Aktualnie znajdujesz się na:

Zespół Ochrony Informacji Niejawnych

Zespół Ochrony Informacji Niejawnych

Wykaz:

Wykaz osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.

Podstawa prawna:

Art. 15 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r., poz. 742).

Zakres danych:

Lista pracowników jednostki organizacyjnej dopuszczonych do informacji niejawnych.

Sposób udostępniania:

Zgodnie z art. 73 ust. 3  ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r., poz. 742) – na pisemne żądanie uprawnionych organów.

 

Wykaz:

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna:

Art. 30 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  – Dz. Urz. UE L119.

Zakres danych:

 • nazwa i dane kontaktowe Administratora,
 • dane Inspektora Ochrony Danych,
 • dane przedstawiciela Administratora,
 • cel przetwarzania,
 • kategorie osób,
 • kategorie danych,
 • termin usunięcia danych,
 • dane współadministratora,
 • dane podmiotu przetwarzającego,
 • kategorie odbiorców,
 • środki bezpieczeństwa,
 • transfer do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Sposób udostępniania:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.).

 

Wykaz:

Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna:

Art. 30 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  – Dz. Urz. UE L119.

Zakres danych:

 • dane przetwarzającego,
 • dane Inspektora Ochrony Danych,
 • dane przedstawiciela,
 • kategorie przetwarzania,
 • środki bezpieczeństwa,
 • dane administratora,
 • transfer do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 • dokumenty zabezpieczeń.

Sposób udostępniania:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.).

liczba wejść: 7957

Metryka strony

Data publikacji : 25.09.2012
Data modyfikacji : 09.05.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Marta Niedzielska
Zespół Ochrony Informacji Niejawnych
Autor : Marta Niedzielska