Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Infrastruktury

Wydział Infrastruktury

 

dyrektor Wydziału Infrastruktury

Justyna Kucharzewska

 

z-ca dyrektora

Ewa Stachera

 

 

 

 

Sekretariat: p. 2102
 tel.: 71 340 68 70
faks: 71 340 60 57     e-mail: if@duw.pl

 

 

 

Wojewoda Opolski wraz z 15 Wojewodami realizuje projekt pn. „Wsparcie służb administracyjnych wojewody realizujących zadania związane z inwestycjami infrastrukturalnymi w zakresie POIiŚ, FEnIKS i CEF w 2023 r.” w ramach VIII Priorytetu programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027.

Projekt obejmuje finansowanie wydatków ponoszonych w 2023 roku przez 16 Wojewodów, przede wszystkim na działania takie jak:

  • wynagrodzenia pracowników,
  • podnoszenie kwalifikacji,
  • wyposażenia miejsc pracy,
  • finansowanie kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych, niezbędnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania instytucji,
  • koszty ogłoszeń zamieszczanych w prasie w związku z realizacją procedur dot. procesów inwestycyjnych.

 

Wykazane koszty stanowią znaczący wkład w prowadzenie wskazanych postępowań administracyjnych przez służby wojewodów, co jest niezwykle ważne z punktu widzenia zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji procesu inwestycyjnego oraz osiągania celów programowych.

Wartość projektu wynosi 8 996 384,24 złotych, z czego dofinansowanie ze środków UE to 7 646 926,60 złotych.

 

Dla Wojewody Dolnośląskiego wartość części projektu wynosi 231 403,44 PLN, w tym dofinansowanie ze środków UE to 196 692,92 PLN

 

 

 

 

 

 


 

liczba wejść: 12266

Metryka strony

Data publikacji : 23.02.2016
Data modyfikacji : 05.03.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor : JSK