Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o wynikach naboru

Rok 2021

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Dyrektor Generalny informuje, że w wyniku naboru

 

na stanowisko
referenta ds. obsługi
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/05/12/2021)
został wybrany:
Jacek Świłło, zam. Oleśnica

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. zabezpieczenia materiałowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych (BZ/LUSKŻ/01/10/2021)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z podjęcia zatrudnienia

 

na stanowisko
referenta ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/11/2021)
została wybrana:
Halina Grzelak-Sarnowicz, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/03/12/2021)
została wybrana:
Iwona Kamińska, zam. Wilczyce

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/02/11/2021)
zostały wybrane:
Wiktoria Hukiewicz, zam. Świebodzin
Wiktoria Herbut, zam. Ziębice
Paulina Felczerek, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obiektów hydrotechnicznych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/01/11/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dochodów budżetowych i kontroli w ramach desygnacji
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji (OR/DD/01/11/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/01/12/2021)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/02/12/2021)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej  w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/11/2021)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. budżetu i planowania
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania (FB/BP/01/11/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. utrzymania lotniczego przejścia granicznego
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej  (IF/IT/01/12/2021)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/01/11/2021)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/01/10/2021)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z podjęcia zatrudnienia

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. płac i obsługi zleceń
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń (OR/OKS/01/12/2021)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z podjęcia zatrudnienia

 

na stanowisko
referenta ds. obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/02/11/2021)
został wybrany:
Michał Lesiecki, zam. Wrocław
 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi Funduszu Solidarnościowego
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/12/2021)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i skarg
w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli, Skarg i Egzekucji (NK/KSE/01/11/2021)
został wybrany:
Roman Grzeszkowiak, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. planowania szkolenia obronnego oraz przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Spraw Obronnych (BZ/SO/01/11/2021)
został wybrany:
Ireneusz Jakubiak, zam. Wrocław

 

na stanowisko
Kierownika Oddziału
w Dyspozytorni Medycznej (DM/01/11/2021)
został wybrany:
Paweł Halik, zam. Lubin

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. planowania przestrzennego
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Planowania Przestrzennego (IF/PP/01/11/2021)
został wybrany:
Mateusz Deckert, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy (ZP/P/01/11/2021)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców I (SOC/PCI/02/11/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny (ZP/NKWR/02/11/2021)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny (ZP/NKWR/01/11/2021)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi finansowo - księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa
w Wydziale Finansów i Budżetu  w Oddziale Realizacji Dochodów i Wydatków (FB/RDW/02/10/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II (SOC/PCII/02/11/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II (SOC/PCII/01/11/2021)
została wybrana:
Aleksandra Orzechowska, zam. Krzeszów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/10/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców I (SOC/PCI/01/11/2021)
została wybrana:
Maja Dzięgielewska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
Kierownika Oddziału
w Biurze Wojewody w Oddziale Odznaczeń i Uroczystości Państwowych (BW/OUP/01/10/2021)
został wybrany:
Karol Pieprz, zam. Syców

 

na stanowisko
Z-cy Kierownika Centrum Powiadamiania Ratunkowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego (BZ/CPR/01/10/2021)
została wybrana:
Anita Gruszczyńska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/11/2021)
została wybrana:
Katarzyna Majka, zam. Piecowice

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. gospodarowania mieniem Urzędu
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Zamówień Publicznych i Mienia Urzędu  (AL/ZP/01/10/2021)
została wybrana:
Beata Szajewska - Klimczak, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II (SOC/PCII/02/10/2021)
została wybrana:
Monika Barnaś, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. utrzymania lotniczego przejścia granicznego
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej  (IF/IT/01/10/2021)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/02/10/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/02/10/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i  regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/09/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/02/09/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. medycznych w zakresie systemu PRM
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego (BZ/RM/01/10/2020)
nabór anulowano

 

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Zezwoleń na Pracę (SOC/ZP/01/10/2021)
została wybrana:
Joanna Kudryńska-Podsiadło, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Spraw Cudzoziemców w Legnicy (SOC/PSC/L/01/10/2021)
została wybrana:
Magdalena Pluta, zam. Chojnów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/10/2021)
została wybrana:
Sabina Kalemba, zam. Brzeg

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców I (SOC/PCI/02/10/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/04/10/2021)
została wybrana:
Sabina Szczepanowska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
referenta ds. obsługi
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/03/10/2021)
została wybrana:
Anna Hanisz, zam. Częstochowa

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i  regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/02/10/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/10/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II (SOC/PCII/01/10/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi Funduszu Solidarnościowego
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/10/2021)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców III (SOC/PCIII/01/10/2021)
został wybrany:
Remigiusz Stebeliński, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej  w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/09/2021)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z podjęcia zatrudnienia

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i inwestycji w zakresie PRM
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  w Oddziale Ratownictwa Medycznego (BZ/RM/01/09/2021)
została wybrana:
Monika Bogacz, zam. Kiełczów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/01/10/2021)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/01/10/2021)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców I (SOC/PCI/01/10/2021)
został wybrany:
Dominik Sokołowski, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny (ZP/NKWR/02/10/2021)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny (ZP/NKWR/01/10/2021)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. gospodarowania mieniem Urzędu
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Zamówień Publicznych i Mienia Urzędu  (AL/ZP/01/09/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/09/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi finansowo - księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa
w Wydziale Finansów i Budżetu  w Oddziale Realizacji Dochodów i Wydatków (FB/RDW/01/09/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. zabezpieczenia materiałowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych (BZ/LUSKŻ/01/08/2021)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z podjęcia zatrudnienia

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru w obszarze komunikacji i transportu
w Wydziale Infrastruktury  w Oddziale Infrastruktury Technicznej  (IF/IT/01/09/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. utrzymania lotniczego przejścia granicznego
w Wydziale Infrastruktury  w Oddziale Infrastruktury Technicznej  (IF/IT/01/08/2021)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z podjęcia zatrudnienia

 

na stanowisko
starszego inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu (BHP/02/09/2021)
został wybrany:
Łukasz Kajtarek, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców oraz organizacyjnych Wydziału
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Organizacji, Dokumentacji, Ewidencji oraz Obywateli UE (SOC/ODE/01/10/2021)
została wybrana:
Agata Tomczak, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców I (SOC/PCI/03/09/2021)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II (SOC/PCII/02/09/2021)
została wybrana:
Elżbieta Kunysz, zam. Wrocław

 

na stanowisko
referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/02/09/2021) Delegatura w Jeleniej Górze
została wybrana:
Mirosława Załanowska, zam. Jelenia Góra

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Zezwoleń na Pracę (SOC/ZP/01/09/2021)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z podjęcia zatrudnienia

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II (SOC/PCII/03/09/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II (SOC/PCII/01/09/2021)
została wybrana:
Małgorzata Baranek-Banasz, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców I (SOC/PCI/02/09/2021)
została wybrana:
Natalia Olejnik, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. weryfikacji i kontroli finansowo-księgowej oraz analiz budżetowych
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu (OR/KB/01/09/2021)
została wybrana:
Marzena Mikita, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców I (SOC/PCI/01/09/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Spraw Cudzoziemców w Legnicy (SOC/PSC/L/01/08/2021)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z podjęcia zatrudnienia

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/09/2021) Delegatura w Wałbrzychu
został wybrany:
Andrzej Sławik, zam. Głuszyca

 

na stanowisko
starszego inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu (BHP/01/09/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. budżetu i planowania
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania (FB/BP/01/07/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru standardu usług w pomocy społecznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (ZP/KNPS/01/07/2021)
zostały wybrane:
Elżbieta Marcinkowska, zam. Rawicz
Alicja Ostrowska, zam. Strzelin

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. zarządzania kryzysowego i planowania cywilnego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności (BZ/BOL/01/08/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/08/2021)
została wybrana:
Jagoda Wyrzykowska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/03/08/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/02/08/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/08/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi Funduszu Solidarnościowego
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/08/2021)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II (SOC/PCII/02/08/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/08/2021)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny (ZP/NKWR/02/07/2021)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II (SOC/PCII/01/08/2021)
została wybrana:
Patrycja Ściebior-Jońska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/03/06/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców oraz organizacyjnych Wydziału
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Organizacji, Dokumentacji, Ewidencji oraz Obywateli UE (SOC/ODE/01/08/2021)
została wybrana:
Sylwia Dziurdzik, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu (BHP/01/07/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/01/07/2021)
został wybrany:
Bartosz Lewandowski, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. przyjmowania i analizy oświadczeń majątkowych, udostępniania informacji publicznej oraz dotacji
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli, Skarg i Egzekucji (NK/KSE/03/07/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców I (SOC/PCI/01/08/2021)
została wybrana:
Klaudia Stradomska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/08/2021)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/01/07/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. zabezpieczenia materiałowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych (BZ/LUSKŻ/01/07/2021)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
referenta prawno - administracyjnego ds. skarg i wniosków oraz kontroli działalności tłumaczy przysięgłych
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli, Skarg i Egzekucji (NK/KSE/02/07/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II (SOC/PCII/03/07/2021)
została wybrana:
Dorota Godyń, zam. Lubin

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi dotacji i realizacji dochodów budżetowych
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji (OR/DD/01/07/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. dochodów budżetu państwa oraz ewidencjonowania operacji na rachunkach pomocniczych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Finansów Publicznych (FB/KSFP/01/07/2021)
została wybrana:
Joanna Olichwer - Antoniuk, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/07/2021 Wałbrzych)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II (SOC/PCII/02/07/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/07/2021)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z podjęcia zatrudnienia

 

na stanowisko
administratora ds. uniwersalnej obsługi klienta w zakresie spraw paszportowych
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/administrator/01/06/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. planowania i sprawozdawczości w zakresie zasiłków i świadczeń pomocy społecznej przyznawanych przez gminy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/02/07/2021)
została wybrana:
Iryna Pental, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru (NK/N/01/06/2021)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z podjęcia zatrudnienia

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny (ZP/NKWR/01/07/2021)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/02/07/2021)
została wybrana:
Aleksandra Wójtowicz, zam. Wrocław

 

na stanowisko
administratora ds. programów finansowanych ze środków z Funduszu Solidarnościowego
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/03/07/2021)
została wybrana:
Alicja Musielak, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru (NK/N/02/06/2021)
została wybrana:
Magdalena Woźniak, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/01/06/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/02/06/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/06/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/07/2021)
brak ofert kandydatek/kandydatów


 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców III (SOC/PCIII/01/07/2021)
nabór anulowano

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców oraz organizacyjnych Wydziału
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Organizacji, Dokumentacji, Ewidencji oraz Obywateli UE (SOC/ODE/01/06/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi Funduszu Solidarnościowego
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/07/2021)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II (SOC/PCII/01/07/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. gospodarowania mieniem urzędu
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Zamówień Publicznych i Mienia Urzędu  (AL/ZP/01/06/2021)
została wybrana:
Agata Nawrat, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i skarg
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli, Skarg i Egzekucji (NK/KSE/01/06/2021)
został wybrany:
Piotr Cicherski, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/03/05/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektor wojewódzki ds. kontroli i skarg
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli, Skarg i Egzekucji (NK/KSE/01/05/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. przyjmowania i analizy oświadczeń majątkowych, udostępniania informacji publicznej oraz dotacji
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli, Skarg i Egzekucji (NK/KSE/02/05/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. księgowania wydatków z funduszu socjalnego oraz ewidencji dochodów i kontroli formalno - rachunkowej
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu (OR/KB/01/06/2021)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru standardu usług w pomocy społecznej-kierujący zespołem inspektorów
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (ZP/KNPS/01/06/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. planowania i sprawozdawczości w zakresie zasiłków i świadczeń pomocy społecznej przyznawanych przez gminy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/06/2021)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
referenta ds. administracyjnych
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Organizacji, Dokumentacji, Ewidencji oraz Obywateli UE (SOC/ODE/01/06/2021)
została wybrana:
Anna Orzechowska-Malcharek, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców III (SOC/PCIII/01/06/2021)
została wybrana:
Paulina Płończak, zam. Kamieniec Wrocławski

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/05/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/05/2021)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. budżetu i planowania
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania (FB/BP/01/05/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/01/05/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/04/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/05/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Spraw Cudzoziemców w Legnicy (SOC/PSC/L/01/05/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. lokalizacji inwestycji
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Planowania Przestrzennego (IF/PP/01/05/2021)
została wybrana:
Barbara Zajdel - Kikut, zam. Oborniki Śląskie

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawn
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/06/2021)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
administratora ds. organizacyjnych
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/administrator/01/06/2021 Wałbrzych)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. księgowania wydatków z funduszu socjalnego oraz ewidencji dochodów i kontroli formalno - rachunkowej
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu (OR/KB/02/05/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców III (SOC/PCIII/02/05/2021)
została wybrana:
Jadwiga Wiśniewska, zam. Szczodre

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców III (SOC/PCIII/01/05/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
administratora ds. uniwersalnej obsługi klienta w zakresie spraw paszportowych
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/administrator/01/05/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych (BZ/LUSKŻ/01/05/2021)
została wybrana:
Maria Balicka, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców I (SOC/PCI/02/05/2021)
został wybrany:
Paweł Otoka, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców I (SOC/PCI/01/05/2021)
została wybrana:
Oleksandra Brantsyra, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/02/05/2021)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
starszego inspektora ds. technicznego zabezpieczenia łączności 
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Spraw Obronnych (BZ/SO/01/04/2021)
został wybrany:
Dariusz Murawski, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/04/2021)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/04/2021)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/01/03/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II (SOC/PCII/01/05/2021)
został wybrany:
Dmitry Dragun, zam. Wrocław

 

na stanowisko
administratora ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (administrator/ZP/KŚ/01/04/2021)
zostali wybrani:
Wiktoria Herbut, zam. Ziębice
Paulina Felczerek, zam. Wrocław
Sebastian Szaburo, zam. Pisarzowice
Anna Hanisz, zam. Częstochowa
Sabina Kalemba, zam. Brzeg Dolny

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. księgowania wydatków z funduszu socjalnego oraz ewidencji dochodów i kontroli formalno - rachunkowej
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu (OR/KB/01/05/2021)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
referenta prawno - administracyjnego ds. skarg i wniosków oraz kontroli działalności tłumaczy przysięgłych
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli, Skarg i Egzekucji (NK/KSE/01/04/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obiektów hydrotechnicznych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/02/03/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/01/03/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/02/03/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny (ZP/NKWR/01/03/2021)
został wybrany:
Jacek Sujka, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II (SOC/PCII/01/04/2021)
została wybrana:
Anna Bilous, zam. Katowice

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/02/03/2021)
została wybrana:
Sabina Szczepanowska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
referent ds. obsługi
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/03/2021)
została wybrana:
Wiktoria Hukiewicz, zam. Świebodzin

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Spraw Cudzoziemców w Legnicy (SOC/PSC/L/01/03/2021)
został wybrany:
Mariusz Łagoda, zam. Obora

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. potwierdzania trwałego zarządu
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/01/03/2021)
został wybrany:
Paweł Chadżaj, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru standardu usług w pomocy społecznej-kierujący zespołem inspektorów
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (ZP/KNPS/01/03/2021)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/03/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/02/02/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/03/2021)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. sprawozdawczości budżetowej w zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Finansów Publicznych (FB/KSFP/01/03/2021)
została wybrana:
Aleksandra Soczyńska - Kardysz, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców I (SOC/PCI/01/03/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców I (SOC/PCI/02/03/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. księgowania wydatków z funduszu socjalnego oraz ewidencji dochodów i kontroli formalno - rachunkowej
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu (OR/KB/01/04/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/01/02/2021)
została wybrana:
Jolanta Wereszka, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obywateli Unii Europejskiej i zaproszeń
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Organizacji, Dokumentacji, Ewidencji oraz Obywateli UE (SOC/ODE/02/02/2021)
został wybrany:
Marcin Socha, zam. Wrocław

 

na stanowisko
referenta ds. administracyjnych
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Organizacji, Dokumentacji, Ewidencji oraz Obywateli UE (SOC/ODE/03/02/2021)
została wybrana:
Ewa Czajka, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obywatelstwa i repatriacji
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego (SOC/OP/01/03/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego (SOC/OP/02/03/2021)
został wybrany:
Kamil Ilnicki, zam. Gądów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców III (SOC/PCIII/01/03/2021)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z podjęcia zatrudnienia

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/03/2021)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi dotacji i realizacji dochodów budżetowych
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji (OR/DD/01/03/2021)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie zasiłków i świadczeń pomocy społecznej przyznawanych przez gminy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/03/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
administratora ds. uniwersalnej obsługi klienta w zakresie spraw paszportowych
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/administrator/01/03/2021)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. księgowania wydatków z funduszu socjalnego oraz ewidencji dochodów i kontroli formalno - rachunkowej
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu (OR/KB/01/03/2021)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
referenta prawno - administracyjnego ds. skarg i wniosków oraz kontroli działalności tłumaczy przysięgłych
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli, Skarg i Egzekucji (NK/KSE/02/02/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli, skarg i egzekucji
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli, Skarg i Egzekucji (NK/KSE/01/02/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/02/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. sprawozdawczości budżetowej w zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Finansów Publicznych (FB/KSFP/01/02/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/01/2021)
został wybrany:
Jarosław Krawczyk, zam. Wrocław

 

na stanowisko
referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/02/02/2021) Delegatura w Jeleniej Górze
została wybrana:
Monika Hałasa, zam. Szczebrzeszyn

 

na stanowisko
psychologa
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Centrum Powiadamiania Ratunkowego (BZ/CPR/02/02/2021)
została wybrana:
Aneta Burniak, zam. Wrocław

 

na stanowisko
głównego specjalisty ds. obsługi sprzętu komputerowego i rozwiązywania problemów informatycznych
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Obsługi Teleinformatycznej (AL/OI/01/02/2021)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną, statystyki medycznej i monitorowania programów polityki zdrowotnej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/01/02/2021)
anulowanie naboru

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną i statystyki medycznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/02/02/2021)
anulowanie naboru

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. budżetu i planowania
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania (FB/BP/01/02/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w obszarze opieki zdrowotnej nad dziećmi i uczniami
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/03/02/2021)
anulowanie naboru

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie zasiłków i świadczeń pomocy społecznej przyznawanych przez gminy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/02/03/2021)
anulowanie naboru

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. potwierdzania trwałego zarządu
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/01/02/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/02/2021)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. budżetu i planowania
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania (FB/BP/01/02/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców I (SOC/PCI/01/02/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
referenta ds. administracyjnych
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Organizacji, Dokumentacji, Ewidencji oraz Obywateli UE (SOC/ODE/01/02/2021)
została wybrana:
Agnieszka Mrugowska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
referenta ds. obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/02/2021)
zostały wybrane:
Magdalena Moździerska, zam. Wrocław
Justyna Kowal-Łęcka, zam. Wilków

 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/01/02/2021)
został wybrany:
Andrzej Gąsiorek, zam. Wrocław

 

na stanowisko
administratora ds. uniwersalnej obsługi klienta w zakresie spraw paszportowych
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/administrator/01/02/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. księgowania wydatków z funduszu socjalnego oraz ewidencji dochodów i kontroli formalno - rachunkowej
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu (OR/KB/01/02/2021)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/02/02/2021)
została wybrana:
Klaudia Biegańska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/01/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II (SOC/PCII/01/01/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi dotacji i realizacji dochodów budżetowych
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji (OR/DD/01/01/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców III (SOC/PCIII/01/02/2021)
została wybrana:
Patrycja Smolny, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego (SOC/OP/01/01/2021)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
referent ds. obsługi
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/02/2021)
została wybrana:
Anna Różańska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Spraw Cudzoziemców w Legnicy (SOC/PSC/L/01/01/2021)
została wybrana:
Ewa Karska, zam. Złotoryja

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obywateli Unii Europejskiej i zaproszeń
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Organizacji, Dokumentacji, Ewidencji oraz Obywateli UE (SOC/ODE/01/01/2021)
została wybrana:
Aleksandra Wątor, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców I (SOC/PCI/01/01/2021)
została wybrana:
Katarzyna Żurowska, zam. Wrocław
 

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. sprawozdawczości budżetowej w zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Finansów Publicznych (FB/KSFP/01/01/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/01/2021)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/01/01/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
psychologa
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Centrum Powiadamiania Ratunkowego (BZ/CPR/01/02/2021)
anulowanie naboru

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obywatelstwa i repatriacji
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego (SOC/OP/01/01/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
zastępcy kierownika oddziału
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń (OR/OKS/01/01/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

liczba wejść: 25478

Metryka strony

Data publikacji : 04.02.2021
Data modyfikacji : 18.03.2022
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Drozdowska
Wydział Organizacji i Rozwoju
Autor :