Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w obszarze opieki zdrowotnej nad dziećmi i uczniami
 w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej
Ogłoszenie jest aktualne od 14.12.2019 r. do 24.12.2019 r.

 

inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru podmiotów leczniczych realizujących opiekę zdrowotną nad matką i dzieckiem oraz opiniowania programów polityki zdrowotnej
 w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej
Ogłoszenie jest aktualne od 14.12.2019 r. do 24.12.2019 r.

 

inspektor wojewódzki ds. cudzoziemców
 w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II
Ogłoszenie jest aktualne od 14.12.2019 r. do 19.12.2019 r.

 

starszy specjalista ds. planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie zasiłków i świadczeń pomocy społecznej przyznawanych przez gminy
 w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego
Ogłoszenie jest aktualne od 11.12.2019 r. do 23.12.2019 r.

 

starszy specjalista ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
 w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego
Ogłoszenie jest aktualne od 10.12.2019 r. do 20.12.2019 r.

 

starszy specjalista ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
 w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego
Ogłoszenie jest aktualne od 10.12.2019 r. do 20.12.2019 r.

 

inspektor wojewódzki ds. koordynacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny
Ogłoszenie jest aktualne od 09.12.2019 r. do 19.12.2019 r.

 

inspektor wojewódzki ds. regulacji i orzecznictwa
 w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji
Ogłoszenie jest aktualne od 06.12.2019 r. do 16.12.2019 r.

 

starszy specjalista ds. obsługi finansowo - księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa
 w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Realizacji Dochodów i Wydatków
Ogłoszenie jest aktualne od 06.12.2019 r. do 16.12.2019 r.

 

starszy specjalista ds. oświadczeń majątkowych oraz udostępniania informacji publicznej
 w Wydziale Nadzoru i Kontroli
Ogłoszenie jest aktualne od 06.12.2019 r. do 16.12.2019 r.

 

inspektor wojewódzki ds. programów rzadowych
 w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Infrastruktury Technicznej
Ogłoszenie jest aktualne od 05.12.2019 r. do 16.12.2019 r.

 

operator urządzeń przygotowania danych - docelowo operator numerów alarmowych

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Centrum Powiadamiania Ratunkowego

 

administrator systemu (SWD PRM)

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Centrum Powiadamiania Ratunkowego

 

administrator systemu
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Centrum Powiadamiania Ratunkowego

 

sprzątaczki

w Biurze Administracji i Logistyki (praca w Legnicy)
 

sprzątaczki

 w Biurze Administracji i Logistyki
 

Wojewoda Dolnośląski poszukuje kandydatów na stanowisko:
 
 
 
 
liczba wejść: 471277

Metryka strony

Data publikacji : 22.11.2012
Data modyfikacji : 14.12.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP