Aktualnie znajdujesz się na:

Centra opiekuńczo-mieszkalne

Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

Minister Rodziny i Polityki Społecznej  ogłasza nabór wniosków na realizację Programu pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne” (ogłoszonego w maju 2021 r., z późn. zm.).

Program adresowany jest do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania całodobowego lub dziennego dla dorosłych osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Wniosek  (załącznik nr 1 do Programu) należy żłożyć do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu  w terminie (decyduje data wpływu):

  1. w zakresie Modułu I ‒ w terminie od dnia 11 października 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.;
  2. w zakresie Modułu II ‒ w terminie od dnia 11 października 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.  
liczba wejść: 213

Metryka strony

Data publikacji : 13.06.2022
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :