Aktualnie znajdujesz się na:

Nabory w toku

Nabory w toku

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborach na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. obsługi finansowo-księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Realizacji Dochodów i Wydatków - FB/RDW/01/09/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. budżetu zadaniowego w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania - FB/BP/01/09/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej - FB/KF/01/09/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. materiałów archiwalnych w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Zarządzania Dokumentacją - OR/ZD/01/09/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. obywatelstwa i repatriacji w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego - SOC/OP/01/09/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. rejestracji i kontroli finansowej w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu - OR/KB/01/09/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Oddziale Zabezpieczenia Społecznego - ZP/ZS/01/09/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko referenta ds. obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II - SOC/LPII/01/09/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego - NRŚ/MZ/01/09/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa - IF/O/01/09/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru standardu usług w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej - ZP/KNPS/01/09/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad utrzymaniem Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach  w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - GK/ONG/02/09/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków  w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - GK/ONG/01/09/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - BZ/KSRG/01/09/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. kadrowych w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń - OR/OKS/01/09/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko głównego księgowego w Wydziale Organizacji i Rozwoju - OR/GK/01/08/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko referenta ds. kancelaryjnych w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Zarządzania Dokumentacją - OR/ZD/01/08/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji - NRŚ/OR/01/08/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I - SOC/LP1/02/08/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I - SOC/LP1/01/08/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. utrzymania lotniczego przejścia granicznego w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej- IF/IT/01/08/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa - IF/O/01/08/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. budżetu i planowania w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania - FB/BP/02/08/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. budżetu zadaniowego w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania - FB/BP/01/08/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. obsługi finansowo-księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Realizacji Dochodów i Wydatków - FB/RDW/01/08/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. analiz dochodów Skarbu Państwa, należności trudnodostępnych oraz przygotowywania projektów decyzji administracyjnych w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Finansów Publicznych - FB/KSFP/02/08/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. sprawozdawczości budżetowej w zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Finansów Publicznych - FB/KSFP/01/08/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. lokalizacji inwestycji w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Planowania Przestrzennego- IF/PP/01/07/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji - NRŚ/OR/02/07/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji - NRŚ/OR/01/07/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. pełnienia całodobowego dyzuru w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego - BZ/WCZK/01/07/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków  w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - GK/ONG/01/07/2020

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego - NRŚ/MZ/01/07/2020
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba wejść: 126950

Metryka strony

Data publikacji : 20.12.2012
Data modyfikacji : 17.09.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Adamowska
Autor : Anna Adamowska