Aktualnie znajdujesz się na:

Nabory w toku

Nabory w toku

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborach na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w obszarze opieki zdrowotnej nad dziećmi i uczniami w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej - ZP/ZPSM/02/12/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru podmiotów leczniczych realizujących opiekę zdrowotną nad matką i dzieckiem oraz opiniowania programów polityki zdrowotnej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej - ZP/ZPSM/01/12/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II - SOC/LPII/01/12/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie zasiłków i świadczeń pomocy społecznej przyznawanych przez gminy w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego - ZP/ZS/01/12/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego - NRŚ/MZ/02/12/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego - NRŚ/MZ/01/12/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. koordynacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny - ZP/NKWR/01/12/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji - NRŚ/OR/01/12/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. obsługi finansowo - księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa w Wydziale Finasów i Budżetu w Oddziale Realizacji Dochodów i Wydatków - FB/RDW/01/12/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. oświadczeń majątkowych oraz udostępniania informacji publicznej programów rządowych w Wydziale Nadzoru i Kontroli - NK/OMI/01/12/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. programów rządowych w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej - IF/IT/01/12/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. potwierdzenia trwałego zarządu w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań - IF/WO/01/12/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. środowiskowych w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Rolnictwa i Środowiska - NRŚ/RŚ/02/11/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. obsługi budżetu w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Rolnictwa i Środowiska - NRŚ/RŚ/01/11/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji - NRŚ/OR/02/11/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji - NRŚ/OR/01/11/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa - IF/O/02/11/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli nad rejestrami w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa - IF/O/01/11/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko głównego specjalisty ds. sieci, dróg, lotnisk cywilnych i obiektów hydrotechnicznych w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa - IF/AB/03/11/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa - IF/AB/02/11/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obiektów hydrotechnicznych w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa - IF/AB/01/11/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. bezpieczeństwa publicznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności - BZ/BOL/02/10/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Egzekucji - NK/KE/01/10/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego - NRŚ/MZ/02/10/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego - NRŚ/MZ/01/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba wejść: 117981

Metryka strony

Data publikacji : 20.12.2012
Data modyfikacji : 14.12.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Adamowska
Autor : Anna Adamowska