Aktualnie znajdujesz się na:

Samodzielne Stanowisko Informatyka Wojewódzkiego

Samodzielne Stanowisko Informatyka Wojewódzkiego

Informatyk Wojewódzki
Piotr Szagdaj

 

Zadania:

  1. Opracowywanie i wdrażanie strategii informatyzacji Urzędu, w tym określanie priorytetów rozwoju oraz dobieranie metod i narzędzi informatycznych, zgodnie z ogólną Strategią Zintegrowanej Informatyzacji Państwa.
  2. Prowadzenie spraw w zakresie utrzymania i rozwijania Polityki Bezpieczeństwa Informacji, w tym opracowywanie, wdrażanie i nadzorowanie przestrzegania procedur i instrukcji bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz koordynowanie opracowywania planów ciągłości działania systemów informatycznych na wypadek awarii lub zdarzeń losowych.
  3. Opracowywanie i realizowanie krajowych projektów informatycznych we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i innymi urzędami centralnymi.
liczba wejść: 3007

Metryka strony

Data publikacji : 23.03.2017
Data modyfikacji : 23.03.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :