Aktualnie znajdujesz się na:

Nabory w toku

Nabory w toku

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborach na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa  w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji - NRŚ/OR/02/06/2023

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji  w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji - NRŚ/OR/01/06/2023

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. środowiska w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Rolnictwa i Środowiska - NRŚ/RŚ/01/06/2023

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa - IF/O/01/06/2023

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko psychologa w Dyspozytorni Medycznej - DM/01/06/2023

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa - IF/AB/02/06/2023

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa - IF/AB/01/06/2023

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej - FB/KF/02/05/2023

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. obsługi finansowo - księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Realizacji Dochodów i Wydatków - FB/RDW/01/05/2023

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie świadczeń dla rodzin w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego-ZP/ZS/05/05/2023

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko specjalisty ds. kontroli zadań z zakresu świadczeń na rzecz rodziny w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej - ZP/KNPS/01/05/2023

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko radcy prawnego ds. obsługi prawnej Urzędu i zastępstwa procesowego  w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli w Oddziale Prawnym - NK/OP/01/05/2023

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji  w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji - NRŚ/OR/01/05/2023

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. monitorowania i kontroli w zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej - GK/KGK/01/05/2023

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. sprawozdawczości budżetowej w zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Finansów Publicznych - FB/KSFP/01/05/2023

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - GK/ONG/01/05/2023

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Spraw Cudzoziemców w Legnicy - SOC/PSC/L/01/05/2023

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko Z-ca Kierownika Oddziału w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa - IF/O/01/05/2023

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa - IF/O/02/05/2023

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu - BHP/01/05/2023

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. obsługi programu rozwoju intytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+" w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego - ZP/ZS/04/05/2023

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej - FB/KF/01/05/2023

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. budżetu i planowania w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania - FB/BP/01/05/2023

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora ds. dotacji w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz programów resortowych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego-ZP/ZS/02/05/2023

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. programów rządowych w Biurze Wojewody w Oddziale Rozwoju i Projektów Strategicznych - BW/RPS/01/05/2023

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń w Wydziale infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań - IF/WO/01/05/2023

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowegi w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta - SOC/POK/01/05/2023

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko referenta ds. personalizacji dokumentu paszportowegi w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta - SOC/POK/02/05/2023

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowegi i obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta - SOC/POK/02/04/2023

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko specjalisty ds. kontroli zadań z zakresu świadczeń na rzecz rodziny w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej - ZP/KNPS/01/04/2023

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. realizacji wydatków dysponenta części budżetowej w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania - FB/BP/01/04/2023

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. medycznych w zakresie systemu PRM  w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego - BZ/RM/02/04/2023

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. obsługi systemu PRM  w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego - BZ/RM/01/04/2023

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko referenta ds. obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta - SOC/POK/01/04/2023

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa - IF/O/03/04/2023

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. finansów i budżetu w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej - IF/IT/01/04/2023

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. obsługi  finansowo - księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Realizacji Dochodów i Wydatków - FB/RDW/01/04/2023

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego - SOC/OP/02/04/2023

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. obywatelstwa i repatriacji w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego - SOC/OP/01/04/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba wejść: 153441

Metryka strony

Data publikacji : 20.12.2012
Data modyfikacji : 09.06.2023
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Adamowska
Autor : Anna Adamowska