Aktualnie znajdujesz się na:

Majątek urzędu

Majątek urzędu

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
posiada majątek o łącznej wartości brutto 155.094.679,34
na dzień 31.12.2019 r.

         W jego skład wchodzą:

I.  Grunty o wartości 47.812.705,01 zł,
II. Nieruchomości o wartości 56.013.245,99 zł,
III. Obiekty inżynierii lądowej o wartości 791.885,49 zł,
IV. Kotły i maszyny energetyczne o wartości 213.653,03 zł,
V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości 12.546.238,29
(Sieci strukturalne oraz zespoły komputerowe (komputery, terminale, serwery, itd.),
VI. Specjalistyczne maszyny i urządzenia o wartości 41.234,01 zł,
VII. Urządzenia techniczne o wartości 4.776.247,90
(Centrale, klimatyzatory, sygnalizacje alarmowe, telewizja przemysłowa, itd.),
VIII. Środki transportu o wartości 3.893.862,68 zł,
IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 11.022.423,89
(Wyposażenie techniczne dla prac biurowych, narzędzia, przyrządy, sprzęt techniczny oraz inne środki pracy
i przedmioty długotrwałego użytkowania zaliczane do środków trwałych),
X. Inne środki (wyposażenie o wartości poniżej 10.000 zł) o wartości 12.434.476,22
(Wyposażenie biur, magazynów oraz innych pomieszczeń (korytarzy, sal konferencyjnych
i pomieszczeń dla klientów),
XI. Wartości niematerialne i prawne o wartości 5.548.706,83
(Programy komputerowe, licencje, itd.).

liczba wejść: 6962

Metryka strony

Data publikacji : 03.06.2019
Data modyfikacji : 08.04.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: były pracownik
Wydział Organizacji i Rozwoju
Autor : Elżbieta Antończak