Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Joanna Olechnowicz 10.05.2019
Data Redaktor Akcja Zmiana
16.07.2019 13:49 Anna Adamowska
publikacja
Załącznik: informacja o unieważnieniu postępowania
16.07.2019 13:49 Anna Adamowska
skasowanie
Dokument: Przebudowa balustrad w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewodzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1
Kategoria: Aktualne zamówienia publiczne
16.07.2019 09:14 Anna Adamowska
modyfikacja
Załącznik: informacja o unieważnieniu postępowania
16.07.2019 09:09 Anna Adamowska
publikacja
03.07.2019 13:16 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej
27.05.2019 14:20 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Informacja z otwarcia ofert
10.05.2019 10:41 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Dokumentacja projektowa
10.05.2019 10:41 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Opis przedmiotu zamówienia
10.05.2019 10:41 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Oświadczenie dotyczące udostępnienia zasobów
10.05.2019 10:40 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Wykaz osób
10.05.2019 10:40 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Wykaz robót
10.05.2019 10:39 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Oświadczenie - grupa kapitałowa
10.05.2019 10:33 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy
10.05.2019 10:25 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Wzór Umowy
10.05.2019 10:24 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Oświadczenia Wykonawcy
10.05.2019 10:24 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Formularz oferty
10.05.2019 10:24 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: SIWZ
10.05.2019 10:24 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
10.05.2019 10:03 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: klauzula informacyjna
10.05.2019 10:02 Joanna Olechnowicz
publikacja