Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Joanna Olechnowicz 28.03.2019
Data Redaktor Akcja Zmiana
25.04.2019 08:18 Paweł Słodownik
publikacja
Załącznik: informacja o unieważnieniu postępowania
12.04.2019 14:09 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Informacja z otwarcia ofert
28.03.2019 10:42 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Dokumentacja projektowa
28.03.2019 10:41 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Opis przedmiotu zamówienia
28.03.2019 10:41 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Wzór oświadczenia dot. udostępnienia zasobów
28.03.2019 10:40 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Wykaz osób
28.03.2019 10:40 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Wykaz robót
28.03.2019 10:39 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Oświadczenie - grupa kapitałowa
28.03.2019 10:39 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy
28.03.2019 10:38 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Wzór Umowy
28.03.2019 10:37 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Oświadczenia Wykonawcy
28.03.2019 10:37 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Formularz oferty
28.03.2019 10:36 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: SIWZ
28.03.2019 10:36 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
28.03.2019 10:20 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: klauzula informacyjna
28.03.2019 10:19 Joanna Olechnowicz
publikacja