Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli

Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli

Wydział zajmuje się obsługą prawną Wojewody oraz Urzędu Wojewódzkiego. Opiniuje także akty prawne Wojewody i prowadzi ich rejestr. Wydział nadzoruje jednostki samorządu terytorialnego, redaguje Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, a także przeprowadza i koordynuje kontrole zewnętrzne.

 

INFORMACJA

WYDZIAŁ PRAWNY, NADZORU I KONTROLI – Wznawiamy bezpośrednią obsługę

Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu od 25 maja 2020 r. (poniedziałek) wznawia bezpośrednią obsługę interesantów.
Kontakt osobisty z pracownikami wydziału będzie możliwy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

I.    Ogólne dane kontaktowe wydziału:
•    e-mail: nk@duw.pl
•    telefon: 71 340 60 65
•    platforma ePUAP - adres skrytki: /req49xn18v/skrytka

II.    Szczegółowe dane kontaktowe wydziału:

1. w sprawach dotyczących skarg, wniosków i petycji:

 •  prosimy o kontakt z sekretariatem wydziału,
 • zachęcamy do przesłania skarg, wniosków lub petycji drogą mailową, e-mail: skargiwnioski@duw.pl
 • telefon: 71 340 61 22; 71 340 66 51

2. w sprawach z zakresu nadzoru prawnego nad działalnością uchwałodawczą jednostek samorządu terytorialnego:

 • informacja e-mail: s.pieta@duw.pl; g.drozd@duw.pl
 • telefon: 71 340 60 65; 71 340 69 34

3. w sprawach dotyczących kontroli:

 • informacja: nk@duw.pl
 • telefon: 71 340 67 10

4. w sprawach dotyczących oświadczeń majątkowych:

 •  informacja e-mail: m.wiecek@duw.pl
 • telefon: 71 340 64 35, 71 340 64 19

5. w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej i wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia punktów, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna mediacja:

 • informacja e-mail: t.woch@duw.pl
 • telefon: 71 340 61 80,  71 340 67 10

Dyrektor
Danuta Frydlewicz - Pierucka

Zastępca Dyrektora
Magdalena Węgrzyn

Sekretariat: p. 1174
 tel.:  71 340 60 65
faks:  71 340 66 47
nk@duw.pl

liczba wejść: 11274

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 11.04.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor : JSK