Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Joanna Olechnowicz 30.10.2019
Data Redaktor Akcja Zmiana
11.12.2019 12:39 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Informacja o unieważnieniu postępowania
02.12.2019 15:13 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej
07.11.2019 15:12 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Informacja z otwarcia ofert
30.10.2019 12:50 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Opis przedmiotu zamówienia
30.10.2019 12:50 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Oświadczenie dotyczące udostępnienia zasobów
30.10.2019 12:49 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Wykaz dostaw
30.10.2019 12:49 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Oświadczenie - grupa kapitałowa
30.10.2019 12:48 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Załącznik do Umowy - protokół zdawczo-odbiorczy
30.10.2019 12:47 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Wzór Umowy
30.10.2019 12:47 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Oświadczenia Wykonawcy
30.10.2019 12:46 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Formularz oferty
30.10.2019 12:46 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: SIWZ
30.10.2019 12:46 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
30.10.2019 12:45 Joanna Olechnowicz
publikacja
Załącznik: klauzula informacyjna
30.10.2019 12:44 Joanna Olechnowicz
modyfikacja
30.10.2019 12:43 Joanna Olechnowicz
publikacja