Aktualnie znajdujesz się na:

Usługi ePUAP

Pozostałe usługi świadczone na platformie ePuap

 1. Przesyłanie dokumentów wewnętrznych między jednostkami administracji
 2. Informacja dotycząca zakończenia szkolenia okresowego kierowców i wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego jego ukończenie
 3. Informacja dotycząca rozpoczęcia kursu kwalifikacyjnego kierowców
 4. Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych
 5. Sprawozdawczość finansowa jednostek sektora finansów publicznych
 6. Sprawozdawczość budżetowa jednostek sektora finansów publicznych
 7. Stwierdzenie nieważności decyzji, postanowienia w przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów
 8. Wznowienie postępowania administracyjnego w przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów
 9. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscach zamieszkania na obecnym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 10. Oświadczenia wnioskodawcy o dotychczasowym stanie realizacji uprawnień
 11. Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty grzywny, z tytułu należności mandatu karnego kredytowanego
 12. Zbadanie zasadności odmowy włączenia do Powiatowego/Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
 13. Uzgadnianie czasu i trasy przemarszu pielgrzymki na terenie województwa
 14. Wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego
 15. Uzyskanie patronatu lub członkostwa w komitecie honorowym
 16. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 17. Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej
 18. Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności budżetowych
 19. Organizacja przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Wojewódzkim
 20. Pismo ogólne do podmiotu publicznego
liczba wejść: 2612

Metryka strony

Data publikacji : 07.05.2015
Data modyfikacji : 21.01.2016
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Obsługi Urzędu
Autor : Alicja Chrzanowska