Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko

administratora ds. obsługi obywateli państw trzecich
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Projektów i Współpracy
Ogłoszenie jest aktualne od 28.05.2024 r. do 07.06.2024 r.

 

inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań  
Ogłoszenie jest aktualne od 27.05.2024 r. do 03.06.2024 r.

 

inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i nadzoru w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji  Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Ogłoszenie jest aktualne od 27.05.2024 r. do 06.06.2024 r.

 

inspektora wojewódzkiego ds. obywatelstwa polskiego
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa Polskiego
Ogłoszenie jest aktualne od 27.05.2024 r. do 06.06.2024 r.

 

starszego specjalisty ds. szkoleń i specjalizacji wyższych kadr medycznych
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Wyższych Kadr Medycznych
Ogłoszenie jest aktualne od 27.05.2024 r. do 06.06.2024 r.

 

głównego specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Płac, Analiz i Rekrutacji
Ogłoszenie jest aktualne od 27.05.2024 r. do 06.06.2024 r.

 

inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej
Ogłoszenie jest aktualne od 23.05.2024 r. do 03.06.2024 r.

 

specjalisty ds. wszczynania postępowań i obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obsługi Cudzoziemców I
Ogłoszenie jest aktualne od 23.05.2024 r. do 28.05.2024 r.

 

inspektora ds. dotacji w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz programów resortowych
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego
Ogłoszenie jest aktualne od 23.05.2024 r. do 03.06.2024 r.

 

inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II
Ogłoszenie jest aktualne od 23.05.2024 r. do 03.06.2024 r.

 

inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny
Ogłoszenie jest aktualne od 23.05.2024 r. do 03.06.2024 r.

 

inspektora wojewódzkiego ds. kierowania programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego
Ogłoszenie jest aktualne od 23.05.2024 r. do 28.05.2024 r.

 

operatora numerów alarmowych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego

 

wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego

 

lekarz orzecznik: psychiatra, laryngolog, ortopeda
w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
liczba wejść: 771265

Metryka strony

Data publikacji : 22.11.2012
Data modyfikacji : 28.05.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP