Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

administratora systemu 
 w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Ogłoszenie jest aktualne od 14.08.2019 r. do 26.08.2019 r.

 

administratora systemu 
 w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Ogłoszenie jest aktualne od 14.08.2019 r. do 26.08.2019 r.

 

inspektora wojewódzkiego ds. obsługi dotacji i kontroli w ramach desygnacji
 w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Dochodów i Desygnacji
Ogłoszenie jest aktualne od 12.08.2019 r. do 22.08.2019 r.

 

inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
 w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy II
Ogłoszenie jest aktualne od 12.08.2019 r. do 19.08.2019 r.

 

administrator ds. bezpośredniego Wsparcia Obywateli Państw Trzecich
 w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Ogłoszenie jest aktualne od 09.08.2019 r. do 19.08.2019 r.

 

starszego specjalisty ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną, statystyki medycznej i monitorowania programów polityki zdrowotnej
 w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej
Ogłoszenie jest aktualne od 06.08.2019 r. do 16.08.2019 r.

 

starszego specjalisty ds. analizy i ustalania potrzeb zdrowotnych oraz nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
 w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej
Ogłoszenie jest aktualne od 06.08.2019 r. do 16.08.2019 r.

 

inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru podmiotów leczniczych realizujących opiekę zdrowotną nad matką i dzieckiem oraz opiniowania programów polityki zdrowotnej
 w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej
Ogłoszenie jest aktualne od 06.08.2019 r. do 16.08.2019 r.

 

inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru w obszarze opieki zdrowotnej nad dziećmi i uczniami
 w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej
Ogłoszenie jest aktualne od 06.08.2019 r. do 16.08.2019 r.

 

kierownika kancelarii tajnej
 w Zespole Ochrony Informacji Niejawnych
Ogłoszenie jest aktualne od 05.08.2019 r. do 16.08.2019 r.

 

referenta ds. administracyjnych
 w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I
Ogłoszenie jest aktualne od 05.08.2019 r. do 16.08.2019 r.

 

inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców
 w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu i Pracy I
Ogłoszenie jest aktualne od 05.08.2019 r. do 16.08.2019 r.

 

starszego specjalisty ds. gospodarowania mieniem Urzędu
 w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Zamówień Publicznych i Mienia Urzędu
Ogłoszenie jest aktualne od 05.08.2019 r. do 16.08.2019 r.

 

inspektora wojewódzkiego ds. zamówień publicznych
 w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Zamówień Publicznych i Mienia Urzędu
Ogłoszenie jest aktualne od 05.08.2019 r. do 16.08.2019 r.

 

sprzątaczki

w Biurze Administracji i Logistyki (praca w Legnicy)
 

operator urządzeń przygotowania danych - docelowo operator numerów alarmowych

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Centrum Powiadamiania Ratunkowego

 

sprzątaczki

 w Biurze Administracji i Logistyki
 


wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego

 

Wojewoda Dolnośląski poszukuje kandydatów na stanowisko:
 
 
 
 
liczba wejść: 447829

Metryka strony

Data publikacji : 22.11.2012
Data modyfikacji : 14.08.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP