Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o wynikach naboru

Rok 2012

 

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
 
Dyrektor Generalny informuje, że w wyniku naboru
 
 
- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz orzecznictwa z zakresu gospodarki nieruchomościami w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa-Oddział Orzecznictwa i Regulacji (NiR/OR/Z/1/1/2012) została wybrana:
Pani Aleksandra Kotowska zam. we Wrocławiu,

Pan Jarosław Wojciechowski zam. w Kątach Wrocławskich

 - na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych w Wydziale Infrastruktury -
Oddział Architektury i Budownictwa (IF/AB/1/03/2012)
została wybrana: Pani Monika Wierzba, zam. we Wrocławiu
a nastepnie w wyniku rezygnacji z zatrudnienia kandydatki z nawiązania stosunku pracy został wybrany:
Pan Sebastian Kubicki, zam. we Wrocławiu

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. obywatelstwa i repatriacji w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców-
Oddział Obywatelstwa Polskiego (SOC/OB/1/03/2012)
została wybrana: Pani Agnieszka Kądziołka, zam. we Wrocławiu

- na stanowisko starszego specjalisty ds. realizacji priorytetowych zadań Programu oraz komponentu "jakośc wód" w Wydziale Programu dla Odry-2006 w- Oddział Koordynacji Programu i Sprawozdawczości (PO/KPS/1/02/2012) została wybrana:
Pani Monika Jankowska, zam. we Wrocławiu

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru i kontroli w zakresie geodezji i karttografii w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego ww Oddziale Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli (GK/NGK/1/02/2012) został wybrany:
Pan Stefan Roszkowski, zam. we Wrocławiu

- na stanowisko Zastępcy Kierownika Oddziału Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZ/1/03/2012) został wybrany:
Pan Mirosław Gierczak, zam. w Radwanicach

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego, ds. nadzoru nad działanością jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru (NK/N/1/03/2012) zostali wybrani:
1) Pan Radosław Jarema, zam. we Wrocławiu
2) Pan Krzysztof Terlecki, zam. we Wrocławiu

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obiektów hydrotechnicznych w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/2/03/2012) została wybrana:
Pani Monika Wierzba, zam. we Wrocławiu

- na stanowisko inspektora ds. obsługi klientów z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Spraw Cudzoziemców (SOC/OC/1/04/2012) został wybrany:
Pan Michał Chechelski , zam. w Sobótce

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorzadu terytorilanego (NK/N/1/06/2012) został wybrany:
Pan Sebastian Pięta, zam. we Wrocławiu

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/1/06/2012) został wybrany:
Pan Michał Bursztynowicz, zam. we Wrocławiu

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/1/07/2012) zostały wybrane:
1. Pani Ewelina Barska, zam. w Oleśnicy
2. Pani Jolanta Cholewińska, zam. we Wrocławiu (kandydatka zrezygnowała)
oraz w wyniku rezygnacji z zatrudnienia poprzedniego kandydata z nawiązania stosunku pracy:
1. Pan Przemysław Keck, zam. we Wrocławiu

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa oraz gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NiR/OR/1/06/2012) została wybrana:
Pani Magdalena Woźniak, zam. w Gogołowicach

- na stanowisko radcy prawnego ds. obsługi prawnej w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa (NiR/1/07/2012) została wybrana:
Pani Mirosława Ulanowska, zam. we Wrocławiu

- na stanowisko Kierownika Oddziału Ratownictwa Medycznego i Planowania Cywilnego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZ/RMPC//1/06/2012) nabór zakończony bez wyłonienia najlepszego kandydata

- na stanowisko Kierownika Oddziału Biuro Prasowe w Biurze Wojewody (BW/BP/1/07/2012) została wybrana:
Pani Marta Libner-Zoniuk, zam. we Wrocławiu

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. odszkodwań i wywłaszczeń w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/1/08/2012) został wybrany:
Pan Radosz Pawlikowski, zam. we Wrocławiu

- na stanowisko starszego informatyka ds. administrowania siecią komputerową i serwisami informacyjnymi w Biurze Informatyki i Obsługi Urzędu (BI/SI/1/07/2012)- nabór zakończony bez wyłonienia najlepszego kandydata

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/1/08/2012) została wybrana:
Pani Martyna Ewa Sługocka, zam. we Wrocławiu

-na stanowisko starszego specjalisty ds. budżetu i planowania w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania (FB/BP/1/08/2012) została wybrana Pani Magdalena Orlikowska, zam. we Wrocławiu

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dochodów budżetowych z tytułu opłat legalizacyjnych i kar (OA/KB/01/08/2012) została wybrana Pani Emilia Lech, zam. w Jelczu-Laskowicach

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru (NK/N/1/08/2012) został wybrany:
Pan Tomasz Wolniaczyk, zam. we Wrocławiu

- na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań(IF/WO/1/09/2012) został wybrany:
Pan Grzegorz Gola, zam. we Wrocławiu

-na stanowisko Zastępcy Kierownika Oddziału Realizacji Dochodów Mandatowych w Wydziale Finansów i Budżetu (FB/RDM/1/07/2012) została wybrana Pani Janina Wólczyńska, zam. we Wrocławiu

-na stanowisko starszego specjalisty ds. administrowania nieruchomościami Urzędu w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym w Oddziale Obsługi Administracyjnej (OA/OD/01/09/2012) został wybrany Pan Krzysztof Nizner, zam. we Wrocławiu

-na stanowisko starszego specjalisty ds. obsługi administracyjnej i zamówień publicznych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym w Oddziale Obsługi Administracyjnej (OA/OD/02/09/2012) został wybrany Pan Piotr Antas, zam. we Wrocławiu

- na stanowisko Zastępcy Kierownika Oddziału Systemu Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZ/SPR/1/09/2012) został wybrany Pan Rafał Wolanowski, zam. we Wrocławiu

- na stanowisko referenta prawno-administracyjnego ds. skarg i wniosków oraz kontroli działalności tłumaczy przysięgłych w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Skarg (NK/KS/1/10/2012) został wybrany Pan Tomasz Kocoń, zam. w Wałbrzychu

- na stanowisko starszego specjalisty ds. potwierdzania trwałego zarządu w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłasczeń i Odszkodowań (IF/WO/1/10/2012) została wybrana Pani Anna Karwacka, zam. we Wrocławiu

-na stanowisko starszego specjalisty ds.skarg i wniosków z zakresu pomocy środowiskowej w Wydziale Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (PS/ZS/01/11/2012) został wybrany Pan Andrzej Wojtkowiak, zam. w Bierutowie
 
-na stanowisko starszego inspektora ds. BHP w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym (OA/BHP/01/11/2012) została wybrana Pani Ewelina Pfeifer, zam. we Wrocławiu
 
-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Spraw Cudzoziemców (SOC/OC//1/10/2012) została wybrana Pani Magdalena Kicak, zam. we Wrocławiu. Jednak w wyniku rezygnacji wybranego kandydata osobą wskazaną do zatrudnienia została Pani Marta Orzechowska, zam. w Piotrowicach.
 
-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Spraw Cudzoziemców (SOC/OC//2/10/2012) został wybrany Pan Maciej Stasierski, zam. we Wrocławiu
 
-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli (GK/NGK/1/11/2012)  - nie wyłoniono najlepszego kandydata
 

-na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli (GK/NGK/2/11/2012)  - nie wyłoniono najlepszego kandydata


Wojewoda Dolnośląski informuje, że w wyniku naboru 

- kandydatów na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wybrany został
adw. Pan Lech Adamczyk 
liczba wejść: 9270

Metryka strony

Data publikacji : 27.11.2012
Data modyfikacji : 11.01.2013
Rejestr zmian
Osoba publikująca: były pracownik
Autor : były pracownik