Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Infrastruktury

Wydział Infrastruktury

Wykaz:
 1. REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODEK DOKONALENIA TECHNIKI JAZDY
 2. EWIDENCJE POCHOWANYCH NA CMENTARZACH I KWATERACH WOJENNYCH.
 3. REJESTR DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ
 4. EWIDENCJA INSTRUKTORÓW TECHNIKI JAZDY.
 5. REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODEK SZKOLENIA.
 
Podstawa prawna:

Ad. 1

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy.

Ad. 2

Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych.

Ad. 3

Art.38 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Ad. 4

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy.

Ad. 5

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

 
Zakres danych:
Ad. 1
Rejestr zawiera:
 1. firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania*;
 2. numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - o ile taki posiada;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy - o ile taki posiada;
 4. numer identyfikacji statystycznej (REGON) - o ile taki numer przedsiębiorca posiada;
 5. adres ośrodka doskonalenia techniki jazdy;
 6. zakres prowadzonego szkolenia, o którym mowa w art. 112 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy;
 7. imiona i nazwiska instruktorów techniki jazdy wraz z ich numerami ewidencyjnymi;
 8. numer przedsiębiorcy w tym rejestrze.

*z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres siedziby.

Ad. 2

Ewidencja zawiera:
- nazwisko i imię, imię ojca
- data i miejsce urodzenia i zgonu,
- stopień wojskowy,
- nr mogiły,
- pierwotne miejsce pochowania w przypadku ekshumacji.
 
Ad. 4. Ewidencja zawiera:
· numer ewidencyjny,
· imię i nazwisko,
· numer PESEL.
· numer i datę ważności legitymacji instruktora nauki jazdy,
· adres zamieszkania.
 
Ad. 5. Rejestr zawiera:
· oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,
· numer w ewidencji działalności gospodarczej,
· numer NIP przedsiębiorcy,
· miejsce prowadzenia ośrodka,
· numer w rejestrze.
 
Sposób udostępniania:
Ad. 1 Zgodnie z ustawą i rozporządzeniem.
Ad. 2 Cmentarze wojenne zlokalizowane na terenie Wrocławia - Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Pozostałe cmnetarze wojenne na terenie całego województwa dolnośląskiego - właściwe urzędy gmin.
Ad. 4 Informacje nie są udostępniane na zewnątrz.
 
 
liczba wejść: 13145

Metryka strony

Data publikacji : 01.02.2006
Data modyfikacji : 20.10.2022
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Ryszard Struzik
IF-IT
Autor : Michał Całuch