Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko

starszego specjalisty ds. gospodarowania mieniem Urzędu
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Zamówień Publicznych i Mienia Urzędu
Ogłoszenie jest aktualne od 24.06.2021 r. do 05.07.2021 r.

 

inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców oraz organizacyjnych Wydziału
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Organizacji, Dokumentacji, Ewidencji oraz Obywateli UE
Ogłoszenie jest aktualne od 24.06.2021 r. do 05.07.2021 r.

 

inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji
Ogłoszenie jest aktualne od 21.06.2021 r. do 01.07.2021 r.

 

inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji
Ogłoszenie jest aktualne od 21.06.2021 r. do 01.07.2021 r.

 

administratora ds. uniwersalnej obsługi klienta w zakresie spraw paszportowych
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta
Ogłoszenie jest aktualne od 21.06.2021 r. do 01.07.2021 r.

 

inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru
Ogłoszenie jest aktualne od 18.06.2021 r. do 28.06.2021 r.

 

inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru
Ogłoszenie jest aktualne od 18.06.2021 r. do 28.06.2021 r.

 

starszego specjalisty ds. planowania i sprawozdawczości w zakresie zasiłków i świadczeń pomocy społecznej przyznawanych przez gminy
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego
Ogłoszenie jest aktualne od 18.06.2021 r. do 28.06.2021 r.

 

starszego specjalisty ds. księgowania wydatków z funduszu socjalnego oraz ewidencji dochodów i kontroli formalno-rachunkowej
w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Oddziale Księgowości i Budżetu
Ogłoszenie jest aktualne od 17.06.2021 r. do 28.06.2021 r.

 

inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru standardu usług w pomocy społecznej - kierujący zespołem inspektorów
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej
Ogłoszenie jest aktualne od 15.06.2021 r. do 25.06.2021 r.

 

lekarz orzecznik: psychiatra, laryngolog, ortopeda
w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego

 

administratora systemu (SWD PRM)
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego

 

osoby sprzątającej
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Obsługi Urzędu

 

operator numerów alarmowych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Centrum Powiadamiania Ratunkowego

 

konsultantów do obsługi infolinii Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

FAMI_logo

https://bip.duw.pl/bip/zamowienia-publiczne/przetargi-duw/aktualne-zamowienia-pu/3825,Swiadczenie-uslug-konsultantow-do-obslugi-infolinii-Dolnoslaskiego-Urzedu-Wojewo.html

 

 

 

 
 
 
 
liczba wejść: 574933

Metryka strony

Data publikacji : 22.11.2012
Data modyfikacji : 24.06.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP