Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o wynikach naboru

Rok 2020

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Dyrektor Generalny informuje, że w wyniku naboru

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF//01/12/2020)
została wybrana:
Joanna Paździor, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego (BZ/KSRG/01/12/2020)
został wybrany:
Andrzej Góralski, zam. Oborniki Śląskie

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/02/12/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obiektów hydrotechnicznych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/01/12/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie zasiłków i świadczeń pomocy społecznej przyznawanych przez gminy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/12/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. koordynacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny (ZP/NKWR/01/12/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/02/12/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II (SOC/LPII/03/12/2020)
została wybrana:
Marta Sobolewska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/04/12/2020)
została wybrana:
Wioletta Koszewska, zam. Kiełczów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/05/12/2020)
została wybrana:
Marta Kwiasowska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. budżetu i planowania
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania (FB/BP/01/12/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/01/12/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II (SOC/LPII/02/12/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/12/2020 Legnica)
zostały wybrane:
Magdalena Rzeszut, zam. Wrocław
Katarzyna Wojtaszek, zam. Legnica

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/03/12/2020)
została wybrana:
Maria Gierczak, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. utrzymania lotniczego przejścia granicznego
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/01/12/2020)
została wybrana:
Dominika Mazur, zam. Wrocław

 

na stanowisko
 specjalisty ds. redagowania Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru (NK/N/01/12/2020)
została wybrana:
Elżbieta Nowicka, zam. Wrocław

 

na stanowisko
referenta prawno-administracyjnego ds. skarg i wniosków oraz kontroli działalności tłumaczy przysięgłych
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Skarg (NK/KS/01/11/2020)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska pracy

 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/12/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
głównego specjalisty ds. obsługi sprzętu komputerowego i rozwiązywania problemów informatycznych
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Obsługi Teleinformatycznej (AL/OI/01/12/2020)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie zasiłków i świadczeń pomocy społecznej przyznawanych przez gminy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/02/12/2020)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II (SOC/LPII/01/12/2020)
została wybrana:
Halina Kuznetsova, zam. Jelcz-Laskowice

 

na stanowisko
referent ds. obsługi
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/12/2020)
została wybrana:
Katarzyna Kowalska, zam. Błaszki

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/01/12/2020 Legnica)
została wybrana:
Katarzyna Medwecka, zam. Lednica

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/11/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi dotacji i kontroli w ramach desygnacji
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji (OR/DD/01/11/2020)
została wybrana:
Natasza Marcinkiewicz, zam. Dobrzykowice

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/01/11/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
referenta ds. obsługi w zakresie prowadzenia spraw Wydziału
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/02/12/2020)
została wybrana:
Aneta Zygała, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZ/KSRG/01/11/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/01/11/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 


na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków
w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/01/11/2020)
anulowanie naboru

 

na stanowisko
referenta ds. obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/01/12/2020)
została wybrana:
Dorota Nożewska, zam. Olchowa

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. sprawozdawczości budżetowej państwa i budżetu środków europejskich
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Finansów Publicznych (FB/KSFP/01/11/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. lokalizacji inwestycji
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Planowania Przestrzennego (IF/PP/02/10/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obywatelstwa i repatriacji
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego (SOC/OP/01/11/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny (ZP/NKWR/01/09/2020)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska pracy

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru standardu usług w pomocy społecznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (ZP/KNPS/01/12/2020)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/02/09/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/09/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/11/2020)
została wybrana:
Agnieszka Montesano - Jaska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną, statystyki medycznej i monitorowania programów polityki zdrowotnej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/03/09/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną i statystyki medycznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/02/09/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
Z-ca Kierownika Oddziału
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/01/12/2020)
anulowanie naboru

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. planowania przestrzennego
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Planowania Przestrzennego (IF/PP/01/10/2020)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska pracy

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/10/2020)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska pracy

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi finansowo-księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Realizacji Dochodów i Wydatków (FB/RDW/01/11/2020)
została wybrana:
Ewa Klimczak, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/02/11/2020)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska pracy

 

na stanowisko
administratora ds. uniwersalnej obsługi klienta w zakresie spraw paszportowych
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta
został wybrany:
Łukasz Seńkowski, zam. Wrocław
 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/01/11/2020)
zostali wybrani:
Anna Shuka, zam. Wrocław
Anna Sobków, zam. Wrocław
Michał Oleniacz, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie zasiłków i świadczeń pomocy społecznej przyznawanych przez gminy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/02/09/2020)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/03/09/2020 Legnica)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II (SOC/LPII/02/09/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/10/2020 Legnica)
została wybrana:
Elżbieta Dąbrowska-Żaba, zam. Legnica

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/09/2020)
została wybrana:
Anna Budzowska-Szarek, zam. Wrocław


na stanowisko
starszego specjalisty ds. pełnienia całodobowego dyżuru w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego (BZ/WCZK/01/10/2020)
został wybrany:
Mariusz Ryszkiewicz, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/02/10/2020) Delegatura w Legnicy
zostały wybrane:
Sylwia Kruk, zam. Legnica
Dorota Kowalska, zam. Legnica
Justyna Radzik, zam. Legnica

 

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. kadrowych
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń (OR/OKS/01/11/2020)
została wybrana:
Agnieszka Popków, zam. Wrocław
 

 

na stanowisko
referenta ds. obsługi w zakresie prowadzenia spraw Wydziału
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/01/10/2020)
zostały wybrane:
Natalia Bury, zam. Wrocław
Edyta Dziembowska, zam. Domaszczyn

 

na stanowisko
administratora ds. bezpośredniego Wsparcia Obywateli Państw Trzecich (Wrocław)
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
została wybrana:
Halina Kuznetsova, zam. Jelcz-Laskowice
 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. organizacji Urzędu i administracji zespolonej
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń (OR/OKS/02/11/2020)
został wybrany:
Paweł Mężyk, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/10/2020)
została wybrana:
Ewa Janiak, zam. Wrocław

 

na stanowisko
referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/02/09/2020)
została wybrana:
Aleksandra Solecka, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. utrzymania lotniczego przejścia granicznego
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/01/10/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obiektów hydrotechnicznych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/01/09/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZ/KSRG/01/09/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
referenta prawno-administracyjnego ds. skarg i wniosków oraz kontroli działalności tłumaczy przysięgłych
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Skarg (NK/KS/01/10/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków
w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/01/10/2020)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. sprawozdawczości budżetowej państwa i budżetu środków europejskich
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Finansów Publicznych (FB/KSFP/01/10/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/10/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
Radcy Wojewody
w Wydziale Zdrowia i Polityki w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/RKŚ/01/10/2020)
został wybrany:
Rafał Łukaczyk, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/02/09/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/01/09/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi dotacji i kontroli w ramach desygnacji
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji (OR/DD/01/10/2020)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
administratora ds. bezpośredniego Wsparcia Obywateli Państw Trzecich (Wrocław)
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
zostały wybrane:
Klaudia Stradomska, zam. Wrocław
Natalia Olejnik, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. koordynacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny (ZP/NKWR/02/09/2020)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie zasiłków i świadczeń pomocy społecznej przyznawanych przez gminy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/03/09/2020)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w obszarze opieki zdrowotnej nad dziećmi i uczniami
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/01/09/2020)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. kadrowych
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń (OR/OKS/02/09/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/10/2020)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/01/09/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi finansowo-księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Realizacji Dochodów i Wydatków (FB/RDW/01/09/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. budżetu zadaniowego
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania (FB/BP/01/09/2020)
został wybrany:
Stanisław Rola, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dochodów budżetowych oraz zwrotu dotacji
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji (OR/DD/01/09/2020)
została wybrana:
Anna Brejan, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszy specjalista ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/02/09/2020)
została wybrana:
Karolina Wierszelis, zam. Wrocław

 

na stanowisko
głównego specjalisty ds. obsługi sprzętu komputerowego i rozwiązywania problemów informatycznych
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Obsługi Teleinformatycznej (AL/OI/01/09/2020)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
zastępcy kierownika Oddziału Orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/03/09/2020)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/09/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/01/09/2020)
został wybrany:
Damian Kowalczyk, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. materiałów archiwalnych
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Zarządzania Dokumentacją (OR/ZD/01/09/2020)
została wybrana:
Iwona Koziarska, zam. Siechnice

 

na stanowisko
referent ds. obsługi
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/09/2020)
została wybrana:
Anna Kosińska-Pietraszkiewicz, zam. Kobierzyce

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru standardu usług w pomocy społecznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (ZP/KNPS/01/09/2020)
zastała wybrana:
Urszula Gontarz, zam. Wrocław

 

na stanowisko
referenta ds. obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II (SOC/LPII/01/09/2020)
została wybrana:
Alicja Szubicka, zam. Wrocław
 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. rejestracji i kontroli finansowej
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu (OR/KB/01/09/2020)
została wybrana:
Agnieszka Razmus, zam. Wrocław
 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obywatelstwa i repatriacji
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego (SOC/OP/01/09/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/09/2020)
została wybrana:
Barbara Sip, zam. Wrocław
 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. utrzymania lotniczego przejścia granicznego
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/01/08/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad utrzymaniem Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/02/09/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków
w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/01/09/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/01/08/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
główny księgowy
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu (OR/GK/01/08/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/09/2020)
zostali wybrani:
Martyna Stafa, zam. Wrocław
Adam Bródka, zam. Jawor

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. kadrowych
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń (OR/OKS/01/09/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
referenta ds. kancelaryjnych
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Zarządzania Dokumentacją (OR/ZD/01/08/2020)
została wybrana:
Daria Kamińska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. lokalizacji inwestycji
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Planowania Przestrzennego (IF/PP/01/07/2020)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska pracy

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. sprawozdawczości budżetowej państwa i budżetu środków europejskich
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Finansów Publicznych (FB/KSFP/01/08/2020)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska pracy

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/02/08/2020)
został wybrany:
Mariusz Sołtysiak, zam. Oleśnica

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/01/08/2020)
została wybrana:
Natalia Dziadosz, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. analiz dochodów Skarbu Państwa, należności trudnodostępnych oraz przygotowywania projektów decyzji administracyjnych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Finansów Publicznych (FB/KSFP/02/08/2020)
została wybrana:
Renata Andrzejewska-Tylman, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. budżetu zadaniowego
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania (FB/BP/01/08/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. pełnienia całodobowego dyżuru w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego (BZ/WCZK/01/07/2020)
został wybrany:
Maciej Jurkanis, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/01/04/2020)
zostali wybrani:
Kamil Czarniecki, zam. Wrocław
Joanna Oleszkowicz, zam. Siedliska Sławęcińskie
Irina Ogońska, zam. Wrocław
Ewa Lachowicz, zam. Rogoż

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/01/07/2020)
zostali wybrani:
Kacper Kośmider, zam. Wrocław
Aleksandra Gorzkowicz, zam. Wrocław
Michalina Glapińska, zam. Brzeźno
Krzysztof Brzeziński, zam. Wrocław

 

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/03/04/2020)
został wybrany:
Marcin Grzęda, zam. Wrocław
 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II (SOC/LPII/01/04/2020)
zostali wybrani:
Grzegorz Salników, zam. Wrocław
Joanna Marcinkowska, zam. Długołęka

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. budżetu i planowania
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania (FB/BP/02/08/2020)
został wybrany:
Andrzej Brasuń, zam. Kamieniec Wrocławski

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/02/07/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/07/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi finansowo-księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Realizacji Dochodów i Wydatków (FB/RDW/01/08/2020)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

 

na stanowisko
starszy specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/07/2020 Legnica)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. gospodarki wodnej
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Rolnictwa i Środowiska (NRŚ/RŚ/01/06/2020)
został wybrany:
Mirosław Woźniak, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi dotacji i kontroli w ramach desygnacji
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji (OR/DD/01/07/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/01/07/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/07/2020)
została wybrana:
Magdalena Filipkowska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny (ZP/NKWR/01/07/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu (BHP/01/07/2020)
została wybrana:
Katarzyna Bieniek, zam. Wrocław

 

na stanowisko
główny księgowy
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu (OR/GK/01/07/2020)
anulowanie naboru

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. rozliczania dotacji oraz kwalifikacji wojskowej i ewidencji ludności
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego (SOC/OP/02/07/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obywatelstwa i repatriacji
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego (SOC/OP/03/07/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. medycznych w zakresie systemu PRM
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego (BZ/RM/01/03/2020)
anulowanie naboru

 

na stanowisko
sekretarki
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej  (ZP/sekretarka/08/2020)
anulowanie naboru

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków
w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/01/07/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. księgowania wydatków z funduszu socjalnego oraz ewidencji dochodów i kontroli formalno-rachunkowej
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu (OR/KB/02/07/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego (SOC/OP/01/07/2020)
została wybrana:
Anna Kuta, zam. Ostrów Wlkp.

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. weryfikacji i kontroli dokumentów finansowo-księgowych
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu (OR/KB/01/07/2020)
została wybrana:
Gabriela Chrząszcz, zam. Wrocław
 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną i statystyki medycznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/01/07/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obiektów hydrotechnicznych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/02/07/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
głównego specjalisty ds. obsługi sprzętu komputerowego i rozwiązywania problemów informatycznych
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Obsługi Teleinformatycznej (AL/OI/01/06/2020)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsług finansowo-księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Realizacji Dochodów i Wydatków (FB/RDW/01/06/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. potwierdzenia trwałego zarządu
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/AB/01/07/2020)
została wybrana:
Joanna Rak, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/01/07/2020)
została wybrana:
Elżbieta Lato, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad utrzymaniem Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/02/07/2020)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. budżetu zadaniowego
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania (FB/BP/02/06/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. budżetu i planowania
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania (FB/BP/01/06/2020)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska pracy

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. analiz dochodów Skarbu Państwa, należności trudnodostępnych oraz przygotowania projektów decyzji administracyjnych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Finansów Publicznych (FB/KSFP/01/06/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. sprawozdawczości budżetowej w zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Finansów Publicznych (FB/KSFP/02/06/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/02/06/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/06/2020)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska pracy

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną, statystyki medycznej i monitorowania programów polityki zdrowotnej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/02/06/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
referenta ds. obsługi
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/06/2020)
została wybrana:
Monika Drobik, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. koordynacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny (ZP/NKWR/02/07/2020)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Rolnictwa i Środowiska (NRŚ/RŚ/01/07/2020)
została wybrana:
Monika Jankowska, zam. Kiełczów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. utrzymania lotniczego przejścia granicznego
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/01/06/2020)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. lokalizacji inwestycji
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Planowania Przestrzennego (IF/PP/01/06/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
głównego specjalisty ds. obsługi sprzętu komputerowego i rozwiązywania problemów informatycznych
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Obsługi Teleinformatycznej (AL/OI/01/06/2020)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/01/03/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. analizy i ustalania potrzeb zdrowotnych oraz nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/01/06/2020)
anulowanie naboru

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie zasiłków i świadczeń pomocy społecznej przyznawanych przez gminy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/02/07/2020)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie zasiłków i świadczeń pomocy społecznej przyznawanych przez gminy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/07/2020)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru standardu usług w pomocy społecznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (ZP/KNPS/01/02/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w obszarze opieki zdrowotnej nad dziećmi i uczniami
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/04/06/2020)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru podmiotów leczniczych realizujących opiekę zdrowotną nad matką i dzieckiem oraz opiniowania programów polityki zdrowotnej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/03/06/2020)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/01/06/2020)
anulowanie naboru

 

na stanowisko
starszy specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/06/2020) Delegatura w Jeleniej Górze
została wybrana:
Marta Żarczyńska, zam. Jelenia Góra

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/06/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/05/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków
w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/01/06/2020)
brak ofert kandydatek/kandydatów
 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad utrzymaniem Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/02/06/2020)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. rozliczania dotacji oraz kwalifikacji wojskowej i ewidencji ludności
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego (SOC/OP/01/05/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obywatelstwa i repatriacji
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego (SOC/OP/02/05/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. weryfikacji i kontroli dokumentów finansowo-księgowych
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu (OR/KB/01/06/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. księgowania wydatków z funduszu socjalnego oraz ewidencji dochodów i kontroli formalno-rachunkowej
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu (OR/KB/02/06/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I (SOC/LPI/01/05/2020)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska pracy

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/02/06/2020)
została wybrana:
Wanda Majewska, zam. Wałbrzych
 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/01/06/2020)
zostały wybrane:
Lidia Dubaj, zam. Wrocław
Bożena Koch, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi dotacji i kontroli w ramach desygnacji
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji (OR/DD/01/05/2020)
została wybrana:
Katarzyna Borgul, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dotacji i realizacji dochodów budżetowych
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji (OR/DD/01/06/2020)
została wybrana:
Małgorzata Kulok, zam. Wrocław

 

na stanowisko
specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/05/2020)
została wybrana:
Zofia Małecka, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi systemu PRM
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Oddziale Ratownictwa Medycznego (BZ/RM/01/05/2020)
została wybrana:
Katarzyna Serafiniak, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsług finansowo-księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Realizacji Dochodów i Wydatków (FB/RDW/01/04/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. sprawozdawczości budżetowej w zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Finansów Publicznych (FB/KSFP/01/05/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/03/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Egzekucji (NK/KE/01/04/2020)
został wybrany:
Grzegorz Dubaniowski, zam. Oława

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obiektów hydrotechnicznych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/03/04/2020)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska pracy

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie zasiłków i świadczeń pomocy społecznej przyznawanych przez gminy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/02/04/2020)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/04/2020)
została wybrana:
Agnieszka Grządziel, zam. Wrocław
 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/02/04/2020)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska pracy

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny (ZP/NKWR/02/04/2020)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. koordynacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny (ZP/NKWR/01/04/2020)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

starszego specjalisty ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną, statystyki medycznej i monitorowania programów polityki zdrowotnej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/03/02/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. analizy i ustalania potrzeb zdrowotnych oraz nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/04/02/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/04/2020)
została wybrana:
Maria Balicka, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/01/04/2020)
został wybrany:
Przemysław Mazurek, zam. Żelazny Most

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. gospodarki wodnej
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Rolnictwa i Środowiska (NRŚ/RŚ/01/04/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. programów rządowych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/01/02/2020)
została wybrana:
Żaneta Kosiec, zam. Wrocław
 

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie zasiłków i świadczeń pomocy społecznej przyznawanych przez gminy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/03/04/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
głównego specjalisty ds. obsługi sprzętu komputerowego i rozwiązywania problemów informatycznych
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Obsługi Teleinformatycznej (AL/OI/01/04/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. finansowych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych (BZ/LUSKŻ/01/02/2020)
została wybrana:
Alicja Kawa, zam. Wrocław
 

