Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o wynikach naboru

Rok 2021

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Dyrektor Generalny informuje, że w wyniku naboru

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego (SOC/OP/01/01/2021)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
referent ds. obsługi
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/02/2021)
została wybrana:
Anna Różańska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Spraw Cudzoziemców w Legnicy (SOC/PSC/L/01/01/2021)
została wybrana:
Ewa Karska, zam. Złotoryja

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obywateli Unii Europejskiej i zaproszeń
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Organizacji, Dokumentacji, Ewidencji oraz Obywateli UE (SOC/ODE/01/01/2021)
została wybrana:
Aleksandra Wątor, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców I (SOC/PCI/01/01/2021)
została wybrana:
Katarzyna Żurowska, zam. Wrocław
 

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. sprawozdawczości budżetowej w zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Finansów Publicznych (FB/KSFP/01/01/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/01/2021)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/01/01/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

 

na stanowisko
psychologa
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Centrum Powiadamiania Ratunkowego (BZ/CPR/01/02/2021)
anulowanie naboru

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obywatelstwa i repatriacji
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego (SOC/OP/01/01/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

 

na stanowisko
zastępcy kierownika oddziału
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń (OR/OKS/01/01/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata

liczba wejść: 1382

Metryka strony

Data publikacji : 04.02.2021
Data modyfikacji : 02.03.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Drozdowska
Wydział Organizacji i Rozwoju
Autor :