Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń

Oddział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń

Kierownik Oddziału:
p.o. Elżbieta Nowak
tel. 71 340 65 72

 

Zadania Oddziału:

 1. opracowywanie i aktualizowanie Statutu i Regulaminu Urzędu;
 2. opracowywanie i aktualizowanie Regulaminu Urzędu na czas „W”;
 3. opracowywanie i aktualizowanie Regulaminu Pracy;
 4. prowadzenie spraw pracowniczych związanych z nawiązaniem stosunku pracy oraz  wynikających ze stosunku pracy;
 5. organizowanie naboru do korpusu służby cywilnej w Urzędzie;
 6. prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą, w tym obsługa komisji przeprowadzających egzamin kończący służbę przygotowawczą;
 7. prowadzenie spraw związanych z opisami stanowisk pracy, w szczególności:
 1. weryfikowanie opisów stanowisk pracy pod względem poprawności ich sporządzenia,
 2. sporządzanie opisów stanowisk pracy wyższych stanowisk w służbie cywilnej;
 1. koordynowanie współpracy z Zespołem Wewnętrznym;
 2. koordynowanie procesu przeprowadzania ocen członków korpusu służby cywilnej;
 3. koordynowanie procesu ustalania Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego członków korpusu służby cywilnej;
 4. koordynowanie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym i szkoleniami pracowników Urzędu;
 5. kontrola dyscypliny pracy w Urzędzie;
 6. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników;
 7. prowadzenie spraw związanych z organizacją staży, wolontariatów oraz praktyk
  w Urzędzie;
 8. obsługa Zespołu Wewnętrznego;
 9. gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 10. opiniowanie treści pieczęci imiennych.

 

 

liczba wejść: 6170

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 08.11.2023
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dariusz Nocoń
Wydział Organizacji i Rozwoju
Autor :