Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o sposobie doręczania korespondencji w formie elektronicznej

Informacja o sposobie doręczania korespondencji w formie elektronicznej

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 971) Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu informuje o sposobach doręczania dokumentów w postaci elektronicznej.

 

Aby można było złożyć do urzędu dokument w formie elektronicznej, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.
Instrukcje zakładania konta i korzystania z platformy ePUAP znajdują się na stronie głównej epuap.gov.pl.

 

I. Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP):

Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP:

Link do elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP

Nazwa skrytki:   /req49xn18v/skrytka

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5MB.

 

II. Pozostałe usługi świadczone na platformie ePUAP

 

III. Dostarczanie dokumentów elektronicznych osobiście:

Dokumenty elektroniczne są przyjmowane  w godzinach pracy urzędu, w Kancelarii Ogólnej przy Placu Powstańców Warszawy 1.

Przez dokumenty elektroniczne rozumie się pismo przewodnie oraz załączniki do pisma. Pismo przewodnie powinno zawierać imię, nazwisko i adres nadawcy oraz treść merytoryczną.

Akceptowane formaty dokumentów: .doc, .rtf, .txt, .odt, .xls, .csv, .ods, .pdf, .ppt, .jpg, .svg, .xml, .zip, .tar

Pismo przewodnie i każdy z załączników powinny być podpisane podpisem elektronicznym nadawcy, weryfikowanym za pomocą  ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wszystkie pliki powinny być spakowane do jednego pliku w formacie .zip lub .tar

Dokumenty elektroniczne są przyjmowane wraz z informatycznym nośnikiem danych, którym może być płyta CD lub DVD.

Informatyczny nośnik danych powinien  być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację. Informatyczny nośnik danych powinien zawierać tylko jeden plik .zip lub .rar. Dostarczony  nośnik nie może zawierać złośliwego oprogramowania.

W przypadku nie spełnienia powyższych wymagań, dokumenty elektroniczne nie zostaną przyjęte.

liczba wejść: 15148

Metryka strony

Data publikacji : 27.11.2012
Data modyfikacji : 14.11.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor : Redaktor BIP