Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)

Zmiana od 23-09-2019 do 23-09-2019

publikacja
26
modyfikacja
7
skasowanie
0
Data Redaktor Akcja Zmiana
23.09.2019 17:35 Śmietana Marek
publikacja
23.09.2019 15:59 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Oświadczenie
23.09.2019 15:59 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Ewidencja czasu pracy
23.09.2019 15:58 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Rachunek
23.09.2019 15:58 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Wzór Umowy
23.09.2019 15:58 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Zapytanie ofertowe
23.09.2019 15:58 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Formularz oferty
23.09.2019 15:57 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: klauzula informacyjna
23.09.2019 15:56 Joanna Olechnowicz
publikacja
23.09.2019 14:48 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Odpowiedzi na pytania Wykonawców_4
23.09.2019 13:53 Muchla Paulina
modyfikacja
Załącznik: Ogłoszenie o naborze na specjalistów ds. języka polskiego w szkołach. - 23.09.2019r.
23.09.2019 13:52 Muchla Paulina
modyfikacja
Załącznik: Ogłoszenie o naborze na specjalistów ds. indywidualnego wsparcia w szkołach. - 23.09.2019
23.09.2019 13:51 Muchla Paulina
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie o naborze na specjalistów ds. indywidualnego wsparcia w szkołach.
23.09.2019 13:49 Muchla Paulina
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie o naborze na specjalistów ds. języka polskiego w szkołach.
23.09.2019 12:47 Monika Broniszewska
modyfikacja
Kategoria: 2019
23.09.2019 12:45 Monika Broniszewska
publikacja
Kategoria: 2019
23.09.2019 12:17 Katarzyna Drozdowska
modyfikacja
Dokument: Rok 2019
23.09.2019 11:55 Katarzyna Drozdowska
modyfikacja
Dokument: Rok 2019
23.09.2019 11:47 Joanna Faściszewska
publikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne z PZON we Wrocławiu
Dokument: 2019
23.09.2019 11:46 Joanna Faściszewska
publikacja
Załącznik: Protokół z kontroli z PZON we Wrocławiu
Dokument: 2019
23.09.2019 11:45 Joanna Faściszewska
publikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne z PZON w Polkowicach
Dokument: 2019
23.09.2019 11:45 Joanna Faściszewska
publikacja
Załącznik: Protokół z kontroli w PZON w Polkowicach
Dokument: 2019
23.09.2019 11:44 Joanna Faściszewska
publikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne z PZON w Bolesławcu
Dokument: 2019
23.09.2019 11:43 Joanna Faściszewska
publikacja
Załącznik: Protokół z kontroli z PZON w Bolesławcu
Dokument: 2019
23.09.2019 11:42 Joanna Faściszewska
publikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne z PZON w Świdnicy
Dokument: 2019
23.09.2019 11:42 Joanna Faściszewska
publikacja
Załącznik: Protokół z kontroli w PZON w Świdnicy
Dokument: 2019
23.09.2019 11:41 Joanna Faściszewska
publikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne z PZON w Legnicy
Dokument: 2019
23.09.2019 11:40 Joanna Faściszewska
publikacja
Załącznik: Protokół z kontroli w PZON w Legnicy
Dokument: 2019
23.09.2019 11:14 Anna Adamowska
publikacja
Dokument: 2019
23.09.2019 09:29 Szymon Skrzecz
modyfikacja
23.09.2019 09:28 Szymon Skrzecz
publikacja
Załącznik: Lista NPP NPO NM 5
23.09.2019 09:02 Monika Dyrda
modyfikacja
Dokument: 2019
23.09.2019 08:59 Monika Dyrda
publikacja
Dokument: 2019