracyjnego ds. skarg i wniosków oraz kontroli działalności
tłumaczy przysięgłych  (NK/KS/03/09/2017)
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Skarg
została wybrana:
 Anna Weiman, zam. Wrocław

 


na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa (NRŚ/OR/02/09/2017)
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i  Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji
została wybrana:
 Emilia Gieroń, zam. Wrocław

 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. infrastruktury socjalnej (ZP/ZS/02/09/2017)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego
została wybrana:
 Elżbieta Gawryjołek, zam. Pisarzowice

 

na stanowisko lekarza koordynatora ratownictwa medycznego - nabór na zastępstwo
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko lekarza koordynatora ratownictwa medycznego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

 

na stanowisko operatora urządzeń przygotowania danych – docelowo operatora numerów alarmowych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. planowania przestrzennego (IF/PP/01/09/2017)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Planowania Przestrzennego
została wybrana:
 Kamila Hajduk, zam. Wrocław

 

na stanowisko
głównego specjalisty ds. sieci, dróg, lotnisk cywilnych i obiektów hydrotechnicznych (IF/AB/04/09/2017)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa
została wybrana:
 Elżbieta Derdzińska-Tubek, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych (IF/AB/03/09/2017)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obiektów hydrotechnicznych (IF/AB/02/09/2017)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. płac i obsługi zleceń (OR/OKS/01/09/2017)
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń
została wybrana:
 Małgorzata Nowak, zam. Siedlec

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych (FB/KF/01/08/2017)
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa oraz nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy (ZP/P/01/09/2017)
została wybrana:
 Dorota Baczyńska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców (SOC/LPII/01/09/2017)
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

na stanowisko konserwatora
w Biurze Administracji i Logistyki
został wybrany:
Janusz Gułaj, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obywatelstwa i repatriacji
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego (SOC/OP/01/08/2017)
została wybrana:
 Marta Aleksandra Chorzępa, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji dochodów budżetowych i zwrotu dotacji (OR/DC/02/08/2017)
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Certyfikacji
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

na stanowisko sprzątaczki (AL-sprzątaczka)
w Biurze Administracji i Logistyki
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru standardu usług w pomocy społecznej (ZP/KNPSP/02/08/2017)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymogów formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa (IF/O/01/08/2017)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych (IF/AB/01/08/2017)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i  Budownictwa został wybrany:
Pan Krzysztof Kobielski, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obiektów hydrotechnicznych (IF/AB/02/08/2017)
w Wydziale Infrastruktury  w Oddziale Architektury i Budownictwa
decyzja kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II została wybrana:
Pani Linda Kupiec, zam. Wrocław
 


na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa (NRŚ/OR/01/08/2017)
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i  Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 


na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa (NRŚ/OR/03/07/2017)
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i  Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko operatora urządzeń przygotowania danych – docelowo operatora numerów alarmowych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego zostali wybrani :
Pan Krzysztof Baranowski, zam. Wrocław
 Pan Jacek Tomaszewski, zam. Wrocław

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci
i lotnisk cywilnych (IF/AB/03/08/2017)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa
brak ofert kandydatek/kandydatów


na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa (NRŚ/OR/02/07/2017)
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i  Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji
decyzja kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji dochodów budżetowych i zwrotu dotacji (OR/DC/01/08/2017)
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Certyfikacji
nabór zakończony bez wyłonienia najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I zostali wybrani:
Pani Patrycja Nawrocka, zam. Wrocław
Pan Marek Smagur, zam. Wrocław
Pan Gaweł Strządała, zam. Wrocław
 

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa oraz nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy (ZP/P/01/08/2017)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymogów formalnych

 

na stanowisko
referenta ds. kasowej obsługi Urzędu
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu (OR/KB/02/07/2017)
została wybrana:
 Maria Kubielas, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa oraz nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy (ZP/P/03/07/2017)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obywatelstwa i repatriacji (SOC/OP/01/06/2017)
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci
i lotnisk cywilnych (IF/AB/01/06/2017)
w Wydziale Infrastruktury
w Oddziale Architektury i Budownictwa
nabór zakończony bez wyłonienia najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci
i lotnisk cywilnych (IF/AB/01/07/2017-zabór na zastępstwo)
w Wydziale Infrastruktury
w Oddziale Architektury i Budownictwa
nabór zakończony bez wyłonienia najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci
i obiektów hydrotechnicznych (IF/AB/02/07/2017)
w Wydziale Infrastruktury
w Oddziale Architektury i Budownictwa
nabór zakończony bez wyłonienia najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru standardu usług w pomocy społecznej (ZP/KNPS/02/07/2017)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej
decyzja kandydatki o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

na stanowisko  konserwatora (AL-konserwator)
w Biurze Administracji i Logistyki
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa oraz nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy (ZP/P/01/07/2017)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. monitorowania i kontroli w zakresie  państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji  Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/07/2017)
została wybrana:
 Monika Paliwoda, zam. Oleśnica

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji  Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/02/07/2017)
została wybrana:
 Olga Łuczyńska, zam. Wrocław

 


na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa (NRŚ/OR/01/07/2017)
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i  Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi finansowej wydatków inwestycyjnych
w Wydziale Finansów i Budżetu  w Oddziale Budżetu i Planowania (FB/BP/01/07/2017)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. przygotowania podmiotów leczniczych województwa na potrzeby obronne państwa (BZ/RM/01/06/2017)
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego
został wybrany:
Jacek Jabłoński, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji dochodów budżetowych i zwrotu dotacji (OR/DC/01/06/2017)
w Wydziale Organizacji i Rozwoju
decyzja kandydatki o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli projektów w programach EWT (OR/PWT/01/07/2017)
w Wydziale Organizacji i Rozwoju
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. analizy i ustalania potrzeb zdrowotnych oraz nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą (ZP/ZPSM/02/06/2017)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko operatora urządzeń przygotowania danych – docelowo operatora numerów alarmowych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa (NRŚ/OR/02/06/2017)
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i  Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa (NRŚ/OR/01/06/2017)
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i  Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko starszego specjalisty ds. kontaktów społeczno - politycznych
w Biurze Wojewody w Oddziale Organizacji i Komunikacji Społecznej (BW/OKS/01/05/2017)
została wybrana:
Anna Dimmich- Szałkowska, zam. Wrocław

 

na stanowisko sprzątaczki (AL-sprzątaczka)
w Biurze Administracji i Logistyki
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w obszarze opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej (ZP/ZPSM/01/06/2017)
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko starszego specjalisty ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną i statystyki medycznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej (ZP/ZPSM/04/06/2017)
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych (IF/AB/01/05/2017)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa
została wybrana:
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli projektów w programach EWT (OR/PWT/02/05/2017)
w Wydziale Organizacji i Rozwoju
została wybrana:
Monika Leśny, zam. Wilczyce

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. koordynowania i monitorowania realizacji programów zdrowotnych w zakresie zdrowia publicznego (ZP/ZPSM/03/06/2017)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

 

na stanowisko
starszego informatyka ds. obsługi sprzętu komputerowego i rozwiązywania problemów informatycznych(AL/OI/01/06/2017)
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Obsługi Informatycznej zostali wybrani:
Tomasz Mandyk, zam. Wrocław
Mirosław Biernat, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (GK/ONG/02/05/2017)
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. monitorowania i kontroli w zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (GK/KGK/01/05/2017)
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców (SOC/LPII/01/05/2017)
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
została wybrana:
Katarzyna Seredyńska, zam. Częstochowa

 

na stanowisko
głównego księgowego (OR/GK/01/05/2017)
w Wydziale Organizacji i Rozwoju
została wybrana:
Małgorzata Seidel, zam. Kiełczów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy (ZP/P/01/05/2017)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy
została wybrana:
Hanna Bylicka, zam. Wrocław

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa (NRŚ/OR/01/05/2017)
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i  Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. medycznych w zakresie systemu PRM
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego
została wybrana:
Monika Stachów, zam. Jaksonów

 

na stanowisko sprzątaczki (AL-sprzątaczka)
w Biurze Administracji i Logistyki
została wybrana:
Barbara Żurawska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa (IF/O/01/04/2017)
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa
została wybrana:
Martyna Młynarczyk, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego informatyka ds. obsługi sprzętu komputerowego i rozwiązywania problemów informatycznych(AL/OI/01/04/2017)
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Obsługi Informatycznej
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli (NK/KS/01/04/2017)
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Skarg
została wybrana:
Monika Błądek, zam. Wrocław

 

na stanowisko starszego specjalisty ds. budżetu i planowania
w Wydziale Finansów i Budżetu  w Oddziale Budżetu i Planowania(FB/BP/02/04/2017)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w obszarze opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej (ZP/ZPSM/01/04/2017)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko starszego specjalisty ds. budżetu i planowania
w Wydziale Finansów i Budżetu  w Oddziale Budżetu i Planowania(FB/BP/01/04/2017)
została wybrana:
Karolina Węclewska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. kontaktów społeczno-politycznych
w Biurze Wojewody w Oddziale Organizacji i Komunikacji Społecznej (BW/OKS/01/04/2017)
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I
(SOC/LP/02/04/2017) została wybrana:
Anna Matuszewska, zam. Wrocław

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I
(SOC/LP/01/04/2017):
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

na stanowisko sprzątaczki (AL-sprzątaczka)
w Biurze Administracji i Logistyki
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli projektów w programach EWT (OR/PWT/01/04/2017)
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu  w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/03/2017)
została wybrana:
Dorota Jaroszewicz, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa (NRŚ/OR/01/04/2017)
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. monitorowania i kontroli w zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (GK/KGK/02/03/2017)
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko operatora urządzeń przygotowania danych – docelowo operatora numerów alarmowych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego zostali wybrani :
Pani Alicja Jakubik - Skoreńki, zam. Wrocław
Pani Aleksandra Kocuła, zam. Wrocław
Pani Maja Lesicka, zam. Wrocław
Pan Maciej Masłowski, zam. Wrocław
 Pan Dominik Strojnowski, zam Wrocław
 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orderów i odznaczeń państwowych
w Biurze Wojewody w Oddziale Odznaczeń i Współpracy Zagranicznej (BW/OWZ/01/03/2017)
została wybrana:
Edyta Turlejska, zam. Wrocław

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli projektów w programach EWT (OR/PWT/02/04/2017)
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
w Wydziale Organizacji i Rozwoju (OR/BHP/01/04/2017)
został wybrany:
Marek Wira, zam. Wrocław

 

na stanowisko starszego specjalisty ds. analizy i ustalania potrzeb zdrowotnych oraz nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej
zostały wybrane:
Agnieszka Kolmasiak, zam Wrocław;
Jolanta Murawska, zam. Wrocław

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/01/03/2017)
została wybrana:
Katarzyna Kostecka, zam.  Żerniki Wrocławskie

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska
w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/03/2017)
został wybrany:
Tomasz Bieńkowski, zam. Wrocław

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz scaleń i zagospodarowania poscaleniowego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/03/03/2017)
została wybrana:
 Katarzyna Bielicz, zam. Wrocław

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków
w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/01/03/2017)
została wybrana:
Agnieszka Kałuzińska, zam. Sieradz

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli (NK/KS/01/03/2017)
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Skarg
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru standardu usług w pomocy społecznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej W Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (ZP/KNPS/02/03/2017)
została wybrana:
Elżbieta Jakubowska, zam. Złotoryja

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (ZP/KNPS/01/03/2017)
został wybrany:
Grzegorz Kownacki, zam. Brzeg

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy (ZP/P/01/02/2017)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy
została wybrana:
Edyta Ciesielska, zam. Turek

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli projektów w programach EWT (OR/PWT/01/03/2017)
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. koordynowania i monitorowania realizacji programów zdrowotnych
w zakresie zdrowia publicznego (ZP/ZPSM/01/03/2017)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej
w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. analizy i ustalania potrzeb zdrowotnych oraz nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą (ZP/ZPSM/03/03/2017)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej
w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa oraz nadzoru i kontroli realizacji zadań
z zakresu rynku pracy (ZP/P/01/03/2017)
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. zamówień publicznych
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Zamówień Publicznych i Mienia Urzędu ( AL/ZP/02/02/2017)
został wybrany:
Paweł Słodownik, zam. Wrocław

 

na stanowisko referenta ds.obsługi sekretariatu
w Biurze Administracji i Logistyki (AL/SE/01/02/2017)
została wybrana:
Katarzyna Borgul, zam. Wrocław

 

na stanowisko inspektor wojewódzki
ds. kontroli projektów w programach EWT (OR/PWT/01/02/2017)
w Wydziale Organizacji i Rozwoju
została wybrana:
Agnieszka Parkitna-Janowska, zam. Wrocław

 

na stanowisko operatora urządzeń przygotowania danych – docelowo operatora numerów alarmowych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego zostali wybrani :
Pan Mateusz Przybysz, zam. Wrocław
Pan Piotr Tegnerowicz, zam. Wrocław

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej ( IF/IT/01/02/2017)
został wybrany:
Paweł Bolanowski, zam. Wrocław

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa ( IF/O/01/01/2017):
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko inspektora ds. całodobowego monitorowania zagrożeń
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
w Oddziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych (BZ/ZKSO/01/02/2017)
został wybrany
Radosław Rydzewski, zam. Wrocław

 

na stanowisko starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska
w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/01/02/2017)
został wybrany:
Aleksander Wurm, zam. Wrocław

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (ZP/KNPS/01/01/2017)
została wybrana:
Olga Szewrańska, zam. Wrocław

 

na stanowisko inspektora wowjewódzkiego ds. kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu, w Oddziale Kontroli Finansowej ( FB/KF/01/01/2017) zostali wybrani:
Pan Łukasz Konefał, zam. Bierutów, Pani Mieczysława Socha, zam. Wrocław

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Skarg(NK/KS/01/02/2017)
 decyzja kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

na stanowisko starszego specjalisty ds. zasobów ludzkich
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń ( OR/OKS/02/02/2017) została wybrana:
Katarzyna Drozdowska, zam. Wrocław

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska
w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/02/2017)
została wybrana:
Mirosława Kusińska, zam. Wrocław

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska
w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/02/01/2017)
 decyzja kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska
w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/01/2017)
została wybrana:
Justyna Mielczarek, zam. Wrocław

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego
ds. kontroli i nadzoru standardu usług w pomocy społecznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej W Oddziale
(ZP/KNPS/01/02/2017)
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I
(SOC/LPIII/02/01/2017)
nabór został anulowany

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy III
(SOC/LPIII/01/12/2017) został wybrany:
Pan Szymon Więckowski, zam. Wrocław

na stanowisko referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/01/2017)
została wybrana:
Ewa Szychowska, zam. Wrocław

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. rozliczania dotacji oraz kwalifikacji wojskowej
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
w Oddziale Obywatelstwa Polskiego (SOC/OP/02/01/2017)
została wybrana:
Agnieszka Kuśnierz, zam. Kąty Wrocławskie

 

na stanowisko starszego specjalisty ds. kadrowych i archiwalnych
w Wydziale Organizacji i Rozwoju, w Oddziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń
(OR/OKS/01/02/2017) została wybrana:
Pani Aneta Łabińska, zam. we Wrocławiu

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej(GK/KGK/01/01/2017)
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów 

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. koordynowania i monitorowania
realizacji programów zdrowotnych w zakresie zdrowia publicznego
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej (ZP/ZPSM/01/01/2017)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymogów formalnych

 

na stanowisko starszego specjalisty
ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta 
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (SOC/POK/02/01/2017)
została wybrana:
Katarzyna Romanowska, zam. Wrocław

 

na stanowisko starszego specjalisty
ds. obywateli Unii Europejskiej i zaproszeń
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (SOC/LP/01/01/2017)
została wybrana:
Małgorzata Mikulska, zam. Wrocław

 

na stanowisko inspektor wojewódzki
ds. obsługi zadań realizowanych w ramach programu
integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 (OR/KC/01/12/2016)
w Wydziale Organizacji i Rozwoju
została wybrana:
Anna Bereś, zam. Wrocław
 

na stanowisko specjalisty ds. BHP i ochrony przeciwpożarowej
w Wydziale Organizacji i Rozwoju (OR/BHP/01/12/2016) został wybrany:
Pan Dariusz Cepin, zam. Czernica
 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/01/01/2017)
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. wywłaszczeń i odszkodowań
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wyłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/01/01/2017)
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko operatora urządzeń przygotowania danych – docelowo operatora numerów alarmowych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego zostali wybrani :
Pan Bartosz Gonera, zam. Nysa
Pan Jakub Piekarski, zam. Wrocław

 

na stanowisko starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego(NRŚ/MZ/01/12/2016)
 decyzja kandydatki o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad utrzymaniem Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej(GK/ONG/02/01/2017)
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów  

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego
ds. kontroli i nadzoru standardu usług w pomocy społecznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej
(ZP/KNPS/02/01/2017)
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Skarg(NK/KS/01/12/2016)
 decyzja kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy III
(SOC/LPIII/01/12/2017) został wybrany:
Pan Szymon Więckowski, zam. Wrocław

 

na stanowisko starszego specjalisty ds. kwalifikacji i rozwoju zawodowego
w Wydziale Organizacji i Rozwoju, w Oddziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń
(OR/OKS/01/12/2016) została wybrana:
Pani Teresa Harbatiuk, zam. we Wrocławiu
 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych
w Wydziale infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/01/12/2016) został  wybrany:
Pan Marek Wolf, zam. w Jeleniej Górze

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/11/2016)
nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. koordynacji i kontroli w zakresie geodezji i kartografii
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej(GK/KGK/01/12/2016)
 została wybrana Pani Sylwia Porucznik zam. we Wrocławiu

 

na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej(GK/ONG/01/01/2017)
nabór został anulowany

 

liczba wejść: 22674

Metryka strony

Data publikacji : 10.01.2017
Data modyfikacji : 09.01.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Augustyniak
Wydział Organizacji i Rozwoju
Autor :