Aktualnie znajdujesz się na:

Nabory w toku

Nabory w toku

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborach na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. obsługi dotacji i kontroli w ramach desygnacji w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji - OR/DD/01/08/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II - SOC/LPII/01/08/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną, statystyki medycznej i monitorowania programów polityki zdrowotnej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej - ZP/ZPSM/04/08/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. analizy i ustalania potrzeb zdrowotnych oraz nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej - ZP/ZPSM/02/08/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru podmiotów leczniczych realizujących opiekę zdrowotną nad matką i dzieckiem oraz opiniowania programów polityki zdrowotnej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej - ZP/ZPSM/03/08/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w obszarze opieki zdrowotnej nad dziećmi i uczniami w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej - ZP/ZPSM/01/08/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko kierownika kancelarii tajnej  w Zespole Ochrony Informacji Niejawnych - IN/KT/01/08/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko referenta ds. administracyjnych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I - SOC/LPI/04/08/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I - SOC/LPI/03/08/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. gospodarowania mieniem Urzędu w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Zamówień Publicznych i Mienia Urzędu - AL/ZP/02/08/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. zamówień publicznych w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Zamówień Publicznych i Mienia Urzędu - AL/ZP/01/08/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. świadczeń w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń - ZP/KŚ/01/08/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I - SOC/LPI/02/08/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I - SOC/LPI/01/08/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie świadczeń dla rodzin w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego - ZP/ZS/02/07/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. obsługi programów rządowych i resortowych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego - ZP/ZS/01/07/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji - NRŚ/OR/04/07/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli nad rejestrami w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa - IF/O/02/07/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa - IF/O/01/07/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa - IF/O/03/07/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - GK/ONG/02/07/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - GK/ONG/01/07/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. budżetu i planowania w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania - FB/BP/01/07/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji - NRŚ/OR/03/07/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji - NRŚ/OR/02/07/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. ochrony przed powodzią i awarii technicznych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego W Oddziale  Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności - BZ/BOL/01/07/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Kontroli i Egzekucji - NK/KE/01/07/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. regulacji i orzecznictwa w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji - NRŚ/OR/01/07/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego - NRŚ/MZ/01/07/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru w obszarze komunikacji i transportu w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej - IF/IT/01/07/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego informatyka ds. systemów informatycznych w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Sieci i Systemów Informatycznych - AL/SI/01/07/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. budżetu i planowania w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania - FB/BP/04/06/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. budżetu i planowania w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania - FB/BP/03/06/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. obsługi rachunków bankowych dysponenta głównego oraz rachunków bankowych środków europejskich  w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Finansów Publicznych - FB/KSFP/02/06/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru - NK/N/01/06/2019

Informacja o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. dochodów skarbu państwa w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Finansów Publicznych  - FB/KSFP/02/06/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba wejść: 113993

Metryka strony

Data publikacji : 20.12.2012
Data modyfikacji : 13.08.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Adamowska
Autor : Anna Adamowska