Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko

starszego specjalisty ds. wydawania decyzji z zakresu mienia zabużańskiego
w  Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Mienia Zabużańskiego
Ogłoszenie jest aktualne od 05.10.2022 r. do 24.10.2022 r.

 

inspektora wojewódzkiego ds. odszkodowań i wywłaszczeń
w  Wydziale Infrastruktury w Oddziale Wywłaszczeń i Odszkodowań
Ogłoszenie jest aktualne od 05.10.2022 r. do 17.10.2022 r.

 

inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa i regulacji
w  Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Oddziale Orzecznictwa i Regulacji
Ogłoszenie jest aktualne od 05.10.2022 r. do 17.10.2022 r.

 

inspektora wojewódzkiego ds. obsługi Funduszu Solidarnościowego
w  Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego
Ogłoszenie jest aktualne od 05.10.2022 r. do 17.10.2022 r.

 

referenta ds. obsługi klienta
w  Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta
Ogłoszenie jest aktualne od 03.10.2022 r. do 13.10.2022 r.

 

starszego specjalisty ds. prowadzenia rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność medyczną i statystyki medycznej
w  Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej
Ogłoszenie jest aktualne od 03.10.2022 r. do 13.10.2022 r.

 

starszego specjalisty ds. zabezpieczenia materiałowego
w  Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych
Ogłoszenie jest aktualne od 28.09.2022 r. do 10.10.2022 r.

 

inspektora wojewódzkiego ds. monitorowania i kontroli w zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej  w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej
Ogłoszenie jest aktualne od 28.09.2022 r. do 10.10.2022 r.

 

starszego specjalisty ds. personalizacji dokumentu paszportowego i obsługi klienta
w  Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta
Ogłoszenie jest aktualne od 28.09.2022 r. do 08.10.2022 r.

 

inspektora wojewódzkiego ds. realizacji kontroli finansowych
w  Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej
Ogłoszenie jest aktualne od 26.09.2022 r. do 06.10.2022 r.

 

inspektora wojewódzkiego ds. budżetu i planowania
w  Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Budżetu i Planowania
Ogłoszenie jest aktualne od 26.09.2022 r. do 06.10.2022 r.

 

wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego

 

 

świadczenie usług na rzecz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w zakresie prac biurowych, wspomagających pracę Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 

Dyspozytora medycznego
w Dyspozytorni Medycznej

 

operatora numerów alarmowych 
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego

 

wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego - etat na zastępstwo
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ratownictwa Medycznego

 

konserwatora
w Biurze Administracji i Logistyki w Oddziale Obsługi Urzędu

 

pracowników administracyjnych na podstawie umowy-zlecenia
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 

lekarz orzecznik: psychiatra, laryngolog, ortopeda
w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

 

 

 

 

 
 
 
 
liczba wejść: 657460

Metryka strony

Data publikacji : 22.11.2012
Data modyfikacji : 05.10.2022
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP