Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Paszportowy i Spraw Cudzoziemców w Legnicy

Delegatura w Legnicy

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Delegatura w Legnicy

Oddział Paszportowy i Spraw Cudzoziemców w Legnicy

ul. F. Skarbka 3, 59-220 Legnica


 

Kierownik Oddziału:
Beata Mindur

 

Zadania realizowane w Oddziale:

 1. przyjmowanie wniosków paszportowych i wydawanie dokumentów paszportowych,
 2. przyjmowanie oświadczeń o utracie lub odnalezieniu dokumentu paszportowego,
 3. prowadzenie ewidencji paszportowej obejmującej:
  • wydane dokumenty paszportowe,
  • utracone dokumenty paszportowe,
 4. udzielanie informacji o danych paszportowych zgodnie z ustawą o dokumentach  paszportowych oraz ustawą o ochronie danych osobowych,
 5. obsługa klientów w zakresie przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wydawanie wpisanych do ewidencji zaproszeń,
 6. nadzór i obsługa Terenowego Punktu Paszportowego w Głogowie, w Lubinie oraz w Polkowicach.
 7. prowadzenie postępowań w sprawach o udzielenie lub cofnięcie zezwoleń na pobyt czasowy – ze względu na wykonywanie pracy;
 8. składanie do właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej lub Komendanta placówki Straży Granicznej wniosków o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu;
 9. prowadzenie rejestrów spraw z zakresu wydawania zezwoleń na pobyt czasowy;
 10. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę cudzoziemców oraz ich przedłużeniem i uchyleniem;
 11. prowadzenie rejestrów wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemcom.

Informacja paszportowa:
tel. 0801 43 00 86, 76 713 50 06

e-mail: legnicaoplaty@duw.pl

Godziny obsługi Klientów w Legnicy:
Poniedziałek – piątek 9:00 – 16:00

 


PASZPORT


Złożenie wniosku o wydanie paszportu i odbiór paszportu odbywa się bez konieczności wcześniejszej rezerwacji.
Klienci obsługiwani są wg. kolejności posiadanego numerka z kolejkowicza (liczba numerków jest ograniczona)

 

LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW 

 

UWAGA

Od dnia 14.05.2024 r. (wtorek) ponownie rusza rejestracja na osobiste złożenie

wniosków pobytowych.

Dostępne będą terminy na kolejny okres tj.

od 01.06.2023 r.  do 31.08.2023 r.

Informujemy, że rezerwacja terminu nastąpi jedynie:

                  1. Osobiście  po okazaniu oryginału paszportu własnego lub najbliższego członka rodziny (współmałżonek, dzieci, rodzice)

       2. Przez Pełnomocników (osobiście) po okazaniu oryginału pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem opłaty.

 

Rezerwacji można dokonać osobiście w Oddziale Paszportowym

i Spraw Cudzoziemców w Legnicy

Informujemy,

że umówione terminy na złożenie wniosków pobytowych

nie podlegają zamianie na inny dzień i inną osobę

 

 

 


 

Delegatura w Legnicy realizuje swoje zadania na obszarze:

mapa obejmująca powiaty: głogowski, polkowicki, lubiński, legnicki, złotoryjski, jaworski i miasto Legnica

powiększenie mapki

 • Powiatu głogowskiego obejmującego miasto Głogów oraz gminy: Głogów, Jerzmanowa, Kotla, Pęcław, Żukowice.
 • Powiatu jaworskiego obejmującego miasto Jawor oraz gminy: Bolków, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie.
 • Powiatu legnickiego obejmującego miasto Chojnów oraz gminy: Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Prochowice, Ruja.
 • Powiatu lubińskiego obejmującego miasto Lubin oraz gminy: Lubin, Rudna, Ścinawa.
 • Powiatu polkowickiego obejmującego gminy: Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Polkowice, Przemków, Radwanice.
 • Powiatu złotoryjskiego obejmującego miasta: Wojcieszów, Złotoryja oraz gminy: Pielgrzymka, Świerzawa, Zagrodno, Złotoryja.
 • Miasta na prawach powiatu Legnica.
liczba wejść: 1401

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 07.05.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :