Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Mirosław Ziajka 20.06.2022
Data Redaktor Akcja Zmiana
28.06.2022 14:37 Mirosław Ziajka
publikacja
Załącznik: Informacja z otwarcia ofert
21.06.2022 11:02 Mirosław Ziajka
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 7 do SWZ - Projekt umowy_wyłączony tryb recenzji (śledzenia zmian)
21.06.2022 11:01 Mirosław Ziajka
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 5 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby_wyłączony tryb recenzji (śledzenia zmian)
21.06.2022 11:01 Mirosław Ziajka
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego_wyłączony tryb recenzji (śledzenia zmian)
21.06.2022 11:00 Mirosław Ziajka
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca_wyłączony tryb recenzji (śledzenia zmian)
21.06.2022 11:00 Mirosław Ziajka
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu_wyłączony tryb recenzji (śledzenia zmian)
21.06.2022 10:59 Mirosław Ziajka
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy składającego ofertę_wyłączony tryb recenzji (śledzenia zmian)
21.06.2022 10:58 Mirosław Ziajka
publikacja
Załącznik: Informacja o opublikowaniu Załączników nr 1-5 i 7 do SWZ w postaci plików z wyłączonym trybem recenzji (śledzenia zmian)
20.06.2022 13:46 Mirosław Ziajka
publikacja