Aktualnie znajdujesz się na:

Nabory w toku

Nabory w toku

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborach na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców w Wydziale  Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Spraw Cudzoziemców w Legnicy - SOC/PSC/L/01/01/2021

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych w Wydziale Finansów i Budżetu  w Oddziale Kontroli Finansowej - FB/KF/01/01/2021

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. sprawozdawczości budżetowej w zakresie w zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich  ds. realizacji kontroli finansowych w Wydziale Finansów i Budżetu  w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Finansów Publicznych - FB/KSFP/01/01/2021

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. obywateli Unii Europejskiej i zaproszeń w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Organizacji, Dokumentacji, Ewidencji oraz Obywateli UE - SOC/ODE/01/01/2021

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej - GK/KGK/01/01/2021

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań - IF/WO/01/01/2021

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. obywatelstwa i repatriacji w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego - SOC/OP/01/01/2021

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko Zastępcy Kierownika Oddziału w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń - OR/OKS/01/01/2021

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. cudzoziemców w Wydziale  Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II - SOC/LPII/03/12/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie zasiłków i świadczeń pomocy społecznej przyznawanej przez gminy w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego - ZP/ZS/02/12/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie zasiłków i świadczeń pomocy społecznej przyznawanej przez gminy w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego - ZP/ZS/01/12/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obszarów kolejowych w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa - IF/AB/02/12/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dróg publicznych, sieci i obiektów hydrotechnicznych w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Architektury i Budownictwa - IF/AB/01/12/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I - SOC/LPI/05/12/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa - IF/O/01/12/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - BZ/KSRG/01/12/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta - SOC/POK/01/12/2020 Legnica

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I - SOC/LPI/04/12/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko głównego specjalisty ds. zarządzania infrastrukturą informatyczną i rozwiązywania problemów informatycznych w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Obsługi Teleinformatycznej - AL/OI/01/12/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. redagowania Dziennika Urzędowego Województwa Dolnoślaskiego w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru - NK/N/01/12/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. cudzoziemców w Wydziale  Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I - SOC/LPI/03/12/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. koordynacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny - ZP/MKWR/01/12/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. cudzoziemców w Wydziale  Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II - SOC/LPII/02/12/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. cudzoziemców w Wydziale  Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II - SOC/LPII/01/12/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko referenta ds. obsługi w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń - ZP/KŚ/01/12/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców w Wydziale  Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I - SOC/LPI/01/12/2020 Legnica

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko referenta ds. obsługi w zakresie prowadzenia spraw Wydziału w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I - SOC/LPI/02/12/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. utrzymania lotniczego przejścia granicznego w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej - IF/IT/01/11/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji - NRŚ/OR/02/12/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji - NRŚ/OR/01/12/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego - NRŚ/MZ/01/12/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru usług w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej - ZP/KNPS/01/12/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. budżetu i planowania w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania - FB/BP/01/12/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko referenta ds. obsługi kliena w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I - SOC/LPI/03/11/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. obsługi dotacji i kontroli w ramach desygnacji w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji - OR/DD/01/11/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. obywatelstwa i repatriacji w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego - SOC/OP/01/11/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - GK/ONG/01/11/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. świadczeń w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń - ZP/KŚ/01/11/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. medycznych w zakresie systemu PRM w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego - BZ/RM/01/10/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba wejść: 131328

Metryka strony

Data publikacji : 20.12.2012
Data modyfikacji : 20.01.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Adamowska
Autor : Anna Adamowska