Aktualnie znajdujesz się na:

Centra opiekuńczo-mieszkalne

Centra opiekuńczo-mieszkalne - edycja 2024

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła nabór wniosków na realizację zadania z zakresu wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” ogłoszonego w 2024 r.

 

Głównym celem Programu jest stworzenie warunków do niezależnego życia i funkcjonowania dorosłym osobom niepełnosprawnym z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez tworzenie i zapewnienie funkcjonowania placówek pobytu dziennego lub całodobowego.

 

Na realizację zadań w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy z Funduszu Solidarnościowego w roku 2024 - 30 mln zł.

 

Podmioty uprawnione do składania wniosków

 

Program adresowany jest do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania całodobowego lub dziennego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami z orzeczeniem o znacznym lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

W celu utworzenia i funkcjonowania Centrum gminy i powiaty mogą zawierać między sobą porozumienia.

 

Składanie wniosków

 

Wnioski składane są w wersji elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Funduszu Solidarnościowego, dostępnym wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników.

 

Generator jest dostępny pod adresem: https://bfs.mrips.gov.pl

 

Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody za pośrednictwem generatora Funduszu Solidarnościowego (załącznik nr 1 lub 1a do programu):

  • w zakresie Modułu I - Utworzenie i wyposażenie Centrum ‒ w terminie od 1 lipca do 16 sierpnia 2024 r.
  • w zakresie Modułu II - Funkcjonowanie Centrum ‒ nabór ciągły od 1 lipca 2024 r.

 

Szczegółowe informacje są na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1528,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-centra-opiekunczo-mieszkalne-edycja-2024

liczba wejść: 17

Metryka strony

Data publikacji : 08.07.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Elżbieta Gawryjołek
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Autor :