Aktualnie znajdujesz się na:

Majątek urzędu

Majątek urzędu

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
posiada majątek o łącznej wartości brutto 180.193.886,02
na dzień 31.12.2021 r.

         W jego skład wchodzą:

 1.  Grunty o wartości 47.812.705,01 zł,
 2.  Nieruchomości o wartości 62.954.445,37 zł,
 3.  Obiekty inżynierii lądowej o wartości 791.885,49 zł,
 4.  Kotły i maszyny energetyczne o wartości 242.903,45 zł,
 5.  Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości 18.305.424,11 zł (Sieci strukturalne oraz zespoły komputerowe (komputery, terminale, serwery, itd.),
 6.  Specjalistyczne maszyny i urządzenia o wartości 79.981,97 zł,
 7.  Urządzenia techniczne o wartości 9.369.276,37 zł (Centrale, klimatyzatory, sygnalizacje alarmowe, telewizja przemysłowa, itd.),
 8.  Środki transportu o wartości 4.072.521,68 zł,
 9.  Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 14.476.311,11 zł (Wyposażenie techniczne dla prac biurowych, narzędzia, przyrządy, sprzęt techniczny oraz inne środki pracy i przedmioty długotrwałego użytkowania zaliczane do środków trwałych),
 10.  Inne środki (wyposażenie o wartości poniżej 10.000 zł) o wartości 15.562.542,60 zł (Wyposażenie biur, magazynów oraz innych pomieszczeń (korytarzy, sal konferencyjnych  pomieszczeń dla klientów),
 11. Wartości niematerialne i prawne o wartości 6.525.888,86 zł (Programy komputerowe, licencje, itd.).
liczba wejść: 8304

Metryka strony

Data publikacji : 03.06.2019
Data modyfikacji : 03.06.2022
Data wytworzenia : 03.06.2022
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dobrowolska Agnieszka
Wydział Organizacji i Rozwoju
Autor : Dobrowolska Agnieszka