Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Joanna Olechnowicz 18.03.2019
Data Redaktor Akcja Zmiana
25.06.2019 11:28 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
20.05.2019 12:52 Olga Olszewska
starszy specjalista
modyfikacja
16.05.2019 11:08 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
27.03.2019 10:33 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Informacja z otwarcia ofert
25.03.2019 15:39 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Zmiana SIWZ - sprostowanie omyłki w zał. nr 2 do SIWZ
20.03.2019 09:53 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Odpowiedź na pytania Wykonawców
20.03.2019 09:53 Joanna Olechnowicz
skasowanie
Dokument: Świadczenie usługi tłumaczeń pisemnych materiałów dla Biura Wsparcia Obywateli Państw trzecich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach projektu pn. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji z języka polskiego na język angielski, rosyjski i ukraiński.
Kategoria: Aktualne zamówienia publiczne
20.03.2019 09:53 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Odpowiedź na pytania Wykonawców
18.03.2019 12:50 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Oświadczenie dotyczące udostępnienia zasobów
18.03.2019 12:49 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Wykaz osób
18.03.2019 12:49 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Opis przedmiotu zamówienia
18.03.2019 12:49 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Wzór Umowy
18.03.2019 12:48 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Oświadczenie - grupa kapitałowa
18.03.2019 12:47 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Oświadczenia Wykonawcy
18.03.2019 12:46 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Formularz oferty
18.03.2019 12:46 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: SIWZ
18.03.2019 12:46 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
18.03.2019 09:59 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: klauzula informacyjna
18.03.2019 09:57 Joanna Olechnowicz
publikacja