Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o wynikach naboru

Rok 2023

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Dyrektor Generalny informuje, że w wyniku naboru

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców III (SOC/PCIII/01/11/2023)
została wybrana:
Aleksandra Szczepaniak, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II (SOC/PCII/02/11/2023)
została wybrana:
Ilona Pravdiuk, zam. Wrocław

 

na stanowisko
Kierownika Oddziału
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Obsługi Teleinformatycznej (AL/OI/01/11/2023)
została wybrana:
Danuta Makarewicz, zam. Wrocław

 

na stanowisko
referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/PSC/L/01/10/2023)
została wybrana:
Anna Fornal-Penkala, zam. Legnica

 

na stanowisko
głównego specjalisty ds. zarządzania infrastrukturą sieciową
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Sieci i Systemów Informatycznych (AL/SI/01/11/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi systemu PRM
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego (BZ/RM/01/11/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/11/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
Z-cy Kierownika Oddziału
w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli, Skarg i Egzekucji (NK/KSE/01/11/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/02/10/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. budżetu i planowania
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania
została wybrana:
Aleksandra Błaszczyk, zam. Długołęka

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. weryfikacji i kontroli finansowo-księgowej oraz analiz budżetowych
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu (OR/KB/01/11/2023)
została wybrana:
Karolina Żak, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/10/2023)
została wybrana:
Karolina Baraniak, zam. Wrocław

 

na stanowisko
administratora ds. programów finansowanych ze środków z Funduszu Solidarnościowego
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (administrator ZP/ZS/01/10/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+"
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/02/10/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/01/11/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
Z-cy Kierownika Oddziału
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/01/10/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/01/10/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/10/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
referenta ds. weryfikacji i obiegu dokumentów
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II (SOC/PCII/01/10/2023)
została wybrana:
Maja Górna-Białowiec, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Zezwoleń na Pracę (SOC/ZP/01/10/2023)
została wybrana:
Agnieszka Pawlik, zam. Zawonia

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/02/10/2023)
został wybrany:
Jarema Igor Ostrowski, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa oraz nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy (ZP/P/01/10/2023)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa, kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy oraz szkoleń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Pracy (ZP/P/02/10/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań  (IF/WO/02/10/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. medycznych w zakresie systemu PRM
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego (BZ/RM/02/09/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi finansowo - księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Realizacji Dochodów i Wydatków (FB/RDW/01/10/2023)
została wybrana:
Janina Wólczyńska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/10/2023)
został wybrany:
Tomasz Ozimek, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i skarg
w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli, Skarg i Egzekucji (NK/KSE/01/10/2023)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. pełnienia całodobowego dyżuru w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (BZ/WCZK/01/09/2023)
zostali wybrani:
Joanna Suszycka, zam. Ząbkowice Śląskie
Adam Dobiech, zam Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/01/10/2023)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/10/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi systemu PRM
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego (BZ/RM/01/09/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru (NK/N/01/09/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań  (IF/WO/01/10/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
głównego specjalisty ds. sieci, dróg, lotnisk cywilnych i obiektów hydrotechnicznych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/03/09/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
głównego specjalisty ds. zarządzania infrastrukturą sieciową
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Sieci i Systemów Informatycznych (AL/SI/01/09/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/02/09/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/02/09/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/03/08/2023)
kandydat/kandydatka zrezygnował/zrezygnowała z podjęcia zatrudnienia

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. środowiska
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Rolnictwa i Środowiska (NRŚ/RŚ/01/09/2023)
została wybrana:
Monika Jankowska, zam. Kiełczów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/02/08/2023)
został wybrany:
Szymon Bronowski, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/01/09/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/09/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/09/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/08/2023)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/02/08/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/01/08/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/02/08/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/09/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II (SOC/PCII/01/10/2023)
została wybrana:
Julia Nyzhnyk, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi finansowo - księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Realizacji Dochodów i Wydatków (FB/RDW/01/08/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli, skarg i egzekucji
w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli, Skarg i Egzekucji (NK/KSE/01/03/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji wydatków dysponenta części budżetowej
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania (FB/BP/01/09/2023)
została wybrana:
Monika Szulak, zam. Wołów

 

na stanowisko
referenta ds. obsługi
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/03/10/2023)
nabór anulowano

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. weryfikacji i kontroli finansowo-księgowej oraz analiz budżetowych
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu (OR/KB/01/09/2023)
kandydat/kandydatka zrezygnował/zrezygnowała z podjęcia zatrudnienia

 

na stanowisko
inspektora ds. obsługi kancelaryjnej Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych oraz specjalizacji wyższych kadr medycznych
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Wyższych Kadr Medycznych (ZP/WKM/01/09/2023)
została wybrana:
Izabela Bzdyra, zam. Wrocław

 

na stanowisko
referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/03/09/2023)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego (SOC/OP/02/08/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obywatelstwa i repatriacji
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego (SOC/OP/01/08/2023)
została wybrana:
Kaja Stelmaszewska, zam. Łęczyca

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta w Delegaturze w Jeleniej Górze (SOC/POK/01/08/2023 Jelenia Góra)
została wybrana:
Elżbieta Zawada-Wesołowska, zam. Jelenia Góra

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+"
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/02/08/2023)
została wybrana:
Mariola Flis, zam. Brzeg

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dotacji w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz programów resortowych
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/08/2023)
została wybrana:
Natalia Tatrocka, zam. Sobótka

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/02/09/2023)
została wybrana:
Inga Łukaszewicz, zam. Kiełczów

 

na stanowisko
starszego informatyka ds. systemów informatycznych
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Sieci i Systemów Informatycznych (AL/SI/01/09/2023)
został wybrany:
Paweł Nazarkiewicz, zam. Wrocław

 

na stanowisko
Kierownika Oddziału
w Biurze Wojewody w Oddziale Komunikacji Społecznej (BW/KS/01/09/2023)
został wybrany:
Jakub Horbacz, zam. Wrocław

 

na stanowisko
specjalisty ds. kadrowych i archiwalnych
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń (OR/OKS/01/09/2023)
została wybrana:
Anita Kolak, zam. Iwiny

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i skarg
w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli, Skarg i Egzekucji (NK/KSE/02/07/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/08/2023)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/09/2023)
nabór anulowano

 

na stanowisko
psychologa
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Centrum Powiadamiania Kryzysowego (BZ/CPR/01/07/2023)
została wybrana:
Mariola Gołębiewska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. sprawozdawczości budżetowej w zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Finansów Publicznych (FB/KSFP/01/07/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/08/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/01/08/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/07/2023)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli, skarg i egzekucji
w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli, Skarg i Egzekucji (NK/KSE/01/07/2023)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. medycznych w zakresie systemu PRM
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego (BZ/RM/02/06/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi systemu PRM
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego (BZ/RM/01/06/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. środowiska
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Rolnictwa i Środowiska (NRŚ/RŚ/01/07/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/02/07/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru (NK/N/01/07/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji wydatków dysponenta części budżetowej
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania (FB/BP/01/06/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. pełnienia całodobowego dyżuru w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (BZ/WCZK/01/07/2023)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/07/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. budżetu i planowania
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania (FB/BP/02/06/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców III (SOC/PCIII/01/08/2023)
została wybrana:
Sara Buschmann, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/07/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. kontroli zadań z zakresu świadczeń na rzecz rodziny
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (ZP/KNPS/01/07/2023)
została wybrana:
Agnieszka Toporowska-Karp, zam. Oława

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/07/2023)
została wybrana:
Edyta Pasturek, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/01/07/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/01/07/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dochodów budżetowych i obsługi dotacji
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji (OR/DD/01/07/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie świadczeń dla rodzin
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/04/06/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. lokalizacji inwestycji
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Planowania Przestrzennego (IF/PP/01/06/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/06/2023)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/02/06/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/03/06/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie świadczeń dla rodzin
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/06/2023)
została wybrana:
Mirosława Urbańska, zam. Kępno

 

na stanowisko
inspektora ds. dotacji w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz programów resortowych
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/02/06/2023)
została wybrana:
Ksenia Szadura, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+"
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/03/06/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi finansowo - księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Realizacji Dochodów i Wydatków (FB/RDW/01/05/2023)
kandydat/kandydatka zrezygnował/zrezygnowała z podjęcia zatrudnienia

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/02/05/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/01/07/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obywatelstwa i repatriacji
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego (SOC/OP/01/07/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego (SOC/OP/02/07/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/06/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego informatyka ds. zarządzania infrastrukturą i usługami sieciowymi
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Sieci i Systemów Informatycznych (AL/SI/01/06/2023)
został wybrany:
Daniel Sosnowski, zam. Wrocław

 

na stanowisko
referenta ds. obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/02/06/2023)
został wybrany:
Andrzej Bernacki, zam. Oleśnica

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców III (SOC/PCIII/01/06/2023)
została wybrana:
Aleksandra Wolańska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/06/2023)
nabór anulowano

 

na stanowisko
psychologa
w Dyspozytorni Medycznej (DM/01/06/2023)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
Z-cy Kierownika Oddziału
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/01/05/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/01/06/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/02/06/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. środowiska
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Rolnictwa i Środowiska (NRŚ/RŚ/01/06/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/02/06/2023)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
radcy prawnego ds. obsługi prawnej Urzędu i zastępstwa procesowego
w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli w Oddziale Prawnym (NK/OP/01/05/2023)
została wybrana:
Izabela Kasztelowicz, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/01/06/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
osoby do obsługi sekretariatu
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej (obsługa sekretariatu/ZP/01/05/2023)
została wybrana:
Karolina Maksińska, zam. Sulęcin

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Spraw Cudzoziemców w Legnicy (SOC/PSC/L/01/05/2023)
została wybrana:
Magdalena Rogala, zam. Legnica
 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. monitorowania i kontroli w zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/05/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/01/05/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. monitorowania i kontroli w zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/06/2023)
anulowano nabór

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/05/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
specjalisty ds. kontroli zadań z zakresu świadczeń na rzecz rodziny
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (ZP/KNPS/01/05/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
administratora ds. programów finansowanych ze środków z Funduszu Solidarnościowego
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (administrator ZP/ZS/03/05/2023)
kandydat/kandydatka zrezygnował/zrezygnowała z podjęcia zatrudnienia

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie świadczeń dla rodzin
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/05/05/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dotacji w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz programów resortowych
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/02/05/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+"
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/04/05/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obywatelstwa i repatriacji
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego (SOC/OP/01/04/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego (SOC/OP/02/04/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu (BHP/01/05/2023)
została wybrana:
Katarzyna Młynarkiewicz, zam. Świdnica

 

na stanowisko
administratora ds. programów finansowanych ze środków z Funduszu Solidarnościowego
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (administrator ZP/ZS/01/05/2023)
została wybrana:
Angela Strug, zam. Maniów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. programów rządowych
w Biurze Wojewody w Oddziale Rozwoju i Projektów Strategicznych (BW/RPS/01/05/2023)
została wybrana:
Sylwia Dawgiert - Malinowska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/02/05/2023)
został wybrany:
Maciej Szałęga, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. sprawozdawczości budżetowej w zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Finansów Publicznych (FB/KSFP/01/05/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji wydatków dysponenta części budżetowej
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania (FB/BP/01/04/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. budżetu i planowania
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania (FB/BP/01/05/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/05/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań  (IF/WO/01/05/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/05/2023)
został wybrany:
Kamil Skrzypek, zam. Kąty Wrocławskie

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. medycznych w zakresie systemu PRM
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego (BZ/RM/02/04/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi systemu PRM
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego (BZ/RM/01/04/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
radcy prawnego ds. obsługi prawnej Urzędu i zastępstwa procesowego
w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli w Oddziale Prawnym (NK/OP/01/02/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. pełnienia całodobowego dyżuru w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (BZ/WCZK/01/04/2023)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/02/04/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/03/04/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/03/2023)
kandydat/kandydatka zrezygnował/zrezygnowała z podjęcia zatrudnienia

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi finansowo - księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Realizacji Dochodów i Wydatków (FB/RDW/01/04/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/04/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
specjalisty ds. kontroli zadań z zakresu świadczeń na rzecz rodziny
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (ZP/KNPS/01/04/2023)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/02/05/2023)
został wybrany:
Andrzej Bury, zam. Kiełczów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/01/04/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego informatyka ds. systemów informatycznych
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Sieci i Systemów Informatycznych  (AL/SI/01/04/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/03/03/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu (BHP/01/04/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
referenta ds. obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta (SOC/POK/01/04/2023)
został wybrany:
Dariusz Blok, zam. Oleśnica

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych oraz specjalizacji wyższych kadr medycznych
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Wyższych Kadr Medycznych (ZP/WKM/01/03/2023)
została wybrana:
Agnieszka Rzepkowska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. finansów i budżetu
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/01/04/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. budżetu i planowania
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania (FB/BP/02/03/2023)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/02/03/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/01/03/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/01/03/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. monitorowania i kontroli w zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/02/03/2023)
anulowano nabór

 

na stanowisko
Z-cy Kierownika Oddziału
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/01/04/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/02/04/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru podmiotów leczniczych realizujących opiekę zdrowotną nad matką i dzieckiem oraz opiniowania programów polityki zdrowotnej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/01/03/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/03/2023)
została wybrana:
Katarzyna Stańco - Rokita, zam. Długołęka

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru (NK/N/01/02/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/02/03/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. medycznych w zakresie systemu PRM
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego (BZ/RM/01/02/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi systemu PRM
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego (BZ/RM/02/02/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców III (SOC/PCIII/01/04/2023)
anulowano nabór

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców I (SOC/PCI/01/03/2023)
została wybrana:
Wioletta Goraj, zam. Wrocław

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/03/2023)
została wybrana:
Małgorzata Galek, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obiektów hydrotechnicznych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/02/03/2023)
została wybrana:
Nicol Waliczek, zam. Wrocław
 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji wydatków dysponenta części budżetowej
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania (FB/BP/01/03/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/03/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/01/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/01/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i skarg
w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli, Skarg i Egzekucji (NK/KSE/01/01/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. monitorowania i kontroli w zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/02/01/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta w Delegaturze w Wałbrzychu (SOC/POK/01/02/2023)
została wybrana:
Małgorzata Wojtowicz, zam. Wałbrzych
 

na stanowisko
specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu (BHP/01/02/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/02/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. monitorowania i kontroli w zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/02/02/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego informatyka ds. systemów informatycznych
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Sieci i Systemów Informatycznych  (AL/SI/02/01/2023)
kandydat/kandydatka zrezygnował/zrezygnowała z podjęcia zatrudnienia

 

na stanowisko
psychologa
w Dyspozytorni Medycznej (DM/01/02/2023)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/03/03/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/01/03/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
referenta ds. planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/02/2023)
została wybrana:
Dorota Maliszewska, zam. Chrząstawa Wielka

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/01/02/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/03/02/2023)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
głównego specjalisty ds. zarządzania infrastrukturą sieciową
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Sieci i Systemów Informatycznych  (AL/SI/01/02/2023)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
specjalisty ds. obsługi Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych oraz specjalizacji wyższych kadr medycznych
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Wyższych Kadr Medycznych (ZP/WKM/01/02/2023)
została wybrana:
Maria Zapotoczna, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi Funduszu Solidarnościowego
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/03/02/2023)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dotacji w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz programów resortowych
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/02/02/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta w Delegaturze w Jeleniej Górze (SOC/POK/01/02/2023)
została wybrana:
Maja Lewandowska, zam. Łomnica
 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi finansowo - księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Realizacji Dochodów i Wydatków (FB/RDW/01/02/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. finansów i budżetu
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/01/02/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną i statystyki medycznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/01/02/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/01/02/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/02/01/2023)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
Z-cy Kierownika Oddziału
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/02/02/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi finansowo - księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Realizacji Dochodów i Wydatków (FB/RDW/01/01/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. medycznych w zakresie systemu PRM
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego (BZ/RM/01/01/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. obsługi systemu PRM
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego (BZ/RM/02/01/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. budżetu i planowania
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania (FB/BP/02/01/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego (SOC/OP/02/02/2023)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obywatelstwa i repatriacji
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego (SOC/OP/01/02/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
administratora ds. obsługi cudzoziemców - Obywateli Państw Trzecich
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Informacji, Projektów i Współpracy Instytucjonalnej w Delegaturze w Jeleniej Górze (administrator FAMI/02/2023 Jelenia Góra)
została wybrana:
Małgorzata Małecka, zam. Szklarska Poręba

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji wydatków dysponenta części budżetowej
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania (FB/BP/01/01/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. zagrożeń nadzwyczajnych i zapobiegania ich skutkom
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (BZ/WCZK/01/01/2023)
został wybrany:
Norbert Czajkowski, zam. w Środzie Śląskiej

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. świadczeń
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń (ZP/KŚ/01/01/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/01/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/03/01/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/03/12/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obiektów hydrotechnicznych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/02/12/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa (IF/AB/01/12/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/01/12/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. monitorowania i kontroli w zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/12/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru (NK/N/01/12/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
Kierownika Oddziału 
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/04/12/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. pełnienia całodobowego dyżuru w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (BZ/WCZK/02/01/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dochodów budżetowych i obsługi dotacji
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji (OR/DD/01/01/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. finansów i budżetu
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/03/12/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/03/12/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
Z-cy Kierownika Oddziału
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/02/12/2022)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa (IF/O/01/12/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli, skarg i egzekucji
w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli, Skarg i Egzekucji (NK/KSE/02/11/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i skarg
w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli, Skarg i Egzekucji (NK/KSE/01/11/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. zagrożeń nadzwyczajnych i zapobiegania ich skutkom
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (BZ/WCZK/02/10/2022)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. pełnienia całodobowego dyżuru w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (BZ/WCZK/01/10/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego (NRŚ/MZ/01/02/2023)
została wybrana:
Agata Augustyn, zam. we Wrocławiu

 

na stanowisko
Kierownika Oddziału 
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/01/01/2023)
został wybrany:
Piotr Dattner, zam. w Nadolicach Wielkich

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obywateli Unii Europejskiej i zaproszeń
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Organizacji, Dokumentacji, Ewidencji oraz Obywateli UE (SOC/ODE/01/02/2023)
została wybrana:
Wiktoria Korasadowicz, zam. Brzeg

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców I (SOC/PCI/01/02/2023)
została wybrana:
Kinga Otoka, zam. Wrocław

 

na stanowisko
referenta ds. administracyjnych
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Organizacji, Dokumentacji, Ewidencji oraz Obywateli UE (SOC/ODE/01/01/2023)
została wybrana:
Maria Gryga, zam. Wrocław

 

na stanowisko
referenta ds. kancelaryjnych
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Zarządzania Dokumentacją (OR/ZD/01/01/2023)
została wybrana:
Sylwia Tarnowska, zam. Wrocław

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. programów rządowych
w Biurze Wojewody w Oddziale Rozwoju i Projektów Strategicznych
została wybrana:
Patrycja Babarowska, zam. w Olszynie

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obsługi Funduszu Solidarnościowego
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/01/2023)
oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych

 

na stanowisko
referenta ds. planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/03/01/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dotacji w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz programów resortowych
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/02/01/2023)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. analizy i ustalania potrzeb zdrowotnych oraz nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność medyczną
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/01/01/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu (BHP/01/01/2023)
kandydat/kandydatka zrezygnował/zrezygnowała z podjęcia zatrudnienia

 

na stanowisko
głównego specjalisty ds. zarządzania infrastrukturą sieciową
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Sieci i Systemów Informatycznych  (AL/SI/01/02/2023)
anulowano nabór

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II (SOC/PCII/01/01/2023)
została wybrana:
Małgorzata Pawlak, zam. Wrocław

 

na stanowisko
głównego księgowego
w Wydziale Organizacji i Rozwoju (OR/GK/01/01/2023)
została wybrana:
Aldona Barwińska, zam. Lewin Brzeski

 

na stanowisko
inspektora ds. technicznego zabezpieczenia łączności
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Spraw Obronnych (BZ/SO/01/12/2022)
został wybrany:
Mariusz Ogonowski, zam. we Wrocławiu

 

na stanowisko
administratora ds. obsługi cudzoziemców - Obywateli Państw Trzecich
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Informacji, Projektów i Współpracy Instytucjonalnej w Delegaturze w Wałbrzychu (administrator FAMI/12/2022 Jelenia Góra)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
administratora ds. obsługi cudzoziemców - Obywateli Państw Trzecich
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Informacji, Projektów i Współpracy Instytucjonalnej w Delegaturze w Wałbrzychu (administrator FAMI/12/2022 Wałbrzych)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców I (SOC/PCI/01/01/2023)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Spraw Cudzoziemców w Legnicy (SOC/PSC/L/01/01/2023)
zostały wybrane:
Bożena Zakrzewska, zam. Legnica
Gabriela Kuchta, zam. Legnica

 

na stanowisko
starszego informatyka ds. obsługi sprzętu komputerowego i rozwiązywania problemów informatycznych 
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Obsługi Teleinformatycznej (AL/OI/01/12/2022)
został wybrany:
Mirosław Biernat, zam. we Wrocławiu

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (GK/ONG/01/01/2023)
anulowano nabór

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/02/01/2023)
anulowano nabór

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną i statystyki medycznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZP/ZPSM/01/11/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. dotacji w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz programów resortowych
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego (ZP/ZS/01/12/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny (ZP/NKWR/01/12/2022)
kandydat/kandydatka zrezygnował/zrezygnowała z podjęcia zatrudnienia

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego (SOC/OP/01/12/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. obywatelstwa i repatriacji
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego (SOC/OP/01/12/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (GK/KGK/01/11/2022)
kandydat/kandydatka zrezygnował/zrezygnowała z podjęcia zatrudnienia

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji (NRŚ/OR/01/11/2022)
nie wyłoniono najlepszej kandydatki/ najlepszego kandydata

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej (FB/KF/01/12/2022)
brak ofert kandydatek/kandydatów

 

na stanowisko
starszego specjalisty ds. zabezpieczenia materiałowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych (BZ/LUSKŻ/01/12/2022)
został wybrany:
Jacek Hejdukowski, zam. w Kiełczowie

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru w obszarze komunikacji i transportu
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/01/12/2022)
została wybrana:
Ewa Szuta, zam. we Wrocławiu

 

na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad zarzadzaniem ruchem na drogach
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej (IF/IT/02/12/2022)
został wybrany:
Artur Pawlik, zam. w Zawoni

liczba wejść: 18613

Metryka strony

Data publikacji : 18.01.2023
Data modyfikacji : 09.01.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Augustyniak
Wydział Organizacji i Rozwoju
Autor :