Aktualnie znajdujesz się na:

Praktyki i wolontariat

Informacja w sprawie praktyk i wolontariatów

1. Praktyka

Student szkoły wyższej ma możliwość odbycia praktyki w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim . Warunkiem rozpoczęcia praktyki jest podpisanie przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki (reprezentowany przez Dyrektora Generalnego ) i daną uczelnię/szkołę umowy (porozumienia). Umowa(porozumienie) musi być podpisana przez osobę upoważnianą ze strony uczelni/szkoły i dostarczona w dwóch egzemplarzach do Urzędu.

Komórka organizacyjna, w której będzie odbywała się praktyka, czas jej trwania i inne szczegóły dotyczące przebiegu praktyki ustalane są w trakcie indywidualnych konsultacji ze studentem/uczniem skierowanym do jej odbycia.

2. Wolontariat

Istnieje możliwość odbycia wolontariatu  w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Wolontariusz podpisuje porozumienie obejmujące świadczenie o charakterze wolontarystycznym, które ma charakter nieodpłatny.

Obowiązkiem wynikającym z ustawy jest zawarcie umowy (porozumienia) pomiędzy korzystającym i wolontariuszem. Jest to kontrakt, który reguluje zobowiązania obydwu stron.

W przypadku porozumienia zawartego na okres nie dłuższy niż 30 dni, Wolontariusz objęty zostaje  ubezpieczeniem z tytułu nieszczęśliwych wypadków.

3. Staż absolwencki

Staż absolwencki odbywa się na podstawie skierowania wydawanego przez Powiatowy Urząd Pracy. Skierowanie uzależnione jest m.in. od środków finansowych będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy.

Staż w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Powiatowy Urząd Pracy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim, według programu określonego przez DUW i zaakceptowanego przez Urząd Pracy.

 

W celu omówienia możliwości i warunków odbycia praktyki lub wolontariatu można kontaktować się  z panem Marcinem Janoszką: telefon 71 340 62 23 lub email  praktykistudenckie@duw.pl.

liczba wejść: 29397

Metryka strony

Data publikacji : 27.11.2012
Data modyfikacji : 08.03.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor : Redaktor BIP