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. weryfikacji i kontroli dokumentów finansowo-księgowych
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu (OR/KB/01/04/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków
w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/01/04/2020)
brak ofert kandydatek/kandydatów
 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad utrzymaniem Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/02/04/2020)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi dotacji i kontroli w ramach desygnacji
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji (OR/DD/01/02/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
Kierownika Oddziału
w Biurze Wojewody w Oddziale Organizacji i Protokołu (BW/OP/01/04/2020)
został wybrany:
Grzegorz Kowal, zam. Wrocław
 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad utrzymaniem Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/01/03/2020)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/02/02/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/02/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie zasiłków i świadczeń pomocy społecznej przyznawanych przez gminy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/03/2020)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/02/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
głównego specjalisty ds. obsługi sprzętu komputerowego i rozwiązywania problemów informatycznych
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Obsługi Teleinformatycznej (AL/OI/01/02/2020)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II (SOC/LPII/01/02/2020)
został wybrany:
Bartosz Lipiński, zam. Krobia

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie zasiłków i świadczeń pomocy społecznej przyznawanych przez gminy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/02/02/2020)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru podmiotów leczniczych realizujących opiekę zdrowotną nad matką i dzieckiem oraz opiniowania programów polityki zdrowotnej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/01/02/2020)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w obszarze opieki zdrowotnej nad dziećmi i uczniami
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/02/02/2020)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
referenta ds. obsługi
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/02/01/2020)
została wybrana:
Agnieszka Kałuża, zam. Wrocław
 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/01/2020)
zostały wybrane:
Magdalena Mierzwa, zam. Wrocław
Anna Strug, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. lokalizacji inwestycji
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Planowania Przestrzennego (IF/PP/01/02/2020)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/01/2020 Legnica)
została wybrana:
Katarzyna Gęborska, zam. Legnica
 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków
w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/02/02/2020)
brak ofert kandydatek/kandydatów
 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków
w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/01/02/2020)
brak ofert kandydatek/kandydatów
 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Egzekucji (NK/KE/01/02/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/02/02/2020)
brak ofert kandydatek/kandydatów
 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli nad rejestrami
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/02/01/2020)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska pracy

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/02/01/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi finansowo księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa
w Wydziale Finasów i Budżetu w Oddziale Realizacji Dochodów i Wydatków (FB/RDW/01/01/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
głównego specjalisty ds. obsługi sprzętu komputerowego i rozwiązywania problemów informatycznych
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Obsługi Teleinformatycznej (AL/OI/01/02/2020)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/01/01/2020)
zostali wybrani:
Bogumiła Michalak, zam. Lubsza
Błażej Kobiałko, zam. Środa Śląska

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/01/2020)
została wybrana:
Małgorzata Pawlik, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/03/01/2020)
została wybrana:
Barbara Chwastyk, zam. Katy Wrocławskie

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. środowiskowych
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Rolnictwa i Środowiska (NRŚ/RŚ/01/01/2020)
została wybrana:
Ewelina Frąckowiak, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. koordynacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny (ZP/NKWR/01/01/2020)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II (SOC/LPII/01/01/2020)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. księgowania wydatków budżetowych oraz wydatków finansowanych ze środków unijnych
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu (OR/KB/01/01/2020)
została wybrana:
Małgorzata Ponikowska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i egzekucji
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Egzekucji (NK/KE/01/01/2020)
został wybrany:
Karol Pieprz, zam. Syców

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. utrzymania lotniczego przejścia granicznego oraz inwestycji realizowanych na drogach wojewódzkich
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/01/12/2019)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/01/12/2019)
została wybrana:
Monika Kowalczyk, zam. Wołów

 

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. pełnienia całodobowego dyżuru w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (BZ/WCZK/01/12/2019)
został wybrany:
Marek Rompalski, zam. Mędłów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi budżetu w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Rolnictwa i Środowiska (NRŚ/RŚ/01/01/2020)
został wybrany:
Piotr Kozioł, zam. Wrocław

liczba wejść: 33093

Metryka strony

Data publikacji : 06.02.2020
Data modyfikacji : 24.02.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Augustyniak
Wydział Organizacji i Rozwoju
Autor :