Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Obsługi Teleinformatycznej

Oddział Obsługi Teleinformatycznej

 Kierownik oddziału:
Danuta Makarewicz
tel.: 71 340 61 73

   Zadania oddziału:

 1. Prowadzenie wykazu sprzętu komputerowego i zarządzanie komputerami, urządzeniami drukującymi oraz innym sprzętem informatycznym wykorzystywanym w Urzędzie.
 2. Prowadzenie wykazu oprogramowania i zarządzanie licencjami na oprogramowanie wykorzystywane w Urzędzie.
 3. Monitorowanie alarmów antywirusowych.
 4. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sprzętu i oprogramowania wskazanego w pkt 1 oraz pkt 2, w szczególności poprzez:
  • realizację zapotrzebowań na usługi informatyczne,
  • zakup, ewidencję i rozliczanie podzespołów niezbędnych do wykonywania napraw,
  • zabezpieczenie i nadzór nad serwisowaniem zewnętrznym,
  • nadzór nad naprawami gwarancyjnymi sprzętu.
 5. Instalacja i konfiguracja nowego sprzętu informatycznego zakupionego dla potrzeb DUW.
 6. Zapewnienie łączności telefonicznej dla pracowników Urzędu, w szczególności:
  • prowadzenie ewidencji numerów telefonów w podziale na jednostki organizacyjne,
  • prowadzenie konserwacji i napraw urządzeń łączności w obiektach Urzędu,
  • prowadzenie taryfikacji rozmów telefonicznych, analiz oraz rozliczania kosztów rozmów telefonicznych pracowników Urzędu i innych jednostek korzystających z sieci telefonicznej Urzędu,
  • przekazywanie rozliczeń kosztów, o których mowa w lit. c do Wydziału Organizacji i Rozwoju,
  • przyznawanie poziomów uprawnień w zakresie rodzajów połączeń z telefonów stacjonarnych Urzędu,
  • przenoszenie numerów .jednostek Urzędu oraz jednostek obcych.
 7. Zapewnienie łączności telefonii komórkowej dla Urzędu oraz prowadzenie rozliczeń z tym związanych.
 8. Zaopatrzenie Urzędu w materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek.
 9. Obsługa techniczna w salach konferencyjnych na potrzeby Urzędu.
 10. Prowadzenie prac związanych z przygotowaniem sprzętu i oprogramowania wskazanego w pkt 1 oraz pkt 2 do likwidacji albo przekazania.
 11. Przygotowywanie planu zakupów oraz sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania, usług informatycznych, materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych.
 12. Monitorowanie realizacji umów dotyczących zadań Oddziału.
 13. Planowanie nakładów niezbędnych do realizacji zadań Oddziału.
liczba wejść: 4489

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 17.09.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu
Autor : JSK