Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestry

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM, SJM, SKOGN)
Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j.Dz. U. z 2023 r.,  poz. 20) oraz § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 652) wojewoda udostępnia  wyciąg z rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych.
Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej. Wpis do rejestru i korzystanie z rejestru są bezpłatne.
Wojewoda dokonuje wpisu do rejestru na wniosek tłumacza według kolejności wpływu pozytywnie rozpatrzonych wniosków o wpis do rejestru. Wniosek o wpis do rejestru i wniosek o zmianę danych podlegających wpisowi do rejestru składa się do wojewody właściwego ze względu na obszar świadczenia usług tłumacza.
 
Kogo dotyczy:
tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)
 
Wymagane dokumenty:
a) wniosek o wpis do rejestru – według wzoru określonego w zał. Nr 2 ww. rozporządzenia;
b) oświadczenie potwierdzające znajomość PJM, SJM lub SKOGN - według wzoru określonego w zał. Nr 3 ww. rozporządzenia;
 
Osoby odpowiedzialne:
pok. nr 1110, 1111
tel.  71 340 61 54,  71 340 63 16
 
Miejsce składania dokumentów:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
Biuro podawcze - Kancelaria ogólna
 
Termin załatwienia sprawy:
Wojewoda dokonuje wpisu do ww. rejestru oraz zmiany danych podlegający wpisowy niezwłocznie po złożeniu kompletnego wniosku.
 
Podstawa prawna:
1) Art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1824.),
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo – migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (Dz. U. z 2012 r. poz. 652),
 
Dodatkowe informacje:
Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 1111 nr tel.  71 340 63 16, 1110 nr tel. 71 340 61 54
liczba wejść: 10754

Metryka strony

Data publikacji : 17.12.2012
Data modyfikacji : 19.04.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Monika Broniszewska
Wydział Polityki Społecznej
Autor : Redaktor BIP