Aktualnie znajdujesz się na:

Projekt "Profesjonalne wsparcie w zakresie wdrażania przepisów ustawy o ekonomii społecznej".

Projekt "Profesjonalne wsparcie w zakresie wdrażania przepisów ustawy o ekonomii społecznej"

 

Projekt „Profesjonalne wsparcie w zakresie wdrażania przepisów ustawy o ekonomii społecznej”, realizowany w ramach Działania 4.13 Wysokiej jakości system włączania społecznego w ramach    Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

 

Cel  projektu

Celem głównym projektu jest zapewnienie efektywnego systemu wsparcia w zakresie wdrażania przepisów ustawy o ekonomii społecznej w obszarze dotyczącym przyznawania i utraty statusu przedsiębiorstwa społecznego, nadzoru nad tymi podmiotami oraz udzielania akredytacji Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 

Informacje o projekcie:

 • Nr projektu: FERS.04.13-IP.06-0004/23
 • Tytuł projektu: Profesjonalne wsparcie w zakresie wdrażania przepisów ustawy o ekonomii społecznej
 • Kwota przyznanego dofinansowania: 23 681 405,00 PLN,
 • Kwota całkowita projektu: 23 681 405,00 PLN
 • Kwota przyznanego dofinansowania dla Partnera Projektu: 1 179 933,70 PLN,
 • Kwota dofinansowania ze środków europejskich dla Partnera Projektu: 973 681, 28 PLN,
 • Data wybrania projektu do dofinansowania: 12.10.2023 r.,
 • Okres realizacji projektu: 1.07.2023 r. – 31.12.2029 r.

Zadania projektu:

Zadanie 1: Wsparcie realizacji zadań wojewody wynikających z ustawy o ekonomii społecznej
w obszarze uzyskiwania i utraty statusu przedsiębiorstwa społecznego oraz nadzoru nad przedsiębiorstwem społecznym.

Zadanie   2:  Wzmocnienie systemu wsparcia w obszarze udzielania akredytacji i statusu OWES.

 

Grupy docelowe projektu

 • Urzędy Wojewódzkie i ich pracownicy realizujący zadania wynikające z ustawy o ekonomii społecznej - Zadanie 1
 • Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), posiadające akredytację i status OWES  - Zadanie 2

Działania realizowane w ramach projektu w zakresie partnerstwa (zadanie 1)

 • podnoszenie kompetencji specjalistów ds. ekonomii społecznej zatrudnionych w urzędach wojewódzkich w zakresie wdrażania ustawy o ekonomii społecznej (szkolenia specjalistów
  ds. ekonomii społecznej),
 • opracowanie pakietu dokumentacji wdrożeniowej,
 • wsparcie finansowe i rzeczowe urzędów wojewódzkich (nabycie komputera/laptopa wraz
  z oprogramowaniem oraz dofinansowanie miejsc pracy).

Rezultaty projektu:

 • Liczba pracowników urzędów wojewódzkich, którzy podnieśli kompetencje w zakresie wdrażania ustawy o ekonomii społecznej,
 • Liczba instytucji, których pracownicy skorzystali z Bazy wiedzy dotyczącej obszaru wdrażania przepisów ustawy o ekonomii społecznej,
 • Liczba pakietów rekomendacji, wynikających z raportów, wypracowanych w ramach projektu, które zostaną wdrożone,
 • Liczba pakietów materiałów informacyjnych/edukacyjnych dotyczących procesu udzielania akredytacji i statusu OWES dla szerokiego kręgu interesariuszy,
 • Liczba pakietów materiałów pomocniczych w procesie przyznawania/odbierania i wnioskowania
  o akredytację i status OWES,
 • Liczba osób, które zostały zaangażowane do realizacji zadań wskazanych w ustawie o ekonomii społecznej po projekcie.

Partner Wiodący/Lider Projektu: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Departament Ekonomii Społecznej

Partnerzy Projektu: 16 wojewodów.

 •  
liczba wejść: 41

Metryka strony

Data publikacji : 14.06.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Daleczko Tadeusz
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :