Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o wynikach naboru

Rok 2022

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Dyrektor Generalny informuje, że w wyniku naboru

na stanowisko
referenta ds.personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Spraw Cudzoziemców w Legnicy (SOC/PSC/L/01/12/2022)
została wybrana:
Karolina Worwąg, zam. Legnica

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców I (SOC/PCI/01/12/2022)
zostali wybrani:
Weronika Krajnik. Wrocław
Jacek Wilczyński, zam. Wysoka

 

na stanowisko
referenta ds. planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/04/11/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi Funduszu Solidarnościowego
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/03/11/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dotacji w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz programów resortowych
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/02/11/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dotacji w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz programów resortowych
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/11/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu (BHP/01/12/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/03/11/2022 Jelenia Góra)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/01/12/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi finansowo - księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Realizacji Dochodów i Wydatków (FB/RDW/01/11/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/11/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców oraz organizacyjnych Wydziału
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Organizacji, Dokumentacji, Ewidencji oraz Obywateli UE (SOC/ODE/01/11/2022)
została wybrana:
Aleksandra Cywicka, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. zabezpieczenia materiałowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych (BZ/LUSKŻ/01/10/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy (ZP/P/01/11/2022)
została wybrana:
Małgorzata Hazy, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/10/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/11/2022)
została wybrana:
Edyta Rzeźnik, zam. Łozina

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II (SOC/PCII/01/11/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
głównego specjalisty ds. zarządzania infrastrukturą sieciową
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Sieci i Systemów Informatycznych (AL/SI/01/11/2022)
została wybrana:
Barbara Wierzbińska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi klienta cudzoziemskiego i weryfikacji legalności pobytu oraz personalizacji kart pobytu
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/02/11/2022)
została wybrana:
Yaryna Ivanyk, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obywatelstwa i repatriacji
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego (SOC/OP/01/11/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu (BHP/01/11/2022)
kandydat/kandydatka zrezygnował/zrezygnowała z podjęcia zatrudnienia

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. realizacji wydatków dysponenta części budżetowej
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania (FB/BP/01/10/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/11/2022)
została wybrana:
Lesława Paciorkowska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/03/10/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/02/10/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. finansów i budżetu
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/03/10/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
Z-cy Kierownika Oddziału
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/02/10/2022)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/01/11/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/01/10/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/10/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru w obszarze komunikacji i transportu
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/01/10/2022)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Spraw Cudzoziemców w Legnicy (SOC/PSC/L/01/10/2022)
została wybrana:
Katarzyna Brzezina, zam. Legnica

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. organizacji Urzędu i administracji zespolonej
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń (OR/OKS/01/11/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/10/2022 Wałbrzych)
została wybrana:
Anna Turków, zam. Wałbrzych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/10/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. wywłaszczeń i odszkodowań
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/01/10/2022)
kandydat/kandydatka zrezygnował/zrezygnowała z podjęcia zatrudnienia

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/02/10/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i skarg
w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli, Skarg i Egzekucji (NK/KSE/01/09/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II (SOC/PCII/02/10/2022)
została wybrana:
Angelika Rutowicz, zam. Świdnica

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/01/10/2022)
została wybrana:
Aneta Englert, zam. Wrocław

 

na stanowisko
referenta ds. obsługi w zakresie prowadzenia spraw Wydziału
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Organizacji, Dokumentacji, Ewidencji oraz Obywateli UE (SOC/ODE/01/10/2022)
została wybrana:
Małgorzata Sobańska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Zezwoleń na Pracę (SOC/ZP/01/10/2022)
została wybrana:
Joanna Jaśkiewicz, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną i statystyki medycznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/01/09/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu (BHP/01/10/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II (SOC/PCII/01/10/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców III (SOC/PCIII/01/10/2022)
nabór anulowano

 

na stanowisko
referenta ds. obsługi
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/02/10/2022)
została wybrana:
Natalia Dzierzon, zam. Dobrzykowice

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/10/2022)
została wybrana:
Dominika Rozpędowska-Słotta, zam. Kiełczów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dotacji w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz programów resortowych
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/02/10/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/03/10/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. zabezpieczenia materiałowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych (BZ/LUSKŻ/01/09/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. monitorowania i kontroli w zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/02/09/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. zagrożeń nadzwyczajnych i zapobiegania ich skutkom
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (BZ/WCZK/02/09/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. pełnienia całodobowego dyżuru w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (BZ/WCZK/01/09/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego informatyka ds. systemów informatycznych
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale  Sieci i Systemów Informatycznych (AL/SI/01/08/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi finansowo - księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Realizacji Dochodów i Wydatków (FB/RDW/01/08/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi Funduszu Solidarnościowego
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/10/2022)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
referenta ds. obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/03/09/2022)
został wybrany:
Dmytro Długosz, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. wywłaszczeń i odszkodowań
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/01/09/2022)
została wybrana:
Joanna Mąkowska, zam. Wrocław
 

na stanowisko
referenta ds. planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/09/2022)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dotacji w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz programów resortowych
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/02/09/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. budżetu i planowania
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania (FB/BP/01/09/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/02/09/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
Z-cy Kierownika Oddziału
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/01/09/2022)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obiektów hydrotechnicznych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/02/09/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dochodów budżetowych, dotacji i kontroli w ramach desygnacji
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji (OR/DD/01/09/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/09/2022 Wałbrzych)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/02/09/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/09/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/09/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/09/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/03/09/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/01/09/2022)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/01/09/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora ds. technicznego zabezpieczenia łączności (BZ/SO/01/09/2022)
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Spraw Obronnych
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/01/08/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru (NK/N/01/08/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/09/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego inspektora ds. wsparcia obsługi cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II (SOC/PCII/02/09/2022)
został wybrany:
Łukasz Wcisło, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II (SOC/PCII/01/09/2022)
została wybrana:
Karolina Wielgosik, zam. Dobrzykowice

 

na stanowisko
referenta ds. obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/09/2022)
zostały wybrane:
Marta Tajs-Dunajko, zam. Wrocław
Stefania Chorko, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców III (SOC/PCIII/01/09/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
referenta ds. obsługi
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/09/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi Funduszu Solidarnościowego
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/03/08/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
referenta ds. gospodarowania mieniem Urzędu
w Biurze Administracji i Logistyki  w Oddziale Zamówień Publicznych i Mienia Urzędu (AL/ZP/01/08/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. finansów i budżetu
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/01/08/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i skarg
w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli, Skarg i Egzekucji (NK/KSE/01/07/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli, skarg i egzekucji
w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli, Skarg i Egzekucji (NK/KSE/02/07/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/01/08/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. monitorowania i kontroli w zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/08/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/08/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
Kierownika Oddziału
w Biurze Wojewody w Oddziale Komunikacji Społecznej (BW/KS/01/07/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców III (SOC/PCIII/02/08/2022)
została wybrana:
Romana Błachuta, zam. Strzelin

 

na stanowisko
referenta ds. obsługi w zakresie prowadzenia spraw Wydziału
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Organizacji, Dokumentacji, Ewidencji oraz Obywateli UE (SOC/ODE/01/09/2022)
został wybrany:
Jakub Kwocz, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dotacji w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz programów resortowych
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/04/08/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/04/05/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/03/05/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
Z-cy Kierownika Oddziału
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/01/07/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. budżetu i planowania
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania (FB/BP/01/07/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/08/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
psychologa
w Dyspozytorni Medycznej (DM/01/08/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dotacji w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz programów resortowych
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/08/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
referenta ds. planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/07/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
administratora ds. programów finansowanych ze środków z Funduszu Solidarnościowego
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (administrator/ZP/ZS/02/08/2022)
zostali wybrani:
Justyna Salamon, zam. Jeszkowice
Andrzej Bury, zam. Kiełczów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/07/2022) Delegatura w Wałbrzychu
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/02/07/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/01/07/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/07/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/07/2022)
została wybrana:
Małgorzata Milewska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców III (SOC/PCIII/01/08/2022)
została wybrana:
Aneta Wieczorek, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/02/07/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. rozliczania dotacji oraz kwalifikacji wojskowej i świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego (SOC/OP/01/08/2022)
została wybrana:
Anna Kluczyńska, zam. Mirków

