Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Joanna Olechnowicz 04.09.2019
Data Redaktor Akcja Zmiana
08.11.2019 15:12 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej cz. II, IV i V
08.10.2019 15:18 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Informacja o unieważnieniu postępowania w części I i III
08.10.2019 15:15 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Informacja z otwarcia ofert
23.09.2019 14:48 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Odpowiedzi na pytania Wykonawców_4
20.09.2019 14:27 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Odpowiedzi na pytania Wykonawców_3
20.09.2019 12:49 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
20.09.2019 12:45 Joanna Olechnowicz
skasowanie
Dokument: Dostawa sprzętu specjalistycznego i urządzeń przeznaczonych do działań minersko-pirotechnicznych wykonywanych przez Placówkę Straży Granicznej we Wrocławiu - Strachowicach obsługującą przejście graniczne we Wrocławiu - Strachowicach
Kategoria: Aktualne zamówienia publiczne
20.09.2019 12:45 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
20.09.2019 12:44 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Odpowiedzi na pytania Wykonawców_2
16.09.2019 11:51 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Odpowiedzi na pytania Wykonawców
04.09.2019 13:34 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Klucz publiczny
04.09.2019 12:54 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: OPZ cz. 1-5
04.09.2019 12:53 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Oświadczenie - grupa kapitałowa
04.09.2019 12:53 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Wzory umów - cz. 1-5
04.09.2019 12:53 Joanna Olechnowicz
skasowanie
Dokument: Dostawa sprzętu specjalistycznego i urządzeń przeznaczonych do działań minersko-pirotechnicznych wykonywanych przez Placówkę Straży Granicznej we Wrocławiu - Strachowicach obsługującą przejście graniczne we Wrocławiu - Strachowicach
Kategoria: Aktualne zamówienia publiczne
04.09.2019 12:53 Joanna Olechnowicz
skasowanie
Dokument: Dostawa sprzętu specjalistycznego i urządzeń przeznaczonych do działań minersko-pirotechnicznych wykonywanych przez Placówkę Straży Granicznej we Wrocławiu - Strachowicach obsługującą przejście graniczne we Wrocławiu - Strachowicach
Kategoria: Aktualne zamówienia publiczne
04.09.2019 12:53 Joanna Olechnowicz
skasowanie
Dokument: Dostawa sprzętu specjalistycznego i urządzeń przeznaczonych do działań minersko-pirotechnicznych wykonywanych przez Placówkę Straży Granicznej we Wrocławiu - Strachowicach obsługującą przejście graniczne we Wrocławiu - Strachowicach
Kategoria: Aktualne zamówienia publiczne
04.09.2019 12:50 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: OPZ cz. 1-5
04.09.2019 12:50 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Oświadczenie - grupa kapitałowa
04.09.2019 12:49 Joanna Olechnowicz
skasowanie
Dokument: Dostawa sprzętu specjalistycznego i urządzeń przeznaczonych do działań minersko-pirotechnicznych wykonywanych przez Placówkę Straży Granicznej we Wrocławiu - Strachowicach obsługującą przejście graniczne we Wrocławiu - Strachowicach
Kategoria: Aktualne zamówienia publiczne
04.09.2019 12:49 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: OPZ cz. 1-5
04.09.2019 12:48 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Wzory umów - cz. 1-5
04.09.2019 12:26 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Oświadczenie Wykonawcy - JEDZ
04.09.2019 12:25 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Formularz oferty
04.09.2019 12:24 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: SIWZ
04.09.2019 12:24 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
04.09.2019 12:02 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: klauzula informacyjna
04.09.2019 12:01 Joanna Olechnowicz
publikacja