Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Finansów i Budżetu

Wydział Finansów i Budżetu

Wykaz:
Rejestr mandatów karnych kredytowanych, wpłat do mandatów oraz toczących się postępowań egzekucyjnych – prowadzony jest od dnia 1 stycznia 1995r. do chwili obecnej (aktualizowany na bieżąco).
  
Podstawa prawna powstania rejestru:
§3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1994r. w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściąganych w postępowaniu mandatowym, oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych (Dz. U. Nr 131, poz. 663).
 
Zakres danych gromadzonych w rejestrze:
  1. dane identyfikujące jednostkę nakładającą mandat (nazwa i siedziba) oraz data ukarania i wysokość grzywny,
  2. dane osobowe ukaranych (imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, przynależność do Urzędu Skarbowego,
  3. dane dotyczące płatności (data płatności, wysokość wpłaty),
  4. dane dotyczące postępowania egzekucyjnego (data wszczęcia postępowania, nazwa i siedziba Naczelnika Urzędu Skarbowego, do którego wysłano tytuł wykonawczy, numer tytułu wykonawczego, informacje nt. zwrotu tytułu wykonawczego, informacje nt. umorzenia postępowania egzekucyjnego),
 
Sposób udostępniania danych z rejestru:
  1. na wniosek jednostek upoważnionych do prowadzenia postępowania mandatowego,
  2. na wniosek organów egzekucyjnych,
  3. na wniosek Sądów i Prokuratury,
  4. na wniosek osób ukaranych.
liczba wejść: 9958

Metryka strony

Data publikacji : 02.02.2006
Data modyfikacji : 09.08.2016
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Wioletta Bojarczuk
Wydział Finansów i Budżetu
Autor : Wioletta Bojarczuk