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. monitorowania i kontroli w zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/07/2022)
został wybrany:
Michał Kulawiak, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. umów i zaopatrzenia
w Biurze Administracji i Logistyki  w Oddziale Zamówień Publicznych i Mienia Urzędu (AL/ZP/01/07/2022)
została wybrana:
Paula Petri, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi finansowo - księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa
w Wydziale Finansów i Budżetu  w Oddziale Realizacji Dochodów i Wydatków (FB/RDW/01/07/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/01/06/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi systemu PRM
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego (BZ/RM/01/07/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. wywłaszczeń i odszkodowań
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/01/07/2022)
zostali wybrani:
Agata Lenar, zam. Wrocław
Łukasz Rafalski, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dochodów budżetowych i obsługi dotacji
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji (OR/DD/01/07/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/01/07/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/02/07/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obiektów hydrotechnicznych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/03/07/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/01/07/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/02/07/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru (NK/N/01/06/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
referenta ds. obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/07/2022)
zostali wybrani:
Wiktoria Zuba, zam. Wrocław
Patryk Dobrowolski, zam. Wrocław
Agnieszka Sylwester, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/02/06/2022 Jelenia Góra)
kandydat/kandydatka zrezygnował/zrezygnowała z podjęcia zatrudnienia

 

na stanowisko
referenta ds. administracyjnych
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Organizacji, Dokumentacji, Ewidencji oraz Obywateli UE (SOC/ODE/02/06/2022)
została wybrana:
Izabela Kaczmarczyk, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. finansów i budżetu
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/02/06/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
Z-cy Kierownika Oddziału
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/01/06/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. medycznych w zakresie systemu PRM
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego (BZ/RM/01/06/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/02/06/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/06/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy (ZP/P/01/06/2022)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
administratora ds. programów finansowanych ze środków z Funduszu Solidarnościowego
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (administrator/ZP/ZS/02/06/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi Funduszu Solidarnościowego
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/07/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dotacji w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz programów resortowych
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/06/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. zabezpieczenia materiałowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych (BZ/LUSKŻ/01/05/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/05/2022)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. wywłaszczeń i odszkodowań
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/01/06/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego inspektora ds. technicznego zabezpieczenia łączności (BZ/SO/01/05/2022)
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Spraw Obronnych
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/02/05/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi finansowo - księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa
w Wydziale Finansów i Budżetu  w Oddziale Realizacji Dochodów i Wydatków (FB/RDW/01/05/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. monitorowania i kontroli w zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/04/05/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/03/05/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. wywłaszczeń i odszkodowań
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/02/05/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/03/06/2022 Jelenia Góra)
została wybrana:
Magdalena Tyrpak-Argyelan, zam. Stare Rochowice

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/02/06/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/06/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
psychologa
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego (BZ/CPR/01/05/2022)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
referenta ds. administracyjnych
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Organizacji, Dokumentacji, Ewidencji oraz Obywateli UE (SOC/ODE/01/06/2022)
została wybrana:
Ewantija Maciejewska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców III (SOC/PCIII/01/06/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru i kontroli w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny (ZP/NKWR/01/05/2022)
została wybrana:
Aleksandra Ogrodnik, zam. Sobótka

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. programów rządowych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/03/06/2022)
została wybrana:
Anastazja Zakęś, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. zamówień publicznych
w Biurze Administracji i Logistyki  w Oddziale Zamówień Publicznych i Mienia Urzędu (AL/ZP/01/05/2022)
została wybrana:
Justyna Daszkowska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego referenta ds. planów finansowych i sprawozdań budżetowych
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu (OR/KB/01/04/2022)
została wybrana:
Magdalena Rynewka - Rosiak, zam. Wrocław

 

na stanowisko
Z- cy  Kierownika Oddziału
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/04/05/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny (ZP/NKWR/02/05/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru w obszarze komunikacji i transportu
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/01/05/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru (NK/N/02/05/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru (NK/N/01/05/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/01/05/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/03/05/2022)
została wybrana:
Lucyna Kurzeja, zam. Środa Śl.

 

na stanowisko
referenta ds. weryfikacji i obiegu dokumentów
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców III (SOC/PCIII/02/05/2022)
zostali wybrani:
Grzegorz Antczak, zam. Wrocław
Jędrzej Gibasiewicz, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców III (SOC/PCIII/01/05/2022)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z podjęcia zatrudnienia

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dochodów budżetowych, dotacji i kontroli w ramach desygnacji
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji (OR/DD/01/06/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/05/2022) Delegatura w Wałbrzychu
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/02/05/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy (ZP/P/01/05/2022)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II (SOC/PCII/01/05/2022)
zostali wybrani:
Damian Olszewski, zam. Wrocław
Marta Kurek, zam. Oleśnica 

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. monitorowania i kontroli w zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/05/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. finansów i budżetu
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/02/05/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/01/05/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. monitorowania i kontroli w zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/02/05/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. budżetu i planowania
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania (FB/BP/01/05/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/05/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. wywłaszczeń i odszkodowań
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/01/05/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. utrzymania lotniczego przejścia granicznego
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/04/04/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. zamówień publicznych
w Biurze Administracji i Logistyki  w Oddziale Zamówień Publicznych i Mienia Urzędu (AL/ZP/01/04/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i skarg
w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli, Skarg i Egzekucji (NK/KSE/01/04/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/01/04/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/04/2022)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z podjęcia zatrudnienia

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/03/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
Kierownika Oddziału
w Biurze Administracji i Logistyki  w Oddziale Zamówień Publicznych i Mienia Urzędu (AL/ZP/01/05/2022)
został wybrany:
Michał Skrzypek, zam. Oleśnica

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dotacji w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz programów resortowych
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/05/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
administratora ds. programów finansowanych ze środków z Funduszu Solidarnościowego
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (administrator/ZP/ZS/01/05/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dochodów budżetowych
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji (OR/DD/01/04/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/04/2022)
została wybrana:
Grażyna Jurga, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. płac i obsługi zleceń
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń (OR/OKS/01/04/2022)
została wybrana:
Agnieszka Kubiak-Gorlicka, zam. Bielawa

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II (SOC/PCII/01/04/2022)
została wybrana:
Patrycja Głogowska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II (SOC/PCII/02/04/2022)
anulowano nabór

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/01/04/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego inspektora ds. technicznego zabezpieczenia łączności (BZ/SO/01/04/2022)
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Spraw Obronnych
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. zabezpieczenia materiałowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych (BZ/LUSKŻ/01/04/2022)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. wywłaszczeń i odszkodowań
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań (IF/WO/01/04/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/01/04/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. monitorowania i kontroli w zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/02/04/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
specjalisty ds. wsparcia Wydziału
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Organizacji, Dokumentacji, Ewidencji oraz Obywateli UE (SOC/ODE/03/04/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. finansów i budżetu
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/03/04/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru w obszarze komunikacji i transportu
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/02/04/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. programów rządowych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/01/04/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/04/2022)
zostały wybrane:
Sonia Szczypior, zam. Wrocław
Sandra Kowalczyk, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dotacji w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz programów resortowych
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/04/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców III (SOC/PCIII/01/04/2022)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z podjęcia zatrudnienia

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców I (SOC/PCI/01/04/2022)
zostały wybrane:
Anna Kovalska, zam. Wrocław
Anna Szkarłat, zam. Siemianowice Śl.
Alicja Kłosowska-Rożenek, zam. Wrocław

 

na stanowisko
referenta ds. obsługi
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/02/04/2022)
anulowano nabór

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców I (SOC/PCI/02/04/2022)
został wybrany:
Adrian Porwich, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. dokumentacji
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Organizacji, Dokumentacji, Ewidencji oraz Obywateli UE (SOC/ODE/02/04/2022)
została wybrana:
Justyna Kamińska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
referenta ds. obsługi w zakresie prowadzenia spraw Wydziału
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Organizacji, Dokumentacji, Ewidencji oraz Obywateli UE (SOC/ODE/01/04/2022)
została wybrana:
Katarzyna Nowak, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy (ZP/P/01/03/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/04/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi finansowo - księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa
w Wydziale Finansów i Budżetu  w Oddziale Realizacji Dochodów i Wydatków (FB/RDW/01/04/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/04/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. weryfikacji i kontroli finansowo-księgowej oraz analiz budżetowych
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu (OR/KB/01/04/2022)
została wybrana:
Iwona Słomian, zam. Śliwice

