Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli

Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli

REJESTR ZARZĄDZEŃ 
 
REJESTR ROZPORZĄDZEŃ
 
 
Podstawa prawna:
Rejestry zarządzeń i rozporządzeń Wojewody prowadzone są obecnie zgodnie z  Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
 
Zakres danych:
Wykaz zarządzeń i rozporządzeń Wojewody wydawanych w poszczególnych latach.
Rejestr rozporządzeń wydawanych od 1993 r. do chwili obecnej.
Rejestr zarządzeń wydawanych od 1986 r. do chwili obecnej.
 
Sposób udostępniania:
Dane z rejestru udostępniane są w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.).
 
 
 
 
REJESTR SKARG I WNIOSKÓW ZAŁATWIANYCH BEZPOŚREDNIO (W TYM NA JEDNOSTKI PODLEGŁE)
 
REJESTR SKARG I WNIOSKÓW PRZEKAZYWANYCH WEDŁUG WŁAŚCIWOŚCI
 
 
Podstawa prawna:
Rejestry prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
 
Zakres danych:
Rejestry zawierają m.in. dane dotyczące wnoszącego skargę/wniosek, oraz informacje o sposobie załatwienia sprawy, a w przypadku skarg/wniosków przekazywanych według właściwości wskazują organ, do którego przekazano sprawę.
 
Sposób udostępniania:
Rejestry zawierają zbiór danych osobowych. Przetwarzanie, w tym udostępnianie danych z rejestrów, odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).
 
 
Podstawa prawna:
Przepis art. 11d ust. 1 i ust. 15 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294)
 
liczba wejść: 14078

Metryka strony

Data publikacji : 01.02.2006
Data modyfikacji : 25.01.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor : Daria Krawiec