Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Olga Olszewska 18.06.2019
Data Redaktor Akcja Zmiana
08.08.2019 08:55 Olga Olszewska
starszy specjalista
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
08.08.2019 08:55 Olga Olszewska
starszy specjalista
modyfikacja
19.07.2019 12:56 Anna Adamowska
publikacja
Załącznik: Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej
19.07.2019 12:53 Anna Adamowska
skasowanie
Dokument: Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy przy ul. Skarbka 3
Kategoria: Aktualne zamówienia publiczne
19.07.2019 12:51 Anna Adamowska
publikacja
Załącznik: Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej
16.07.2019 13:42 Anna Adamowska
skasowanie
Dokument: Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy przy ul. Skarbka 3
Kategoria: Aktualne zamówienia publiczne
16.07.2019 13:38 Anna Adamowska
modyfikacja
Załącznik: Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej
16.07.2019 13:36 Anna Adamowska
publikacja
12.07.2019 12:56 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Informacja z otwarcia ofert
18.06.2019 13:24 Olga Olszewska
starszy specjalista
publikacja