Aktualnie znajdujesz się na:

Majątek urzędu

Majątek urzędu

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
posiada majątek o łącznej wartości brutto 143.943.796,66
na dzień 31.12.2018 r.

         W jego skład wchodzą:

I.  Grunty o wartości 47.812.705,01 zł,
II. Nieruchomości o wartości 54.265.227,64 zł,
III. Obiekty inżynierii lądowej o wartości 731.244,03 zł,
IV. Kotły i maszyny energetyczne o wartości 190.037,03 zł,
V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości 10.039.847,26
(Sieci strukturalne oraz zespoły komputerowe (komputery, terminale, serwery, itd.),
VI. Specjalistyczne maszyny i urządzenia o wartości 34.364,00 zł,
VII. Urządzenia techniczne o wartości 4.092.453,31
(Centrale, klimatyzatory, sygnalizacje alarmowe, telewizja przemysłowa, itd.),
VIII. Środki transportu o wartości 3.867.872,26 zł,
IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 6.145.329,19
(Wyposażenie techniczne dla prac biurowych, narzędzia, przyrządy, sprzęt techniczny oraz inne środki pracy
i przedmioty długotrwałego użytkowania zaliczane do środków trwałych),
X. Inne środki (wyposażenie o wartości poniżej 10.000 zł) o wartości 11.422.348,96
(Wyposażenie biur, magazynów oraz innych pomieszczeń (korytarzy, sal konferencyjnych
i pomieszczeń dla klientów),
XI. Wartości niematerialne i prawne o wartości 5.342.367,97
(Programy komputerowe, licencje, itd.).

liczba wejść: 6120

Metryka strony

Data publikacji : 03.06.2019
Data modyfikacji : 03.06.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Wioletta Śliwak
Wydział Organizacji i Rozwoju
Autor : Elżbieta Antończak