 

na stanowisko
psychologa
w Dyspozytorni Medycznej we Wrocławiu (DM/01/03/2022)
została wybrana:
Aneta Burniak, zam. Wrocław

 

na stanowisko
Zastępcy Kierownika Oddziału
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/01/03/2022)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/03/2022)
została wybrana:
Justyna Bednarczyk, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Spraw Cudzoziemców w Legnicy (SOC/PSC/L/02/03/2022)
została wybrana:
Monika Isbrandt, zam. Legnica

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Spraw Cudzoziemców w Legnicy (SOC/PSC/L/01/03/2022)
został wybrany:
Tomasz Sobiesiak, zam. Legnica

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. budżetu i planowania
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania (FB/BP/01/03/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/01/03/2022)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/02/03/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/03/03/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obiektów hydrotechnicznych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/02/03/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/03/2022)
została wybrana:
Bożena Olender, zam. Oława
 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny (ZP/NKWR/02/02/2022)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny (ZP/NKWR/01/02/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/01/03/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi finansowo - księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa
w Wydziale Finansów i Budżetu  w Oddziale Realizacji Dochodów i Wydatków (FB/RDW/01/03/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. płac i obsługi zleceń
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń (OR/OKS/01/03/2022)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z podjęcia zatrudnienia

 

na stanowisko
administratora ds. programów finansowanych ze środków z Funduszu Solidarnościowego
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (administrator/ZP/ZS/01/03/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. weryfikacji i kontroli finansowo-księgowej oraz analiz budżetowych
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu (OR/KB/01/02/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. zabezpieczenia materiałowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych (BZ/LUSKŻ/01/02/2022)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców oraz organizacyjnych Wydziału
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Organizacji, Dokumentacji, Ewidencji oraz Obywateli UE (SOC/ODE/01/03/2022)
anulowano nabór

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/02/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/03/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II (SOC/PCII/03/02/2022)
została wybrana:
Karolina Wojda, zam. Chwałowice
 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców I (SOC/PCI/01/02/2022)
zostali wybrani:
Aneta Zygała, zam. Wrocław
Kinga Wajdzik, zam. Kostkowice
Tomasz Ogorzelec, zam. Głuszyca

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/02/2022 Jelenia Góra) Delegatura w Jeleniej Górze
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z podjęcia zatrudnienia

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy (ZP/P/01/02/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców III (SOC/PCIII/02/02/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/01/02/2022)
został wybrany:
Mariusz Szwiec, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/03/02/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/02/02/2022) Delegatura w Jeleniej Górze
została wybrana:
Agnieszka Belniak, zam. Jelenia Góra

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Spraw Cudzoziemców w Legnicy (SOC/PSC/L/02/02/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Spraw Cudzoziemców w Legnicy (SOC/PSC/L/02/01/2022)
została wybrana:
Katarzyna Biśto, zam. Lubin

 

na stanowisko
psychologa
w Dyspozytorni Medycznej we Wrocławiu (DM/02/12/2021)
anulowano nabór

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. utrzymania lotniczego przejścia granicznego
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/01/01/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/02/2022)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
Z-cy Kierownika Oddziału
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/02/12/2021)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/01/02/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/02/02/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obiektów hydrotechnicznych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/03/02/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Spraw Cudzoziemców w Legnicy (SOC/PSC/L/01/02/2022)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Spraw Cudzoziemców w Legnicy (SOC/PSC/L/01/01/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Spraw Cudzoziemców w Legnicy (SOC/PSC/L/02/01/2022)
została wybrana:
Justyna Dziak, zam. Legnica

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. przyjmowania i analizy oświadczeń majątkowych, udostępniania informacji publicznej oraz dotacji
w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli, Skarg i Egzekucji (NK/KSE/01/02/2022)
została wybrana:
Magdalena Pawlak, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. płac i obsługi zleceń
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń (OR/OKS/01/02/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców III (SOC/PCIII/01/02/2022)
została wybrana:
Alina Bronowicka, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II (SOC/PCII/02/02/2022)
została wybrana:
Karolina Misterska, zam. Racibórz

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. zarządzania kryzysowego i planowania cywilnego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności  (BZ/BOL/01/01/2022)
został wybrany:
Krzysztof Noculak, zam. Dobrzykowice

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi finansowo - księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa
w Wydziale Finansów i Budżetu  w Oddziale Realizacji Dochodów i Wydatków (FB/RDW/01/01/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. medycznych w zakresie systemu PRM
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego (BZ/RM/02/01/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. finansowania zadań systemu PRM
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego (BZ/RM/01/01/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dochodów budżetowych i kontroli w ramach desygnacji
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji (OR/DD/01/01/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/01/01/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/01/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/01/2022)
zostali wybrani:
Mariola Słoma, zam. Wrocław
Maciej Wolny, zam. Uraz

 

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/01/12/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. zabezpieczenia materiałowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych (BZ/LUSKŻ/01/01/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i skarg
w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli, Skarg i Egzekucji (NK/KSE/02/12/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. przyjmowania i analizy oświadczeń majątkowych, udostępniania informacji publicznej oraz dotacji
w Wydziale Prawnym,  Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli, Skarg i Egzekucji (NK/KSE/01/01/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/01/01/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i skarg
w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli, Skarg i Egzekucji (NK/KSE/01/12/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. planowania operacyjnego i programowania obronnego, wsparcia państwa gospodarza i współpracy cywilno-wojskowej
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Spraw Obronnych (BZ/SO/01/01/2022)
został wybrany:
Roman Jaszczyk, zam. Wrocław

 

na stanowisko
referenta ds. obsługi
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/01/2022)
została wybrana:
Magdalena Jaszewska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/01/2022)
została wybrana:
Maria Gosławska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II (SOC/PCII/01/02/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy (ZP/P/01/01/2022)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań  (IF/WO/01/01/2022)
został wybrany:
Stanisław Pieńkowski, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II (SOC/PCII/02/01/2022)
została wybrana:
Izabela Mydło, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II (SOC/PCII/01/01/2022)
została wybrana:
Kristina Kondratyeva, zam. Wrocław

 

na stanowisko
referenta ds. kancelaryjnych
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Zarządzania Dokumentacją (OR/ZD/01/01/2022)
została wybrana:
Gabriela Modrzejewska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. płac i obsługi zleceń
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń (OR/OKS/01/01/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. budżetu i planowania
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania (FB/BP/01/01/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/03/12/2021)
decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z podjęcia zatrudnienia

 

na stanowisko
psychologa
w Dyspozytorni Medycznej w Legnicy (DM/03/12/2021)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
referenta ds. administracyjnych
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Organizacji, Dokumentacji, Ewidencji oraz Obywateli UE (SOC/ODE/01/01/2022)
anulowano nabór

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej  w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/12/2021)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. płac i obsługi zleceń
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń (OR/OKS/02/12/2021)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i  regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/02/12/2021)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/12/2021)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/01/12/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/12/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru (NK/N/01/12/2021)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II (SOC/PCII/01/12/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Spraw Cudzoziemców w Legnicy (SOC/PSC/L/01/11/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
administratora ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/administrator/04/12/2021)
zostały wybrane:
Aneta Ilnicka, zam. Królikowice
Małgorzata Milewska, zam. Wrocław
Dorota Maliszewska, zam. Chrząstawa Wielka

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców I (SOC/PCI/01/12/2021)
został wybrany:
Hubert Bednarski, zam. Wrocław

 

na stanowisko
zastępcy Kierownika Oddziału
w Dyspozytorni Medycznej (DM/01/12/2021)
została wybrana:
Agnieszka Moll, zam. Legnica

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych i sieci
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/01/12/2021)
została wybrana:
Justyna Grochal - Oracz, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Spraw Cudzoziemców w Legnicy (SOC/PSC/L/01/12/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury  w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/01/11/2021)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi finansowo - księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa
w Wydziale Finansów i Budżetu  w Oddziale Realizacji Dochodów i Wydatków (FB/RDW/01/12/2021)
brak ofert kandydatek/kandydatów

liczba wejść: 20667

Metryka strony

Data publikacji : 11.01.2022
Data modyfikacji : 12.01.2023
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Augustyniak
Wydział Organizacji i Rozwoju
Autor :